Медицински университет
ИмеМедицински университет
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер149.79 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mu-varna.net/public/upload/files/news/ZAP22009g.docМЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Проф. Д-р Параскев Стоянов”

гр. Варна, ул. Марин Дринов N 55

Ректор:  052/65 00 57 , факс: 052/65 00 19З А П О В Е Д

Р-100-222

гр.Варна, 16.08. 2012 г.


На основание Наредба за ползване на студентските общежития и столове ПМС 235/25.09.2008 г. чл.15 (2) и решение на КСБВУ при Медицински университет-Варна от 07.08.2012 г.


Н А С Т А Н Я В А М


СЧИТАНО ОТ 17.09.2012 г. до 12.07.2013 г.


І. В студентско общежитие на ул.”Брегалница 1” бл. 3 за учебната 2012/2013 г. следните студенти:

Име, презиме и фамилия

Фак. №

Курс

Специалност

Стая

1.

Анна Петрова Милкова- 3 деца

11008034

V

Мед.

106

2.

Олена Тума до 15.09.2013г.- Украйна

21008050

V

Стом.

108

3.

Румяна Сергеевна Кирнева до 15.09.2013г. - Молдова

11010142

ІІI

Мед.

108

4.

Наталия Мавродинова Мавродиева – самотна майка

36009040

ІV

Сестра

110

5.

Милена Миткова до 31.05.2013г Македония

21006039

VI

Стом.

310

6.

Елена Димитрова Терзиева с 1 родител

11008111

V

Мед.

319

7.

Нермин Гюрсел Чирак с 1 родител

37012016

I

Акуш.

402

8.

Валери Пеев Шехеров до 15.09.2013 г.

Докторант
Очни

болести

407

9.

Ваня Петрова Михайлова с 1 родител

11011119

II

Мед.

410

10.

Иван Денчев Тодоров с 1 родител

21010014

ІІI

Стом.

421

11.

Недялко Станимиров Недялков с 1 родител

11009038

IV

Мед.

501

12.

Селиха Метин Алиибрям- 3 деца

36012031

I

Сестра

502

13.

Живко Стефанов Каракашев с 1 родител

36012003

I

Сестра

506

14.

Марина Християнова Митева- 3 деца от 19.09.2012 г.

11009032

ІV

Мед.

607

15.

Кристина Павлинова Дечева – 3 деца

41010028

ІІI

Фарм.

702

16.

Майе Сенаидова Расимова до 15.09.2013 г.

Докто-рант

I

Вътреш-

ни бол.

715ІІ. В студентско общежитие на ул.”Петър Райчев”№ 35 за учебната 2012/2013 г. следните студенти:

Име, презиме и фамилия

Фак.№

Курс

Специал-ност

стаяМаринела Иванова Иванова с 1 родител

31009013

ІV

ЗМ/б/

211Гергана Дмитрова Тотева с 1 родител

11010065

ІІI

Мед.

211Кристина Светославова Петкова с 1 родител

11010004

ІІI

Мед.

211Соня Борисова Банова до 15.09.2013 г.

Докто-рант

I

Гастро-

Ентерол.

301Мария Стефанова Кулева –ТЕЛК

36009054

ІV

Сестра

302Елис Рафаилова Гасанзадеева с 1 родител

11012096

І

Мед.

302Абибе Ислям Адем с 1 родител

36009031

ІV

Сестра

303Георги Георгиев Кулчев с 1 родител

11009082

ІV

Мед.

304Иван Николаев Димитров-3 деца

41011017

ІI

Фарм.

304Христина Живкова Донкова – 3 деца

21010010

ІІI

Стом.

405Елена Лазарова Александрова – 3 деца

21010032

ІІI

Стом.

405Тодор Георгиев Николов-1 родител

11011074

ІI

Мед.

501Биляна Валериева Титева с 1 родител до 31.05.2013 г.

21007007

VI

Стом.

509Яна Венциславова Кичанова с 1 родител

21012011

I

Стом.

511Кенан Якуб Алиибрям с 1 родител

31012002

I

ЗМ/б/

606Стефания Слободан Близнаковска Македония до 15.09.2013г.

21011043

ІI

Стом.

703Цветелина Николаева Михайлова с 1 родител

11008156

V

Мед.

806Хатче Раим Ислям с 1 родител

36009010

ІV

Сестра

808Нуран Мехмедова Мустафова-3 деца

37011009

II

Акуш.

808Георгина Боянова Спасова с 1 родител

31010018

ІІI

ЗМ/б/

812Виктория Михайлова Герджик Украйна до 15.09.2013

21011041

II

Стом.

907Алина Виталиевна Иванова Украйна до 15.09.2013 г.

11011177

II

Мед.

907Инна Валериевна Кондратиева Украйна до 15.09.2013 г.

21011057

II

Стом.

907Анита Занков до 15.09.2013г.-Сърбия

41009045

ІІI

Фарм.

910Ана Цветков до 15.09.2013г.-Сърбия

41010040

ІІI

Фарм.

910Надежда Дмитриевна Панчева до 15.09.2013г.-Молдова

21009076

ІV

Стом.

911Валерия Пламенова Драганова - 3деца от 19.09.2012 г.

11011059

II

Мед.

1002Моника Димитрова Янева- 3 деца

11011087

ІI

Мед.

1002Катерина Росенова Христова – 3 деца

11012122

I

Мед.

1005Александър Рафаилов Исаев с 1 родител до 13.09.2013 г.

11007042

VI

Мед.

1007Радин Кънчев Пенков с 1 родител

41011016

II

Фарм.

1107Руслан Константинов Тачев – 3 деца

11012076

I

Мед.

1107Джемиле Мехмедова Льотина- 3 деца

31009008

ІV

ЗМ/б/

1111Милена Тодорова Георгиева с 1 родител

21008003

V

Стом.

1202Симона Димитроска до 15.09.2013 г.- Македония

21011049

II

Стом.

1203Кристина Цоневска до 15.09.2013 г.- Македония

21011050

II

Стом.

1203Мариела Данчева Казанджиева с 1 родител

11008059

V

Мед.

1204Диана Хафиз Джебран – 3 деца до 13.09.2013 г.

11007014

VI

Мед.

1210Андриана Миткова Андреева с 1 родител до 13.09.2013 г.

11007108

VI

Мед.

1211Боряна Костова Иванова с 1 родител

11011131

ІI

Мед.

1302

41.

Елица Николаева Николова -ТЕЛК

21012005

I

Стом.

1305

42.

Анастасия Викторовна Проданова до 15.09.2013г.-Украйна

11010147

ІІI

Мед.

1310

43.

Тана Захариев до 15.09.2013г.-Сърбия

11010137

ІІI

Мед.

1310

44.

Д-р Деница Ярославова Дукова до 15.09.2013г.

Докто-

рант

І

Гастро-

ентерол.

1401

45.

Светлана Владимирова Китанова 3 деца

11012125

I

Мед.

1403

46.

Владина Мирославова Димитрова с 1 родител до 13.09.2013 г.

11007093

VI

Мед.

1406

47.

Горде Илиева Македония до 15.09.2013 г.

11011176

II

Мед.

1408

48.

Йелена Максимов Сърбия до 15.09.2013 г.

21011051

II

Стом.

1408

49.

Драгана Момчилов Сърбия до 15.09.2013 г.

11011160

II

Мед.

1408

50.

Мария Елениновска до 31.05.2013г.- Македония

21007079

VI

Стом.

1502

51.

Грета Петрова Георгиева с 1 родител

36010026

ІІI

Сестра

1509

52.

Цветалин Росенов Русев с 1 родител

11010017

III

Мед.

1607

53.

Мартин Свиленов Стефанов с 1 родител

11012087

I

Мед.

1608

54.

Михаела Георгиева Куртева с 1 родител

36012015

I

Сестра

1610


Срока за настаняване в общежитията на МУ-Варна е 7-дневен, считано от 17.09.2012 г.

Препис от настоящата заповед да се доведе до знание на визираните лица, Управителите на бл. № 3 на ул.”Брегалница 1” и бл. № 35 на ул. “Петър Райчев”, Факултет по медицина, Факултет по Дентална медицина, Факултет по фармация, Факултет по обществено здравеопазване и Учебен отдел за сведение и изпълнение.


РЕКТОР:

/Проф.д-р К.Иванов, д.м.н./


СЪГЛАСУВАЛ:

/Доц.д-р А.Керековска, д.м./


ИЗГОТВИЛ:

/Н.Петкова/

Свързани:

Медицински университет iconМедицински университет пловдив медицински факултет
В медицински факултет на Медицински университет град Пловдив се обучават студенти по специалността „Акушерка”
Медицински университет iconЗимен Медицински Университет Пампорово, 3-7 декември 2008г
Любомир Странски, ръководител катедра по кожни болести, Медицински университет, София
Медицински университет iconМедицински университет
На основание Наредба за ползване на студентските общежития и столове пмс 235/ 25. 09. 2008 г и решение на ксбву при Медицински университет-Варна...
Медицински университет iconМедицински университет
На основание Наредба за ползване на студентските общежития и столове пмс 235/25. 09. 2008г чл. 15 (2) и решение на ксбву при Медицински...
Медицински университет iconМедицински университет
На основание Наредба за ползване на студентските общежития и столове пмс 235/ 25. 09. 2008 г чл. 15(1) и решение на ксбву при Медицински...
Медицински университет iconМедицински университет
На основание Наредба за ползване на студентските общежития и столове пмс 235/ 25. 09. 2008 г и решение на ксбву при Медицински университет-Варна...
Медицински университет iconПрограма на Летния Медицински Университет
Терапевтично поведение при усложнения на захарния диабет доц д-р Владимир Христов, ръководител на клиника по ендокринология, Медицински...
Медицински университет iconМедицински университет плевен медицински колеж учебенпла н
Медицински колеж, обучението в който отговаря на изискванията на Закона за висшето образование и Наредбата за еди за образователно-квалификационна...
Медицински университет iconМедицински университет плевен
Чл. (1) Този правилник урежда устройството, дейността и управлението на вътрешната Система за оценяване и поддържане на качеството...
Медицински университет iconМедицински университет
Проф д-р Стефан Иванов Иванов, дмн Ръководител Катедра по Акушердтво и гинекология към Медицински университет – гр. Варна
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом