Тема Очаквани резултати
ИмеТема Очаквани резултати
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер102.55 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/8de11b39-f0aa-4909-a541-d171445f03ba/четене 2.doc
Литературa

Месец

Дата

Тема

Очаквани резултати

Забележка

1.

2.

3.

4.

5.


6.

7.

8.


9.


10.


11.

12.

13.

14.

15.

16.


17.


18.


19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.


26.


27.

28.

29.

30.

31.


32.


33.

34.

35.


36.


37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.


46.


47.

48.

49.


50.

51.

52.

53.


54.


55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.


66.

67.

68.

69.


70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.


79.


80.


81.


82.


83.

84.


85.


86.


87.


88.

89.

90.

91.

92.

93.


94.

95.

96.


Обичам те , родино – Елисавета Багряна

Букова гора – Вера Мутафчиева

Букова гора – Вера Мутафчиева

Есен – Валери Петров

Защо Врабчо не отиде в топлите страни – Радой Киров

Матилда – Роалд Дал

Матилда – Роалд Дал

Мома и слънце – българска народна песен

Крали Марко и Вила самовила – българска народна песен

Слънчова майка – българска народна приказка

Хубавец – Леда Милева

Хубавец – Леда Милева

Служба – пазач – Станка Пенчева

Служба – пазач – Станка Пенчева

Портрети в куплети – Цанко Лалев

Между нас да си остане – Виктор Самуилов

Опакият свят все пак не е най-опак – Ерих Кестнер

Опакият свят все пак не е най-опак – Ерих Кестнер

Разходка – Рада Москова

Шшшт! – Зоя Василева

Двубой – Николай Хайтов

Храброто борче – Лиана Даскалова

Бодливият трън – Емилиян Станев

Бодливият трън – Емилиян Станев

Бърза работа – срам за майстора – Ран Босилек

Бърза работа – срам за майстора – Ран Босилек

Мишлето Каролина – Джеймс Крюс

Мишлето Каролина – Джеймс Крюс

Богатият Мравей – Елин Пелин

Богатият Мравей – Елин Пелин

Голямото пътешествие на малкото мишле – ескимоска приказка

Голямото пътешествие на малкото мишле – ескимоска приказка

Снежен човек – Андрей Германов

Зима иде! – Кирил Христов

Тънкият крал и дебелият готвач – Доналд Бисет

Тънкият крал и дебелият готвач – Доналд Бисет

Бъдни вечер – Емануил Попдимитров

Бъдни вечер – Емануил Попдимитров

Коледа в обора – Астрид Линдгрен

Коледа в обора – Астрид Линдгрен

Хей, другари – Йордан Стубел

Василица – Елена Огнянова

Деца играят вън – Георги Данаилов

Деца играят вън – Георги Данаилов

Принцесата върху граховото зърно – Ханс Кристиан Андерсен

Принцесата върху граховото зърно – Ханс Кристиан Андерсен

Паун и жерав ; Маймуна и рибари – Езоп

Неудобният – Иван Цанев

Мързеливата снаха – българска народна приказка

Секира и търнокоп – Стоян Михайловски

Светулка – Иван Николов

Канарче – Добри Жотев

Дар от сърце – българска народна приказка

Дар от сърце – българска народна приказка

Чанга – чунга – турска народна приказка

Чанга – чунга – турска народна приказка

Хвърчило – Александър Геров

Игра – Биньо Иванов

Сапунени мехури – Светослав Минков

Сапунени мехури – Светослав Минков

Дете и птичка – Дора Габе

Дете и птичка – Дора Габе

Левски – Иван Вазов

Левският скок – Стефан Дичев

Пеперуда – Кирил Христов ; Сипей – Иван Методиев

Първо кокиче – Александър Геров

Мартенички –Христина Илиева

Мартенички –Христина Илиева

С мама светла е нощта – Надя Кехлибарева

Ръцете на мама – Георги Константинов

Ръцете на мама – Георги Константинов

Пролет иде – Никола Фурнаджиев

Пеещо дърво – Лада Галина

На полето – Константин Константинов

На полето – Константин Константинов

Кой е по-висок – Марко Ганчев

Животни ли са ? – Луиджи Малерба

Първоаприлска шега – Асен Разцветников ; Урокът на Настрадин Ходжа – турска народна приказка

Надлъгване - българска народна

приказка

За вас лъжа , за мене истина – Елин Пелин

За вас лъжа , за мене истина – Елин Пелин

Лаленце се люлее – българска народна песен ; Пролетни празници – Елена Огнянова

Венци – българска народна песен

Как се опознава светът – Йордан Радичков

Как се опознава светът – Йордан Радичков

Зелено ; Планината се събужда – Иван Вазов

Морската царкиня и нейният дядо – Гео Милев

Далече, далече – Петя Александрова

Далече, далече – Петя Александрова

Хвърчилено време – Иван Цанев

Поучителни бонбони – Джани Родари

Светите братя –Николай Райнов

Венец за Кирил и Методий – Иван Давидков

Морето – Петя Дубарова

Лодката – Братя Мормареви

Какво да чета през лятото

Ученикът:

• се ориентира с помощта на учителя в етическата опозиция добро –зло в конкретна изучавана в урока или прочетена самостоятелно приказка;

• открива героите – носители на доброто и злото в дадена приказка;

• изразява отношение към героите – носители на доброто и злото;

• открива в практически план характерната за приказката жанрова особеност – победата на доброто над злото.

• се ориентира и изразява отношение към етическите отношения в семейството и малката общност, като ги открива в изучавани или прочетени самостоятелно литературни и фолклорни произведения;

• открива в изучаваните и прочетените самостоятелно литературни и фолклорни произведения характерните за националната идентичност на българина особености.

•отнася се коректно и толерантно към български граждани с друг етнически произход;

• съдейства с помощта на учителя за формиране на национално самосъзнание у българските граждани с друг, различен етнически произход, чрез обсъждане на изучаваните или прочетените самостоятелно литературни и фолклорни произведения, в които се съдържат особености на националната идентичност;

•проучва характерните за календара на българина празници и обичаи;

• открива в изучавани литературни и фолклорни произведения изобразени обредни действия във връзка с даден обичай на българина; ориентира се в характерното за даден празник на българина, изобразено в конкретно литературно произведение;

• изказва благопожелания по случай празници от календара на българина и във връзка с български народни обичаи.

• избира дадена роля и обосновава избора си в съответствие с предпочитанията си;

• може да прочете репликите на героя, чиято роля е избрал; да изрази отношението си към героя;

• може да прочете изразително авторската реч, ако е избрал да бъде четец; да изрази отношението на автора към героя.

• интерпретира съдържанието на литературно или фолклорно произведение чрез драматизация на художествения текст;

• може с помощта на учителя да се “превъплъти” в образа на героя, чиято роля изпълнява, по време на сценичното представление;

• може да подбере или да изработи с помощта на учителя кукли, декори, костюми, афиш за сценичното представление;

• избира подходяща музика за сценичното представяне на художествения текст;

• разграничава в практически план художествен и нехудожествен текст;

• открива на емпирично равнище характерното за художествената образност – чрез подборно четене на художествен текст.

• в практически план различава проза и стихове;

• на емпирично равнище разпознава повествование и описание в художествен текст – чрез подборно четене на епизоди, портретно описание на герой, природна картина в изучаваното литературно произведение;

• преразказва повествователен текст; обрисува с думи описанието на портрет на герой, природна картина и описание на обстановка.

• разграничава в практически план диалога и монолога в художествен текст чрез подборно четене;

• избира роля и чете репликите на даден герой, като се включва в четене по роли на диалога; чете изразително монолога в литературното произведение

• прави разлика между фолклорно и литературно произведение;

• чете и преразказва народни, авторизирани и авторски приказки;

• чете и преразказва достъпни за възрастта разкази;

• чете и рецитира стихотворения с близка до детското светоусещане тематика;

• чете и отгатва фолклорни и литературни гатанки;

• подбира и съотнася към изучаваното литературно произведение подходящи пословици, като осъзнава обобщаващата им функция в практически план;

• чете и преразказва, чете по роли, достъпни за възрастта басни;

• чете и интерпретира с помощта на учителя конкретното съдържание на народна песен;

• чете и преразказва откъс от повест и роман с тематика, достъпна за него

• в практически план – чрез подборно четене - разграничава епизодите в повествователен текст – приказка, разказ, басня, откъс от повест, роман за деца;

• преразказва отделни епизоди или цялото литературно произведение, като спазва последователността в развитието на действието чрез логическата обвързаност на епизодите.

• чрез подборно четене и коментар на прочетеното открива авторовото отношение към героите;

• чрез изразително четене на авторската реч изразява отношението на автора към героя, идеята на литературното произведение, без да я формулира, в практически план.

• в практически план разпознава художествените образни определения – епитетите в изучаваното литературно произведение;

• на емпирично равнище открива повторението в художествения текст и неговата образна функция в изучаваното литературно произведение;

• на инструментално равнище различава изброяването в художествения текст на изучаваното литературно произведение и открива неговата

образна функция;

• в практически план разпознава сравнението и определя неговата образна функция в художествения текст на изучаваното литературно произведение

•ориентира се в конкретното съдържание на изучаваните произведения на българската литература за деца и на българския фолклор;

. в практически план чрез подборно четене открива непознати думи в текста на изучаваното литературно произведение;

•изразява отношението и оценката си към героите в изучаваното литературно произведение;

• може да обоснове с помощта на учителя

отношението и оценката си към разказаната от автора на литературното произведение случка.

•избира и изпълнява роля на герой при четене по роли и драматизация в зависимост от интересите и предпочитанията си;

• споделя впечатления от самостоятелно прочетено или изучавано литературно произведение;

•чете и интерпретира литературни произведения от различни литературни видове, достъпни за възрастта

•изразява предпочитанията си към литературни

произведения от даден жанр (приказка, разказ, стихотворение, басня, гатанка, пословица, народна песен, повест, роман за деца).

•прави съпоставка с помощта на учителя на две или няколко литературни произведения, близки по тема и образи на героите;

• отговаря на достъпни въпроси, изказва мнение или прави коментар отнасящи се до конкретното съдържание на изучавано или прочетено самостоятелно лит. произведение;

•чете подборно фрагменти от художествения текст на изучаваното или прочетено самостоятелно литературно произведение, за да отговори на поставените въпроси и да обоснове отговорите си;

• съставя и задава елементарни въпроси по конкретното съдържание на изучаваното или прочетено самостоятелно лит. произведение.

Свързани:

Тема Очаквани резултати iconТема. Очаквани резултати

Тема Очаквани резултати iconТема очаквани резултати
Инструктаж за безопасна работа в компютърния кабинет. Работа с графична информация /Програми: Баница, Симетрия, Пролет/окс
Тема Очаквани резултати iconТема Очаквани резултати
Може да открива образните думи в художествен текст;да отделя звуковете в думата;да съгласува думите в изречение;да подрежда изреченията...
Тема Очаквани резултати iconОчаквани резултати

Тема Очаквани резултати iconIii. Очаквани резултати IV. Учебно
Определя принадлежност на организми (по групи съществени признаци) към даден таксон
Тема Очаквани резултати iconИнформационен бюлетин община пловдив социални дейности
Очаквани резултати: Набелязване на насоки за бъдеща работа по повишаване на квалификацията на персонала
Тема Очаквани резултати iconСтандарти и очаквани резултати от програмата по история и цивилизация за 9 клас
Установява зависимост между развитието на техниката, икономиката, социалните идеи и всекидневния живот на човека
Тема Очаквани резултати iconОчаквани резултати на ниво учебна
Стандарт 1 Ученикът разказва, описва, задава въпроси, дава отговори, обяснява, като използва уместно езикови средства
Тема Очаквани резултати iconФормуляр за кандидатстване
Кратко резюме на проекта – проблем, цел, основни дейности, основни очаквани резултати, ефект (до 500 думи)
Тема Очаквани резултати iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом