Списък на крайно класираните кандидати
ИмеСписък на крайно класираните кандидати
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер37.03 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/documents/Competitions/Spisak_zakl_Ruse_3984.doc
Приложение № 1

към рег. № 3984/08.05.2009 г.


СПИСЪК


НА КРАЙНО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ


за длъжността : “Младши инспектор”, категория „Д-Главен полицай”

в пробационна служба звено Русе

към сектор „Пробация”

при областно звено „Изпълнение на наказанията” - Русе


Конкурсната комисия, назначена със заповед № ЛС-04-6/06.01.2009 г. на министъра на правосъдието, въз основа на преценката на резултатите от етап „Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГД „ИН” и ГД „Охрана”, утвърдени със заповед № ЛС-04-20/10.01.2009 г. на министъра на правосъдиетоq


Р Е Ш И :


І. Обявява резултатите от конкурсния етап „Заключително интервю” на кандидатите за длъжността „Младши инспектор” в пробационна служба – звено Русе към сектор „Пробация” при ОЗ „ИН” - РусеПО РЕД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ НА КАНДИДАТА

РЕЗУЛТАТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРВЮ

ОЗ "ИН" - Р У С Е

пробационна служба - звено Русе

 

1

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГРОЗЕВ

23,40

2

ЕМИЛ ДОБРЕВ КАЛЧЕВ

20,80

3

ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ МАРТЕВ

15,00

4

ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

15,00ІІ. След изчисляване на общия бал, който представлява математически сбор от оценките получени от кандидаите, преминали успешно всички етапи на конкурса, обявява крайно класиране по низходящ ред, както следва:ПО РЕД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ НА КАНДИДАТА

РЕЗУЛТАТ ОТ І-ВИ ЕТАП

РЕЗУЛТАТ ОТ ІІ-РИ ЕТАП

РЕЗУЛТАТ ОТ ІІІ-ТИ ЕТАП

РЕЗУЛТАТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРВЮ

ОБЩ БАЛ

ОЗ "ИН" - Р У С Е

пробационна служба - звено Русе

 

1

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГРОЗЕВ

30,00

18,75

24,00

23,40

96,15

2

ЕМИЛ ДОБРЕВ КАЛЧЕВ

28,00

18,13

25,00

20,80

91,93

3

ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ МАРТЕВ

30,00

15,38

22,00

15,00

82,38

4

ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

30,00

15,75

20,00

15,00

80,75ІІІ. Председателят на конкурсната комисия ще предложи на главния директор на ГД „ИН”, Александър Георгиев Грозев и Емил Добрев Калчев да бъдат назначени на длъжността “Младши инспектор” в пробационна служба – звено Русе към сектор „Пробация” при ОЗ„ИН” - Русе, които се определят за спечелили обявения конкурс.


Настоящия списък, да се обяви в електронния сайт на Министерство на правосъдието и на таблото за обяви, поставено на общодостъпно място в областно звено „Изпълнение на наказанията” – Русе.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: (п)


комисар Димитър Таков


Протоколчик: (п)


Ваня Георгиева


Свързани:

Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
А, раздел ІІІ, т 9 и т 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гд”ИН” и гд ”Охрана”, утвърдени със...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
А, раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гд „ИН” и гд „Охрана”, утвърдени...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раз дел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава А, раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю”, и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом