Тема: строителство, строителен контрол
ИмеТема: строителство, строителен контрол
страница1/13
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер1.17 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.kab.bg/monitoring/10.10.2011.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
10 октомври 2011 г.


ТЕМА: СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ,
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, АРХИТЕКТУРА, ИМОТИСъдържание:

В. 24 часа 2

В. 24 часа 3

В. 24 часа 3

В. 24 часа 4

В. 24 часа 4

В. 24 часа 5

В. 24 часа 6

В. 24 часа 6

В. 24 часа 7

В. 24 часа 7

В. 24 часа 7

В. 24 часа 7

В. 24 часа 8

В. 24 часа 8

В. 24 часа 8

В. Дневник 10

В. Дневник 10

В. Дневник 11

В. Дневник 11

В. Дневник 12

В. Дневник 13

В. Дневник 13

В. Атака 14

В. Атака 15

В. Атака 15

В. Атака 16

В. Атака 16

В. Атака 18

В. Атака 19

В. Телеграф 19

В. Телеграф 19

В. Пари 20

В. Пари 22

В. Сега 22

В. Сега 23

В. Сега 24

В. Сега 25

В.Стандарт 26

В.Стандарт 29

В.Земя 41

В.Земя 43

В. Дума 46

В. Монитор 46

В. Монитор 46

В. Труд 49

В. Труд 50

В. Труд 50

В. Труд 51

В. Труд 52

В. Труд 52

В. Труд 53

В. Труд 53

В. Труд 54

В. Труд 54

В. Труд 54

В. Труд 55

В. Труд 55

В. Труд 56

В. Труд 56

В. Труд 58

В. Класа 60

В. Класа 61

В. Новинар 61

В. Новинар 62
09.10.2011 г., с.5


Плевнелиев обеща тунел под Шипка


Тандемът на ГЕРБ - с положителна енергия


ЕВЕЛИНА ПЕНКОВА

Знаете ли колко първи копки са правени на тунела под Шипка досега? Този въпрос зададе кандидатът за президент на ГЕРБ Ро­сен Плевнелиев на хиляди­те габровци, дошли на предизборниия митинг-концерт в петък вечер. И сам-си отговори - три първи копки, а там все още има баир. Тунелътпод Балкана се появява винаги в предиз­борен период и габровци са се наслушали на десетки обещания. Затова Плевне­лиев се дистанцира от пред­ишни политици, които " много обещавали и малко вършили" и посочи кон­кретните резултати от дей­ността на правителството през последните 2 г.: проек­тът за тунела е вече прио­ритетен, тунелът е обявен за национален обект, път­ят от Русе през Велико Търново с обходния път на Габрово и тунелът под Шипка са вече част от но­вата европейска мрежа.

В момента има графици, има поети от експертите ангажименти и се очаква най-късно до юни идната година тунелът на Шипка да има строително разре­шение, обяви Плевнелиев. "Едва след като се получи това разрешение, Европа каже "да" и има средства за строеж, тогава ще дойдем да направим първата коп­ка", беше категоричен кандидатът за президент. Габровци му отвърнаха с овации.

Росен Плевнелиев опре­дели предстоящите избори като тежки. От едната страна били министрите от тройната коалиция Кал-фин, Кунева и Данаилов, а от другата - министрите на ГЕРБ Плевнелиев и Попо­ва. "Оставам на вас да пре­цените на какво е символ тройната коалиция. Съде­те ги по делата, не по думи­те", препоръча Плевне­лиев.

Той каза, че ГЕРБ води само положителна кампа­ния "на можене, на добро­та, на надграждане" и прог­нозира две победи за га­бровци още на първи тур.

На свой ред кандидатът за вицепрезидент Марга­рита Попова увери, че за­едно с Росен Плевнелиев ще изпълнят със съдържа­ние президентската инсти­туция и ще я направят мо­дерна и ясно и категорично работеща за гражданите.

По-късно пред медиите Плевнелиев каза, че няма притеснение от опоненти­те си от БСП и от включва­нето в кампанията на Сте­фан Данаилов.

"Напротив - аз съм заре­ден с положителна енер­гия, не с отрицателната на нашите конкуренти. Все пак не само във филмите, а и в реалния живот добрите винаги

печелят."
09.10.2011 г., с.5


Министри почнаха с кирки нов проект за канализация


ДИМА МАКСИМОВА

Въоръжиха с кирки еко­логичната министърка Но-на Караджова и колегата й по европарите Томислав Дончев за първа коп­ка на водния проект в Търново вчера.

"Бил сън изкопчия, та­ка че ще се справя", под­хвърли Дончев. "Аз мога с лопата, защото имам градина, но с кирката ще ми е за първи път", изка­за опасения екоминистьрката. В района на южния пътен възел в Търново тя плисна менче с вода пред багерите, които започват разкопаваме за нови во­допроводи т канализа­ция. Проектът е за 45 ми­лиона лв., като 30 милио­на са европари, а 15 милиона са от държавата общинската хазна.

"Това е една много сериозна инвестиция, в ре­зултат на която ще се спести изливането на близо 2 милиона кубика от­падни води в Янтра. По­чти 1 милион кубични ме­тра питейна вода се спе­стява при отстраняване на течовете на старите водопроводи, които се пла­щат от джоба на тьрновци", изтъкна Караджова.

Нов проект за 48 ми­лиона ле. за реконструк­ция на пречиствателната станция на Търново под­готвя министерството на околната среда, съобщи Караджова.


Снимка на три колони- Екоминистьрката Нона Ка­раджова и колега­та й по европари­те Томислав До­нчев за­биха кир­ки за пър­вата копка на водния проект в Търново.
10.10.2011 г., с.2


11 г. държавата търпяла Цар Киро да се разпорежда с общинска гора


Рашкови построили незаконни барбекю, лятна естрада и мостче


ЕКАТЕРИНА ТЕРЗИЕВА

Цели 11 г. продължило самоуправството на Ки­рил Рашков с 86 дка об­щински гори в местност­та Изгорялата воденица край с. Катунииа.

Терените са залепени до оградата на лятната му резиденция, в чийто заден двор се разхождат над 20 сърни и сръндаци. Сред тополовата гора Рашкови построили незаконни барбекюта, лятна естрада и езеро с кокетно мостче.

Община Садово на 2 пъти се опи­твала да си прибере обратно земи­те, но Рашков продължил да ги вла­дее въпреки протоколите до регио­налната дирекция по строителен контрол и писмата за доброволно събаряне, каза бившата кметица на Катуница София Христева.

Резиденцията е построена закон­но. Не е ясно от кого Цар Киро е купил парцела през 1995 г. Христе­ва си спомня обаче, че Рашков си е извадил разрешително за строеж още преди да има скица за земята.

Впоследствие той заграбва и об­щинската гора, в която виреят за­щитени растителни и животински видове. Едва през 2003-2004 г. про­куратурата се самосезира след публикации в медиите и започва раз­следване. То също отнема няколко години и накрая Цар Киро е осъден за самоуправство на 1000 лв. глоба.

"Тези пари изобщо не могат да покрият разходите, които кметство­то трябва да направи, за да възста­нови местността в първоначалния й вид, преди събарянето", казва Со­фия Христева.

4 г. били необходими на община Садово да бутне незаконните по­стройки в заграбената от Цар Киро общинска гора.

"По прокурорско разпореждане сме съставили констативни актове за извършени незаконни строежи от Кирил Рашков в общински терен, без да има отстъпено право на строеж", каза главният секретар на ДНСК инж. Дончо Живков. През 2007 г. дирекцията издава заповеди за събарянето на незаконните строежи. Неясно защо те са бутнати от община Садово едва през април т.г.


Снимка на две колони- Хасиендата е построена върху земя, с която Цар Киро се сдобил през 1995 г. Та малката снимка - мястото, на което са съборени барбекю и естрада. Към нея е имало мостче.
10.10.2011 г., с.4


До Коледа отварят уникална гробница в центъра на София


Ще има стъклено покритие и връзка с музея под базиликата „Св. София"


ДАРИНКА ИЛИЕВА

Уникална раннохристиянска гробница в градин­ката пред базиликата „Св. София" в столицата ще бъ­де отворена за посетители на Коледа. Ценната находка ще бъде "опакована" в стъ­клено покритие и ще има топла връзка с бъдещия му­зей под църквата. За реста­врацията на гробницата от

края на FV-V в. общината е отпуснала 140 хил. лв., съоб­щи кандидатът за^ кмет на София от ГЕРБ Йорданка Фандъкова.

Гробницата е открита през 80-те г. на XX в. при изграждане на колектор.

Намерени са два скелета, а част от нея е била унищоже­на. Щом Фандъкова научи­ла, че под грозните ламари­ни в градинката се крие уни­кална находка, настояла да се направи проект, който да я отвори за посетители,

обясни зам.-министърът на културата Тодор Чобанов.

При старта на проучва­нията до гробницата са открити още две. "Надпис свидетелства, че тя е била на Хонорий. Предполагаме, че той е от знатен произход, ве­роятно духовник. За това свидетелстват стенописите с големи кръстове и лозници, бедният погребален ин­вентар и източници, които разказват за участник в Сердикийския събор на име Хо­норий", обясни Чобанов.

Фандъкова припомни, че за довършване на музея, който трябва да е готов след 1 г., са отпуснати близо 1 млн. лв. по програма "Ре­гионално развитие". Готов е проектът за разширение­то му, което обхваща площ от 500 кв. м извън базилика­та, обясни арх. Васил Китов.

Евродепутатът от ГЕРБ Андрей Ковачев предложи да организира изложба за древна Сердика в Брюксел. Утре в Европарламента по негова инициатива се от­крива изложба за тракий­ските съкровища, на която ще присъстват премиерът Бойко Борисов, министъ­рът на културата Вежди Ра-шидов и Фандъкова.


Снимка на три колони- Кандидатът за кмет на София от ГЕРБ Йорданка Фандъкова и евродепутатът Андрей Ковачев разглеждат уникалната раннохристиянска гробница.
10.10.2011 г., с.4


Димитър Николов вади потънал кораб от езерото Вая, отпушва го


ДИМЧО РАЙКОВ

С изваждане на потънал ко­раб в бургаското пристанище ще бъде даден старт на проек­та на кандидат-кмета Димитър Николов за отпушване на ка­нала от най-голямото езеро Вая към морето. Заради плава­телния съд сега той е затлачен с тиня и насипи и пречи на ри­барските лодки и канута да плават в двете посоки.

Потъналият кораб е аресту­ваният през 1998 г. за дългове „Олга Джи", плаващ под фла­га на Белийз, който впослед­ствие потъна и запуши входа на канала към Вая. То заедно с Атанасовското езеро и нос Форос са включени в мащабен проект на кандидат-кмета на ГЕРБ, който се кандидатира за втори мандат.

Идеята му е Бургас да се от­вори към езерата чрез превръ­щането им в място за отдих. Според проекта на Димитър Николов за Вая се предвижда изграждане на три понтона за рибари с изглед към града и два пирса за лодките. Отделно ще има и наблюдателници за мно­гобройните видове птици, за­ради които в западната си част езерото се води защитена те­ритория от 1997 г.

Предвидили сме и паркинги край езерото, което пък но­щем ще бъде осветено отвся­къде и ще представлява разко­шна гледка, обясни Николов.

До края на месеца започва процедурата по изваждане на кораба, за който ще се използ­ва 100-тонова лебедка и спе­циална котва нож за нарязване на корпуса му, обясни директо­рът на пристанището Деян Димов, които е ръководител на операцията по изваждането на „Олга Джи".

За Атанасовското езеро проектът на Николов пред­вижда изграждане на 2 км екопътека по посока Слънчев бряг. Полуостров Форос пък е замислен като атрактивна зо­на за археологически туризъм заради останките от антична и средновековна крепост.


Снимка на три колони- Рибари ще хвърлят въдиците си от понтони на езерото Вая.
10.10.2011 г., с.6


Подариха на Калфин „лунен пейзаж" - албум с дупките в Сливен


Борисов подкрепял Лечков заради „корупционни лични приятелства"


Разходка из лунния пейзаж на разко­паните улици в Сливен направи Ивайло Калфин.

„Не е лошо премиерът да поотреже ня­колко ленти по улиците на Сливен. Да покаже какви красиви обекти са се слу­чили на избирателите на ГЕРБ в този град", коментира кандидатът на БСП за президент. След като лично мина през дупките и стелещия се прах в центъра на града, Калфин получи подарък от Мла­дежкото обединение на БСП - албум със снимки на „лунния пейзаж" по сливенски­те улици.

Младите активисти поставиха пред Кал­фин въпроса за европейския проект за изграждане и реконструкция на ВиК в гра­да, парите по който са спрени заради злоупотреби. „Става дума за 60 млн. лв. финансиране от ЕС. Окончателното секване на европарите дойде след няколко писма от Еврокомисията, притеснена от нередности при изпълнението на проек­та", обясниха младежите на Калфин. Спо­ред него в Сливен реално се виждало как се провалят добри идеи и възможности.

„60 млн. лв. са загубени и някой трябва да носи отговорност за тях, а кметът е осъден по едно от десетте дела срещу не­го", заяви кандидатът. Той е убеден, че след като ГЕРБ продължава да подкрепя Йордан Лечков, критериите на премиера Бойко Борисов не били свързани с по-до­брото бъдеще на България, а с „коруп­ционни лични приятелства".

„Очевидно е, че държавата не може да остави Сливен в този вид и загубеното трябва да се компенсира. Ще се окаже, че, както става с магистрала „Тракия", и тук ще плащаме от бюджета загубените европари, които някой е прибрал", заяви Калфин.

Младите не искат да живеят така, искат Сливен с дупките и разкопаните улици да остане в историята, заявиха активистите.

Проблемите с европарите не са само в Сливен, коментира Калфин на среща с младежкото обединение по-късно. Той за пореден път подчерта, че „пушилката око­ло строежа на магистралите излиза изця­ло от джоба на българина", защото те се финансират от държавния бюджет и досе­га нямало спечелено еврофинансиране.


Снимка на три колони- Калфин разглежда албума с дупките на Сливен.
10.10.2011 г., с.9


Тунелът през Кресна готов след 8 г.


Тунелът на магистрала "Струма" през Кресненското дефиле може да е го­тов най-рано през 2019 г., каза вчера по БНР минис­търът на регионалното развитие Лиляна Павлова. Тя напомни, че заради ви­соката му цена - около 1 млрд. евро,проектирането и строителството се отла­гат за следващия период на еврофинансиране от 2014 до 2020 г.

Павлова обясни, че сред­ствата за "Тракия" са оси­гурени.
10.10.2011 г., с.11

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол
Инспектори от държавния строителен контрол мерят стената на една от вилите в митничарското селище
Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол
Дирекцията за национален строителен контрол е издала общо 168 влезли в сила заповеди за премахване на базови станции. Те са издадени...
Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол
Банките затягат финансирането, клиентите предпочитат все повече новото строителство
Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом