Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас
ИмеТест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас
страница5/7
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер0.9 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sousatovcha.com/documents/2009-2010/Primerni-testove-po-Filosofiq-9-12-klas.doc
1   2   3   4   5   6   7

51. Народните представители от Седмото Велико народно събрание провъзгласиха своята решимост да създадат:

А) добри условия на живот за всички българи

Б) демократична, правова и социална държава

В) просперираща държава

Г) държава, член на Европейския съюз

52. Главната цел на Конституцията като основен закон е:

А) да не допусне да се приемат закони, които да й противоречат

Б) да предотврати произволната власт

В) да наложи върховенството на закона

Г) да не допусне да се приемат закони без нужния кворум

53. Колко конституции е имала България?

А) две

Б) три

В) четири

Г) пет

54. В коя Конституция е записано, че България се определя като наследствена конституционна монархия?

А) в Конституцията от 1879 година

Б) в Конституцията от 1947 година

В) в Конституцията от 1971 година

Г) в Конституцията от 1991 година

55. Училищното обучение до 16 годишна възраст е:

А) наложително

Б) възможно

В) задължително

Г) препоръчително

56. Най–важното изискване към едни избори е те да бъдат:

А) общонационални

Б) справедливи и честни

В) тайни

Г) прозрачни

57. Българският парламент е висш:

А) законодателен орган

Б) административен орган

В) изпълнителен орган

Г) конституционен орган

58. Всеки петък, когато заседава Народното събрание, се провежда:

А) парламентарен преглед

Б) парламентарни четения

В) парламентарен контрол

Г) парламентарно гласуване

59. Основно изискване на гражданите към държавното управление е то да бъде:

А) социално ориентирано

Б) контролирано

В) прозрачно

Г) ефективно и справедливо

60. Съгласно Българската конституция, Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната:

А) търговия на страната

Б) политика на страната

В) туристическа пропаганда

Г) ориентация на страната

61. Първият принцип на съдебния процес е:

А) клетвата

Б) истината

В) изслушването

Г) справедлива присъда

62.Само какъв човек може да наруши свободата на другия?

А) пълнолетния

Б) свободния

В) безотговорния

Г) господарят

63. Какво нарушава престъпникът?

А) договорите

Б) спокойствието на хората

В) щастието на гражданите

Г) съгласуваните граници на свободата

64. На кого принадлежи израза ”Аз съм гражданин на света”?

А) на Сократ

Б) на Диоген от Синопа

В) на Аристотел

Г) на Платон

65. Как тълкувате сентенцията “Пиратът е враг на човешкия род“?

А) в смисъл, че унищожават кораби в Сомалия

Б) в смисъл, че крадат и плячкосват

В) в смисъл, че унищожават кораби и хора, без да ги интересува международното право

Г) в смисъл, че при тях няма сантименти

66. Какъв е истинският човек според Албрехт Дюрер?

А) личност

Б) рицар с мисия

В) смел

Г) справедлив

67. Какво НЕ е войната?

А) сблъсък на по-силния срещу по-слабия

Б) въоръжен сблъсък между държави

В) противопоставяне между народите

Г) уреждане на спорните въпроси чрез диалог

68. Кой е човекът космополит?

А) гражданинът на Европейския съюз

Б) гражданинът на Европа

В) гражданин на света

Г) гражданин на Антична Гърция

69. Какви са основните цели на ООН?

А) да пази мира и стабилността в света

Б) да не допуска войни между народите

В) да се намесва при спорни въпроси

Г) да поддържа световния мир и насърчава сътрудничеството

70. ЮНЕСКО е организация за:

А) подпомагане на бедните страни

Б) за насърчаване на раждаемостта

В) за защита на “Натура 2000”

Г) за подпомагане развитието на образованието, културните и научни постижения

71. Каква организация е НАТО?

А) на западните държави

Б) на богатите държави

В) гарантира сигурността на членките на организацията

Г) за противопоставяне на държавите от Варшавския договор

72. Какво означава неутралитет?

А) ненамеса в един военен конфликт

Б) ненамеса в един мирен конфликт

В) вземане страната на невинния

Г) безпристрастна позиция, призната от воюващите

73. Прекратяването на военните действия и сключването на мирен договор, наричаме:

А) примирие

Б) мир

В) подчиняване

Г) отказване

74. Какво означава “persona non grata”?

А) човек, изпаднал в неловко положение

Б) нежелана личност

В) човек, поставен извън закона

Г) човек, на когото е свършил срокът на пребиваване в чужда страна

75. Главнокомандващ въоръжените сили на Република България е:

А) началникът на генералния щаб

Б) министърът на отбраната

В) президентът

Г) главният комисар

76. Какво означават превързаните очи на Темида?

А) сигурна присъда за виновния

Б) справедлива присъда

В) безпристрастност и обективна преценка на съдията

Г) българското съдопроизводство през последните години

77. Престъпното нарушаване на вече установени норми,наричаме:

А) наказание

Б) престъпление

В) слободия

Г) незачитане

78. Възпирането на физическите лица за противодействие спрямо други лица,демонстрирайки защитеност на свободата,действеност на законите,имаме:

А) наказание

Б) възмездие

В) превантивност

Г) възпитание

79. Тогава,когата едно длъжностно лице използва служебното си положение за лично облагодетелстване,имаме:

А) корупция

Б) договаряне

В) награда

Г) компенсация

80. Правата вървят:

А) със силните

Б) с отговорностите

В) след задълженията

Г) със сигурността


81. Кой философ сравнява държавата с митичното чудовище Левиатан, което изплува от глъбините на морето, за да въдвори мир и порядък в живота на хората?

А) Томас Хобс

Б) Маркс

В) Диоген

Г) Платон

82. Демокрация означава:

А) управление на народа

Б) участие във властта на пълнолетните

В) слободия българска

Г) възможност да се възползваш от свободата

83. От изброените по-долу републики, посочете кои от тях са президентски?

А) Русия, Румъния, България

Б) Русия, САЩ, Франция

В) Швеция, Словения, Албания

Г) България, Русия, Франция

84. Основният закон на една държава,наричаме:

А) лош закон

Б) основен

В) важен закон

Г) значим

85. Форма на управление, при която наръдът е носител на държавния суверенитет ,наричаме:

А) тоталиризъм

Б) република

В) многопартийност

Г) монархия

86. Разделение на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна означава:

А) че трите власти са независими и равноправни

Б) че трите власти са много важни

В) че трите власти са независими една от друга

Г) че трите власти си сътрудничат една с друга

87. Колко от гласовете на българските депутати в парламента са нужни, за да се направят изменения и допълнения в Конституцията?

А) 121

Б) 181

В) 240

Г) 250

88. На каква възраст трябва да е българския гражданин, за да се кандидатира за президент?

А) 18 години

Б) 21 години

В) 40 години

Г) 42 години

89. Етапите на изборния процес са:

А) регистриране на кандидатите, предизборна кампания, провеждане на избори, отчитане и обявяване на резултатите

Б) регистриране на кандидатите, провеждане на избори, отчитане на резултатите

В) регистриране на кандидатите, предизборна кампания, купуване на гласове, избори

Г) предизборна кампания, провеждане на избори, обявяване на резултатите и участие във властта

90. Коя е тази избирателна система, при която се избират личности?

А) мажоритарна

Б) пропорционална

В) смесена

Г) независима

91. Коя е тази избирателна система, при която превес имат не толкова личните качества на кандидатите, колкото партийната им принадлежност и линията която отстояват?

А) мажоритарна

Б) пропорционална

В) смесена

Г) продажна

92. Какви избори НЕ се произвеждат в България?

А) президентски

Б) парламентарни

В) местни

Г) за областни управители

93. Колко политически партии има днес в България?

А) над 100

Б) над 200

В) над 300

Г) над 400

94. Парламентарен контрол означава:

А) говорилня в петък

Б) упражняване в софизъм

В) отчет на министрите пред депутатите

Г) гласуване с чужди карти

95. Парламентарна криза има тогава, когато:

А) парламентът е във ваканция

Б) парламентът “блокира” и не може да върши работа си

В) когато се сменят министри при кризи

Г) когато се приемат закони без нужния кворум

96. Основните принципи на правораздаването са:

А) истина, безпристрастност, оправдаване

Б) истина, законност, публичност, състезателност

В) истина, осъждане, присъда

Г) истина, безпристрастност, оправдаване, амнистия

97. Бракът според Българската конституция е:

А) доброволен съюз между мъж и жена

Б) доброволен съюз между еднополови

В) съжителство между мъж и жена при определени условия

Г) религиозен ритуал

98. Родителите имат права по отношение на децата:

А) да определят поведението им

Б) да бъдат техни законни представители

В) да ги закрилят

Г) да ги ориентират в религията

99. Трите “центъра” на държавната власт са:

А) политиката, бизнесът, гражданското общество

Б) политиката, институциите, партиите

В) създаване на закони, прилагане на законите в управлението, наказване на тези, които нарушават законите

Г) политиката, институциите, средствата за масово осведомяване

100. Трите “сектора” на модерната държава са:

А) политиката, бизнесът, гражданското общество

Б) политиката, партиите, профсъюзите

В) политиката, мафията, средствата за масово осведомяване

Г) политиката, институциите, бизнесът

101. Кога детето става пълноправен гражданин?

А) при навършване на 21 години

Б) при навършване на пубертетската възраст

В) при навършване на 18 години

Г) при оформянето му като личност

102. От изброените права детето няма право:

А) на живот

Б) на име

В) да познава родителите си

Г) да членува в политически партии

103. Според Конвенцията за правата на детето, – дете е:

А) малолетния индивид

Б) юношата до 16 годишна възраст

В) всяко човешко същество под 18 години

Г) юношата до 21 години

104. Когато българинът отиде и почука на една врата, за да му бъде свършена някаква работа, се държи:

А) като истински българин

Б) като истински гражданин

В) като молител или като скандалджия

Г) като независима личност

105. Старият общоприет навик, установен по традиция и вкоренен дълбоко в бита наричаме:

А) закон

Б) обичай

В) празник

Г) традиция

106. Правило, изискване, ред, установен със закон или с друг държавен акт, наричаме:

А) закон

Б) нормативна уредба

В) норма

Г) традиция

107. Човекът, който постъпва съобразно правдата, наричаме:

А) истински

Б) справедлив

В) добър

Г) добродушен

108. Онази задължителна норма, изведена или установена от органи на върховната власт, наричаме:

А) закон

Б) правило

В) норма

Г) традиция

109. Правото и възможността да се управляват волята и действията на други лица, наричаме:

А) законодателство

Б) политика

В) власт

Г) традиция


110. Коя е тази ужасна собственост, която никой не иска да притежава?

А) свръхзвуков самолет

Б) атомна подводница

В) космически кораб

Г) “смъртта”


ФИЛОСОФИЯ – XI КЛАС

1.Според Ръсел философията заема междинно положение:

А) между науката и религията

Б) между теологията и науката

В) между живота и смъртта

Г) между науката и литературата

2. Какво НЕ е вярно за философията?

А) тя е питане и ориентир за мястото на човека в битието

Б) тя е наука за търсене на истината

В) тя е любов към мъдростта

Г) тя е наука за душата

3. В какво вярва учения?

А) в силата на вярата

Б) в силата на доказателствата

В) в силата на разума

Г) в силата на погледа

4. В какъв смисъл философията НЕ прилича на математиката, химията, физиката?

А) в смисъл, че езикът е близък, но не е същият

Б) в смисъл, че не използва формули и символи

В) в смисъл, че езикът е неразбран

Г) в смисъл, че езикът придава смисъл на понятията

5. Както знаем мъдростта е отзивчива, а аристократизмът?

А) неразбираем

Б) високопарен

В) хладен и понякога надменен

Г) диалектически

6. Към какво е ориентиран философът учител?

А) към учениците, които проявяват интерес

Б) към доказване на истината

В) към фактите

Г) към преподаване на своите знания

7. Какво вглеждане е интуицията?

А) към истината

Б) към доказателствата

В) към същността на нещата

Г) към неразбираемото

8. На кого принадлежи мисълта: “Мисля, следователно съществувам”?

А) Платон

Б) Сократ

В) Рене Декарт

Г) Попер

9. Какво вижда мъдрецът?

А) бъдещето

Б) същественото и важното в нещата

В) възможността да се философства

Г) силата на разума

10. Какъв е езикът на философията?

А) философски

Б) неразбираем

В) на ежедневието и на литературата

Г) на точните понятия

11. Според Сократ за истината е необходимо:

А) човек, който да разбира за какво става дума

Б) човек, който да изслушва опонентите

В) събеседник, разговор, спор

Г) противници, които да се доказват

12. При кой метод никой няма монопол върху истината?

А) при диалектиката

Б) диалога

В) феноменологията

Г) критиката

13. Класческите методи са:

А) интуиция диалог, диалектика

Б) херменевтика, критика, диалог

В) диалог, интуиция, критика

Г) феноменология, диалог, диалектика

14. Какво ни учи феноменологията?

А) да виждаме видимото

Б) да чувстваме нещата

В) да различаваме видимото от невидимото

Г) да различаваме истината от лъжата

15. Каква е целта на критиката?

А) да направи на пух и прах опонента

Б) да открие истината

В) да даде оценка на свършеното

Г) да разобличава възгледи

16. “Какво е времето ли? - Когато не ме питат - знам. Когато ме попитат - не мога да кажа”. На кого принадлежат тези думи?

А) Платон

Б) Августин

В) Сократ

Г) Аристотел

17. На кого принадлежи тезата: “Пантарей…”. “Всичко тече, всичко се променя”

А) Хераклит

Б) Диоген

В) Сократ

Г) Талес

18. Модерните методи са:

А) феноменология, диалог, критика

Б) феноменология, херменевтика, критика

В) критика, диалог, феноменология

Г) диалог, диалектика, феноменология

19. Защо философстваме?

А) да обогатим езиковата си култура

Б) да се научим да мислим всеобхватно

В) да направим своя свят и света свой

Г) да постигнем пълнота в живота си

20. Кой е философският Одисей, който се е завърнал от странстването в света на мненията и заблудите от ума си:

А) Платон

Б) Декарт

В) Ясперс

Г) Камю

21. Приказния,баснословен разказ за произхода на света, наричаме:

А) наука

Б) митология

В) история

Г) философия

22. Според разбиранията на философите:

А) вечните основополагащи въпроси нямат вечни отговори

Б) вечните въпроси имат вечни отговори

В) вечните въпроси имат конкретни отговори за съответната епоха

Г) вечните въпроси изискват специално отношение

23. Какво НЕ е вярно за философията?

А) самото задаване на въпроси е философстване

Б) въпросите често са по-ценни от отговорите

В) философските въпроси си приличат с една математическа задача

Г) даваните отговори са винаги относителни

24. Какво дава интуицията на учения?

А) първият урок за съмнение

Б) възможността да се развива възходящо

В) първите истини

Г) отговор на поставените въпроси

25. Диалогът е признание за това:

А) че е за предпочитане пред монолога

Б) че е достъпен за всички

В) за равенството на събеседниците пред истината

Г) че е възможен при всички случаи

26. В диалога Сократ се стремял да научи своите ученици:

А) да участват в спора

Б) да се съобразяват със събеседниците си

В) да чуят другата страна и да разберат своите събеседници

Г) да атакуват събеседниците с хитроумни доводи

27. При диалога според Сократ събеседникът не може да бъде:

А) обиждан

Б) заплашван

В) заблуждаван

Г) дискридитиран със софистични уловки

28. С мисълта “Всичко тече, всичко се променя” Хераклит защитава тезата, че:

А) всичко на този свят се измерва във времето

Б) времето ни “изтича” през пръстите

В) това е диалектиката на нещата

Г) всеобщата изменчивост на нещата и тяхната противоречивост

29. Какво учи диалектиката на Хегел?

А) че всичко в света е факт

Б) че ние непрекъснато търсим фактите

В) че мисълта е развитие

Г) че мисълта ни обогатява и облагородява

30. Изкуството да се осмисля и разбира непонятното било наречено:

А) херменевтика

Б) феноменология

В) факирство

Г) достъпност

31. Какво НЕ се отнася за догматикът?

А) винаги преживява своя свят като завършен и единствен

Б) не допуска други гледни точки

В) не приема развитието на знанието

Г) усъвършенства се

32. Какво НЕ е критика?

А) критиката има за цел да разобличава възгледи

Б) критиката разобличава идеологии

В) критиката е оценка, присъда

Г) критиката е оправдание за извършеното деяние

33. Кой човек е идеолог?

А) който превръща своята частна гледна точка във всеобща

Б) лидер на партия

В) второстепенен ръководител

Г) лидер на синдикат

34. По въпросът за битието има няколко теории. Коя от тях НЕ е вярна?

А) само битието съществува

Б) нищо не съществува

В) битието и нищото са едно и също нещо

Г) битието определя смисълът

35. В какво се състои бедата на съвременния човек?

А) че се самозалъгва лесно

Б) че надценява собствените си възгледи

В) застава срещу природата като потребител

Г) че трупа вещи, които не може да употребява

36. Според Маркс, една от главните задачи на човечеството е:

А) да се научи да потребява по-малко

Б) да пази природата чиста

В) да не се стреми към богатство

Г) освобождаването от необходимия, принудителен труд

37. Какво НЕ е играта?

А) свобода и правила

Б) играта е безкористна

В) играта е празнично дело

Г) пропиляно време

38. Какво вижда Аристотел в предметите?

А) начин на задоволяване потребностите на хората

Б) тяхната идеална цел

В) нетрайността им

Г) бързото изтичане срокът на годност

39. Какво принуждава съвременното общество хората?

А) да бъдат търпеливи към търговците

Б) да купуват евтини и качествени стоки

В) да бъдат преди всичко консуматори

Г) да търсят неочакваното

40. Каква борба води аскетът?

А) с изкушенията на живота

Б) с последователите на атеизма

В) с природата в себе си

Г) с ежедневните си задължения

41. В какъв смисъл машините са заплаха за човека?

А) в смисъл, че правят хората лениви

Б) в смисъл, че осакатяват хората при аварии

В) в смисъл, че машините могат да го изместят

Г) в смисъл, че увеличават производителността

42. Интимното присъствие на философията в живота на всеки човек е под формата на:

А) размисъл

Б) учудване

В) наслада

Г) свобода

43. Как вижда философът светът?

А) цял целеничък

Б) безкраен

В) подреден

Г) непознаваем

44. Според мита за Пандора, нещастията се стоварили върху човешкия род като възмездие за:

А) “откраднатия” от Прометей огън

Б) заради многобожието на хората

В) заради стремежът на хората към вечността

Г) заради непослушанието си

45. В какъв смисъл да разбираме, че Интернет е Вавилонска библиотека:

А) в смисъл, че има много информация

Б) в смисъл, че много хора могат едновременно да си общуват

В) в смисъл, че всеки може да прочете и създаде свой уникален роман

Г) в смисъл, че с всеки изминал ден мрежата се разширява

46. Какво лежи в основата на многото езици?

А) стремежът езикът да те отличи от другите

Б) пресъздаването на народностните обичаи и традиции

В) различната среда, различната практика и дела на хората

Г) варварското отношение към другоезичниците

47. Заради каква заплаха Хайдегер дава на масовия човек името “Das Man”?

А) за да определи човекът от тълпата

Б) за да разграничи истинската личност

В) заради съмнение в потребителско залитане

Г) поради заплахата от масовидно и обезличено съществуване

48. Защо на “Das Man” му е уютно в тълпата?

А) защото там се чувства най-защитен

Б) защото там е като всички

В) защото други вземат решения вместо него

Г) защото е човек от народа

49. Пример на какво е усамотеният Робинзон Крузо?

А) на оцеляване в трудни ситуации

Б) на надмогване на себе си

В) на абсолютната ни зависимост от обществото

Г) на оцеляване в конкуренция с диваци

50. Какъв е съвременният човек?

А) мобилен

Б) бързо схващащ

В) комуникативен

Г) космополитен

51. От какво бива все повече заместван родният език?

А) от чуждите езици

Б) от универсалните световни езици на образоваността

В) от езикът на техниката

Г) от англоезичните чуждици

52. Защо софистите бъбрели неспирно и неясно при спорове?

А) за да ги признаят за оратори

Б) за да намерят контрааргументите

В) за да наранят опонентите

Г) за да не се разбере за какво става дума

53. Има ли място в съвременната ни българска държава при изказвания да се използва софистика?

А) в народното събрание

Б) в конституционния съд

В) в телевизионните предавания на Канал 1

Г) в ефира на Дарик радио

54. В какво софистът е изкусен майстор?

А) в правотата си на доказателствата

Б) при адвоката си

В) при получаване на похвала

Г) в областта на словото

55. Пословицата“Приятелството си е приятелство, но сиренето е с пари” е пример, че българинът е:

А) съвременен човек

Б) европеец

В) прагматичен

Г) егоист

56. Какво допуска прагматикът?

А) близки приятели до себе си

Б) че има много истини за света

В) плурализъм в политическия живот

Г) плурализъм в икономическия живот

57. “Времето е пари” е стара максима и най-вече се отнася за:

А) практичният човек

Б) службарят

В) свръхпрагматизмът

Г) съвестният чиновник

58. Какво означава господството на човека-маса в обществото?

А) че се е наложил над инакомислещите

Б) потискане на творческите малцинства

В) пари и възможности за некадърните

Г) получаване на еднакви заплати и награди за всички

59. По какъв начин Гутенберг влиза във всеки дом?

А) чрез интернет-мрежата

Б) чрез сателитно излъчване

В) като отпечатва Библията

Г) чрез космоса

60. Само битието съществува, нищото не съществува според:

А) Парменид

Б) Сократ

В) Диоген

Г) Платон

61. “Нищо не съществува” според:

А) Диоген

Б) Горгий

В) Сократ

Г) Аристотел

62. Битието и нищото са едно и също според:

А) Хегел

Б) Софокъл

В) Диоген

Г) Платон

63.На кого принадлежи разбирането: “Най-мъдро е времето – то открива всичко. Времето лекува”:

А) Талес

Б) Диоген

В) Сократ

Г) Платон

64. На кого принадлежи фразата: “Времето е в нас и ние сме в него”:

А) Васил Левски

Б) Сократ

В) Хераклит

Г) Хегел

65. Какво търси астрологът?

А) причината за човешкото нещастие

Б) причините за бедите, които ни сполетяват

В) причините за човешкото в знаците на небето

Г) нови неизследвани звезди

66. Кой голям философ твърдял, че на екватора живота е невъзможен?

А) Аристотел

Б) Хераклит

В) Магелан

Г) Платон

67. В Древна Гърция разделяли човешкото тяло на 6-7 части, в Ренесанса Алберти различава 600, а Дюрер колко?

А) 600

Б) 700

В) 1800 части

Г) 1900 части

68. Какво изисква екологичната философия?

А) повече еколози

Б) да живеем по писаните правила

В) корекции в отношението към етиката и правото, ценностите

Г) повече защитени територии в “Натура 2000”

69. Коя човешка дейност е най-интензивната връзка между хората?

А) трудът

Б) играта

В) веселбата

Г) общуването

70. Коя дейност въплъщава свободната активност?

А) трудът

Б) играта

В) почивката

Г) слободията

71. На кого принадлежи известната фраза “Нека оставим фактите сами да говорят”?

А) Хераклит

Б) Леополд Ранке

В) Русо

Г) Платон

72. ”Нашето общество е потребителско” заявява:

А) Бауман

Б) Хераклит

В) Ницше

Г) Сартр

73. Какво осъзнава аскетът?

А) че не му вярват

Б) по-голям смисъл има духовното извисяване и пречистване

В) че това е остаряло мислене

Г) че няма последователи

74. Коя е виртуалната реалност?

А) измислените неща

Б) илюзията, че възприемаме “ истинска реалност”

В) нещото, което ни показва светът

Г) когато приемаме желаното за действително

75. Какво означава Хипертекстът?

А) своевременна информация за курса на валутите

Б) информация от последния час

В) препратките към други документи

Г) Бързата комуникация

76. На кого принадлежи прочутата фраза “За боговете аз не мога да знам, дали те съществуват или не, понеже твърде много неща пречат за придобиване на такова знание, и въпросът е неясен, и човешкият живот е кратък?”

А) Протагор

Б) Паскал

В) Августин

Г) Сартр

77. Според кой философ “Тялото е тъмница и гробница за душата”?

А) Протагор

Б) Платон

В) Сократ

Г) Аристотел

1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconТест 30 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент Психология 9 клас
А да ориентира ученикът в отношението към себе си, света и другите и на тази база сам да определи себе си като автономна личност...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconТестови изпитни въпроси за медици
Тестовете по-долу са 70% от тестовите въпроси за изпита по фармакология за 2009 г. Първият етап на изпита е свързан с тестово изпитване...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconПрограма за изпит по етика и философия на правото за промяна на оценката върху материала за 10 клас
Компонент А: Тест със структуриран и свободен тип отговори. Тестът е от 20 въпроса и има за цел да провери дали ученикът е запознат...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconПрограма за изпит по психология и логика за промяна на оценката върху материала за 9 клас
Компонент А: Тест със структуриран и свободен тип отговори. Тестът се състои от 20 въпроса и има за цел да провери дали ученикът...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconВъпроси за категориите
В този документ отговорете на трите основни въпроса и на специалните въпроси за категорията, в която участвате. Общият обем на вашите...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconПапаконстантинос: Не обсъждаме въпроса за напускане на Еврозоната
Министърът на икономиката посочи, че не се обсъжда въпроса за излизане на Гърция от Еврозоната и определи като "шега" статията на...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconQuestion тест за проверка назнанията от раздел топлинни явления 8 клас моля прочети!
Настоящият тест включва въпроси от раздела топлинни явления в осми клас. Въпросите са разнообразни и от различен тип
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconИзпитен проверочен тест по "Стратегическо управление" Уважаеми студенти
Предложеният тест съдържа 22 въпроса и две задачи от теорията и практиката на стратегическото управление. Общият максимален брой...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconЕп призова наскоро за преоценка на съществуващите мерки за интегриране на ромите
В парламента в Страсбург ще се проведе дебат с Комисията и Съвета по въпроса дали френските и други национални власти са нарушили...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconВъпроси и отговори по процедура
Бих искала да ви задам няколко въпроса по отношение на допустимите разходи по процедурата за развитие на клъстери
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом