Рационални числа
ИмеРационални числа
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер26.78 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://krasi.chekanova.org/wp-content/uploads/2011/02/Рационални-числа.docx
РАЦИОНАЛНИ ЧИСЛА

 • Две числа с еднакви знаци събираме като запишем общия знак и съберем модулите им.

 • 5 + 3,4 = 8,4

 • - 5 + (- 3,4) = - 8,4

 • - 2,2 + ( - 5) = - 2,2 – 5 = - 7,2

 • Две числа с различни знаци събираме като запишем знака на по-голямото по модул число и извадим модулите им.

 • 5 + (- 2) = 3

 • - 5 + 2 = - 3

 • 5 + (- 8) = - 3

 • - 5 + 6 = 1 • Сборът на две противоположни числа е 0.

 • - 5,8 + 5,8 = 0 • Сборът на произволен брой рационални числа се записва като се напишат едно след друго събираемите с техните знаци, т.е. скоби, пред които има знак “+” разкриваме като запазим знаците на числата в скобите.

 • Свойства на събирането:

 1. Разместително свойство:

a + b = b + a 1. Съдружително свойство:

a + b + c = a + (b + c) =

= b + (a + c) =

= c + (a + b )=

= (b + c) + a =

= (a + c) + b =

= (a + b) + c.

 • - 2,2 + (- 4,5) + (- 5,8) =

= - 2,2 – 4,4 – 5,8 =

= (- 2,2 – 5,8) – 4,4=

= - 8 – 4,4 = - 12,4 • 5,2 + (– 8,1) + 1,3 + (– 1,9) =

= 5,2 – 8,1 + 1,3 – 1,9 =

= (5,2 + 1,3) + (- 8,1 – 1,9) =

= 6,5 + (- 9) = 6,5 – 9 = - 2,5 • В множеството на рационалните числа изваждането винаги е възможно. • Две рационални числа а и b изваждаме като към умаляемото а прибавим противоположното число на умалителя b.

a – b = a + (- b) • Скоби, пред които има знак “-“ разкриваме, като сменим знаците на числата в скобите. • 3 – 8 = - 5

 • - 25,5– ( +5,5) = - 25,5 – 5,5 = - 31 • - 25,5– ( - 5,5) = - 25,5 + 5,5 = - 20 • Запомнете:

Модул не се разкрива!

 • В един алгебричен сбор от рационални числа можем да извършим пресмятанията по два начина като: 1. първо извършим действието в скобите и след това извършим нужните пресмятанияили 1. първо разкрием скобите и след това извършим нужните пресмятания.


 • 5– (4 – 12) = 5 – ( - 8) = 5 + 8 = 13или


5 – (4 – 12) = 5 – 4 + 12 = 13 • - (8,43 – 12,18) + (8,43 – 18,18) =

= - (- 3,75) + (- 9,75) =

= 3,75 – 9,75 = - 6


или • - (8,43 – 12,18) + (8,43 – 18,18) =

= - 8,43 + 12,18 + 8,43 – 18,18 = - 6 • Неизвестно събираемо намираме като от сбора извадим известното събираемо:

a + x = b

x = b – a • Неизвестно умаляемо намираме като разликата съберем с умалителя:x – a = b

x = b + a • Неизвестен умалител намираме като от умаляемото извадим разликата:a – x = b

x = a – b

 • 5 + х = - 7 - 5 + х = - 20

х = - 7 – 5 х = - 20 – (- 5)

х = - 12 х = - 20 + 5

х = - 15 • х – 17 = - 20 х – 2,3 = - 4,5

х = - 20 + 17 х = - 4,5 + 2,3

х = - 3 х = - 2,2 • 5 – х = 20 - 12 – х = - 40

х = 5 – 20 х = - 12 – (- 40)

х = - 15 х = - 12 + 40

х = 28


Свързани:

Рационални числа iconКонспект по Математически анализ
Понятие за число. Естествени,цели,рационални и реални числа. Инекция,сюрекция и биекция. Равномощни множества. Изброимост на рационалните...
Рационални числа iconРационални изрази. Рационални уравнения
Внимание! При умножение и деление на рационални дроби предварително разложете (ако е възможно) числителите и знаменателите им
Рационални числа iconПрограма по математика за кандидат студентски изпит (тест) 2011/2012 г
Рационални изрази. Уравнения и неравенства от I ва степен с едно неизвестно. Рационални уравнения и неравенства
Рационални числа iconПрограма по математика
Рационални изрази. Уравнения и неравенства от і-ва степен с едно неизвестно. Рационални уравнения и неравенства
Рационални числа iconЕдно от приложенията на хеширането е
Ако ключовете са низове, може да им се съпоставят естествени числа. Изискването на различни низове да бъдат съпоставени различни...
Рационални числа iconУмножение на дълги числа
Бързото преобразувание на Фурие (fft) намира множество приложения в математиката, физиката и информатиката. В същността си fft разлага...
Рационални числа iconКурсовая работа по курсу «Организация ЭВМ и систем»
В современных ЭВМ используются два варианта представления чисел с фиксированной запятой: а все числа по модулю меньше 1 – запятая...
Рационални числа iconПресметнете ((20112011 2011): 25): 100 = ?
Дължините на страните на един правоъгълник са естествени числа. Кое от посочените числа не може да е обиколка на правоъгълника, ако...
Рационални числа icon1 Естествени числа. Познаване свойствата на числа от общ характер. 2
Обикновени дроби. Познаване на правилата за сравняване на дробите с различни знаменатели
Рационални числа iconГрупа б задача 1
Да се състави програма twoneg. Срр, която чете от клавиатурата последователност от числа, докато броят на въведените отрицататни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом