Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
ИмеВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
страница1/9
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.09 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.obshtina-apriltsi.com/files/Opr7-13g2.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ГЛАВА ВТОРА


АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ

НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ (АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА)


Анализът започва с кратка географска характеристика на общината, предоставяща информация относно местонахождението, граници с други общини, релеф, природни ресурси, почвено плодородие, основни населени места, население и други важни за общината факти. Тази характеристика е представена в синтезиран вид.

Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части:

2.1. Стопански сектор – развитие на бизнеса, промишлеността, селското стопанство и др.

2.2. Човешки ресурси

2.3. Инфраструктурно развитие и опазване на околната среда.

Анализът на основните сектори е структуриран посредством индентифициране към всеки от секторните сфери.

В стопански сектор – развитие на бизнеса, промишлеността, селското стопанство и др.са разгледани редица сфери, основните от които са: малък и среден бизнес; промишленост; сектори на услугите; научни изследвания и технологии и редица други.

В сектор човешки ресурси са включени следните основни сфери: заетост; безработица; работна сил; , образование; професионално обучение; повишаване на квалификацията и преквалификаци; спорт и други.

В сектор инфраструктурно развитие и опазване на околната среда са включени следните основни сфери: общинска пътна мрежа; телекомуникации; енергоснабдяване; водоснабдяване; канализация; топлофикация; замърсяване на въздуха; третиране на твърди битови отпадъци; жилища; социална инфраструктура; обществени места за отдих и прочие.

Анализът започва за всеки отделен сектор по сфери, предлагайки кратко резюме, в което се подчертава мястото и ролята на сектора и сферата в развитието на общината, посочват се характерните тенденции и проблеми за сектора, в т.ч. по сфери.

Географска характеристика на общината, предоставяща информация относно местонахождението, граници с други общини, релеф, природни ресурси, почвено плодородие, основни населени места, население и други важни за общината факти


Географско положение


Територия

Община Априлци се намира в слънчева котловина в сърцето на Централна Стара планина, в подножието на северните и склонове. Най-голямото очарование на общината е природата. В съседство е Национален парк “Централен балкан” с резервата “Северен Джандем. Съчетанието на слънце, изключително чист въздух, красота на природата, липсата на замърсители на въздуха, водата и почвата, наличието на многобройна база за живеене, отдих, туризъм и развлечения, стотици вили и къщи за почивка създават чудесни условия за целогодишен отдих и туризъм. Налице са също така подходящи условия за развитето на бизнеса.

Общината е разположена на територия от 238 кв. км.

Средната надморска височина за територията на общината е 1 031 метра. Вертикалното разчленение е около 450 м. Центърът на общината е на 506 м. надморска височина.

Климатът е типично умерено континентален, със сравнително мека зима и прохладно лято.

Админстративен център на общината е гр. Априлци. Той се състои от четири квартала (бивши села) – Ново село (център на града), Видима, Зла река и Острец. Една от характерните особенности на града, е че е разположен на 12 км. по протежението на долините на реките “Видима”, “Острешка” и “Зла река”.

Общината е съставена от 4 населени места: град Априлци и 3 села - Велчево, Драшкова поляна и Скандалото. В селата няма кметства поради по-малката от нормативите за кметство брой на населението. Там са назначени кметски наместници

На 30 км. от общината минава главната транспортна артерия път І-4 (София-Севлиево-Велико Търново-Шумен), т.н път София - Варна, а на 25 км. от общината през гр. Троян минава път ІІ-35, формираща транспортната ос север-юг през старопланинския проход Троян – Кърнаре. Те дават широка възможност за осъществяване на транспортна връзка на общината с населените места от Северна и Южна България.

Общината имат преки автобусни връзки за столицата, гр. Троян, гр. Ловеч, гр. Севлиево, гр. Габрово и др. Най-близкото летище на гражданската авиация е в гр. София - на 170 км. от общината. Най-близката жп линия е в гр. Троян и е отдалечена от общината на 25 км.

На територията на общината има сравнително добре развита инфраструктура – транспортна, комуникационна и социална. Общината разполага със значителна материално-техническа база и условия за живеене, отдих, туризъм , бизнес (предимно малки и средни предприятия) и др. На територията на общината функционират: над 200 малки и средни предприятия представители на редица отрасли и подотрасли на икономиката; поделения на някой държавни институции; финансови институции като банки, застрахователни компании и пр . Неправителствения организации на настоящия етап са по-слабо представени.

Община Априлци се намира в Област с административен център гр. Ловеч и е включена в Северен Централен Район за Планиране (СЦРП).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие на община мадан
Ръст на Икономическото развитие и качествена характеристикаструктура на общинската икономика 16
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие
Планът за развитие на община Бяла е документ, която определя основните насоки за социално-икономическо развитие в средносрочен период....
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие
Планът за развитие на община Бяла е документ, която определя основните насоки за социално-икономическо развитие в средносрочен период....
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconОбщина Лесичово, януари 2006 г
Анализ на съществуващото състояние и социално – икономическото развитие на общината стр. 5
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconОбщински план за развитие на община Димитровград
Анализ на ситуацията. Социално – икономическо и пространствено развитие на Община Димитровград 13
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconПлан за икономическо развитие на община Царево
Анализ на природните дадености и социално-икономическото развитие на община царево към 2006 год
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconОбщински план за развитие 2007-2013 г. Добрич, 2005 г
Анализ на социално-икономическото развитие на община град добрич
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconОбщински план за развитие на община добричка
Анализ на икономическото и социално развитие на община добричка
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие на Община град Добрич
Общините имат правомощия, задължения и отговорности по прилагане на законодателството по опазване на околната среда
Втора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията) iconАнализ на социално-икономическото развитие на Община град Добрич
Общините имат правомощия, задължения и отговорности по прилагане на законодателството по опазване на околната среда
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом