Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца
ИмеМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер156.65 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vratza.mvr.bg/NR/rdonlyres/1932DE3C-C982-4BAD-911F-4A8613C09939/0/K17ProtokolFizGod.d
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВРАЦА


гр. Враца ул.”Поп К. Буюклийски” № 10

Рег.№ 11305

05.03.2009 г.


ПРОТОКОЛ


Днес 05.03.2009г. в ОД на МВР - Враца комисия, определена със заповед рег.№ К-837/20.02.2009г. на Министъра на вътрешните работи, проведе заседание за утвърждаване и обявяване на резултатите от етап “Изследване на физическата годност” в конкурс, обявен с МЗ рег. № К-17/06.01.2009г. на кандидати за постъпване на държавна служба в МВР за 12 /дванадесет/ вакантни места от категория Г - инспектор, за които се изисква първоначално професионално обучение в ОД на МВР - Враца.

На заседанието присъстват повече от 2/3 от членовете на комисията, поради което то е редовно и може да се проведе.

След като разгледа подадените документи комисията,

Р Е Ш И:


І. Утвърждава и обявява резултатите от етап “Изследване на физическата годност” на кандидатите за постъпване на държавна служба в МВР от категория Г, както следва :


РАЗДЕЛ І.1

Категория Г – инспектор

5 вакантни места

Име, презиме и фамилия


Резултат

1.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЦАНЕВ

12

2.

АНДРИАН ИВАНОВ ДЕЛИЕВ

27

3.

АТАНАС ИВАНОВ ИВАНОВ

25

4.

АТАНАС КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

28

5.

ВЕЛИНА ВАСКОВА ПАВЛОВА

17

6.

ВЕНЦИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ СТОЯНОВ

26

7.

ВЛАДИМИР РУМЕНОВ ШОПОЛОВ

25

8.

ВЛАДИСЛАВ СВЕТЛОВ ТОДОРОВ

7

9

ГАЛИН ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ

30

10.

ДАНАИЛ СЛАВЕЙКОВ ДАНАИЛОВ

16

11.

ДЕНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

28

12.

ДЕТЕЛИН ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ

16

13.

ДОЙЧИН ЛАЗАРОВ ХРИСТОВ

29

14.

ИВАН АСПАРУХОВ КОНЕЦОВСКИ

26

15.

ИВАН ИЛИЕВ ВЕНКОВ

25

16.

ИЛИЯ КОЛЬОВ ДОНЧЕВ

30

17.

ИЛИЯН ПЕТРОВ ПЕКОВСКИ

23

18.

ЙОАННА ЛЪЧЕЗАРОВА ИВАНОВА

11

19.

КАЛИН АТАНАСОВ ЦВЕТКОВ

27

20.

КАЛОЯН ВАЛЕРИЕВ КЪЧЕВ

28

21.

ЛЪЧЕЗАР БОЯНОВ БИЧОВСКИ

3

22.

МИЛЕН ЖИВКОВ МИЛЕТИЕВ

30

23.

МОМЧИЛ КАМЕНОВ ЦЕКОВ

28

24.

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЗЛАТЕВ

21

25.

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МИТОВ

26

26.

НИСТОР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ

6

27.

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

18

28.

РАДОСВЕТ РУМЕНОВ АСЕНОВ

27

29.

РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

29

30.

СВИЛЕН ТОДОРОВ СТОЯНОВ

Не се явил

31.

СТАНИСЛАВ ЖЕКОВ ПОПОВ

30

32.

СТЕФАН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

13

33.

ТАНЯ ТИХОВА БОНЕВА

Не се явила

34.

ТОДОР ИВАНОВ ИСАЕВ

9

35.

ЦВЕТЕЛИНА ЮЛИЯНОВА ГЕОРГИЕВА

18

36.

ЦВЕТОМИР ЮЛХЕМОВ БОРИСОВ

26РАЗДЕЛ І.2

Категория Г – инспектор

7 вакантни места

Име, презиме и фамилия


Резултат

1.

АЛЕКСАНДЪР ЕВГЕНИЕВ ЦВЕТАНОВ

28

2.

БОРИС ПЕТРОВ ДАШОВ

11

3.

ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ

0

4.

ГАЛИН ВЕНКОВ ТОШКОВ

15

5.

ДАМЯН ИВАНОВ ДАМЯНОВ

30

6.

ЕМИЛ КИРИЛОВ ЕВТИМОВ

30

7.

ИВАЙЛО ВЕНЕЛИНОВ НИНОВ

21

8.

ИВО РУМЕНОВ ПЕТРОВ

11

9.

ИЛИЙЧО РОСЕНОВ ЛАЧОВСКИ

24

10.

ЛЪЧЕЗАР НИКОЛАЕВ ЕНГЬОВСКИ

30

11.

ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ УГРИНОВ

16

12.

МИЛЕН ВЕСЕЛИНОВ ДЗИПАЛСКИ

29

13.

МИРОСЛАВ КРАСИМИРОВ ДЖАКЕРОВ

23

14.

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ТОМОВ

7

15.

ПЕТЯ ИВАНОВА БАШЛИЕВА

4

16.

ПЕТЯ НЕНОВА МОНОВА

4

17.

РУМЯНА ВЕНИСЛАВОВА ИВАНОВА

22

18.

СВЕТЛИН ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ

25

19.

СТАНИСЛАВ ЦВЕТАНОВ СТАМЕНОВ

12

20.

ТИХОМИР ВАЛЕРИЕВ ГЕОРГИЕВ

28

21.

ТИХОМИР ВЕНЦИСЛАВОВ ТОДОРОВ

14

22.

ТИХОМИР МИТКОВ ТОДОРОВ

5

23

ТОДОРКА ВАСКОВА ДАМЯНОВСКА

8

24.

ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ДИЛКОВА

23

25.

ЦВЕТОМИЛ ХРИСТОВ ПАВЛОВ

18ІІ. Допуска до етап “Изследване на интелектуалните способности и познания” всички кандидати явили се на етап “Изследване на физическата годност”.


ІІІ. Кандидатите да се явят на етап “Изследване на интелектуалните способности и познания” в Психологична лаборатория - Монтана /гр. Монтана, ул.”Искър” 11, сградата на КАТ-Монтана 2-ри етаж/ на определените дати, както следва:


РАЗДЕЛ І.1

Категория Г – инспектор

5 вакантни места

Име, презиме и фамилия


Дата и час на явяване

1.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЦАНЕВ

10.03.2009г. - 09,00ч.

2.

АНДРИАН ИВАНОВ ДЕЛИЕВ

10.03.2009г. - 09,00ч.

3.

АТАНАС ИВАНОВ ИВАНОВ

10.03.2009г. - 09,00ч.

4.

АТАНАС КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

10.03.2009г. - 09,00ч.

5.

ВЕЛИНА ВАСКОВА ПАВЛОВА

10.03.2009г. - 09,00ч.

6.

ВЕНЦИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ СТОЯНОВ

10.03.2009г. - 09,00ч.

7.

ВЛАДИМИР РУМЕНОВ ШОПОЛОВ

10.03.2009г. - 09,00ч.

8.

ВЛАДИСЛАВ СВЕТЛОВ ТОДОРОВ

10.03.2009г. - 09,00ч.

9

ГАЛИН ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ

10.03.2009г. - 09,00ч.

10.

ДАНАИЛ СЛАВЕЙКОВ ДАНАИЛОВ

10.03.2009г. - 09,00ч.

11.

ДЕНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

10.03.2009г. - 09,00ч.

12.

ДЕТЕЛИН ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ

10.03.2009г. - 09,00ч.

13.

ДОЙЧИН ЛАЗАРОВ ХРИСТОВ

10.03.2009г. - 09,00ч.

14.

ИВАН АСПАРУХОВ КОНЕЦОВСКИ

10.03.2009г. - 09,00ч.

15.

ИВАН ИЛИЕВ ВЕНКОВ

10.03.2009г. - 09,00ч.

16.

ИЛИЯ КОЛЬОВ ДОНЧЕВ

10.03.2009г. - 09,00ч.

17.

ИЛИЯН ПЕТРОВ ПЕКОВСКИ

10.03.2009г. - 09,00ч.

18.

ЙОАННА ЛЪЧЕЗАРОВА ИВАНОВА

10.03.2009г. - 09,00ч.

19.

КАЛИН АТАНАСОВ ЦВЕТКОВ

10.03.2009г. - 09,00ч.

20.

КАЛОЯН ВАЛЕРИЕВ КЪЧЕВ

10.03.2009г. - 09,00ч.

21.

ЛЪЧЕЗАР БОЯНОВ БИЧОВСКИ

10.03.2009г. - 14,00ч.

22.

МИЛЕН ЖИВКОВ МИЛЕТИЕВ

10.03.2009г. - 14,00ч.

23.

МОМЧИЛ КАМЕНОВ ЦЕКОВ

10.03.2009г. - 14,00ч.

24.

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЗЛАТЕВ

10.03.2009г. - 14,00ч.

25.

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МИТОВ

10.03.2009г. - 14,00ч.

26.

НИСТОР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ

10.03.2009г. - 14,00ч.

27.

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

10.03.2009г. - 14,00ч.

28.

РАДОСВЕТ РУМЕНОВ АСЕНОВ

10.03.2009г. - 14,00ч.

29.

РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

10.03.2009г. - 14,00ч.

30.

СТАНИСЛАВ ЖЕКОВ ПОПОВ

10.03.2009г. - 14,00ч.

31.

СТЕФАН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

10.03.2009г. - 14,00ч.

32.

ТОДОР ИВАНОВ ИСАЕВ

10.03.2009г. - 14,00ч.

33.

ЦВЕТЕЛИНА ЮЛИЯНОВА ГЕОРГИЕВА

10.03.2009г. - 14,00ч.

34.

ЦВЕТОМИР ЮЛХЕМОВ БОРИСОВ

10.03.2009г. - 14,00ч.РАЗДЕЛ І.2

Категория Г – инспектор

7 вакантни места

Име, презиме и фамилия


Дата и час на явяване

1.

АЛЕКСАНДЪР ЕВГЕНИЕВ ЦВЕТАНОВ

10.03.2009г. - 14,00ч.

2.

БОРИС ПЕТРОВ ДАШОВ

10.03.2009г. - 14,00ч.

3.

ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ

10.03.2009г. - 14,00ч.

4.

ГАЛИН ВЕНКОВ ТОШКОВ

10.03.2009г. - 14,00ч.

5.

ДАМЯН ИВАНОВ ДАМЯНОВ

10.03.2009г. - 14,00ч.

6.

ЕМИЛ КИРИЛОВ ЕВТИМОВ

10.03.2009г. - 14,00ч.

7.

ИВАЙЛО ВЕНЕЛИНОВ НИНОВ

11.03.2009г. - 09,00ч.

8.

ИВО РУМЕНОВ ПЕТРОВ

11.03.2009г. - 09,00ч.

9.

ИЛИЙЧО РОСЕНОВ ЛАЧОВСКИ

11.03.2009г. - 09,00ч.

10.

ЛЪЧЕЗАР НИКОЛАЕВ ЕНГЬОВСКИ

11.03.2009г. - 09,00ч.

11.

ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ УГРИНОВ

11.03.2009г. - 09,00ч.

12.

МИЛЕН ВЕСЕЛИНОВ ДЗИПАЛСКИ

11.03.2009г. - 09,00ч.

13.

МИРОСЛАВ КРАСИМИРОВ ДЖАКЕРОВ

11.03.2009г. - 09,00ч.

14.

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ТОМОВ

11.03.2009г. - 09,00ч.

15.

ПЕТЯ ИВАНОВА БАШЛИЕВА

11.03.2009г. - 09,00ч.

16.

ПЕТЯ НЕНОВА МОНОВА

11.03.2009г. - 09,00ч.

17.

РУМЯНА ВЕНИСЛАВОВА ИВАНОВА

11.03.2009г. - 09,00ч.

18.

СВЕТЛИН ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ

11.03.2009г. - 09,00ч.

19.

СТАНИСЛАВ ЦВЕТАНОВ СТАМЕНОВ

11.03.2009г. - 09,00ч.

20.

ТИХОМИР ВАЛЕРИЕВ ГЕОРГИЕВ

11.03.2009г. - 09,00ч.

21.

ТИХОМИР ВЕНЦИСЛАВОВ ТОДОРОВ

11.03.2009г. - 09,00ч.

22.

ТИХОМИР МИТКОВ ТОДОРОВ

11.03.2009г. - 09,00ч.

23.

ТОДОРКА ВАСКОВА ДАМЯНОВСКА

11.03.2009г. - 09,00ч.

24.

ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ДИЛКОВА

11.03.2009г. - 09,00ч.

25.

ЦВЕТОМИЛ ХРИСТОВ ПАВЛОВ

11.03.2009г. - 09,00ч.Настоящият протокол да бъде публикуван в електронната страница на ДЧР-МВР в мрежата за предаване на данни на министерството и да се постави на общодостъпни места в районните управления и дирекцията.


К О М И С И Я:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Комисар: /п/ Комисар: /п/

/Ив. Кирилов/ /Т. Тодоров/


ЧЛЕНОВЕ:


1. Гл. инспектор: /п/ 2. Гл. инспектор: /п/

/Иво Манчев/ /Пл. Тончев/


3. Гл. юрисконсулт:/п/ 4.Гл. инспектор: /п/

/Ал. Александров/ /Ал. Гоцов/


5.Специалист Іст.: /п/ 6. Специалист ІІст.: /п/

/Е. Игнатов/ /Я. Русев/

7. Специалист Vст.: /п/ 8. Специалист Vст.: /п/

/Ир. Ицовска/ /М. Цакова/


СЕКРЕТАР: Ст. технически сътрудник: /п/

/З. Вълчева/


/

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца
Мз рег. № К-19/06. 01. 2009г на кандидати за постъпване на държавна служба в мвр за 30 /тридесет/ вакантни места от категория е полицай,...

Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца
Мз рег. № К-17/06. 01. 2009г на кандидати за постъпване на държавна служба в мвр за 12 /дванадесет/ вакантни места от категория г...

Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция "полиция"-враца
К-743/06. 02. 2008г за постъпване на държавна служба в мвр за 1 /една/ вакантна длъжност от категория В, за която не се изисква първоначално...

Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца
Мз рег. № К-9633/23. 11. 2009г на кандидати за постъпване на държавна служба в мвр за 37 /тридесет и седем/ вакантни длъжности от...

Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца
Психологично изследване” на кандидатите в конкурс, обявен с мз рег. № К-19/06. 01. 2009г за постъпване на държавна служба в мвр за...

Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца
Заключително интервю” на кандидатите в конкурс, обявен с мз рег. № К-19/06. 01. 2009г за постъпване на държавна служба в мвр за 30...

Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца
Психологично изследване” на кандидатите в конкурс, обявен с мз рег. № К-17/06. 01. 2009г на кандидати за постъпване на държавна служба...

Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца
Изследване на физическата годност” в конкурс, обявен с мз рег. № К-19/06. 01. 2009г на кандидати за постъпване на държавна служба...

Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца
Заключително интервю” на кандидатите в конкурс, обявен с мз рег. № К-9633/23. 11. 2009г на кандидати за постъпване на държавна служба...

Министерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр враца
Психологично изследване” на кандидатите в конкурс, обявен с мз рег. № К-9633/23. 11. 2009г на кандидати за постъпване на държавна...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом