Списък на крайно класираните кандидати
ИмеСписък на крайно класираните кандидати
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер40.96 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/documents/Competitions/S-k_Kr.klas._Nadz._Kardjali-10971.do
Приложение № 1

към рег № 10971/05.11.2009 г.

СПИСЪК


НА КРАЙНО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ


За длъжността: „Надзирател”, категория „Е – Полицай”

в следствен арест – Кърджали

при сектор „Арести” към ОС”ИН” - Кърджали

при Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”


Конкурсна комисия, назначена със заповед № ЛС-04-534/19.05.2009 г. на министъра на правосъдието, след проведено интервю с кандидатите и на основание Глава А, раздел ІІІ, т.3.9 и т.3.10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГД”ИН” и ГД ”Охрана”, утвърдени със заповед № ЛС-04-20/10.01.2009 г. на министъра на правосъдието,


Р Е Ш И:


І.Обявява резултатите от конкурсния етап „Заключително интервю” на кандидатите за длъжността „Надзирател” в следствен арест - Кърджали към сектор „Арести” при ОС”ИН” – Кърджали, както следва:ПО

РЕДИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ НА

КАНДИДАТАРЕЗУЛТАТИ ОТ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО

ИНТЕРВЮ

1

Пламен Венциславов Симеонов

23,50

2

Динчер Ружди Гюлер

22,67

3

Владимир Валентинов Чилингиров

21,50

4

Александър Динков Кьосев

21,33


ІІ. След изчисляване на общия бал, който представлява математически сбор от оценките получени от кандидатите, преминали успешно всички етапи на конкурса, ОБЯВЯВА КРАЙНО КЛАСИРАНЕ по низходящ ред, както следва:ПО

РЕДИМЕ,ПРЕЗИМЕ И

ФАМИЛИЯ НА КАНДИДАТАІ-ВИ

ЕТАП


ІІ-РИ

ЕТАП


ІІІ-ТИ

ЕТАП


ІV-ТИ

ЕТАП


ОБЩ

РЕЗУЛТАТ1.

Александър Динков Кьосев

30,00

29,38

25,00

21,33

105,71

2

Динчер Ружди Гюлер

30,00

27,13

23,00

22,67

102,80

3

Владимир Валентинов Чилингиров

30,00

26,50

23,00

21,50

101,00

4

Пламен Венциславов Симеонов

30,00

19,13

27,00

23,50

99,63

ІІІ. Председателят на конкурсната комисия ще предложи на главния директор на ГД”ИН”, Александър Динков Кьосев и Динчер Ружди Гюлер да бъдат назначени за стажанти на длъжност „Надзирател” в следствен арест – Кърджали към сектор „Арести” при ОС”ИН” – Кърджали.

ІV. На основание глава Г, т. 13 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГД „ИН” и ГД „Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС-04-20/10.01.2009 г. на министъра на правосъдието, ОПРЕДЕЛЯ РЕЗЕРВ от кандидати за длъжността „Надзирател” в следствен арест – Кърджали при сектор „Арести” към ОС”ИН” – Кърджали, както следва:

- Владимир Валентинов Чилингиров

- Пламен Венциславов Симеонов

Настоящият списък да се обяви в електронния сайт на Министерство на правосъдието и на таблото за обяви, поставено на общодостъпно място в областна служба ”Изпълнение на наказанията” – Кърджали.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:/П/

комисар Димитър Таков

Протоколчик: /П/

Ана Шопова

Свързани:

Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
А, раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гд „ИН” и гд „Охрана”, утвърдени...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раз дел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава А, раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю”, и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом