Диплома за завършено висше юридическо образование
ИмеДиплома за завършено висше юридическо образование
страница1/3
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер248.83 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.justice.government.bg/Docs/060613spisak2.doc
  1   2   3
СПИСЪК

НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ПОДАЛИ НЕРЕДОВНИ ДОКУМЕНТИ


Вх. номера:

Име, презиме и фамилия на кандидата:

Нередовни или липсващи документи:

11-08-266/23.05.06г.

177/22.02.06г.

 1. Анелия Минчева Василева

Да представи документ за платена такса за участие в изпита в размер на 50 лв.

11-08-265/23.05.06г.

178/22.05.06г.

 1. Александър Македониев Бизов

Да представи нотариално заверено копие на трудова книжка или друг официален документ, удостоверяващ не по-малко от три години юридически стаж.

11-08-376/26.05.06г.

285/25.05.06г.

 1. Андон Димитров Великов

Да представи пълна декларация по чл. 5, ал. 1, т. 5, 6 и 7 ЗЧСИ

11-08-393/30.05.06г.

315/29.05.06

пощенско клеймо от

25.05.06г.

 1. Александра Павлинова Бончева

1.Да представи нотариално заверени копия на: - удостоверение за раждане;

- диплома за завършено висше юридическо образование;

- удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

-служебна и осигурителни книжки.

2.Документ за месторабота – нотариално заверен или оригинал.

3.Документ за платена такса за участие в изпита в размер на 50 лв.

11-08-218/22.05.06г.

155/22.05.06г.

 1. Ани Станкова Станева - Маринова

Да представи документ за месторабота – нотариално заверен или оригинал.

11-08-237/23.05.06г.

205/23.05.06г.

 1. Антоанета Добрева Чочева – Колева
Да представи документ за месторабота – нотариално заверен или оригинал.

11-08-271/23.05.06г.

172/22.05.06г.

 1. Анжела Симеонова Бонева

Да представи документ за месторабота – нотариално заверен или оригинал.

11-08-157/19.05.06г.

137/19.05.06г.

 1. Борис Андонов Велев

Да представи нотариално заверено копие на трудова книжка или друг официален документ, удостоверяващ не по-малко от три години юридически стаж.

11-08-292/25.05.06г.

248/25.05.06г.

 1. Борислав Йорданов Костадинов

1.Да представи нотариално заверено копие на трудова книжка или друг официален документ, удостоверяващ не по-малко от три години юридически стаж.

2.Документ за месторабота – нотариално заверен или оригинал.

11-08-379/26.05.06г.

292/25.05.06г.

 1. Бисер Веселинов Кръпчев

1.Да представи документ за месторабота – нотариално-заверен или оригинал.

2. Декларация по чл. 5, ал. 1, т. 5, 6 и 7 ЗЧСИ;

3.Документ за платена такса за участие в изпита в размер на 50 лв.

11-08-378/26.05.06г.

267/25.05.06г.

 1. Боян Трифонов Минков

Да представи нотариално заверени копия на:

-документ за придобита юридическа правоспособност;

- трудова книжка.

11-08-108/12.05.06г.

42/11.05.06т.

 1. Велислава Димитрова Донева

Да представи нотариално заверено копие на трудова книжка или друг официален документ, удостоверяващ не по-малко от три години юридически стаж.

11-08-202/19.05.06г.

83/17.05.06г.

 1. Вихър Йорданов Даскалов
1.Да представи нотариално заверени копия на:

- удостоверение за раждане;

-диплома за завършено висше юридическо образование;

-удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

2.Документ за платена такса за участие в изпита в размер на 50 лв.

11-08-272/23.05.06г.

171/22.05.06г.

 1. Владимир Иванов Първанов

1.Да представи нотариално заверено копие на трудова книжка или друг официален документ, удостоверяващ юридическия стаж на кандидата.

2.Да представи документ за платена такса за участие в изпита в размер на 50 лв.

11-08-314/25.05.06г.

245/25.05.06г.

 1. Валери Денчев Заков

Да представи документ за платена такса за участие в изпита в размер на 50 лв.

11-08-325/25.05.06г.

219/23.05.06г.

 1. Венцислав Йорданов Маринов

Да представи документ за платена такса за участие в изпита в размер на 50 лв.

11-08-323/25.05.06г.

201/23.05.06г.

 1. Владимир Веселинов Василев

Да представи нотариално заверено копие:

- на трудова книжка или друг официален документ, удостоверяващ не по-малко от три години юридически стаж;

- документ за месторабота.

11-08-365/26.05.06г.

293/25.05.06г.

 1. Валентин Петров Кръстев

1.Да представи нотариално заверени копия на:

-диплома за завършено висше юридическо образование;

-удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

-на трудова книжка или друг официален документ, удостоверяващ не по-малко от три години юридически стаж;

2.Документ за месторабота.

3.Медицинско свидетелство в оригинал.

4.Свидетелство за съдимост в оригинал.

11-08-364/26.05.06г.

266/25.05.06г.

 1. Владимир Людмилов Цачев

Да представи нотариално заверено копие на трудова книжка .

11-08-63/02.05.06г.

16/02.05.06г.

 1. Гергана Велинова Стойнева
Да представи документ за месторабота – оригинал или нотариално заверен.

11-08-206/22.05.06г.

164/22.05.06г.

 1. Галина Маринова Ружева

1.Да представи нотариално заверени копия на:

-удостоверение за раждане;

-диплома за завършено висше юридическо образование;

-удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

2.Документ за платена такса за участие в изпита в размер на 50 лв. – оригинал.

11-08-249/23.05.06г.

194/23.05.06г.

 1. Георги Николов Габровски

Да представи:

-медицинско свидетелство в оригинал;

-свидетелство за съдимост в оригинал.

11-08-286/25.05.06г.

258/25.05.06г.

 1. Галина Димитрова Чингарова

1.Да представи нотариално заверени копия на:

-удостоверение за раждане;

-удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

2.Медицинско удостоверение – оригинал.

3.Документ за платена такса за участие в изпита в размер на 50 лв. – оригинал.

11-08-341/26.05.06г.

302/25.05.06г.

 1. Дамян Николов Дамянов

Да представи:

-свидетелство за съдимост в оригинал;

-медицинско свидетелство в оригинал.

11-08-182/19.05.06г.

109/19.05.06г.

 1. Драгомира Димитрова Митрова

Да представи документ за месторабота – оригинал или нотариално заверен.

11-08-360/26.05.06г.

296/25.05.06г.

 1. Димитър Христов Златков
1.Да представи нотариално заверено копие на трудова книжка или друг официален документ, удостоверяващ не по-малко от три години юридически стаж;

2.Документ за месторабота – оригинал или нотариално заверен.

3.Декларация по чл. 5, ал. 1, т. 5, 6 и 7 ЗЧСИ – оригинал.

11-08-219/22.05.06г.

154/22.05.06г.

 1. Елеонора Ангелова Паскалева

Да представи документ за месторабота – нотариално заверен или оригинал.

11-08-285/25.05.06г.

259/25.05.06г.

 1. Екатерина Николова Якимова

Да представи нотариално заверено копие на:

- удостоверение за раждане;

-диплома за завършено висше юридическо образование.

-удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

11-08-394/30.05.06г.

316/29.05.06г.

 1. Зорница Милчева Добринова - Христова

Да представи нотариално заверено копие на:

-удостоверение за раждане;

-диплома за завършено висше юридическо образование;

-удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

11-08-113/15.05.06г.

55/15.05.06г.

 1. Иванка Славчева Стоилова

1.Да представи нотариално заверени копия на:

-удостоверение за раждане;

-диплома за завършено висше юридическо образование;

-удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

-трудова книжка.

3. Декларация по чл. 5, ал. 1, т. 5, 6 и 7 ЗЧСИ

11-08-116/15.05.06г.

23/05.05.06г.

 1. Ирина Станева Христова

Да представи:

-медицинско свидетелство в оригинал;

-свидетелство за съдимост в оригинал;

-декларация по чл. 5, ал. 1, т. 5, 6 и 7 ЗЧСИ.

11-08-119/15.05.06г.

51/15.05.06г.

 1. Ивайло Петров Ценкулов

1.Да представи нотариално заверено копие на трудова книжка или друг официален документ, удостоверяващ юридически стаж.

2. Документ за месторабота – оригинал или нотариално заверен.

3..Свидетелство за съдимост в оригинал.

11-08-132/16.05.06г.

63/16.05.06г.

 1. Иван Анев Величков

1.Да представи документ за месторабота – оригинал или нотариално заверен.

2.Документ за платена такса за участие в изпита в размер на 50 лв. – оригинал.

11-08-129/16.05.06г.

67/16.05.06г.

 1. Ивелина Любенова Биволова

1.Да представи нотариално заверено копие на:

-удостоверение за раждане;

-диплома за завършено висше юридическо образование;

-удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

2.Документ за месторабота.

11-08-239/23.05.06г.

203/23.05.06г.

 1. Ивайло Петров Симеонов

Да представи нотариално заверено копие на:

-удостоверение за раждане;

-диплома за завършено висше юридическо образование;

-удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

-трудова книжка или друг официален документ, удостоверяващ не по-малко от три години юридически стаж.

11-08-390/29.05.06г.

261/25.05.06г.

 1. Иван Стефанов Матев
1.Да представи нотариално заверено копие на:

-удостоверение за раждане;

-диплома за завършено висше юридическо образование;

-удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

-трудова книжка или друг официален документ, удостоверяващ не по-малко от три години юридически стаж.

2.Документ за месторабота – нотариално заверен или оригинал.

11-08-36/26.05.06г.

288/25.05.06г.

 1. Иван Костадинов Гемков

1.Да представи нотариално заверено копие на:

-удостоверение за раждане;

-диплома за завършено висше юридическо образование;

-документ за придобита юридическа правоспособност.

2.Медицинско свидетелство – оригинал.

3.Свидетелство за съдимост - оригинал.

4.Документ за платена такса за участие в изпита в размер на 50 лв. – оригинал.

11-08-380/26.05.06г.

273/25.05.06г.

 1. Иван Димитров Стръмски

1.Да представи нотариално заверено копие на трудова книжка или друг официален документ, удостоверяващ не по-малко от три години юридически стаж.

2.Документ за месторабота – нотариално заверен или оригинал.

11-08-344/26.05.06г.

300/25.05.06г.

 1. Илиян Иванов Карагьозов

1.Да посочи район на кандидатстване.

2.Документ за платена такса за участие в изпита в размер на 50 лв. – оригинал.
  1   2   3

Свързани:

Диплома за завършено висше юридическо образование iconУниверситетски архив
Превод на диплома за завършено висше образование в су “Св. Кл. Охридски” на проф. Ст. Консулов. Печатно. Немски ез. Оригинал
Диплома за завършено висше юридическо образование iconУниверситетски архив
Превод на диплома за завършено висше образование в су “Св. Кл. Охридски” на проф. Ст. Консулов. Печатно. Немски ез. Оригинал
Диплома за завършено висше юридическо образование iconБиография на доц д-р Пелагия Михайлова Терзийска
Диплома за завършено висше образование – образователно- квалификационна степен “Магистър по начална училищна педагогика”
Диплома за завършено висше юридическо образование iconБиография лични данни
Университет за национално и световно стопанство диплома за завършено висше образование, магистър, специалност „Счетоводство и Контрол",...
Диплома за завършено висше юридическо образование iconЗакон за изменение и допълнение
Медицинската професия се упражнява от лица притежаващи диплома за завършено висше образование по специалности от професионални направления...
Диплома за завършено висше юридическо образование iconДиплома за завършено средно образование, в която се вписва общ
Д (1) “Общ успех” в дипломата за завършено средно образование е средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от оценките по предмети,...
Диплома за завършено висше юридическо образование iconДиплома за завършено висше богословско образование
София 1164, пл. “Велчова завера” 2, тел/факс: 868 0144, 868 0070, 868 9444, 862 2801, e-mail: seminariа@abv bg
Диплома за завършено висше юридическо образование icon2. диплома за завършено висше образование
Наредба №15 от 17. 04. 2009 г за условията за издаване на разрешение за производство/внос и принципите и изискванията за добра производствена...
Диплома за завършено висше юридическо образование iconДиплома за завършено образование копие

Диплома за завършено висше юридическо образование iconБиография cv на проф дин Велико Станчев Лечев ­
Висше образование Приет за студент по специалност “История” във Великотърновския университет “Св св. Кирил и Методий” през 1979 г....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом