Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
ИмеМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер56.58 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.asp.government.bg/ASP_Files/PROTOKOL-dop.-zap.157.doc
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ПРОТОКОЛ


за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността

МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ в:

Регионална дирекция за социално подпомагане, гр.Враца


Регионална дирекция за социално подпомагане, гр.Пловдив


Регионална дирекция за социално подпомагане, гр.Ямбол


Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Бургас, обл. Бургас


Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Люлин, обл. София-град


І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕРДСП Враца


Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Детелина Петрова Тоткова

Да

Да

РДСП Пловдив


Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Ива Христова Христова

Да

Да
2. Димитър Александров Пройчев

Да

Да
3. Койчо Петков Касабов

Да

Да
4. Иванета Спасова Николова

Да

Да
5. Николай Андонов Пангев

Да

Да
РДСП Ямбол


Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Мима Атанасова Атанасова

Да

Да
2. Силвия Колева Михайлова

Да

Да
3. Иванка Генчева Тенчева

Да

Да

Д “СП” общ. Бургас, обл. Бургас


Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Събина Бончева Минкова

Да

Да
2. Надежда Иванова Стоянова

Да

Да


Д “СП” общ. Люлин, обл. София-град


Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Иванка Стоянова Христова

Да

Да
2. Александър Горанов Стоянов

Да

Да
3. Христо Николов Димитров

Да

Да

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

1. Допуска до конкурс следните кандидати:


За РДСП гр. Враца

 1. Детелина Петрова Тоткова


За РДСП гр. Пловдив

 1. Ива Христова Христова

 2. Димитър Александров Пройчев

 3. Койчо Петков Касабов

 4. Иванета Спасова Николова

 5. Николай Андонов Пангев


За РДСП гр. Ямбол

 1. Мима Атанасова Атанасова

 2. Силвия Колева Михайлова

 3. Иванка Генчева Тенчева


За Д “СП”, общ. Бургас, обл. Бургас

 1. Събина Бончева Минкова

 2. Надежда Иванова Стоянова


За Д “СП”, общ. Люлин, обл. София-град

 1. Иванка Стоянова Христова

 2. Александър Горанов Стоянов

 3. Христо Николов Димитров


2. Посочените кандидати трябва да се явят на 11.04.2007 г. от 10.30 часа в сградата на МТСП, ул.“Триадица” №2, зала – партер за решаване на тест.

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

Председател :

Силвия Цанова...............................................

и членове:

1. Йоанна Петрова.........................................

2. Петьо Стоянов............................................

3. Калина Ангелова.........................................

Свързани:

Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане протокол
Директор на дирекции „Социално подпомагане” и Регионална дирекция за социално подпомагане
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
За реда и организацията за управление на собствеността в агенция за социално подпомагане
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане анали з
На отчетите за дейността на регионални дирекции за социално подпомагане за четвърто тримесечие на 2010 г
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане докла д
Агенцията за социално подпомагане през второто тримесечие на 2007 година, съгласно чл. 6, ал. 3, т. 10 от Устройствения правилник...
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
Оценка на дълготрайни материални активи /дма/ – собственост или предоставени за ползване и управление на Агенцията за социално подпомагане...
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане и Старши счетоводител в Дирекция “Социално подпомагане”
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане протокол
Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане, Директор на дирекция „Социално подпомагане”
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане протокол
Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Пловдив, Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Ветово, Директор на...
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
Младши инспектор в отдел „Анализ и информация на контролната дейност”, Инспекторат
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconРепубликабългари я министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
София, ул.”Триадица” 2, тел.: (02) 8119 614, факс: (02) 986 11 98, e-mail
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом