Министерство на образованието и науката национална олимпиада по история и цивилизация
ИмеМинистерство на образованието и науката национална олимпиада по история и цивилизация
Дата на преобразуване27.11.2012
Размер117.4 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://eg.lovechnet.com/olist_7.doc

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАНАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ – 02-03.05.2009 г.; гр. ЛОВЕЧ – VІІ клас, 8.30 часа


УКАЗАНИЯ

Уважаеми ученици,

Вашата работа на олимпиадата по история и цивилизация е писмена и анонимна.


В работния материал на олимпиадата са включени:

- 40 тестови задачи, от които 30 задачи със затворен отговор и 10 с отворен;

- писмен текст – отговор на исторически въпрос, който не трябва да надвишава 2 ръкописни страници.

Пропуснат или сгрешен отговор се оценява с 0 (нула) точки.


Максималният брой точки е 100, който съответства на оценка Отличен 6.00.

Задачата за създаване на текст по исторически въпрос се оценява с общ брой 25 точки.

За задача със затворен отговор отбележете буквата с верния отговор, като я зачертаете с „Х”.

Не се допускат задрасквания и поправки.

Пишете само със син химикал.

По време на изпита не можете да ползвате допълнителни помагала или пособия, освен предоставената ви изпитна бланка.

Време за работа 3 астрономически часа.

Пожелаваме ви успешна работа!


ПЪРВА ЧАСТ

А. ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР


1. Началото на новокаменната епоха на Балканския полуостров се свързва с идването на земеделски племена от Мала Азия. Това става през:

А) IX хилядолетие пр.Хр.

Б) VIII хилядолетие пр.Хр.

В) VII хилядолетие пр.Хр.

Г) VI хилядолетие пр.Хр.


2. Керамиката навлиза в човешкия бит през:

А) Палеолита

Б) Неолита

В) Енеолита /Халколита/

Г) Бронзовата епоха


3. Най-древният семитски град в Месопотамия е:

А) Ур

Б) Урук

В) Лагаш

Г) Акад


4. Важна характеристика на Минойската цивилизация е:

А) постоянните войни със съседите

Б) наличието на силен флот и добри търговци

В) силният флот и обградените с крепостни стени градове

Г) ограничената власт на царете от силното съсловие на жреците


5. И днес като символ на женската красота се възприема образът на египтянката:

А) Изида

Б) Нефертити

В) Хатшепсут

Г) Ищар


6. Посочете реда, в който посочените събития са подредени в тяхната хронологическа последователност: 1/Гръко-персийски войни; 2/основаване на Рим; 3/начало на Републиката в Рим; 4/завладяване на Вавилон от персите.

А) 2/; 4/; 3/; 1/

Б) 1/; 2/; 3/; 4/

В) 3/; 4/; 1/; 2/

Г) 2/; 3/; 1/; 4/


7. За коя гръцка колония се отнася следното описание:

Според античните автори колонията била основана на брега на Черно море през 611 г.пр.Хр. от преселници от Милет. Те били предвождани от Анаксимандър – един от седемте мъдреци на Древна Елада. Градът бил кръстен на бога, покровител на изкуствата.

А) Анхиало

Б) Одесос

В) Аполония

Г) Истрия


8. Управлението на Перикъл в Атина съвпада по време с:

А) края на Минойската цивилизация

Б) управлението на Котис І

В) битката при Маратон

Г) началото на Пелопонеската война


9. Древна Атина е разположена:

А) на Балканския полуостров, в областта Атика

Б) на полуостров Пелопонес, в областта Лакония

В) северозападно от Тесалия

Г) в Мала Азия, близо до егейското крайбрежие


10. Съпругата на Одисей, превърнала се в символ на благородство и съпружеска вярност, е:

А) Пандора

Б) Персефона

В) Пития

Г) Пенелопа


11. Разчитането на клинописите се свързва с името на:

А) Жан-Франсоа Шамполион

Б) Георг Фридрих Гротефенд

В) Майкъл Вентрис

Г) Робърт Колдевей


12. Коя от спартанските институции се състои от пет члена?

А) Герусията

Б) Апелата

В) Царската институция

Г) Колегията на ефорите

13. Създател на първите писани закони в Древна Атина - сурови и безмилостни, но еднакви за всички, е:

А) Перикъл

Б) Солон

В) Драконт

Г) Клистен


14. Посочете реда, в който са записани боговете, почитани от древните римляни:

А) Хор, Залмоксис, Йехова, Аполон, Инара

Б) Хера, Аполон, Хермес, Арес, Посейдон

В) Юпитер, Озирис, Деметра, Хера, Хор

Г) Янус, Юнона, Марс, Юпитер, Веста


15. Кое от изброените е дреха, използвана и от мъжете и от жените в Древна Елада?

А) питос

Б) амфора

В) кратер

Г) хитон


16. Народното събрание в Спарта гласува своите решения чрез:

А) бурни акламации

Б) вдигане на копия

В) вдигане на ръка

Г) записване на остракон


17. Целта на възпитанието в Спарта е:

А) ограмотяване

Б) водене на философски спорове

В) осигуряване на военна подготовка и подчинение

Г) създаване на хармонично развити личности


18. В гръцките полиси метеки са:

А) чужденците, които нямат право да притежават земя

Б) робите, които работят в рудниците

В) собствениците на земя, които участват в Народното събрание

Г) занаятчиите и търговците


19. Троянската война се води през:

А) VІІІ в.пр.Хр.

Б) ХІ в.пр.Хр.

В) ХVІІ в.пр.Хр.

Г) ХІІІ в.пр.Хр.


20. Кое от седемте чудеса на света, подпалва Херострат през 356 г.пр.Хр.?

А) Висящите градини на Семирамида

Б) Мавзолеят в Халикарнас

В) Александрийският фар

Г) Храмът на Артемида в Ефес


21. За Аристотел модел на управление на „идеалната държава” е:

А) управление без конфликти, което може да има и олигархичен характер

Б) управление, което се осъществява от мъдри, образовани мъже

В) управление, за което не е допустима демагогията

Г) управление чрез сила


22. Владетелят на Одриското царство управлява с помощта на:

А) селяните, които му плащат данъци

Б) аристокрацията и занаятчиите, които го съветват

В) съуправители, които контролират отделните области

Г) робите, които работят само за него


23. Гръцките полиси в Тракийския Херсонес са завладени от цар:

А) Терес

Б) Севт І

В) Котис І

Г) Керсеблепт


24. Кой тракийски архитектурен паметник, съчетаващ уникална стенописна и скулптурна украса, е включен в списъка на световното културно наследство:

А) кръглото светилище в Перперикон

Б) гробницата при с. Старосел, Пловдивско

В) скалното светилище при с. Татул, Момчилградско

Г) гробницата при с. Свещари, Разградско


25. Какво представлява македонската фаланга?

А) елитна конница под командването на владетеля

Б) боен ред от тежковъоръжени пехотинци с дълги копия

В) смесен боен строй от конници и пехотинци

Г) царската гвардия на Филип ІІ Македонски


26. Кое НЕ е основна и най-важна характеристика на елинистическата култура:

А) използването на старогръцкия език от много народи

Б) сливането на елинските и източните културни традиции

В) организирането на театрални представления

Г) строителството на грандиозни храмове, стадиони, театри


27. Римският сенат възниква през:

А) Царския период

Б) Периода на републиката

В) Принципата

Г) Домината


28. Патрициите и плебеите са изравнени пред закона с:

А) Учредяването на длъжността на народните трибуни

Б) Изготвянето на “Законите на Дванадесетте таблици”

В) Отмяна на забраната за смесените бракове

Г) Даване право на плебеите да стават жреци


29. Кое твърдение за устройството на Римската република е вярно?

А) Висшият държавен орган на републиката е легионът

Б) Консулите получават власт за неопределено време

В) Магистратурите са колективни и се заемат за определен срок

Г) Магистратите получават високи заплати


30. За коя легендарна личност се отнася описанието:

Той бил троянски герой, спасил се след разрушаването на Троя от ахейците в Троянската война. След дълго странстване по море стигнал до бреговете на Италия, където се заселил с другарите си в областта Лациум.

А) Ромул

Б) Сервий Тулий

В) Еней

Г) Нумитор


Б. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

31. Попълнете таблицата:

Година

Век

Събитие

Личност
V в.пр.Хр.

Битката при Термопилите
1025 г.пр.Хр.Саул
IV в.пр.Хр.

Разгром на персите при Гавгамела
---

XVIII в.пр.Хр.
Хамурапи

1871 и 1876 г.
Разкопките в Троя и МикенаІІІ в.пр.Хр.

Битката при Кана
2667-2648 г.пр.Хр.

---

Построяване на първата пирамида в Египет

32. Попълнете липсващите думи в текста.

“...никой измежду местните хора не би съумял точно да прецени аристократическо, демократическо или монархическо е държавното управление на римляните като цяло. ... защото ако разгледаме внимателно властта на _________________ държавата ще ни се стори напълно ___________________ и царска, ако ли насочим вниманието си към властта на ___________________, то – напротив – държавния строй ще изглежда по-скоро аристократически; ако ли пък някой се вгледа във властта на народа, то той ще е несъмнено ___________________.”

Из “Всеобща история”, Полибий, I­І в. пр. Хр.


33. Дайте определение за всяко от трите понятия: Обяснете връзката между тях.

А) скрижали -

Б) кивот -

В) юдаизъм

Г) Каква е връзката между тях?


34. Попълнете таблицата

Божество

Атрибут

Покровител на:

ЗевсПосейдонХефестДионисийАрес35. Прочетете текста и отговорете на въпросите след него:

На царя пък Ромул отредил следните почести и власт. Той преди всичко трябвало да възглавява свещенодействията и да извършва всички неща, които се отнасят до таченето на култа към божествата. Освен това той бил длъжен да пази законите и обичаите, завещани от бащите, като разглежда и преценява сам по-тежките престъпления и като предоставя разглеждането на по-леките престъпления на сената... Царят нареждал свикването на сената, свиквал народа, изказвал се пръв и провеждал решенията, взети от мнозинството в народното събрание... освен това трябвало да има във време на война върховното командване в свои ръце.”

Из “Римски древности”, Дионисий Халикарнаски,­ І в. пр. Хр.

А) Запишете изразите, които показват, че царят държи:

а) върховната политическа власт ..................................................................................................

......................................................................................................................................................................

б) религиозната власт .......................................................................................................................

в) съдебната власт .............................................................................................................................

Б) Какви задачи има сенатът? ...............................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

В) Отбележете годините, които обхваща Царският период в Древен Рим......................................


36. От посочените понятия, подберете тези, които съответстват на дадените определения и ги запишете срещу тях: сенат; колонизация; патрони; политеизъм; магистратури; демокрация; олигархия; народен трибун; демагогия; патриции; република.

Понятие

Определение

А)
Форма на държавно управление в Древна Елада, при която всеки гражданин участва пряко в управлението на полиса

Б)
Богати римляни от благородно потекло, които взимат под закрилата си бедни граждани

В)
Форма на държавно устройство с избираеми граждански институции

Г)
Старото население на Рим, което притежава политически и религиозни права

Д)
Висши административни, съдебни и военни длъжности в Древния Рим

Е)
Длъжност, избирана от плебеите, за да защитава техните интереси, с право да налага вето над решения на сената37. Свържете откритията и културните достижения със съответния народ:

Откритие или културно достижение

Буква

Народ

1/ Фонетичното /буквеното/ писмо
а/ Шумери

2/ Театърът
б/ Асирийци

3/ Републиканската форма на управление
в/ Финикийци

4/ Монотеизмът
г/ Юдеи

5/ Тухлата, като строителен елемент
д/ Елини

6/ Обсадната техника и бойните метателни машини
е/ Римляни

38. Разгледайте внимателно реконструкциите и запишете кое от седемте чудеса на света изобразява всяко от тях:

А) ................................. Б) ............................................ В)............................................


39. Изпълнете поставените задачи към дадената карта:
А) Отбележете със съответната цифра: Средиземно море (1), Черно море (2), Червено море (3) и Индийския океан (4)

Б) Запишете имената на градовете: Александрия, Йерусалим и Персеполис

В) Отбележете със съответната цифра елинистическите държави: Македония (5), Пергам (6), Царството на Птолемеите (7), Царство на Селевкидите (8) и Партско царство (9)

Г) Запишете до обозначените с Х места на картата съответните битки при: р. Граник, Исос и Гавгамела.

Д) Поставете заглавие на картата ……………………………………………………………


40. Конструирайте линия на времето и нанесете върху нея годините на: реформите на Солон в Атина; управлението на цар Терес; основаването на Рим; битката при Маратон; начало на Римската република; провеждането на първите Олимпийски игри.

/бележка: - Запишете събитията под линията на времето./

800 г.пр.Хр.
3 см. = 100 г.


ВТОРА ЧАСТ

Напишете в обем до 2 страници отговор на следния исторически въпрос:


С какво се характеризира управлението на Атина през VІ -V в.пр.Хр.?


При отговора вземете под внимание следните опори:

  1. Обяснете същността на понятието „демокрация”.

  2. Как постепенно се е оформило управлението на полиса? Посочете имената на значими реформатори.

  3. Посочете органите, които упражняват законодателната, изпълнителната и съдебната власт; участниците в тях и техните функции.

  4. Приема ли съвременният свят тази форма на управление? Посочете примери.Свързани:

Министерство на образованието и науката национална олимпиада по история и цивилизация iconМинистерство на образованието и науката национална олимпиада по история и цивилизация
Задачата за създаване на текст по исторически въпрос се оценява с общ брой 30 точки
Министерство на образованието и науката национална олимпиада по история и цивилизация iconМинистерство на образованието и науката национална олимпиада по история и цивилизация
За задача със затворен отговор отбележете буквата с верния отговор, като я зачертаете с „Х”
Министерство на образованието и науката национална олимпиада по история и цивилизация iconМинистерство на образованието и науката национална олимпиада по история и цивилизация
За задача със затворен отговор отбележете буквата с верния отговор, като я зачертаете с „Х”
Министерство на образованието и науката национална олимпиада по история и цивилизация iconМинистерство на образованието и науката държавен зрелостен изпит по история и цивилизация

Министерство на образованието и науката национална олимпиада по история и цивилизация iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси Министерство на образованието, младежта и науката
Адаптиране на учебното съдържание по «история и цивилизация» за V и VI клас към нуждите на учениците със специални образователни...
Министерство на образованието и науката национална олимпиада по история и цивилизация iconБлагоевград Олимпиада по испански език 2012
Министерство на образованието, младежта и науката Регионален инспекторат по образованието- благоевград
Министерство на образованието и науката национална олимпиада по история и цивилизация iconБлагоевград Олимпиада по френски език 2012
Министерство на образованието, младежта и науката Регионален инспекторат по образованието- благоевград
Министерство на образованието и науката национална олимпиада по история и цивилизация iconБлагоевград Олимпиада по английски език 2012
Министерство на образованието, младежта и науката Регионален инспекторат по образованието- благоевград
Министерство на образованието и науката национална олимпиада по история и цивилизация iconБлагоевград Олимпиада по руски език 2012
Министерство на образованието, младежта и науката Регионален инспекторат по образованието- благоевград
Министерство на образованието и науката национална олимпиада по история и цивилизация iconБлагоевград Олимпиада по руски език 2012
Министерство на образованието, младежта и науката Регионален инспекторат по образованието- благоевград
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом