Трети месец община крушари предоставя социални услуги по проект „център за социални услуги в семейна среда 2" по оперативна програма „развитие на човешките ресурси"
ИмеТрети месец община крушари предоставя социални услуги по проект „център за социални услуги в семейна среда 2" по оперативна програма „развитие на човешките ресурси"
Дата на преобразуване27.11.2012
Размер21.31 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.krushari.bg/files/upload/ProgramiProektiPlanove/info_yslygi.doc

BG051PO001-5.2.07

Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3. Проект BG051PO001-5.2.07-0160 „Център за социални услуги в семейна среда-2”ТРЕТИ МЕСЕЦ ОБЩИНА КРУШАРИ ПРЕДОСТАВЯ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В СЕМЕЙНА СРЕДА - 2” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”


От 1 март 2011г. община Крушари реализира проект „Център за социални услуги в семейна среда – 2” по проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, дейности „Социален асистент” „ Домашен помощник”. Проектът е продължение на реализирания подобен проект от община Крушари през 2008/2009год.

Началото на проекта бе поставено с организирана информационна кампания, включваща провеждане на информационни срещи по населените места от община Крушари, изработване и разпространение на брошури и плакати за целите и целевите групи по проекта, критериите за достъп до социални услуги по проекта, необходимите документи за кандидатстване. Като резултат от дейностите по информираност, в офиса на проекта постъпиха над 50 заявления от самотни възрастни хора и лица с увреждания, които заявиха желание за ползване на почасови услуги. След подбор по определени критерии в проекта бяха включени 30 потребителя. За тяхното обгрижване бяха назначени 15 домашни помощника, които преминаха петдневен обучителен курс за работа с рискови социални групи. Ежемесечно домашните помощници участват в организирани от екипа на проекта месечни супервизии, на които пред психолог домашните помощници споделят своите проблеми, кризисни ситуации, в които попадат в хода на предоставяне на услугите. Чрез ролеви игри по време на супервизиите на домашните помощници се помага да освободят натрупания стрес, тъй като този вид подпомагаща професия изисква специфични умения за работа с възрастните хора.

Реалното предоставяне на услугите е с продължителност 12 месеца и стартира от 1 май 2011г.

На 6 август екипа за изпълнение на проекта организира групово посещение на домашните помощници и възрастните хора на Регионалния събор в местността Текето, край манастира „Свети Илия” в с.Александрия. Още едно групово събиране предстои да се организира в рамките на проекта по повод Коледните празници.

Интересът към проекта е много голям, предвид демографската характеристика на общините, но за съжаление не могат да бъдат обхванати всички желаещи. Проектът разполага с общ бюджет от 79 960 лв., и е с обща продължителност 14 месеца.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз


Свързани:

Трети месец община крушари предоставя социални услуги по проект „център за социални услуги в семейна среда 2\" по оперативна програма „развитие на човешките ресурси\" iconПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
Социални услуги – алтернатива за по-добър живот и устойчива заетост в община Царево”
Трети месец община крушари предоставя социални услуги по проект „център за социални услуги в семейна среда 2\" по оперативна програма „развитие на човешките ресурси\" iconПроект „Интеграция на деца с комуникативни нарушения" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от...
Трети месец община крушари предоставя социални услуги по проект „център за социални услуги в семейна среда 2\" по оперативна програма „развитие на човешките ресурси\" iconПроект „Интеграция на деца с комуникативни нарушения" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от...
Трети месец община крушари предоставя социални услуги по проект „център за социални услуги в семейна среда 2\" по оперативна програма „развитие на човешките ресурси\" iconН ационално сдружение на организациите за социални услуги фондация "човешките ресурси в българия и евроинтеграцията" списание „човешки ресурси"
Официална церемония за връчване на национален приз “Мениджър социални услуги – 2010”
Трети месец община крушари предоставя социални услуги по проект „център за социални услуги в семейна среда 2\" по оперативна програма „развитие на човешките ресурси\" iconПроект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Проект № esf-2101-03-15004 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Договор № esf-2101-03-02002 схема за финансиране...
Трети месец община крушари предоставя социални услуги по проект „център за социални услуги в семейна среда 2\" по оперативна програма „развитие на човешките ресурси\" iconПрограма " Развитие на човешките ресурси"
Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”
Трети месец община крушари предоставя социални услуги по проект „център за социални услуги в семейна среда 2\" по оперативна програма „развитие на човешките ресурси\" iconАгенция за социално подпомагане
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, за следните области на интервенция: 1 „Подкрепа на социалната икономика”; „Социални...
Трети месец община крушари предоставя социални услуги по проект „център за социални услуги в семейна среда 2\" по оперативна програма „развитие на човешките ресурси\" iconПрепис извлечение
Община Бургас с проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Схема...
Трети месец община крушари предоставя социални услуги по проект „център за социални услуги в семейна среда 2\" по оперативна програма „развитие на човешките ресурси\" iconПрограма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.  Схема за предоставяне на бфп: bg051PO001 06 „социални услуги за социално включване"
Схема за предоставяне на бфп: bg051PO001 06 „социални услуги за социално включване”
Трети месец община крушари предоставя социални услуги по проект „център за социални услуги в семейна среда 2\" по оперативна програма „развитие на човешките ресурси\" iconНаредб а за условията и реда за извършване на социални услуги в община хисаря глава първа
Чл с тази Наредба се уреждат организацията на дейността на институциите за социални услуги, видовете социални услуги, предоставени...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом