Решение по чл. 37 от зуо за транспортиране
ИмеРешение по чл. 37 от зуо за транспортиране
Дата на преобразуване27.11.2012
Размер53.13 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.riewpz.org/zapovedi-ukazania-riewpz/iuridicheski lica -bolnichni otpadaci.doc
Транспортиране и обезвреждане

на болнични отпадъци


С Решение № 00-ДО-206-01 от 29.09.2006 г.

на Министъра на околната среда и водите

на

МЛ-България” АД – Пазарджик е

издадено разрешение

по чл. 37 от ЗУО за транспортиране болнични отпадъци.


С Решение № 07-ДО-138-01 от 15.11.2006 г.

на Директора на РИОСВ – Пазарджик

на

МЛ-България” АД – Пазарджик е

издадено разрешение

по чл. 37 от ЗУО за обезвреждане на болнични отпадъци,

чрез автоклавиране


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


Списък на лица, притежаващи разрешение за транспортиране на отпадъци от лечебните заведения


ПУДООС – МОСВ, инсинератор “Александровска болница”

Адрес: София, район “Триадица”, ул. “Георги Софийски” № 1

Тел: 02) 923 07 58; 02) 951 61 64; 02) 951 67 27

Лице за контакти: инж. Георги Стоянов

Разрешение № 12 – ИО – 390 - 00 от 25.9.2003 г., издадено от Директора на РИОСВ-София.


МЕДИКОМ” ЕООД - оператор на инсинератора, разположен във ВМА

Адрес: гр. София, район Триадица, ул. “Георги Софийски” № 3

Тел: 02) 952 27 01

Лице за контакти: г-н Владимир Йорданов Баланов

Разрешение № 12-ДО-389-00 от 01.9.2003г., издадено от Директора на РИОСВ-София.


ЕКОМА” ЕООД

Адрес: гр.София, район Лозенец, ул. “Вишнева градина” № 20

Тел: 02) 87 57 103; 0888 2166 89

Лице за контакти: г-н Атанас Калчев

Разрешение № 12 – ДО – 424 - 00 от 26.05.2004г., издадено от Директора на РИОСВ – София.


ЕТ ”ЦВЕТАНКА ПАВЛОВА-2003”

Адрес: гр. Дупница, ул.”Николаевска” № 52

Тел: 0898/796922

Лице за контакти: г-жа Цветана Павлова

Разрешение № 12 – ДО – 422 - 01 от 27.08.2004г., издадено от Директора на РИОСВ – София.


ВАВИЛОН БЪЛГАРИЯ” АД

Адрес: район Триадица, ул. „Хан Крум” № 4Б

Лице за контакти: Владимир Петков

Тел.: 02) 958 63 39

Разрешение № 12-ДО-500-00 от 28.01.2005г., издадено от директора на РИОСВ-София.


НЕДЖИН ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Адрес: район Овча Купел, ул. „675” № 23

Лице за контакти: Димитър Неджин

Тел.: 02) 980 31 51

Разрешение № 12-ДО-541-00 от 23.06.2005г., издадено от директора на РИОСВ-София.


ЕТ ”ВАНДАРОС- ПЕТЪР ВАНДАРОВ”

Адрес: гр.Бургас, к-с”Изгрев” бл.56,

Тел: 056 / 4-94-20, 088 324 023

Лице за контакти: г-н Петър Димитров Вандаров

Разрешение № 00 – ДО – 28 - 02 от 28.01.2004г., издадено от Министъра на околната среда и водите.

ЕТ ”ЖОСИ - ЖЕЧКО СТОЙКОВ”

Адрес: гр. Сливен, кв.”Даме Груев”, бл.8, ап.15

Тел: 087 / 62 72 73

Лице за контакти: г-н Жечко Стойков

Разрешение № 00 – ДО – 107 - 02 от 2.02.2004г., издадено от Министъра на околната среда и водите.


ЕТ "ТОНИ - 85 - ЕМИЛ МАРИНОВ"

Адрес: гр.София, р-н Красно село, бул. “Скобелев” № 7

Тел. 0899 104 775

Лице за контакти: Емил Маринов Маринов

Разрешение № 12-ДО-654-00/ 16.03.2006г., издадено от директора на РИОСВ- София

ЕТ "ТОНЧЕВ И СИН - МИХАЛ ТОНЧЕВ"

Адрес: гр. София, район "Овча купел", бл. 505, вх. В, ап. 3,

тел. 954 95 94;

Лице за контакти: Михал Тончев

Разрешение № 12-ДО-673-00 от 26.04.2006г., издадено от директора на РИОСВ - София

"ТОГЕ" ООД

Адрес: гр.София, р-н "Сердика";

тел. 9624624

Лице за контакти: Младен Тошков Младенов;

Разрешение № 12-ДО-530-00 от 29.04.2005г., издадено от директора на РИОСВ - София

ЕТ "АСТО - АСЕН ТОДОРОВ"

Адрес: гр. София, район "Надежда 1", бл. 150, вх. А, ет. 5, ап. 19

Тел. 02/ 8360105; 0899 445070

Лице за контакти: Асен Ангелов Тодоров

Разрешение № 12-ДО-671-00 от 28.04.2006г., издадено от директора на РИОСВ - София

"Т.О.М ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

гр.София, район "Овча купел", ж.к. "Овча купел", бл.33, вх.Г, ет.5, ап.94;

тел. 0888 621543

Лице за контакти: Константин Драганов Константинов

Разрешение № 12-ДО-660-00 от 30.03.2006г., издадено от директора на РИОСВ - София


Списък на инсталации за обезвреждане на отпадъци от лечебните заведения на територията на Р България


РИОСВ

Местоположение на инсталацията

Оператор

Капацитет

1

2

3

4
автоклави и микровълнови съоръженияСОФИЯ

област София, община Столична, гр. София, бул. ”Тотлебен” № 21, парцел № 382, планоснимачен № 313 по плана на гр.София

МБАЛСМ“Н.И.Пирогов”ЕАД


две микровълнови съоръжения MEDISTER 160 с общ капацитет 20 кг/час отпадъци

СОФИЯ

област София, община Столична, гр. София, район “Оборище”, ул. “Бяло море” №8

МБАЛ “Царица Йоана” ЕАД

едно съоръжение с общ капацитет 300 кг/ден отпадъци – комбинирана система за обеззаразяване микровълново и автоклавиране в допълнение с шредер за минимизиране на отпадъците

СОФИЯ

област София, община Столична, гр. София

УНМБАЛ „Св. Екатерина” ЕАД

едно съоръжение за автоклавиране на фирма „Tuttnauer” – 30-40 кг/час

ВАРНА

област Варна, гр. Варна, ул. „Христо Смирненски” № 3

ББАЛ – Варна към ВМА-София

едно съоръжение за автоклавиране на фирма „Tuttnauer” – 60-74 кг/час


ХАСКОВО

област Хасково, гр. Хасково

МБАЛ “Хасково” АД


микровълново обеззаразяване – макс. 432 кг/денонощие


ХАСКОВО

област Хасково, гр. Хасково

МБАЛ “Св. Екатерина” ЕООД, гр. Димитровград


микровълново обеззаразяване

макс. 288 кг/денонощие

инсинератори
СОФИЯ


София

„Медиком” ЕООД

250 кг/ч

СОФИЯ

София

ПУДООС, инсинератор „Александровска болница”

400 кг/ч твърди отпадъци

100 л/ч течни отпадъци

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Решение по чл. 37 от зуо за транспортиране iconОбразец №2 на заявление по чл. 104, ал. 1 от зуо
Закона за управление на отпадъците (зуо) на брокер по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на зуо

Решение по чл. 37 от зуо за транспортиране iconОбразец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо
Регистрацията е валидна за извършване на дейности по събиране и транспортиране /Т/ на отпадъци, съгласно чл. 12, ал. 2, т. 3 и т....

Решение по чл. 37 от зуо за транспортиране iconТърговци и брокери на отпадъци
Закон за управление на отпадъците (зуо), обн. Дв, бр. 53/13. 07. 2012 г., понятието „управление на отпадъците” наред с дейностите...

Решение по чл. 37 от зуо за транспортиране iconОбразец №1 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление № уо-1860...

Решение по чл. 37 от зуо за транспортиране iconОбразец №1 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление № кпд-07-363...

Решение по чл. 37 от зуо за транспортиране iconОбразец №3 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9, във връзка с чл. 35, ал. 3 и 5 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление...

Решение по чл. 37 от зуо за транспортиране iconОбразец №3 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9, във връзка с чл. 35, ал. 3 и 5 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление...

Решение по чл. 37 от зуо за транспортиране iconОбразец №1 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление вх.№...

Решение по чл. 37 от зуо за транспортиране iconОбразец №1 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление №1948...

Решение по чл. 37 от зуо за транспортиране iconОбразец №1 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление вх....

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом