Отчет за изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г. Отчетен период 2009 г
ИмеОтчет за изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г. Отчетен период 2009 г
страница1/18
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер2.6 Mb.
ТипОтчет
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/docs/DEMOGR_OTCHET_2009_cor.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Дирекция „Демографско развитие, етнически въпроси и равни възможности”


ОТЧЕТ


ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2006 – 2020 г.


ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 2009 г.


Съдържание

ЧАСТ І. ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В БРОЯ И СТРУКТУРАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

3

ЧАСТ ІI. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 2006-2020 г.

18

ЧАСТ ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И НАСОКИ ЗА БЪДЕЩИ ДЕЙСТВИЯ

83ЧАСТ І. ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В БРОЯ И СТРУКТУРАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

1. СВЕТОВНИ ДЕМОГРАФСКИ ТЕНДЕНЦИИСпоред публикувания през месец януари 2010 г. доклад на Организацията на обединените нации - “Застаряване на световното население 2009”, само за 10 години броят на хората в световен мащаб над 60-годишна възраст се е увеличил със 100 милиона. В момента техният брой е 700 милиона, или 11 процента от световното население. Според изследването процесът на застаряването е в настъпление навсякъде по света. Така до 2050 година 2 милиарда души ще са на повече от 60 години, което се равнява на 22 процента от световното население. България се нарежда в първата десятка на най-застарелите държави в света. Застаряването засяга всички части на света, но най-застарели са развитите държави. България е на пето място в света по процентен дял на възрастното население в рамките на общото население - 24.2 процента от населението на Република България е над 60 години. С по-високи показатели за процентен дял на възрастното населението са само Япония, Италия, Германия и Швеция. По критерий средна възраст на населението България е седма в света. Данните от доклада показват застрашителна тенденция на застаряване на населението - в предишното демографско проучване на ООН от 2007 година България е седма по застаряване с 22.9% население над 60 години, и девета по средна възраст на населението си - 40.6 години.

Степента на застаряване е без паралел в човешката история в световен мащаб. Обезпокояваща е и една нова тенденция: паралелно с бързо растящия брой на възрастните намалява броят на децата под 15 години, както и броят на хората в трудоспособна възраст (15 - 59 години). В световен мащаб броят на хората над 60 години ще надхвърли броя на децата през 2045 година. В развитите части на света това се е случило още през 1998 година.

Главната причина за тези процеси е спадът в раждаемостта, което се е превърнало в универсален проблем. Посочва се, че раждаемостта едва ли някога ще се върне на високите си нива от миналото. В този смисъл промените в демографската структура на света са квалифицирани като необратими.

Застаряването е процес с дълбоки последици. То засяга всички аспекти на икономическия и социалния живот.

Степента на застаряване е различна за различните региони и държави. Европа е сред най-застарелите части на света, а Южна Европа - където е България - има значително по-застаряло население в сравнение със средната възраст за Източна Европа.

В развитите държави всеки пети е на повече от 60 години, а до 2050 година това ще важи за всеки трети. Нараства и броят на хората на над 80-годишна възраст. В момента броят им расте с по 4% на година, като тенденцията е към покачване. Между развиващите се и развитите държави все още има големи разлики, но според доклада на ООН, до средата на 21 век развиващият се свят ще бъде също толкова застарял, колкото са развитите страни в момента.

Средната възраст на световното население е понастоящем 28 години. Най-младата държава е Нигер със средна възраст на населението 15 години. Най-старата е Япония – със средна възраст 44 години. През следващите четири десетилетия средната възраст на световното население ще се покачи на 38 години. Сред възрастните преобладават жените. Тъй като жените живеят по-дълго от мъжете, те съставляват и по-голямата част от застарялото население. В момента жените над 60 години са с 66 милиона повече от възрастните мъже, а в групата на над 80-годишните жените са двойно повече от мъжете. При хората над 100 години броят на жените е 5 пъти по-висок от броя на мъжете.

Европейски съюз

Според последни прогнози на Евростат за периода до 2030 г., регионалното демографско развитие на населението в Европейския съюз ще се характеризира със застаряване. Според прогнозите, към 2030 г. регионът в България с най-голям процентен дял на население на възраст над 65 години ще бъде северозападният регион. За периода 2008 – 2030 г. населението на България се очаква да намалее до 6 753 000 души. За 27-те държави-членки на ЕС се очаква населението на възраст 65 години и повече да нарасне от 17,1 % през 2008 г. до 23,5 през 2030 г.

Европейският съюз поставя проблема за застаряването на населението като основен политически приоритет. В заключения на Съвета на Европейския съюз през ноември 2009 г. – „Достойно остаряване в добро здраве” по време на Шведското председателство на ЕС подчертава, че застаряването на населението представлява предизвикателство за устойчивите публични финанси, и по-специално за устойчивото финансиране на здравеопазването и на дългосрочните грижи, тъй като се очаква разходите във всички държави-членки на ЕС да нарастват успоредно с увеличаването на броя на възрастните хора в нашите общества. Държавите-членки следва да отделят по-голямо значение на проблема със застаряването в ключови сектори като здравеопазването, пазара на труда и социалните грижи. По време на Испанското председателство на ЕС – януари 2010 – юни 2010 г. се отделя изключително внимание върху демографските тенденции сред държавите-членки на ЕС и необходимостта от насърчаване на активния живот на възрастните в социален и икономически аспект.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Свързани:

Отчет за изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г. Отчетен период 2009 г iconОтчет за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 – 2020 г
Отчет за изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г. Отчетен период 2009 г iconОтчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 – 2020 г. 1
Отчет за изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г. Отчетен период 2009 г iconПлан за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.)
Отчет за изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г. Отчетен период 2009 г iconПлан за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.)
Отчет за изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г. Отчетен период 2009 г iconОбщински съвет казанлък
Общинската стратегия за демографско развитие на община Казанлък 2008-2020 г., е разработена в съответствие с Националната стратегия...
Отчет за изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г. Отчетен период 2009 г iconДемографска характеристика на населението на община Казанлък
Общинската стратегия за демографско развитие на община Казанлък 2008-2020 г., е разработена в съответствие с Националната стратегия...
Отчет за изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г. Отчетен период 2009 г iconПлан за 2007 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия
Отчет за изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г. Отчетен период 2009 г iconПлан за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия
Софийска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия...
Отчет за изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г. Отчетен период 2009 г iconСистема от показатели за мониторинг и анализ на изпълнението на националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г
Оциално развитие на страната. Устойчивото развитие е средство за осигуряване на благосъстоянието на българските граждани – както...
Отчет за изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г. Отчетен период 2009 г iconСистема от показатели за мониторинг и анализ на изпълнението на националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г
Оциално развитие на страната. Устойчивото развитие е средство за осигуряване на благосъстоянието на българските граждани – както...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом