Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 05. 02. 07 „Счетоводна
ИмеКонкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 05. 02. 07 „Счетоводна
Дата на преобразуване27.11.2012
Размер12.84 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.au-plovdiv.bg/cntnr/Proceduri/Elena/
Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 05.02.07 „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност/счетоводство

на аграрния сектор/”, обявен в ДВ, бр.36/10.05.2011 г. и единствен кандидат гл.ас. д-р Елена Георгиева Георгиева


РЕЦЕНЗИЯ от доц. Д-р Георги Герганов

РЕЦЕНЗИЯ от проф. Иван Душанов Иванов

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Светозар Димитров Стефанов

СТАНОВИЩЕ от доц. Д-р Павел Паскалев

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Георги Александров Баташки

СТАНОВИЩЕ от проф. д. ик.н Иван Стойков Кънчев

СТАНОВИЩЕ от проф. д. ик.н Юлия Маркова Дойчинова

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл. ас. д-р Елена Георгиева Георгиева след защита на докторска дисертация за участие в конкурс за доцент по шифър 05.02.07 „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност/счетоводство на аграрния сектор/”, обявен в ДВ, бр.36/10.05.2011 г.


Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 03.11.2011 г. от 11 ч. В заседателната зала на АФ.

Свързани:

Конкурс за заемане на академична длъжност \"Доцент\" по шифър 05. 02. 07 „Счетоводна iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 02. 16. 07 Земеустройство (вкл. Кадастър и оценка на недвижими имоти),...
Конкурс за заемане на академична длъжност \"Доцент\" по шифър 05. 02. 07 „Счетоводна iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по научната специалност: Растителна защита /Ентомология/, шифър 04. 01. 10, професионално...
Конкурс за заемане на академична длъжност \"Доцент\" по шифър 05. 02. 07 „Счетоводна iconКонкурс за академична длъжност „професор" по шифър 04 04 „хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите"
Резюмета на предложените за рецензиране статии по конкурс за академична длъжност „професор” по шифър 04 04 „хранене на селскостопанските...
Конкурс за заемане на академична длъжност \"Доцент\" по шифър 05. 02. 07 „Счетоводна iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Юлия Иванова Стефанова, член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ”професор” по 1 филология /най-нова английска...
Конкурс за заемане на академична длъжност \"Доцент\" по шифър 05. 02. 07 „Счетоводна iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" към катедра Растениевъдство понаучната специалност 04. 01. 14 „Растениевъдство”,...
Конкурс за заемане на академична длъжност \"Доцент\" по шифър 05. 02. 07 „Счетоводна iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"  по научна специалност: Икономика и управление /Аграрна икономика/ 05. 02. 18,...
Конкурс за заемане на академична длъжност \"Доцент\" по шифър 05. 02. 07 „Счетоводна iconОт Владимир Денчев Величков, доктор на военните науки, доцент, пенсионер, София, Зона б-18, бл. 6, ап. 19, тел. 0886577316
На научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” по направление „Обществени науки”, област...
Конкурс за заемане на академична длъжност \"Доцент\" по шифър 05. 02. 07 „Счетоводна iconСтановище от Доц д-р Миленка Трифонова Даскалова, дм член на Научното жури по обявен конкурс за „Доцент
О т н о с н о: кандидатурата на главен асистент Милена Атанасова Атанасова – Радева, д по процедурата за заемане на академичната...
Конкурс за заемане на академична длъжност \"Доцент\" по шифър 05. 02. 07 „Счетоводна iconСтановище по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент
Началника на ввму „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна от 02. 12. 2011 г и от първото му заседание на 05. 12. 2011 г
Конкурс за заемане на академична длъжност \"Доцент\" по шифър 05. 02. 07 „Счетоводна iconЧлен на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по Епидемиология (03. 01. 29) (Заповед №2563 / 26. 09. 2011г на Ректора на му плевен)
Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” по Епидемиология (03. 01. 29)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом