І. Обща и специализирани Лекарски консултативни комисии /лкк/ при "Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград" еоод гр. Ботевград
ИмеІ. Обща и специализирани Лекарски консултативни комисии /лкк/ при "Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград" еоод гр. Ботевград
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер108.09 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rczsofob.org/misc/LKK-MBAL.doc
І.Обща и специализирани Лекарски консултативни комисии /ЛКК/ при “Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград” ЕООД гр. Ботевград:

І. ОБЩА ЛКК:


Председател : Д-р Наташа Стефанова Вълковска – специалист вътрешни болести

Членове : Д-р Петко Иванов Иванов – Началник Вътрешно отделение

Д-р Георги Димитров Шуманов- Началник АГО.

Д-р Стойна Владимирова Главчовска - Началник детско отделение

Д-р Светлозар Александров Иванович – Началник хирургично отделение

Д-р Цветан Лазаров Георгиев – Началник урологично отделение

Д-р Валерия Иванова Петрова – Началник неврологично отделение

Д-р Светла Стоянова Димитрова – Началник очно отделение

Д-р Снежанка Генчева Френгова – Началник отделение УНГБ

Д-р Мирослав Иванов Стаменов – Началник белодробен сектор към Вътрешно отделение
ІІ. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК:

 1. ЛКК при Терапевтично отделение:

Председател : Д-р Петко Иванов Иванов

Членове: Д-р Мирослав Иванов Стаменов

Д-р Наташа Стефанова Вълковска

Д-р Таня Кръстева Николова

Д-р Венета Тодорова Златкова

Д-р Даниела Стоянова Кръстева


2. ЛКК при Детско отделение:

Председател : Д-р Стойна Владимирова Главчовска

Членове : Д-р Порфирий Константинов Бахметиев


3. ЛКК при Хирургично отделение :

Председател : Д-р Светлозар Александров Иванович

Зам. Председател: Д -р Цветан Лазаров Георгиев

Членове: Д-р Мирослав Доков Маринов

Д-р Иван Димитров Багелейски

4. ЛКК при АГ отделение:

Председател : Д-р Георги Димитров Шуманов


Член : Д-р Анелия Георгиева Воденичарска

5. ЛКК при Неврологично отделение:

Председател : Д-р Валерия Иванова Петрова

Членове : Д-р Татяна Захариева Атанасова

Д-р Сашка Иванова Маринова

Д-р Анна Николова Стоядинова


6. ЛКК при УНГ отделение:

Председател : Д-р Снежанка Генчева Френгова

Членове : Д-р Лилия Иванова Георгиева

Д-р Диана Цокова Дилова


При невъзможност за провеждане заседание на посочените специализирани ЛКК, техните случаи се освидетелстват от Общата ЛКК.

ЛКК на болницата освидетелстват и болни, представени от лекарите на извънболничната медицинска помощ, съгласно изискванията на чл. 24, ал. 3 от ПЕР.


ІІ.Обща и специализирана Лекарска консултативна комисии /ЛКК/ при “Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин” ЕООД гр. Елин Пелин:

І. ОБЩА ЛКК:Председател: Д-р Радослава Теофилова – специалист вътрешни болести

Зам. Председател: Д-р Митошка Янакиева – специалист вътрешни болести

Членове : Д-р Татяна Георгиева – специалист невролог

Д-р Георги Манолов – специалист ортопед-травматолог


ІІ. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК:
1. ЛКК при Детско отделение:

Председател : Д-р Веселина Стоева

Член : Д-р Валентина Младенова

2. ЛКК при Неврологично отделение

Председател : Д-р Татяна Георгиева

Член : Д-р Димитър Димитров

3. ЛКК при Вътрешно отделение

Председател : Д-р Радослава Теофилова

Член : Д-р Митошка Янакиева

Комисиите освидетелстват болни лица, представени от лекуващите лекари на стационара

При невъзможност за провеждане заседание на посочените специализирани ЛКК, техните случаи се освидетелстват от Общата ЛКК.


ІІІ.Обща и специализирани Лекарски консултативни комисии /ЛКК/ при “Многопрофилна болница за активно лечение Етрополе” ЕООД гр. Етрополе:

І. ОБЩА ЛКК:


 1. Председател : Д-р Цветана Иванова – Началник вътрешно отделение

 1. Членове : Д-р Георги Георгиев – Началник хирургично отделение

Д-р Иван Герчев - Началник отделение по ортопедия и травматология.

Д-р Маргарита Канджакова – Началник отделение по акушерство и гинекология

Д-р Светла Димитрова – Началник детско отделение

Д-р Красимира Иванова – Началник неврологично отделение

ІІ. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК:


1. ЛКК при Детско отделение:

Председател : Д-р Светла Димитрова

Член : Д-р Катя Милушева

2. ЛКК при Хирургично отделение:

Председател : Д-р Георги Георгиев

Член : Д-р Владимир Китов

3. ЛКК при Ортопедо-травматологично отделение:

Председател : Д-р Иван Герчев

Членове : Д-р Александър Жеков

Д-р Димитър Недков

4. ЛКК при Неврологично отделение:

Председател : Д-р Красимира Иванова

Член : Д-р Борян Русев

5. ЛКК при Вътрешно отделение

Председател: Д-р Цветана Иванова

Член: Д-р Станка Кръстева

6. ЛКК при АГО

Председател: Д-р Маргарита Канджакова

Член: Д-р Красимира Тодорова

І. ОБЩА ЛКК:


 1. Председател : Д-р Цветана Иванова – Началник вътрешно отделение

 1. Членове : Д-р Георги Георгиев – Началник хирургично отделение

Д-р Иван Герчев - Началник отделение по ортопедия и травматология.

Д-р Маргарита Канджакова – Началник отделение по акушерство и гинекология

Д-р Светла Димитрова – Началник детско отделение

Д-р Красимира Иванова – Началник неврологично отделение

ІІ. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК:


1. ЛКК при Детско отделение:

Председател : Д-р Светла Димитрова

Член : Д-р Катя Милушева

2. ЛКК при Хирургично отделение:

Председател : Д-р Георги Георгиев

Член : Д-р Владимир Китов

3. ЛКК при Ортопедо-травматологично отделение:

Председател : Д-р Иван Герчев

Членове : Д-р Александър Жеков

Д-р Димитър Недков

4. ЛКК при Неврологично отделение:

Председател : Д-р Красимира Иванова

Член : Д-р Борян Русев

5. ЛКК при Вътрешно отделение

Председател: Д-р Цветана Иванова

Член: Д-р Станка Кръстева

6. ЛКК при АГО

Председател: Д-р Маргарита Канджакова

Член: Д-р Красимира Тодорова


Комисиите освидетелствуват болни лица, представени от лекуващите лекари на стационара

ЛКК на болницата да освидетелстват и болни, представени от лекарите на извънболничната медицинска помощ, съгласно изискванията на чл. 24, ал. 3 от ПЕР.


ІV.Обща и специализирани Лекарски консултативни комисии /ЛКК/ при “Многопрофилна болница за активно лечение Ихтиман” ЕООД гр. Ихтиман:

І. ОБЩА ЛКК:


 1. Председател : Д-р Петьо Герганов – Управител, специалист вътрешни болести и кардиология

 1. Членове : Д-р Мария Новакова – Началник Вътрешно отделение

Д-р Станю Янков - Началник Хирургично отделение

Д-р Красимир Тютюнджиев – Началник АГ отделение

Д-р Десислава Неделчева – Началник Неврологично отделение

Д-р Алекси Шенков – Началник Детско отделение


ІІ. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК:


 1. ЛКК при Вътрешно отделение:

Председател : Д-р Мария Новакова

Членове : Д-р Цветко Цветков

Д-р Сашка Илиева


2. ЛКК при Детско отделение:

Председател : Д-р Алекси Шенков

Член : Д-р Евелина Стоименова


3. ЛКК при Хирургично отделение :

Председател : Д-р Станю Янков

Членове : Доц. д-р Сийка Йорданова

Д-р Валенка Глушкова

Д-р Милен Ангелов

Д-р Васил Сираков

Д-р Димитър Янков


4. ЛКК при АГ отделение:

Председател : Д-р Красимир Тютюнджиев

Член: Д-р Иван Манев


5 ЛКК при Неврологично отделение:

Председател : Д-р Десислава Неделчева

Член : Д-р Мария Алексиева


6. ЛКК при АГ отделение:

Председател: Д-р Красимир Тютюнджиев

Член: Д-р Борис Манев

Комисиите освидетелстват болни лица, представени от лекуващите лекари на стационара

При невъзможност за провеждане заседание на посочените специализирани ЛКК, техните случаи се освидетелстват от Общата ЛКК.

Специалистът педиатър участва в заседанията на Обща ЛКК при освидетелстване на случаи за гледане на болни деца до 16 години / съгласно Указание на МЗ, НОИ и НЗОК от м. август 2005г./


V.Обща и специализирани Лекарски консултативни комисии /ЛКК/ при “Многопрофилна болница за активно лечение Самоков” ЕООД гр. Самоков:

І. ОБЩА ЛКК:


 1. Председател : Д-р Красимира Ковачка –специалист вътрешни болести и кардиология
 1. Членове : Д-р Стойчо Гълъбов – Началник хирургично отделение

Д-р Пламен Спасов - Началник АГ отделение

Д-р Светла Николова – Началник детско отделение

Д-р Светла Скелина – Началник неврологично отделение

Д-р Румен Бончев – Началник отделение по ортопедия и травматология.

Д-р Васил Чешмеджиев – Началник отделение по УНГ

Д-р Мария Славова - Завеждащ очен сектор
ІІ. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК:


 1. ЛКК при І – во Вътрешно отделение:

Председател : Д-р Лиляна Бодурова

Членове : Д-р Божидар Петрунов

Д-р Грациела Кибарова


 1. ЛКК при ІІ – ро Вътрешно отделение:

Председател : Д-р Ирен Чантарска

Член: Д-р Николай Кабрански


3. ЛКК при Детско отделение:

Председател : Д-р Светла Николова

Член: Д-р Маргарита Томова

4.ЛКК при Хирургично отделение

Председател : Д-р Стойчо Гълъбов

Членове : Д-р Николай Даганов

Д-р Драгомир Дряновски

Д-р Михаил Стоев

5. ЛКК при АГ отделение:

Председател : Д-р Пламен Спасов

Членове: Д-р Пламен Николов

Д-р Антоанета Кънчева

Д-р Димитър Каримов


6. ЛКК при Неврологично отделение:

Председател : Д-р Светла Скелина

Членове : Д-р Георги Савов

Д-р Павел Колев


7. ЛКК при Ортопедо-травматологично отделение:

Председател : Д-р Румен Бончев

Член : Д-р Димитър Панев


8. ЛКК при ОАРИЛ:

Председател : Д-р Борислав Филчев

Член: Д-р Николай Качев


Комисиите освидетелстват болни лица, представени от лекуващите лекари на стационара.

При невъзможност за провеждане заседание на посочените специализирани ЛКК, техните случаи се освидетелстват от Общата ЛКК, както и случаите с УНГ и очни заболявания.

ЛКК на болницата освидетелстват и болни, представени от лекарите на извънболничната медицинска помощ, съгласно изискванията на чл. 24, ал. 3 от ПЕР.


VІ. Обща Лекарска консултативна комисия /ЛКК/ при “Многопрофилна болница за активно лечение”– ЕООД , гр. Своге:


Председател :Д-р Росен Савов Делчев – специалист вътрешни болести

Зам. Председател: Д-р Гинка Божидарова Киркова – Началник вътрешно отделение

Членове : Д-р Светослав Цветанов Йотов –Началник хирургично отделение

Д-р Даниела Венциславова – специалист невролог

Д-р Боян Денчев Бонев – Началник детско отделение

Д-р Асен Ангелов Чолаков –Началник АГО

Д-р Одисей Христов Одисеев– специалист вътрешни болести и ендокринология


Комисията освидетелства болни лица, представени от лекуващите лекари на стационара.

Специалистът педиатър участва в комисията при освидетелстване на случаи за гледане на болни деца до 16 години / съгласно Указание на МЗ, НОИ и НЗОК от м. август 2005г./


VІІ.Обща и специализирани Лекарски консултативни комисии /ЛКК/ при “Многопрофилна болница за активно лечение Пирдоп” ЕООД гр. Пирдоп:

І. ОБЩА ЛКК:


 1. Председател : Д-р Лиляна Радева – Началник Вътрешно отделение

 1. Членове : Д-р Цветана Джурова – Началник Детско отделение

Д-р Иван Динев- Началник Хирургично отделение

Д-р Владимир Ненов – Началник АГ отделение

Д-р Ива Раева – Началник Неврологично отделение

Д-р Ивайло Вановски – Началник на ОАИЛ

Д-р Милена Арнаудова – Началник отделение по хемодиализа

ІІ. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК:


 1. ЛКК при Вътрешно отделение:

Председател : Д-р Лиляна Радева

Членове : Д-р Милена Арнаудова

Д-р Стоянка Тинтикова


2. ЛКК при Детско отделение:

Председател : Д-р Цветана Джурова

Член : Д-р Росица Мечкарова


 1. ЛКК при АГО

Председател: Д-р Владимир Ненов

Член: Д-р Петя Хвалабогова


 1. ЛКК при Неврологично отделение:

Председател: Д-р Ива Раева

Член: Д-р Диян Димитров


 1. ЛКК при Хирургично отделение:

Председател: Д-р Иван Динев

Член: Д-р Стефалин Попов


Комисиите освидетелстват болни лица, представени от лекуващите лекари на стационара.

При невъзможност за провеждане заседание на посочените специализирани ЛКК, техните случаи се освидетелстват от Общата ЛКК.

ЛКК на болницата освидетелстват и болни, представени от лекарите на извънболничната медицинска помощ, съгласно изискванията на чл. 24, ал. 3 от ПЕР.


VІІІ.Специализирана Лекарска консултативна комисия /ЛКК/ по вътрешни болести при Специализирана болница за активно лечение на вътрешни болести ЕООД гр. Годеч:


Председател : Д-р Оля Славчева Костадинова – специалист вътрешни болести

Член : Д-р Лора Петрова Рунчева – специалист вътрешни болести и кардиология


Комисията освидетелства болни лица, представени от лекуващите лекари на стационара.


ІХ.Специализирана Лекарска консултативна комисия /ЛКК/ по вътрешни болести при “Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация”– ЕООД гр. Костенец:


Председател : Д-р Мария Ангелова Христоскова – специалист вътрешни болести

Членове : Д-р Атанас Павлов Павлов – специалист вътрешни болести

Д-р Мариана Георгиева Станчева- специалист вътрешни болести

Д-р Ангел Пенев Колев – специалист нервни болести

Д-р Мими Борисова Лозанова – Бухова – специалист физикална и рехабилитационна медицина


Комисията освидетелства болни лица, представени от лекуващите лекари на стационара


Х. Специализирана Лекарска консултативна комисия /ЛКК/ по хирургия при Специализирана болница за активно хирургично лечение „Елин Пелин” ЕООД гр. Елин Пелин:

Председател : Проф. д-р Димитър Канелов – специалист хирург

Членове: Д-р Иван Канелов – специалист хирург

Д-р Пламен Ангелов Петров – специалист хирург


Комисията освидетелства болни лица, представени от лекуващите лекари на стационара.

Свързани:

І. Обща и специализирани Лекарски консултативни комисии /лкк/ при \"Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград\" еоод гр. Ботевград iconІ. Обща и специализирани Лекарски консултативни комисии /лкк/ при дкц "Света Анна" еоод гр. София
Обща и специализирани Лекарски консултативни комисии /лкк/ при дкц “Света Анна” еоод – гр. София
І. Обща и специализирани Лекарски консултативни комисии /лкк/ при \"Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград\" еоод гр. Ботевград iconBg-ботевград: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Многопрофилна болница за активно лечение еоод" Ботевград, ул. "Божко Божилов " 1, За: Нина Ангелова, България 2140, Ботевград, Тел.:...
І. Обща и специализирани Лекарски консултативни комисии /лкк/ при \"Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград\" еоод гр. Ботевград iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград" еоод
І. Обща и специализирани Лекарски консултативни комисии /лкк/ при \"Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград\" еоод гр. Ботевград iconОбщински съвет ботевгра д препис
Решение №201/29. 06. 2008 година на Общинския съвет-Ботевград право на ползване на „мбал-ботевград”еоод град Ботевград върху следните...
І. Обща и специализирани Лекарски консултативни комисии /лкк/ при \"Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград\" еоод гр. Ботевград iconСпециализирани лекарски консултативни комисии към „сбалбб – Троян – еоод – гр. Троян
Специализирани лекарски консултативни комисии към „сбалбб – Троян” – еоод – гр. Троян
І. Обща и специализирани Лекарски консултативни комисии /лкк/ при \"Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград\" еоод гр. Ботевград iconНа министерство на транспорта
Иа “Проучване и поддържане на река Дунав”, иа “Морска администрация”, “Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис ііі”....
І. Обща и специализирани Лекарски консултативни комисии /лкк/ при \"Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград\" еоод гр. Ботевград iconЛекарски консултативни комисии към „мбал-троян -еоод гр. Троян
Специализирана лкк по акушерство и гинекология към Акушеро-гинекологично отделение
І. Обща и специализирани Лекарски консултативни комисии /лкк/ при \"Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград\" еоод гр. Ботевград iconBg-ботевград: Покупка обявление за поръчка доставки
Ощина Ботевград, гр. Ботевград, пл. "Освобождение" 13, За: Георги Георгиев, рбългария 2140, Ботевград, Тел.: 0723 66608, e-mail:,...
І. Обща и специализирани Лекарски консултативни комисии /лкк/ при \"Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград\" еоод гр. Ботевград iconМногопрофилна болница за активно лечение "Проф. Д-р Ал. Герчев" еоод – град Етрополе
Многопрофилна болница за активно лечение “Проф. Д-р Ал. Герчев” еоод – град Етрополе
І. Обща и специализирани Лекарски консултативни комисии /лкк/ при \"Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград\" еоод гр. Ботевград iconОбщински съвет-ботевград
По докладване на георги георгиев – Кмет на Община-Ботевград във връзка с информация за състоянието и управлението на общинската собственост...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом