Българско научно дружество по хранене и диететика
ИмеБългарско научно дружество по хранене и диететика
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер51.81 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://nutrsoc.dir.bg/NutrConf2005Program.doc

Българско научно дружество по хранене и диететика

Университет по хранителни технологии - Пловдив

Медицински университет - ПловдивІІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХРАНЕНЕ

"Хранителни технологии, функционални храни, хранителни добавки и здраве"

Пловдив – Университет по хранителни технологии- аула


19 -20 май 2005 г.


Организационен комитет :

Съпредседатели :

Проф. д-р Божидар Попов, дмн - председател на Българското научно дружество по хранене и диететика.

Доц. д-р инж. Георги Вълчев- ректор на Университет по хранителни технологии, Пловдив

Доц. д-р Георги Паскалев, дм - ректор на Медицински университет, Пловдив

Членове :

Доц. д-р Донка Байкова, дм Доц. инж. Любка Георгиева, дб

Доц. д-р Евгени Стойнев, дм Гл.ас. д-р Александър Пенков, дм

Доц. д-р Даниела Попова, дм Д-р Светлана Кирякова

Локален организационен комитет – гр .Пловдив

Проф. д-р инж. Атанас Георгиев- зам.ректор на УХТ - Пловдив

Проф. дбн Иван Мургов - ръков. к-ра ‘’Органична химия и микробиология’’, УХТ - Пловдив

Доц. д-р Николай Бояджиев, дм - ръководител к-ра ‘’Физиология’’- МУ, Пловдив

Доц. д-р Запряна Денкова, дб

Инж. Михаил Атанасов Инж. Нели Спаски Инж. Румяна Попова

ПРОГРАМА19 май 8.00-13.30 ч. Регистрация на участниците в конференцията

10.00-10.30 ч. Откриване на конференцията и приветствия


ПЛЕНАРНИ ЛЕКЦИИ

Съпредседатели :

проф. д-р Б. Попов, дмн доц. д-р инж. Г. Вълчев доц. д-р Г. Паскалев, дм

Секретар : д-р Св. Кирякова


10.30-10.50 ч. ,,Функционални храни – настояще и бъдеще’’-

проф. д-р Божидар Попов, дмн – МУ, София.

10.50-11.10 ч. ,,Микроорганизмите при производството на функционални храни и напитки’’ - проф. дбн Иван Мургов, доц. д-р Запряна Денкова, дб – УХТ, Пловдив.

11.10-11.30 ч. ,,Добавки към храната’’ - доц. д-р Донка Байкова, дм – НЦООЗ, София.

11.30-11.50 ч. ,,Функционални храни и сърдечно-съдови заболявания’’

доц. д-р Стефка Петрова, дм – НЦООЗ, София

11.50-12.10 ч. ,,Съвременни научно-приложни аспекти на хранителната криобиотехнология’’- доц. Любка Георгиева, дб – ИКХТ, София.

12.10-12.30 ДИСКУСИЯ

12.30-13.30 ч. Обедна почивка


I заседание : Нови хранителни технологии

Съпредседатели :

Проф. д-р инж. Ат.Георгиев Проф. Ив. Мургов, дбн доц. Л. Георгиева, дб

Секретар : инж. Р. Попова


ДОКЛАДИ

13.30-13.45 ч. ,,Месото, като компонент на здравословното хранене’’-

проф. д-р К. Василев – УХТ, Пловдив.

13.45-14.00 ч. ‘’Полиолите като захарозаместители’’ - доц. д-р Д. Хаджикинов - УХТ , Пловдив.

14.00-14.15 ч. ,,Бяло саламурено сирене без холестерол’’ -

чл. кор. дтн М. Балтаджиева, проф. дссн Й. Кузманова, инж. Бичурова - УХТ и АУ, Пловдив

14.15-14.30 ч. ,,Технологични аспекти в производството на здравословни млечни храни’’ - доц. д-р Ж. Симов - УХТ , Пловдив.

14.30-14.45 ч. ,,Повишаване на качеството и на биологичната стойност на изделия от различни брашна’’- гл.ас. инж. Д. Хрусавов – УХТ, Пловдив.

14.45-15.00 ч. ,,Транс-мастни киселини, влияние върху човешкия организъм, възможност за намаляване съдържанието им чрез нови технологични решения и опити за законодателно нормиране’’- доц. инж. Р. Цанев, дм – НЦООЗ, София.

ПРЕЗЕНТАЦИИ

15.00-15.15 ч. Корпоративно представяне на ‘’Бунге’’. Продуктово представяне на олио " Калиакра", М. Димитрова

15.15-15.30 ч. ‘’Хармония и стил’’ – Бургас, ,,Светоносни вибрационни технологии’’ - Любов Кимовна

15.30-15.45 ч. ‘’Хармония и стил’’- Бургас, ,,Здрава лимфа’’- д-р Станимира Рангелова

15.45 - 16.00 ч. ДИСКУСИЯ

16.00 – 16.30 ч. Кафе-пауза


II заседание : Пробиотици и хранителни добавки

Съпредседатели :

доц. д-р Д.Байкова, дм доц. д-р Н. Бояджиев, дм доц. д-р З. Денкова, дб

Секретар : инж. Н. Спаски


ДОКЛАДИ

16.30-16.40 ч. ,,Действие на пробиотика “Ентеросан 47” върху стойностите на артериалното налягане при болни от хипертония І-ІІІ степен’’, предварително съобщение - доц. д-р Г. Иванов, ас. д-р Г. Цигаровски – МУ, Пловдив.

16.40-16.50 ч. ,,Ефект от приложението на “Ентеросан К” при бъбречно болни, лекувани с хемодиализа’’- проф. дмн Д. Димитраков, д-р П. Ставрев – МУ, Пловдив

16.50-17.00 ч. ,,Профилактичен ефект на пробиотика “Ентеросан – основен” при диарии в детска възраст с вътреболничен произход’’- д-р Р. Панчева,

д-р М. Георгиева, дм, проф. дмн В. Цанева - МУ, Варна.

17.00-17.10 ч. ,,Действие на пробиотика “Ентеросан M.S.” при болни от множествена склероза’’ - доц. д-р К. Генов, дм – ВМА, София.

017.10-17.20 ч. ,,Ефект от приложението на “Ентеросан Раrmal” при болни от епилепсия’’ -

д-р М. Йонова, Областен диспансер за психични заболявания – Пловдив.

17.20.- 17.30 ч. ,,Хранене и болка’’- гл. ас. д-р И. Иванов, гл. ас. д-р Ч. Стефанов,

МУ – Пловдив.

ПРЕЗЕНТАЦИИ

17.30 – 17.40 ч. ,,Нови стъпки в развитието на пробиотиците и пробиотичните храни

,, Ентеросан’’ - доц. З. Денкова, УХТ - Пловдив.

17.40 - 17.50 ч. Билковите елексири - добавки към храните и добавки в храните -

доц. д-р Д. Байкова, дм- НЦООЗ, доц. С. Кацарова, дхт - УХТ- Пловдив

17.50 - 18.00 ч. ДИСКУСИЯ

19.00 ч. КОКТЕЙЛ В РЕСТОРАНТ


20 май

III заседание : Функционални храни, пробиотици и хранителни добавки.


Съпредседатели :

доц. д-р Е.Стойнев, дм доц. д-р Д. Попова, дм Е. Костадинова

Секретари : д-р Ал. Пенков, дм инж. М. Атанасов


ДОКЛАДИ

9.30-9.45 ч. ,,Хранителни добавки – приложение в клиничната практика’’ -

доц. д-р Д. Попова- МБАЛ ,,Царица Йоанна’’, София.

9.45-10.00 ч. ,,Хранителни влакнини в някои функционални храни’’ -

ст.н.с. д-р М. Крачанова, ЛБАВ към ИОХ при БАН – Пловдив.

10.00-10.15 ч. ,,Повлияване на следоперативната хипергликемия след прием на специализираната хранителна формула “Нутрикал” в непосредствен предоперативен период’’ - гл. ас. д-р Ч. Стефанов, доц. д-р Н. Бояджиев, гл. ас. д-р Р. Димов, гл. ас. д-р И. Иванов – МУ- Пловдив.

10.15-10.30 ч. ,,Ефект на статини при метаболитен синдром и сърдечно-съдов риск’’-

доц. д-р Е.Стойнев, дм – НМТБ ,,Цар Борис III’- София

ПРЕЗЕНТАЦИИ

10.30-10.45 ч. КЕНДИ-ООД ,,Пробиотиците и стомашно-чревната микробиологична екосистема’’ – инж. Николай Жилков

10.45-11.00 ч. КЕНДИ-ООД ,,Приложения на пробиотиците във функционалните храни’’ – Павлина Атанасова

11.00-11.30 ч. Кафе - пауза

11.30 - 11.45 ч. FRIESLAND NUTRITION- Холандия. ,,Ролята на пребиотиците в кърмаческото хранене и новата усъвършенствана серия Фризо ‘’- д-р Йолита Маринова

11.45-12.00 ч. NUTRICIA - ,,Омнео-функционална храна в кърмаческа възраст’’

д-р Адриана Дойчинова

12.00-12.15 ч. ЕТ ‘’Си плюс’’ ,,Поддържане на добро здраве с продуктите на Хималая’’

д-р Иван Николов.

12.15-12.30 ч. ДАНОН – СЕРДИКА -

12.30-12.45 ч. ЦВЕТЕЛИНА ООД ,,Сибирските билки ‘’Мужик корен’’ и ‘’Шлемник’’ – байкалски’’ - Сашо Василев

12.45-13.15 ДИСКУСИЯ

13.30 ч. ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Свързани:

Българско научно дружество по хранене и диететика iconБългарско научно дружество по хранене и диететика
Проф д-р Божидар Попов, дмн – председател на Българското научно дружество по хранене и диететика
Българско научно дружество по хранене и диететика iconБългарското дружество по хранене и диететика обявява провеждането на
Българското дружество по хранене и диететика и Арбилис имат удоволствието да поканят нутрициолози, общопрактикуващи лекари, болнични...
Българско научно дружество по хранене и диететика iconРегистрационна карта за членове на българското дружество по хранене и диететика
...
Българско научно дружество по хранене и диететика iconХранене и рак
Ст н с д-р Стефка Петрова, дм; Национален консултант по хранене и диететика на мз, Директор на нцооз
Българско научно дружество по хранене и диететика iconУста в на българското научно дружество
А/ Обсъжда въпросите на теорията и практиката на науката за хранене, респективно – здравните медико-биологични аспекти на здравословното,...
Българско научно дружество по хранене и диететика iconСдружение българско дружество на англицистите (бда)
Българско дружество на англицистите (бда) е доброволно сдружение с идеална цел на български граждани с изявени научно-професионални...
Българско научно дружество по хранене и диететика iconДоклади. 59-65
Д. Гиргинов, 2008. Влияние на фуражи богати на мазнини върху продуктивността, репродукцията и здравният статус на крави и овце. Хабилитационен...
Българско научно дружество по хранене и диететика iconЕкспертно становище на
Доц д-р Стефка Петрова, дм, национален консултант на мз по хигиена, хранене и диететика, директор на Националния център по опазване...
Българско научно дружество по хранене и диететика icon• Старши научен сътрудник по хранене и диететика
Докторат по медицина Национален Център по Хигиена, Медицинска Академия, гр. София
Българско научно дружество по хранене и диететика icon3 Българско акционерно минно дружество "Бъдеще"
Българско акционерно дружество "Гранитоид" за електрически, индустриални и минни предприятия
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом