Частен професионален колеж по туризъм „свети мина
ИмеЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер12.07 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.svetimina.eu/downloads/konspekti/konspekt_tur.resursi-I_kurs_1.doc
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ „СВЕТИ МИНА”


УТВЪРДИЛ :

ДИРЕКТОР :

/М.Цветкова/

КОНСПЕКТ По дисциплината „Туристически ресурси”

Специалност: ”Предприемачество и мениджмънт в туризма” Iви курс

 1. Понятие за туристически ресурси

 2. Туристически ресурси-специфика,видове.

 3. Условия на които трябва да отговарят туристическите ресурси.

 4. Характеристика на туристическите ресурси.

 5. Рекреационно - туристически ресурси .

 6. Видове защитени територии.

 7. Закон за защитените територии

 8. Защитени местности ;

 9. Особености и характеристика на природните туристически ресурси.

 10. Компоненти на природните-туристически ресурси - релеф,климат,повърхнина,води, биогенни ресурси

 11. Антропогенни туристически ресурси.

 12. Видове антропогенни ресурси.

 13. Особености на антропогенните ресурси.

 14. Организация и опазване на антропогенните ресурси.

 15. Инвентаризация на туристическите ресурси.

 16. Оценка на туристическите ресурси.

 17. Планиране и управление на туристическите ресурси

 18. Туристическо място

 19. Управление на туристически места

 20. Морски курорти

 21. Планински курорти

 22. Антропогенни курорти

Използвана литература:

1.Е.Лозанов, Х Тишков,Д Терзийска „ Туристически ресурси”изд. „Сиела”2001г.

Изготвили: Ел. Великова . . . . . . . .

И. Емилова . . . . . . . . . .

Свързани:

Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина

Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина

Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Технология и организация на предварителната обработка на суровините и производство на пф
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Същностни характеристики на хотелиерството,професионален опит и личностен профил на администратора в хотелиерството
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Персонал/ кадри/ в хотелиерството 44. Технология и организация на хотелиерското обслужване
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Фирмата като основна микро-единица в пазарната икономика – общи организационни принципи
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Разходи, свързани със стопанската дейност – същност, значение, видове и пътища за намаляването им
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Бланчард Кенет, Онкен Уилям Младши, Бъроус Хъл, Мениджърът и маймунката, Изд. “Атлантис”, София, 1991
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Бланчард Кенет, Онкен Уилям Младши, Бъроус Хъл, Мениджърът и маймунката, Изд. “Атлантис”, София, 1991
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Бланчард Кенет, Онкен Уилям Младши, Бъроус Хъл, Мениджърът и маймунката, Изд. “Атлантис”, София, 1991
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом