Община Якоруда Област Благоевград решение №19 Якоруда, 25. 08. 2011
ИмеОбщина Якоруда Област Благоевград решение №19 Якоруда, 25. 08. 2011
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер18.45 Kb.
ТипРешение
източникhttp://yakoruda.gateway.bg/upload/docs/1__________19.doc
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Община Якоруда

Област Благоевград


РЕШЕНИЕ

№ 19

Якоруда, 25.08.2011


ОТНОСНО: регистрация на Политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


Постъпило е заявление от Политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”, подписано от упълномощен представител на представляващия – Георги Борисов Георгиев , заведено под № 2 на 24 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за кмет на кметство в с. Аврамово, с. Бел Камен, с. Бунцево, с. Конарско, с. Смолево, с. Черна Места, с. Юруково в община Якоруда на 23.10.2011 г.

Към заявлението са приложени:

1. Копие от удостоверението за регистрация на партията или коалицията от партии в ЦИК;

2.Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията от партии пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощено лице -1 бр.-пълномощно № 18/ 04.08.2011 г.

3. Копие от решение на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г.


Общинската избирателна комисия в община Якоруда, област Благоевград счита, че са спазени изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 95 от Изборния

кодекс и Решение №42-МИ от 01.08.2011 г. на ЦИК за регистрацията на

Политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., поради което Политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски” следва да бъде регистрирана за участие в изборите за кмет на кметство в с. Аврамово, с. Бел Камен, с. Бунцево, с. Конарско, с. Смолево, с. Черна Места, с. Юруково в община Якоруда на 23 октомври 2011 г.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 и чл. 95,ал.1 и

ал.6, изр.1 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия в община

Якоруда, област Благоевград


Р Е Ш И:


РЕГИСТРИРА Политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски” за участие в изборите за кмет на кметство в с. Аврамово, с. Бел Камен, с. Бунцево, с. Конарско, с. Смолево, с. Черна Места, с. Юруково в община Якоруда на 23 октомври 2011 г. в община Якоруда, област Благоевград.


Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия

в срок до три дни от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петранка Кундева


СЕКРЕТАР: Зелха Караасан


Якоруда, 25.08.2011 г., 11.15 часа

Свързани:

Община Якоруда Област Благоевград решение №19 Якоруда, 25. 08. 2011 iconОбщинска избирателна комисия община Якоруда Област Благоевград решение
Относно: промяна в състава на сик №015300011, находяща се в с. Конарско в община Якоруда, област Благоевград, назначена с Решение...
Община Якоруда Област Благоевград решение №19 Якоруда, 25. 08. 2011 iconОбщина Якоруда Област Благоевград решение №99 Якоруда, 27. 09. 2011 г
Относно: назначаване на Секционните избирателни комисии в община Якоруда за изборите за президент и вицепрезидент на републиката...
Община Якоруда Област Благоевград решение №19 Якоруда, 25. 08. 2011 iconОбщина Якоруда Област Благоевград решение №33 Якоруда, 26. 08. 2011
Относно: регистрация на Политическа партия „атака” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г
Община Якоруда Област Благоевград решение №19 Якоруда, 25. 08. 2011 iconОбщина Якоруда Област Благоевград решение №09 Якоруда, 24. 08. 2011
Относно: регистрация на политическа партия „Български социалдемократи” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23...
Община Якоруда Област Благоевград решение №19 Якоруда, 25. 08. 2011 iconОбщина Якоруда Област Благоевград решение №27 Якоруда, 25. 08. 2011
Относно: регистрация на политическа партия „Движение за права и свободи” за участие в изборите за общински съветници и кметове на...
Община Якоруда Област Благоевград решение №19 Якоруда, 25. 08. 2011 iconОбщина Якоруда Област Благоевград решение №47 Якоруда, 28. 08. 2011
Относно: регистрация на Политическа партия,,Лидер” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г
Община Якоруда Област Благоевград решение №19 Якоруда, 25. 08. 2011 iconОбщина Якоруда Област Благоевград решение №15 Якоруда, 25. 08. 2011 г
Относно: регистрация на политическа партия „вмро – Българско национално движение” за участие в изборите за общински съветници и кметове...
Община Якоруда Област Благоевград решение №19 Якоруда, 25. 08. 2011 iconОбщина Якоруда Област Благоевград решение №20 Якоруда, 25. 08. 2011
Относно: регистрация на Политическа партия „Българска социалистическа партия” за участие в изборите за общински съветници и кметове...
Община Якоруда Област Благоевград решение №19 Якоруда, 25. 08. 2011 iconОбщинска избирателна комисия община Якоруда Област Благоевград решение
Относно: регистриране на кандидат за кмет на община, предложен от Политическа партия „атака” в оик за участие в изборите за кмет...
Община Якоруда Област Благоевград решение №19 Якоруда, 25. 08. 2011 iconОбщина Якоруда Област Благоевград решение №50 Якоруда, 29. 08. 2011
Относно: регистрация на Политическа партия,,Партия за хората от народа” за участие в изборите за общински съветници и кметове на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом