За съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд I. Икономически
ИмеЗа съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд I. Икономически
страница1/21
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер1.09 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/spisak_plovdiv.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково към Апелативен съд - Пловдив, за 2008 г.
(Обн., ДВ, бр. 1 от 04.01.2008 г.)

За съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд

I. Икономически


Гергана Делчева Добруджалиева, Кърджали, бл. Нов живот, ап. 27, тел. 0361/263 05, 0888781965, счетоводна отчетност

Делчо Николов Тенев, Момчилград, ул. Ив. Вазов 8, тел. 03631/2388, счетоводител

Добринка Атанасова Перчинска, Кърджали, ул. Ген. Чернозубов 14, тел. 0361/289 79 и 0361/629 55, счетоводна отчетност

Дора Златева Милева, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 84, вх. Д, ап. 58, тел. 0361/640 39 и 0361/352 35, икономика на труда

Иван Димов Назъров, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 60, вх. Д, ап. 95, тел. 0361/383 40, икономика и търговия

Иван Тодоров Демерджиев, Кърджали, ул. Бураир 7, вх. 1, ап. 1, тел. 0888679737, счетоводна отчетност

Йорданка Тончева Кавръкова, Кърджали, бул. Тракия 23, вх. Г, ап. 31, тел. 0361/331 79, икономика на вътрешната търговия

Стефан Панов Деков, Кърджали, ул. Ген.Чернозубов 8, ап. З, тел. 0361/652 76, счетоводство и контрол

Татяна Иванова Шопова, Кърджали, бл. Чучулига 2, вх. А, ап. 1, тел. 0361/270 94, счетоводна отчетност

Шенол Исмаил Халил, Кърджали, бл. Простор 3, ап. 12, тел. 0361/64625, счетоводство и контрол

Станка Вълкова Георгиева, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 20, ап. 39, тел. 0361/374 68, икономика

Румяна Атанасова Славовска, Кърджали, бл. Персенк 2, ет. 7, ап. 25, тел. 0361/254 71, 0361/663 33, счетоводство и контрол

Изабела Константинова Николова, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 56, вх. Д, ап. 102, тел. 0361/370 91, 0361/628 74, 0887210575, финанси и счетоводство

Огнян Николов Бюлбюлев, Свиленград, ул. Иларион Макариополски 2, тел. 0379/720 80, 0878909592, банково дело

Стела Манолова Събева, Кърджали, бл. Персенк 2, ап. 1, тел. 0361/34779, икономика и управление на индустрията

Светла Владкова Живанкина, Кърджали, ул. Одеса 3, бл. Пирин, вх. А, ап, 6, тел. 0361/23492, 0888216089, икономика и управление на селското стопанство

Руси Кирилов Виденов, Кърджали, ул. Добрич 24, тел. 0896156741, счетоводство и контрол

Минко Добрев Петров, Кърджали, ул. Ген. Делов 7, бл. Младост 1, вх. Б, ап. 25, тел. 0361/85520, 0887536321, икономика на строителството

II. Технически


Вълчо Димитров Димитров, Кърджали, ул. П. К. Яворов 14, тел. 0887412157, автомобили, трактори и кари

Делчо Георгиев Георгиев, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 34, вх. А, ап. 12, тел. 0361/611 88, двигатели с вътрешно горене

Димитър Стефанов Димитров, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 105, ап. 30, тел. 0888766590, технология на металите и металообработващи машини

Дончо Стойнов Драганов, Кърджали, бл. Младост 2, вх. Б, ап. 21, тел. 0887412157, двигатели с вътрешно горене

Константин Йорданов Самушев, Кърджали, ул. Ген. Чернозубов 6, тел. 0887719626, минна електромеханика

Николай Георгиев Савчев, Кърджали, бл. Рила 2, вх. А, ап. 8, тел. 0889523064, двигатели с вътрешно горене

Пенчо Йорданов Стоев, Кърджали, ул. Отец Паисий, бл. 2, вх. 2, ап. 22, тел. 0887583360, технология на машиностроенето

Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Д-р Басанович, бл. 13, aп. 201, тел. 0898348374, технология на металите и металообработването

Атанас Стоянов Мирчев, Кърджали, бл. Младост 2, ап. 43, тел. 0361/22185, геология и проучване на полезни изкопаеми

Николай Василев Дачев, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 52, ап. 27, тел. 0361/34579, геология и проучване на полезни изкопаеми

Георги Атанасов Георгиев, Кърджали, бл. Нов живот, вх. А, ап. 2, тел. 0361/25448, минна електротехника

Елена Николова Пейчинова, Кърджали, бул. Беломорски 56, вх. 1, ап. 4, тел. 0361/20007, минно маркшайдерство

Емил Атанасов Янев, Кърджали, ул. Одеса 1, бл. Странджа, вх. В, ап. 30, тел. 0361/24977, 0887989309, промишлено и гражданско строителство - технология

Иван Димитров Чанков, Кърджали, кв. Гледка, ул. Тина Киркова 18, тел. 0361/27078, 0887319915, оценка на щети по МПС
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Свързани:

За съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд I. Икономически iconЗа съдебния район на Кърджалийския окръжен и административен съд
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация
За съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд I. Икономически iconЗакона за съдебната власт за съдебен район на кърджалийския окръжен съд
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 200ж ал. 1 От закона за съдебната власт
За съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд I. Икономически iconЗа съдебен район на Пазарджишкия окръжен и административен съд
Цанко Спасов Братоев, експерт-криминалист: почерк, техн изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика
За съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд I. Икономически iconЗа съдебен район на Пловдивския окръжен и административен съд
Иван Евгениев Александров криминалистични експертизи, съдебно- балистични експертизи
За съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд I. Икономически iconПроизводството е по реда на чл. 435 438 от гпк
Ц.” №5 жалба против действия на съдебен изпълнител Виктор Георгиев, с район на действие Окръжен съд – Велико Търново – опис на недвижими...
За съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд I. Икономически iconОкръжен съд – Велико Търново, като взе предвид доводите на жалбоподателя и данните по делото, провери обжалваното действие, съобразно правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното
Аец б.”, район „Площадка Б.”, гр. Б., чрез юриск. Зоя Петрова жалба против действие на Държавен съдебен изпълнител при Районен съд...
За съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд I. Икономически iconОкръжен съд – В. Т., като взе предвид доводите на жалбоподателя и данните по делото, провери обжалваното постановление, съобразно правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното
И. И. К. от гр. Л., ул. „С. К.” №15, вх. Е, ап. 20 жалба против действие на съдебен изпълнител Дияна К., с район на действие Окръжен...
За съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд I. Икономически iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2013г за съдебен район на Окръжен съд – град Ямбол, Административен съд – град Ямбол, както и за специализирания наказателен съд
Ст – технология на неорганичните вещества; квалификация – инжинер-химик; свидетелство за експерт-специалист; сертификат за квалификация;...
За съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд I. Икономически iconОкръжен съд – В. Т., като взе предвид доводите на жалбоподателя и данните по делото, провери обжалваното постановление, съобразно правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното
В. Т., ул. „О.” №12, В. Д, А. 2, чрез адв. Петко Николев от ак разград жалба против действие на съдебен изпълнител Силвия Косева,...
За съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд I. Икономически iconЗа съдебен район на добричкия окръжен съд
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 200ж, ал. 1 От закона за съдебната власт
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом