Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас
ИмеТест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас
страница4/7
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер0.9 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sousatovcha.com/documents/2009-2010/Primerni-testove-po-Filosofiq-9-12-klas.doc
1   2   3   4   5   6   7

72. В какъв смисъл грубостта е физическо нарушаване на личното пространство?

А) в смисъл, че ни обижда

Б) в смисъл, че ни отнема личната свобода

В) в смисъл, че ни накърнява достойнството

Г) в смисъл, че не ни признава като личност

73. Модерно е да се говори, че идеята за екипността е актуална днес. Какви цели доминират?

А) целите на усъвършенстването

Б) целите, които те правят важен и полезен

В) професионалните, трудовите

Г) целите на успеха

74. Какво е необходимо за скандалното поведение?

А) публика, наблюдатели

Б) зала за представление

В) хора, които те подкрепят явно

Г) хора, които ти симпатизират

75. Каква игра виждаме във флирта и кокетството?

А) на думи

Б) на продължение

В) на влюбване

Г) на живот и смърт

76. Когато една душа обича друга душа и имаме влечение на едно тяло към друго тяло наричаме:

А) любов от пръв поглед

Б) обич

В) ерос

Г) начало на връзката

77. При какви случаи използването на еротични изображения може да се смята за приемливо?

А) когато се забранява на малолетните да гледат

Б) когато използването е направено с чувство за хумор

В) когато се преследват рекламни цели

Г) когато се задоволяват биологическите потребности на потребителите

78. Какво липсва на персонажите в порнографията?

А) мярата

Б) естетическа наслада

В) биография и социална перспектива

Г) чувството за принадлежност

79. Колко вида бива проституцията?

А) насилствена и доброволна

Б) желана и нежелана

В) доброволна и желана

Г) нежелана и брутална

80. Какво не позволява целомъдрието?

А) изневярата

Б) любовта от пръв поглед

В) флирта

Г) свенливостта

81. Как се нарича официално узаконената форма на семейството?

А) вричане

Б) брак

В) съжителство

Г) заедност

82. Най разпространената форма на семейството е моногамията. Какво означава това?

А) брак между мъж и жена

Б) брак между жена и жена

В) брак между мъж и мъж

Г) брак по взаимно съгласие

83. Многоженството е:

А) брак на мъж с две жени

Б) брак на мъж с много жени

В) брак на мъже с много мъже

Г) брак на жена с много мъже

84. Какъв става животът на отчаяният човек?

А) обременен

Б) труден

В) неразбираем, неинтересен,безсмислен

Г) еднообразен

85. Какво няма за святата и чиста воля?

А) поле за действие

Б) признание

В) непреодолими препятствия, невъзможни условия

Г) смисъл

86. Разпространяването на неверни неща по адрес на други лица наричаме:

А) клюка

Б) злословие

В) хвалебство

Г) емпатия

87. По необходимост и по принуда всички хора сме социални същества. Какво означава това ?

А) че сме надарени с разум

Б) че всеки иска да бъде обичан

В) че всеки иска да живее добре

Г) че живеем в социална държава

88. Мерило за истинско приятелство според Ницше,е:

А) отношението ни към мъката

Б) отношението към радостта

В) отношението към ласките

Г) отношението към тайната

89.Онзи човек, който търпи и зачита чуждото мнение, религия и др., наричаме:

А) добър

Б) толерантен

В) вежлив

Г) справедлив

90. От какво е обладан егоистът?

А) от стремеж да бъде винаги пръв

Б) от стремеж да получи максималното

В) от грижата за собственото си Его

Г) от стремежа той да е винаги доволен от живота

91. Според Ригоризмът:

А) смисълът на човешкият живот е в дълга

Б) смисълът на живота е в удоволствието

В) смисълът на живота е в щастието

Г) смисълът на живота е да избягваме страстите

92. Какво е късметът?

А) да се родиш в богато семейство

Б) да живееш в щастливо семейство

В) да се омъжиш /ожениш/ в богато семейство

Г) подготовката срещне възможността


ПРАВО


1. Какво представлява правото?

А) възможност да бъдеш защитаван

Б) начин на съгласуване и защита на човешката свобода

В) възможност да караш направо

Г) възможност да заобикаляш законите

2. Кой е най важният източник на правото?

А) обичаят

Б) законът

В) традицията

Г) приемствеността

3. Властта може да се придобива и упражнява:

А) чрез наследство

Б) чрез купуване на гласове по време на избори

В) по законен и незаконен начин

Г) чрез спечелване на конкурс

4. Какъв е критерият за отговорна политика?

А) дали си уредил близките си хора на добра работа

Б) дали редовно се отчиташ пред избирателите

В) дали тя носи повече полза за повече хора в обществото

Г) дали има стремеж към добри действия

5. Правото защитава свободата на човека:

А) от хората във властта

Б) от недопустими ограничения

В) от слободията

Г) от корумпираните

6. Свободата на човека свършва:

А) там, откъдето започва свободата на другите

Б) от момента, когато нарушим закона

В) когато доброволно се отказваме от нея

Г) когато не можем сам да си я осигурим

7. Основно изискване на гражданите към държавното управление е:

А) да подобри живота в страната

Б) да бъде съпричастно към проблемите на хората

В) да бъде ефективно и справедливо

Г) да служи на интересите на хората

8. Един от принципите на правото гласи: “ Законът няма обратна сила”. Какво означава това?

А) законът действа винаги с оглед на бъдещето

Б) ако не те хванат за нещо, което си извършил, не могат да те съдят

В) върховенство на закона

Г) законът не важи за всички

9. “Лош закон, но закон”, означава:

А) недобре написан закон

Б) приет закон, без нужния кворум

В) по-добре лош закон, отколкото беззаконие

Г) законът не е обнародван в „Държавен вестник”


10. Правната сентенция “Всеки от нас получава от закона и правосъдието повече, отколкото от родителите си” означава:

А) законът е по-силен от престъпниците

Б) пред закона всички сме равнопоставени

В) родителите ни нямат юридическо образование

Г) родителите проявяват скромност в правото

11. Сентенцията “Съгласието създава законите” означава:

А) без да се съгласят всички депутати законът не се приема

Б) повече съгласие в обществото и парламента

В) без съгласие в обществото няма закони

Г) че депутатите не са гласували с чужди карти

12. Публичното право не може да се отменя от отделни лица означава:

А) законите се приемат от парламента и само той може да ги отменя

Б) законите не могат да се отменят от управляващите

В) законите не могат да се отменят от политическите партии

Г) законите не могат да се отменят от президента

13. “Законът не изисква невъзможното” означава:

А) законът не се отнася за слабите и безпомощните

Б) не се отнася за невменяемите

В) законът винаги се съобразява с възможното

Г) законът не е панацея

14. Способността на човеке да влияе на други хора и ги кара да следват неговите собствени желания, наричаме:

А) зараза

Б) политика

В) власт

Г) интерес

15. Устройството и управлението на държавата наричаме:

А) политика

Б) правомощия

В) асиметрия

Г) слободия

16. Към какво се стреми всяка власт?

А) към още власт

Б) към свобода

В) към справедливост

Г) към безконтролно поведение

17. Всяка власт е легитимна:

А) когато е еднолична

Б) когато е законна, справедлива

В) когато е желана

Г) спечелена с купуване на гласове

18. “Тъмната” страна на политиката означава:

А) политика, провеждана пред нощта

Б) страната на насилието в политиката

В) правото на управляващите да упражняват власт самостоятелно

Г) уреждането на свои хора

19. Според Хегел гражданско общество е:

А) сферата, която се намира между семейството и държавата

Б) политическите партии и гражданите

В) неправителствения сектор и синдикатите

Г) неправителствения сектор и бизнесът

20. Когато се отказваме доброволно от участие в избори, ние проявяваме:

А) леност

Б) мързел

В) воля

Г) апатия


21. Рамковата конвенция за защита на националните малцинства е документ на:

А) ООН

Б) Европейския съюз

В) Съвета на Европа

Г) НАТО

22. За разлика от Конвенцията, Декларацията:

А) е важен документ

Б) е пожелателна

В) е недомислена

Г) няма разлика

23. Робът е роб тогава, когато:

А) разполага само с двете си ръце

Б) е роб по отношение на друг свободен човек

В) не иска да се възползва от свободата си

Г) раболепничи на господаря си

24. Ценността на човека е невъзможна:

А) без намеса на човека

Б) без свобода

В) без избор

Г) без надзор

25. В едно гражданско общество личността е проникната от:

А) осъзнато чувство за отговорност пред закона

Б) стремеж към самоопределяне

В) успех към демокрация

Г) желание за градивно участие в политическия живот

26. Законът е правило, което носи в себе си:

А) авторитета на държавата

Б) задълженията и отговорностите

В) правата на беззащитните

Г) възможността да се защитиш

27. Корупцията е размяна на публична власт срещу:

А) управляваните

Б) опозиция

В) лична изгода

Г) подчинените

28. Кога човек придобива ”вещни права”?

А) когато си купи дадена вещ

Б) когато получи наследство

В) когато може да приложи своята свобода спрямо дадена вещ

Г) когато си откупи дадена вещ от заложна къща

29. Собствеността според Маркс принадлежи на онези, които я:

А) наследяват

Б) създават

В) овладяват

Г) придобиват


30. Според Платон собствеността:

А) носи благополучие

Б) покварява

В) подкупва

Г) се надмогва

31. Правото да се използва чужда земя за строеж се нарича:

А) наследство

Б) суперфиция

В) нотариален акт

Г) вещно право

32. Правото, което възниква при съседни или близки имоти /земя, сгради/ наричаме:

А) сервитут

Б) собственост

В) вещно право

Г) фискално право

33. Колко години след смъртта на автора се закриля Авторското право?

А) до 30 години

Б) до 50 години

В) до 70 години

Г) до 80 години

34. Правната свобода на човека е защитена като:

А) личност

Б) гражданин

В) лице

Г) разумно същество

35. Създаването на правна връзка между две или повече лица за постигане на някакъв резултат наричаме:

А) договор

Б) брак

В) нотариален акт

Г) суперфиция

36. Основна форма на личните гаранции е:

А) договорът

Б) залогът

В) поръчителството

Г) ипотеката

37. Какво НЕ е залог?

А) гаранция чрез движими вещи

Б) залагане на движима вещ

В) гарантиране на заема

Г) залагане на лична карта

38. Какво гарантира длъжникът при ипотеката?

А) авторитета си

Б) своя дълг чрез недвижим имот

В) достойнството си

Г) репутацията си

39. Какво обхваща малкото семейство?

А) семейството и първите братовчеди

Б) семейството и вторите братовчеди

В) семейството и неговите близки роднини

Г) семейството и най- близките приятели


40. Полигамията в България:

А) е разрешена

Б) е забранена

В) се практикува

Г) не се среща вече


41. Съпрузите имат напълно равни:

А) дялове от наследството

Б) шансове пред децата

В) права в брака

Г) възможности за развитие

42. Българинът обича Родината, но мрази:

А) държавата

Б) силните на деня

В) личностите

Г) да го лъжат

43. Без какво НЕ може да съществува държавата?

А) без поданици и граждани

Б) без територия и граници

В) без граници и гласоподаватели

Г) без територия, население и органи за управление

44. Правова държава е тази, която има:

А) върховенство на закона, разделение на властите и спазването на човешките права

Б) върховенство на закона, разделение на властите и писана конституция

В) конституция, разделение на властите и власт на медиите

Г) разделение на властите, политически плурализъм и икономически плурализъм

45. Класическото определение на Гражданското общество като ”Сферата, която се намира между семейството и държавата”, е дадено от:

А) Сократ

Б) Хегел

В) Фергюсън

Г) Платон

46. Гражданското общество включва:

А) индивидите, публично защитаващи своите частни интереси

Б) неправителствените огрганизации и бизнесът

В) гражданите и политическите партии

Г) гражданите и синдикатите

47. Правата, осигуряващи индивидуалната свобода, наричаме:

А) социални

Б) граждански

В) политически

Г) човешки

48. Правата, свързани със сигурността, икономическото благополучие, наричаме:

А) граждански

Б) социални

В) политически

Г) нужни

49. Правата, свързани с участие в политическия живот на страната, наричаме:

А) социални

Б) граждански

В) политически

Г) задължителни

50. Човек,който е носител на права,пълноправен, наричаме:

А) личност

Б) пълнолетен

В) индивид

Г) гражданин

1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconТест 30 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент Психология 9 клас
А да ориентира ученикът в отношението към себе си, света и другите и на тази база сам да определи себе си като автономна личност...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconТестови изпитни въпроси за медици
Тестовете по-долу са 70% от тестовите въпроси за изпита по фармакология за 2009 г. Първият етап на изпита е свързан с тестово изпитване...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconПрограма за изпит по етика и философия на правото за промяна на оценката върху материала за 10 клас
Компонент А: Тест със структуриран и свободен тип отговори. Тестът е от 20 въпроса и има за цел да провери дали ученикът е запознат...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconПрограма за изпит по психология и логика за промяна на оценката върху материала за 9 клас
Компонент А: Тест със структуриран и свободен тип отговори. Тестът се състои от 20 въпроса и има за цел да провери дали ученикът...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconВъпроси за категориите
В този документ отговорете на трите основни въпроса и на специалните въпроси за категорията, в която участвате. Общият обем на вашите...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconПапаконстантинос: Не обсъждаме въпроса за напускане на Еврозоната
Министърът на икономиката посочи, че не се обсъжда въпроса за излизане на Гърция от Еврозоната и определи като "шега" статията на...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconQuestion тест за проверка назнанията от раздел топлинни явления 8 клас моля прочети!
Настоящият тест включва въпроси от раздела топлинни явления в осми клас. Въпросите са разнообразни и от различен тип
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconИзпитен проверочен тест по "Стратегическо управление" Уважаеми студенти
Предложеният тест съдържа 22 въпроса и две задачи от теорията и практиката на стратегическото управление. Общият максимален брой...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconЕп призова наскоро за преоценка на съществуващите мерки за интегриране на ромите
В парламента в Страсбург ще се проведе дебат с Комисията и Съвета по въпроса дали френските и други национални власти са нарушили...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconВъпроси и отговори по процедура
Бих искала да ви задам няколко въпроса по отношение на допустимите разходи по процедурата за развитие на клъстери
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом