Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
ИмеКнига за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
страница18/18
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер1.99 Mb.
ТипКнига
източникhttp://odz.ovo.bg/norm_dokumentii/naredba_4_ot_16_april_2003_g-za_dokumentite_za_sis.docx
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
.......................................................................................................................................................

(пълно наименование на институцията)

гр.(с.) ............. община ............. област ....................................................................................................................

 

ОТЧЕТ

на документите с фабрична номерация

 

Днес, ......... 20........ г., комисия, назначена със запо-

вед № ....... от ........... 20 ........ г. на директора/ръководи-

теля, в състав:

Председател: ........................................................................... и

(собствено, бащино и фамилно име)

Членове: 1. ........................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име)

2. ..........................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име)

на заседание отчете документите с фабрична номера-

ция за учебната 20 .... /20 .... г., както следва:

 
Таблица № 1
Номен-

Заявка

Получени от други

Издаде-

За унищожаване

Общ брой

Остатък
клату-

наиме-

брой

институции

ни по ре-

 

унищожени

дубликати

рен

нование

 

 

гистра-

 

К10=

(брой)
 

на доку-

 

серия

от №

до №

брой

ционна

анули-

годни

К8+К9

 мента

 

 

 

 

 

книга

рани

(брой)

(брой)

 

 

 

 

 

 

 

 

(брой)

(брой)

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
 

Таблица № 2

 
Номен-

Наиме-

Получени от други

Издаде-

За унищожаване

Общ брой

Остатък

клату-

нование

институции

ни по ре-

 

унищожени

дубликати

рен

на доку-

 

гистра-

 

К10=

(брой)


мента

серия

от №

до №

брой

ционна

анули-

годни

К8+К9

 

 

 

 

 

 

 

книга

рани

(брой)

(брой)

 

 

 

 

 

 

 

(брой)

(брой)

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -
Таблица № 3
Номен-

Наиме-

Предадени на други

клату-

нование

институции

рен

на доку-

 


мента

серия

от №

до №

брой

1

2

3

4

5

6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Комисия: Председател: ............. Членове: 1. ............................................................................................................

(подпис)(подпис)

2. ..........................................................................................................................................................................................

(подпис)

Директор/ръководител: ..............................................................................................................................................................................

(подпис)

печат

 ОДЗ „ДРУЖБА” гр. АКСАКОВО стр.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Свързани:

Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconКнига за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
Наредба №4 от 16 април 2003 Г. За документите за системата на народната просвета
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора icon2. Книга за регистриране заповедите на директора
Чл. С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета по чл. 16,...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconДоклад директора
Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной работе за 2011-2012 учебный год. Он подготовлен рабочей группой в...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПрограмма площадки
Сош), Карпову Е. А. (заместитель директора по увр усть-Абаканской сош №2), Араштаева Е. Н. (директор Аскизского лицея-интерната),...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconДокументация за участие
Разрешение за продажба: Заповед №559/28. 06. 2012 г на Директора на Югозападно държавно предприятие дп /заповед за оправомощаване...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconИскова молба, подадена от Д. Ф. К. с Егн и с адрес: Б., ул. "Б." №10, ет. 2, срещу
Левски” – Б., ул. “Т. А.” №56, представлявана от Директора К. Ж. К предявен е иск с правно основание 357, ал. 1 от кт във връзка...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството е образувано по жалба на В. Ц. Д., с Егн *, живущ в гр. Б., жк Е., против Наказателно постановление №2010 г на Директора на А. за Д. Ф
Директора на А. за Д. Ф. И. – С. с което на жалбоподателя за извършено нарушение по чл. 28, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconЗапове д
Директора на тп „дгс – Смядово” и кметовете на населените места от Община Смядово относно горските територии, в които да бъде забранена...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството по делото е образувано по жалба на Г. Д. Г., с Егн *, живущ в гр. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С. С., с
Директора на „Д. Г. С. – С.”, с което за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложено...
Книга за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора iconПроизводството по делото е образувано по жалба на В. М. К., с Егн *, живущ в с. П., общ. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С
Директора на „Д. Г. С. – С.”, с което за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложено...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом