I. На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 84, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 1, т. 1 от Правилника за дейността на училището, наказвам
ИмеI. На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 84, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 1, т. 1 от Правилника за дейността на училището, наказвам
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер89.95 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://sou-ivanvazov.eu/attachments/article/2278/2011.11.28 Заповед РД-17-229.docДиректор: 064/823 979 Централа: 064/822 280 Факс: 064/822 280

еmail:dim_mitev@mail.bg email:ivan_vazov_pleven@mail.bg www.sou-ivanvazov.eu


Заповед

РД-17-229 от 28.11.2011 г.


I. На основание чл.147 ал.1, т.8 и чл.140 б, ал.3, от ППЗНП във връзка с чл.139, ал.1, т.1 от ППЗНП и чл.84, ал.1, във връзка с чл.91, ал.1, т.1 от Правилника за дейността на училището,

наказвам

за направени неизвинени отсъствия със „ Забележка “ следните ученици:


по ред

Име, презиме, фамилия

клас парал.

брой неизв. отсъс.

по ред

Име, презиме, фамилия

клас парал.

брой неизв. отсъс.

1

Красимир Павлик Кутуев

VI д

6 1/3

7

Валентин Данаилов Динков

XI з

6 1/3

2

Добромир Мирославов Андреев

IX м

5 2/3

8

Никол Димитрова Къчева

XI з

5 1/3

3

Кристиян Христов Христов

IX м

6

9

Жан Цветанов Великов

XI и

6 1/3

4

Александър Маринов Маринов

X б

5

10

Теодор Руменов Павлов

XI м

7 1/3

5

Зорин Толиев Тодоров

X б

5

11

Акгюн Азис Осман

XII а

5

6

Кристин Мжали Бадарин

XI а

6II. На основание чл.147 ал.1, т.8 и чл.135, ал.1, т.12 от ППЗНП във

връзка с чл.139, ал.1, т.1 от ППЗНП и чл.83, ал.5, във връзка с чл.90, ал.1, т.1 от Правилника за дейността на училището,

наказвам


по ред

Име, презиме, фамилия

клас парал.

по ред

Име, презиме, фамилия

клас парал.

1

Александър Върбанов Енев

VI е

4

Генади Петров Великов

IX м

2

Цветомир Станимиров Тодоров

VI е

5

Самуил Мирославов Минчев

IX м

3

Илия Пламенов Григоров

VII е

6

Габриел Валентинов Балджиев

X м
за системно непредставяне на ученическа книжка със „ Забележка “ следните ученици:

III. На основание чл.147 ал.1, т.8 и чл.135, т.5 от ППЗНП във връзка с чл. 139, ал.1, т.1 от ППЗНП и чл.83, ал.1, във връзка с чл.90, ал.1, т.1 от Правилника за дейността на училището,

наказвам със „ Забележка “:

Радослав Радославов Колев – V ж клас,

за нарушаване на дисциплината и несериозно отношение към учебния процес в часовете по руски език.


IV. На основание чл.147 ал.1, т.8 и чл.135, т.5 от ППЗНП във връзка с чл. 139, ал.1, т.1 от ППЗНП и чл.83, ал.1, във връзка с чл.90, ал.1, т.1 от Правилника за дейността на училището,

наказвам със „ Забележка “:

Атанас Тихомиров Костадинов, Велислав Гришев Банчев, Добромир Мирославов Андреев и Станимир Цветозаров Игнатов – IX м клас,

за нарушаване на дисциплината и несериозно отношение към учебния процес в часовете по физика и астрономия.


V. На основание чл.147 ал.1, т.8 и чл.135, т.5 от ППЗНП във връзка с чл. 139, ал.1, т.1 от ППЗНП и чл.83, ал.1, във връзка с чл.90, ал.1, т.1 от Правилника за дейността на училището,

наказвам със „ Забележка “:

Виктор Даниелов Митов и Милен Светославов Табаков – VI e клас,

за нарушаване на дисциплината и несериозно отношение към учебния процес в часовете по история и цивилизация .


VI. На основание чл.147 ал.1, т.8 и чл.135, т.5 от ППЗНП във връзка с чл. 139, ал.1, т.1 от ППЗНП и чл.83, ал.1, във връзка с чл.90, ал.1, т.1 от Правилника за дейността на училището,

наказвам със „ Забележка “:

Ивайло Николов Иванов – IX и клас,

за нарушаване на дисциплината и несериозно отношение към учебния процес в часовете по музика .


VII. На основание чл.147 ал.1, т.8 и чл.135, т.5 от ППЗНП във връзка с чл. 139, ал.1, т.1 от ППЗНП и чл.83, ал.1, във връзка с чл.90, ал.1, т.1 от Правилника за дейността на училището,

наказвам със „ Забележка “:

Веселин Марианов Петров – IX м клас,

за нарушаване на дисциплината и несериозно отношение към учебния процес в часовете по музика .


VIII. На основание чл.147 ал.1, т.8 и чл.135, т.5 от ППЗНП във връзка с чл. 139, ал.1, т.1 от ППЗНП и чл.84, ал.10, във връзка с чл.90, ал.1, т.1 от Правилника за дейността на училището,

наказвам със “ Забележка “:

Антонио Руменов Първанов - XI м клас,

за използване на мобилен телефон по време на учебен час по химия и опазване на околната среда.


IX. На основание чл.147 ал.1, т.8 и чл.135, т.5 от ППЗНП във връзка с чл. 139, ал.1, т.1 от ППЗНП и чл.83, ал.1, във връзка с чл.90, ал.1, т.1 от Правилника за дейността на училището,

наказвам със „ Забележка “:

Лъчезар Емилов Емануилов – XI м клас,

за нарушаване на дисциплината и несериозно отношение към учебния процес в часовете по химия и опазване на околната среда.

X. На основание чл.147 ал.1, т.8 и чл.135, т.5 от ППЗНП във връзка с чл. 139, ал.1, т.1 от ППЗНП и чл.83, ал.1, във връзка с чл.90, ал.1, т.1 от Правилника за дейността на училището,

наказвам със „ Забележка “:

Ивелин Мирославов Събев – XI м клас,

за нарушаване на дисциплината и несериозно отношение към учебния процес в часовете по биология и здравно образование.

XI. На основание чл.147 ал.1, т.8 и чл.135, т.5 от ППЗНП във връзка с чл. 139, ал.1, т.1 от ППЗНП и чл.83, ал.2, чл.84, ал.7, във връзка с чл.90, ал.1, т.1 от Правилника за дейността на училището,

наказвам със „ Забележка “:

Велизар Росенов Велчев – VI г клас,

за опит за измама на класния ръководител с фалшиви медицински бележки.

XII. На основание чл.147 ал.1, т.8 и чл.140 б, ал.3 от ППЗНП във

връзка с чл.139, ал.1 т.2 от ППЗНП и чл.81,ал.1, т.2 от Правилника за дейността на училището,

наказвам

за направени неизвинени отсъствия с „ Предупреждение за преместване в друго училище “ следните ученици:


по ред
Име, презиме, фамилия

клас паралелка

брой неизвинени отсъствия

1

Александър Стефанов Александров

XI а

9 1/3

2

Моника Георгиева Тодорова

XII а

8


Срок на наказанията : от 28.11.2011 г. до 31.08.2012 г.


Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители и ученици. В срок до 02.12. / петък / класните ръководители да впишат в ученическите книжки и дневниците на паралелките наложените наказания, след което да ги предоставят за подпис на Директора, както и два броя декларации по образец за учениците наказани с „Предупреждение за преместване в друго училище“(само за неизвинени отсъствия ).

Класни ръководители:


клас

Име, фамилия

подпис

клас

Име, фамилия

подпис

V ж

Клаудия Черакчиева
X б

Галина Генкова
VI г

Биляна Ангелова
X м

Петранка Кубратова
VI е

Ангел Замфиров
XI а

Иван Иванов
VI д

Диана Йончева
XI з

Стефка Стойчева
VII е

Стефка Цветанова
XI и

Христинка Стоичкова
IX и

Йоана Дойнова
XI м

Росица Анастасова
IX м

Нели Попова
XII а

Людмила Паргова


Директор:

/ Димитър Митев /

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

I. На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 84, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 1, т. 1 от Правилника за дейността на училището, наказвам iconI. На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 84, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 1, т. 1 от Правилника за дейността на училището, наказвам
На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 84, ал. 1, във връзка...

I. На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 84, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 1, т. 1 от Правилника за дейността на училището, наказвам iconI. На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 84, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 1, т. 1 от Правилника за дейността на училището, наказвам
На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 84, ал. 1, във връзка...

I. На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 84, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 1, т. 1 от Правилника за дейността на училището, наказвам iconI. На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 84, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 1, т. 1 от Правилника за дейността на училището, наказвам
На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 84, ал. 1, във връзка...

I. На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 84, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 1, т. 1 от Правилника за дейността на училището, наказвам iconСредно общообразователно училище " Иван Вазов " Заповед №рд-17-267 от 17. 01. 2011 г
На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 91, ал. 1, т. 1 от...

I. На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 84, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 1, т. 1 от Правилника за дейността на училището, наказвам iconСредно общообразователно училище " Иван Вазов " Заповед №рд-17-259 от 10. 01. 2011 г
На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 91, ал. 1, т. 1 от...

I. На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 84, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 1, т. 1 от Правилника за дейността на училището, наказвам iconСредно общообразователно училище " Иван Вазов " Заповед № рд-17-450 от 14. 03. 2011 г
На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 91, ал. 1, т. 1 от...

I. На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 84, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 1, т. 1 от Правилника за дейността на училището, наказвам iconСредно общообразователно училище " Иван Вазов " Заповед №рд-17-194 от 06. 12. 2010 г
На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 91, ал. 1, т. 1 от...

I. На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 84, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 1, т. 1 от Правилника за дейността на училището, наказвам iconСредно общообразователно училище " Иван Вазов " Заповед №рд-17-421 от 07. 03. 2011 г
На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 91, ал. 1, т. 1 от...

I. На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 84, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 1, т. 1 от Правилника за дейността на училището, наказвам iconСредно общообразователно училище " Иван Вазов " Заповед №170 от 22. 11. 2010 г
На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 91, ал. 1, т. 1 от...

I. На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 84, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 1, т. 1 от Правилника за дейността на училището, наказвам iconСредно общообразователно училище " Иван Вазов " Заповед №рд-17-346 от 14. 02. 2011 г
На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 91, ал. 1, т. 1 от...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом