Оперативна програма "Административен капацитет" център за икономически и социални анализи и стратегии проект „изграждане на капацитет и мотивация модел за гражданско участие"
ИмеОперативна програма "Административен капацитет" център за икономически и социални анализи и стратегии проект „изграждане на капацитет и мотивация модел за гражданско участие"
Дата на преобразуване27.11.2012
Размер78.69 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.cesas.eu/Vaprosnik_registar_NGO.doc


Европейски съюзОперативна програма
“Административен капацитет”


ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ АНАЛИЗИ И СТРАТЕГИИ

ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И МОТИВАЦИЯ – МОДЕЛ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ”


РЕГИСТЪР

НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

развиващи дейност на територията на област Кърджали 1. Изготвяне на въпросник

 2. Изготвяне на списък на НПО, развиващи дейност в област Кърджали (въз основа на предварителни списъци от организирани мероприятия и допълнителна информация получена от местните власти и сдружения на територията на област Кърджали).

 3. Отпечатване на въпросниците.

 4. Разпространение на въпросниците.

 5. Анализ на получените въпросници и допълнителна информация от НПО-тата.

 6. Изготвяне на актуален регистър на НПО-тата развиващи дейност на територията на област Кърджали.

 7. Публикуване на регистъра в сайта на сдружение “Център за икономически и социални анализи и стратегии” /ЦИСАС/ - www.cesas.eu.За въпроси и допълнителна информация:

Александра Римпопова – Координатор по проекта

Тел: 0361 80278

E-mail: cesas.info@gmail.com 1. Информация за организацията
 1. Данни за организацията

Наименование на организацията
Населено място
Правен статут на организацията

.......................................................................................................

(фондация, сдружение, читалище, спортен клуб)


Година на учредяване:
 1. Контактна информация за Вашата организация

Адрес:
Тел. код / телефони:
Тел. код / факс:
Лице за контакти:

E_mail:

Интернет страница:
 1. Какви са основните цели на Вашата организация?


...........................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................


/Добавете колкото редове е необходимо/

 1. Персонал (постоянно назначен и доброволци)

Какъв е броят на служителите, заети във Вашата организация
Имате ли привлечени доброволци към Вашата организация
Ако вашата организация има членски състав, какъв е броят на нейните членове?

Какъв е броя на членовете на Управителния съвет 1. Моля, споделете мероприятия, които сте организирали – самостоятелно

Име

Място на провеждане

Географски обхват

Времеви обхват

Дата

Вид
Тема

 1. Моля, споделете мероприятия, в които сте партньори

Име

Място на провеждане

Географски обхват

Времеви обхват

Дата
Вид
Тема

 1. Моля, опишете проекти, в които Вашата организация е участвала и в каква форма (изпълнител, партньор или друго)


............................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................

/Добавете колкото редове е необходимо/
 1. Информация необходима за създаване на модул “Електронна библиотека”
 1. Основни политики на ЕС /отбележете с да, ако желаете да добавим подобна информация в нашата “Електронна библиотека” /

Земеделие
Заетост и социални въпроси
Предприемачество
Регионална политика
Околна среда
Защита на потребителите
Образование и квалификация
Работа с младежта
Друго (моля, посочете).

...................................................................... 1. Устойчиво местно развитие и публично – частни партньорства /отбележете с да, ако желаете да добавим подобна информация в нашата “Електронна библиотека” /

Запознаване с общинските планове за развитие
Идентифициране на основните проблеми на общините
Техники за мобилизиране на местни ресурси
Същност на публично-частните партньорства
Законова рамка на публично-частните партньорства
Нормативната база за участие на НПО в правене на местни политики
Модели и стратегии за публично-частни партньорства
Добри български и международни практики
Друго (моля, посочете).

 1. Разработване на проекти /отбележете с да, ако желаете да добавим подобна информация в нашата “Електронна библиотека” /

Цикъл на проекта. От проектната идея до нейното реализиране
Разработване на проектната идея. Анализ на заинтересованите страни
Анализ на проблема
Дефиниране на целите на проекта
Определяне на целевите групи
Планиране на резултатите
Планиране на дейностите
Бюджет на проекта
Мониторинг и оценка на изпълнението
Друго (моля, посочете).

 1. Управление на проекти /отбележете с да, ако желаете да добавим подобна информация в нашата “Електронна библиотека” /

Основни принципи при изпълнението на проекти
Основни изисквания на Оперативните програми
Организиране на дейността
Организиране на търгове
Финансов мениджмънт
Отчетност и визуализация
Запознаване с Оперативните програми.
Възможности за финансиране на НПО
Запознаване с други програми на ЕС, които са отворени за България
Друго (моля, посочете).

......................................................................

Благодарим Ви за съдействието!

* Ако желаете, имаме възможност във нашия сайт да добавим безплатно под-домейн със информация за Вашата организация (Един вид Ваша интернет страница). Ако желаете да се възползвате от тази възможност е необходимо да ни изпратите по една страница информация за:

- Информация за населеното място;

- Представяне на Вашата организация;

- Успешни практики и инициативи със Ваше участие;

- Контактна информация.Информацията от този въпросник ще бъде използвана при изграждането на интернет страницата на сдружение „Център за икономически и социални анализи и стратегии” (ЦИСАС) гр. Кърджали.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Свързани:

Оперативна програма \"Административен капацитет\" център за икономически и социални анализи и стратегии проект „изграждане на капацитет и мотивация модел за гражданско участие\" iconОт проведена пета среща на екипа по проект Укрепване на институционалния капацитет на цир за работа с държавната администрация и изграждане на мрежа от нпо в
От проведена пета среща на екипа по проект “Укрепване на институционалния капацитет на цир за работа с държавната администрация и...
Оперативна програма \"Административен капацитет\" център за икономически и социални анализи и стратегии проект „изграждане на капацитет и мотивация модел за гражданско участие\" iconПрограма "Административен капацитет"
Административен капацитет – компетентни държавни служители, организационен капацитет, въвеждане на информационни и комуникационни...
Оперативна програма \"Административен капацитет\" център за икономически и социални анализи и стратегии проект „изграждане на капацитет и мотивация модел за гражданско участие\" iconI. въведение
Проект „Усъвършенстване на координацията за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ес”, компонент...
Оперативна програма \"Административен капацитет\" център за икономически и социални анализи и стратегии проект „изграждане на капацитет и мотивация модел за гражданско участие\" iconОперативна програма „Административен капацитет (опак), съфинансирана от Европейския социален фонд Приоритетна ос
Проект "„Изграждане на канали за обмяна на добри практики с европейски партньори и продължаващо развитие на човешките ресурси в Община...
Оперативна програма \"Административен капацитет\" център за икономически и социални анализи и стратегии проект „изграждане на капацитет и мотивация модел за гражданско участие\" iconДоклад по Дейност 1 по проект "За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет",
Съществуваща практика и капацитет в две стари и две нови страни членки на ес за оценка на въздействието на позиции по Общностното...
Оперативна програма \"Административен капацитет\" център за икономически и социални анализи и стратегии проект „изграждане на капацитет и мотивация модел за гражданско участие\" icon„Създаване на капацитет за бъдещето провеждане на студентски стажове в държавната администрация
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, регистрационен...
Оперативна програма \"Административен капацитет\" център за икономически и социални анализи и стратегии проект „изграждане на капацитет и мотивация модел за гражданско участие\" iconПрограма " Административен капацитет"
Анализ на състоянието на държавната администрация и административния капацитет 10
Оперативна програма \"Административен капацитет\" център за икономически и социални анализи и стратегии проект „изграждане на капацитет и мотивация модел за гражданско участие\" iconДоклад по Дейност 1 по проект "За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет",
Съществуващи механизми за информиране и участие на структури на гражданското общество в процеса на вземане на решения в страните...
Оперативна програма \"Административен капацитет\" център за икономически и социални анализи и стратегии проект „изграждане на капацитет и мотивация модел за гражданско участие\" iconДокладът е изготвен от
Проект по договор за безвъзмездна финансова помощ №08-12-65-С/27. 08. 2008 г по Оперативна програма „Административен капацитет”,...
Оперативна програма \"Административен капацитет\" център за икономически и социални анализи и стратегии проект „изграждане на капацитет и мотивация модел за гражданско участие\" iconПрограма bg 11 "Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество"
Втори комитет за сътрудничество по програма bg 11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“ по норвежкия финансов...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом