Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас




ИмеТест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас
страница3/7
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер0.9 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sousatovcha.com/documents/2009-2010/Primerni-testove-po-Filosofiq-9-12-klas.doc
1   2   3   4   5   6   7

*Забележка: Град Неврокоп е старото име на гр.Гоце Делчев


ЕТИКА – X КЛАС


1. Какви цели си поставя обучението по философия?

А) да научи детето да говори добре

Б) да подготви силните и волевите хора за живота и смъртта

В) да ориентира ученикът в отношението му към себе си, другите и света

Г) да научи детето да мисли разумно и логически

2. Какво означава човек да изповядва своя философия?

А) човек да има свое мнение за въпросите, които го вълнуват

Б) да си прави каквото си поиска

В) да не се влияе от другите, когато взема решение

Г) да разсъждава на глас

3. Само за това, че се е родил, човекът представлява:

А) ценност

Б) всеки човек има право да живее богато

В) всеки човек е автономна личност и свободен гражданин

Г) всеки човек е безсмъртно същество

4. Какво представлява волята у човека?

А) способността на човекът да се противопостави на нежелано въздействие

Б) нещото на което казваш не, когато не си съгласен

В) реализиране на влеченията при избора

Г) невъзможността да устоим на съблазънта

5. Когато казваме, че един човек постъпва безотговорно, имаме предвид:

А) отказът да приемем миналите прояви на волята за свои

Б) нежелание да направя нещо, което другите искат от мен

В) нежелание друг да ми определя поведението

Г) стремежът към пълна свобода на нашите действия

6. Какъв е плахия човек?

А) прекомерно предпазливият човек

Б) човекът с по-бавни реакции

В) човек, който се бои от плъхове

Г) човек, който се страхува да предприеме каквото и ще да е

7. Проява на какво е самообладанието?

А) стремеж да си подготвен при опастност

Б) овладяване на собствената свободата за полезни цели

В) самочувствие да правиш каквото си поискаш

Г) сигурност в нашите действия в познаването на пределите на Аза

8. Кой човек е искрен?

А) който изразява онова, което мисли и чувства

Б) който, когато говори казва

В) който казва нещо, и то на място

Г) който прикрива същността си

9. Увереността в собственото достойнство поражда:

А) самоувереност

Б) самочувствие

В) горделивост

Г) гордост

10. Какво НЕ се отнася за свободния човек?

А) освобождаване от външни природни сили

Б) социално освобождаване на индивида като свободно социално същество

В) вътрешно освобождаване от предразсъдъци и зависимости от влечение

Г) конформизмът със силните на деня

11. Личността се утвърждава като личност само:

А) когато се показва като силна натура

Б) в разговор с друга личност

В) когато сам взема самостоятелни решения

Г) когато постъпва като добър човек

12. Съвестта освен, че НЕ се учи:

А) не се управлява

Б) не се купува и продава

В) не се заменя

Г) не се копира

13. Когато към достойнството се прибави сила и смелост, тогава наричаме човека:

А) добър

Б) безстрашен

В) доблестен

Г) храбър

14. Кой човек е великодушен?

А) който умее да се владее при сложна ситуация

Б) който умее да прощава

В) който умее да се извинява

Г) който търси прошка

15. Какво срещаме при безчестието?

А) липса на чест и достойнство

Б) лъжа, придружена с измама

В) двуличие

Г) предела на отрицателното отношение към човека

16. За разлика от роба, който няма възможност да бъде свободен, раболепния човек сам се отказва от:

А) себе си в угода на другите

Б) от свобода и достойнство

В) от вътрешната си свобода

Г) от влеченията си

17. Каква е целта на ласкателя?

А) самолюбието на другия

Б) стремеж либидото да се пробуди

В) поощряване на инакомислието

Г) да благодари за извършена услуга

18. Какво означава изразът “Честна дума”?

А) признание, че си честен човек

Б) призоваваш да ти вярват

В) даваш обещание, което ще бъде изпълнено

Г) казваш да не се съмняват в теб

19. Кога говорим за “Угризение на съвестта”

А) когато не сме доволни от себе си

Б) когато сме обидили наш приятел

В) когато ни се разсърди близък човек

Г) когато изпитваме разяждащо съмнение

20. Лицемерието е нечиста съвест пред:

А) собственото АЗ

Б) пред близките хора

В) пред другите

Г) пред неудобните


21. Кога лъжата се превръща в измама?

А) когато лъжем на поразия

Б) когато лъжем, за да ни повярват

В) когато е придружена с корист

Г) когато лъжем, за да оправдаем себе си

22. Коя от характеристиките НЕ се отнася за честолюбивия човек?

А) амбициозен

Б) брани своята чест и достойнство

В) винаги иска да бъде пръв

Г) лесно понася обиди

23. Какво отговорил Диоген Синопски на въпроса на Александър Македонски “Поискай, каквото си пожелаеш”?

А) нищо не искам от теб

Б) “Отмести ми се от слънцето”

В) построй ми дом, където да живея

Г) какво ще направиш от Атина, след като станеш господар на света

24. Добър човек е този, който:

А) прави добри неща

Б) прави добро след преценка

В) помага на хората при нужда

Г) прави добро на всички, включително и на тези, които не заслужават

25. За разликата от добродушния човек, добрия:

А) прави добри неща по искане

Б) преценява на кого да направи добро

В) винаги е по-добър човек

Г) няма разлика

26. Според теорията за Хомофилията:

А) човек се влюбва в лице, което има потребности обратни и допълващи се с неговите собствени

Б) човек се влюбва в човек от противоположния пол заради сметка

В) човек се влюбва в лице от другия пол, с което има сходни качества

Г) човек се влюбва в човек от същия пол поради съчувствие

27. Кой е начинът да се създават социални качества?

А) да общуваме непрекъснато с другите

Б) да се учим и разбираме другите

В) да отчитаме шумът в общуването

Г) да кодираме и декодираме нашите послания

28. Как разсъждава алтруистът за щастието?

А) щастието на другите е и негово щастие

Б) щастието е присъщо на всеки човек

В) щастието е много хубаво нещо

Г) желае на всички щастие

29. Спорът между егоиста и алтруиста:

А) помага на алтруиста

Б) помага на егоиста

В) изчезва при благополучието

Г) продължава хилядолетие

30. На какво разчита циникът?

А) на добронамереността на околните

Б) на търпението на околните

В) на възможността да бъдат разбрани

Г) на одобрението на връстниците

31. Какво НЕ крие Злодеят?

А) циничното си отношение към себеподобните

Б) самохвалството си

В) презрението към ценностите на морала

Г) комплексът за малоценност

32. Какво означава нравът у човека?

А) моралният характер на човека

Б) характерът при изпитания

В) склонността към успеха

Г) желанието за щастие

33. Доброто и Злото винаги остават като разграничителна линия между:

А) моралното и неморалното

Б) дължимото и съществуващото

В) основните и неосновните правила на живота

Г) светлата и тъмната страна на живота

34. Какво лежи в основата на морала?

А) собственото Его

Б) другите

В) възпитанието

Г) свободата

35. Защо човек трябва да бъде добродетелен?

А) защото това го изисква етиката

Б) защото така ни възпитават родителите

В) защото добродетелта сама по себе си е щастие

Г) защото добродетелта зависи от хората

36. Какво НЕ е справедливост?

А) умение да разграничим доброто и злото

Б) умение да се раздели поравно ползи и вреди

В) честността

Г) когато наградите са разпределени поравно на всички

37. От гледна точка на етиката нещата се делят:

А) на Добро и Зло

Б) на справедливи и несправедливи

В) еднакви и еднозначни

Г) на съществуващи и дължими

38. Всичко онова, което ценя и уважавам наричаме:

А ) харесване

Б) ценностна система

В) навик

Г) морал

39. Според Евдемонизмът:

А) смисълът на животът е търсене на щастие

Б) смисълът на живота се определя от целите

В) смисълът на живота е търсене

Г) смисълът на живота е разбиране с другите

40. Алчният трупа, а скъперникът:

А) пести

Б) съхранява

В) притежава

Г) разпилява

41. Когато казваме за някой човек, че е Темерут, имаме предвид:

А) че този човек е странен

Б) че този човек е затворен в себе си, че проявява безразличие

В) че този човек е скучен

Г) че този човек не забелязва злото около него

42. Коя от изброените характеристики НЕ се отнася за личността?

А) има устойчива психика и във всеки момент знае какво прави

Б) поема отговорност за постъпките си

В) казва твърдо НЕ, когато не е съгласен с нещо

Г) на никой нищо не дължи и никой нищо не му дължи

43. Увереността в собственото достойнство поражда:

А) самоувереност

Б) гордост

В) самодоволство

Г) надеждност

44. Какво търси парвенюто?

А) удовлетворение на амбициите си

Б) лесно щастие

В) погледа и признанието на другите

Г) признание от силните на деня

45. Обикновено суетата се изразява в преследване на:

А) външен ефект в нашите постъпки

Б) външно признаване на честта и достойнството

В) склонност към следване на тенденциите в модното облекло

Г) признание в групата

46. Надценяването на Аза и неумението да се прецени правилно съотношението между претенции, достойнство и специфика на обстоятелствата води до:

А) самохвалство

Б) суета

В) разочарование

Г) лекомислие

47. Какво изисква благоразумието?

А) благ характер

Б) да правим разумни избори

В) в действията ни да има мяра

Г) точна преценка в избора си

48. Какъв човек е бил мъдрецът?

А) отзивчив

Б) услужлив и търпелив

В) умен и образован

Г) човек с опит, знание и правилна интуиция за нещата

49. Каква гордост е надменността?

А) превишена

Б) незаслужена

В) хладна

Г) упорита

50. Какво НЕ обхващат правилата на етикета?

А) правилата при гостуване

Б) правилата при празнуване

В) правилата в общуването

Г) задължително уважение на чувствата на другия

51. Какво проявление са пороците в нас?

А) навиците свързани със силното говорене

Б) лошия навик да не изслушваме хората

В) конкретното проявление на злото в нас

Г) лошият навик да пренебрегваме опасностите при злоупотреба с алкохол

52. Какво прави състрадателният човек?

А) съчувства на близките хора

Б) регистрира чувствата на другите и откликва на тях

В) грижи се за близките си

Г) изживява тежко нещастията на другите

53. Кога щастието е най-пълно?

А) когато си постигнал силно желана цел

Б) когато си успял да спечелиш сърцето на любимия човек

В) когато си спечелил голяма сума от Тото-то

Г) когато е споделено от приятелите

54. Какво НЕ е любовта?

А) порив, който трудно можем да овладеем

Б) наслада

В) най-интензивната и необходима връзка

Г) внезапност

55. Какво въздържание е свенливостта?

А) въздържане на проява от еротични влечения

Б) въздържане от сключване на брак

В) въздържане от преждевременна женитба

Г) въздържане от участие в порно филми

56. В какво преминава разочарованието от неуспеха в любовта?

А) в развод

Б) в кратка раздяла

В) в омраза

Г) в изневяра

57. Кога достойнството преминава в чест?

А) когато ставаш истинска личност

Б) когато оценяваш, че имаш достойнство

В) когато не позволяваш да ти подлагат на съмнение достойнството

Г) когато достойнството е признато от другите

58. Какво преодоляваме чрез приятелството?

А) безделието

Б) еднообразието в живота

В) обикновеното и скучно време на живота

Г) безгрижието

59. Какво вижда Хегел в семейството?

А) най-малката социална клетка в обществото

Б) общност на мъжа и жената

В) непосредствената природна връзка между мъжете и жените

Г) пречка в развитието на брака

60. Каква е първата жизнена функция на семейството?

А) да се грижи за семейния уют

Б) да се грижи за възпитанието на децата

В) да осигурява продължаване на рода

Г) да се грижи за стабилността на брака си

61. Поведението на Диоген Синопски пред Александър Македонски е:

А) достойно

Б) примиренческо

В) невъзпитано

Г) раболепно

62. Според една шведска поговорка младостта е:

А) най-хубавото нещо на детето

Б) периода на оформянето на личността

В) грешка, която всеки ден се поправя

Г) времето на възпитанието на детето

63. Кога презрението може да бъде основателно?

А) когато те нарани близък човек неоснователно

Б) когато някой извърши много низка морална постъпка

В) когато не можем да простим на никаква цена

Г) когато са те обидили много жестоко и незаслужено

64. Обикновено високомерието е придружено с:

А) обиди

Б) клевети

В) злословие

Г) високопарен стил

65. Какво е алибито на клюкаря, за да не бъде обвинен?

А) клюкарства анонимно

Б) клюкарства само при самоотбрана

В) клюкарства само за по-слаби и беззащитни хора от него

Г) позовава се на други, от рода на “Говори се, че ..”, “Чух да казват”

66. Когато враждебността НЕ умее да прощава за нанесени щети, тя става:

А) наложителна

Б) своевременна

В) отмъстителна

Г) прибързана

67. Кой човек е голяма личност?

А) който умее да превъзмогва ежедневните трудности

Б) който се извинява, иска прошка и дава прошка

В) който поема отговорност за постъпките си, когато се налага

Г) този, който държи на думата си

68. Според известният български сатирик Радой Ралин миналото:

А) вече е отминало

Б) не си заслужава да се връщаме назад

В) се преглъща, но не се забравя

Г) не се осмисля

69. В какво се превръща користния човек, след като бъде разобличен?

А) в лицемер

Б) в жертвено агне

В) в кротък човек

Г) в личност

70. Когато враждебността премине в активно и отрицателно отношение, тя се превръща в:

А) високомерие

Б) омраза

В) коварство

Г) подлост

71. Как наричаме човекът, който “Лъже право в очите”?

А) нахален

Б) отвратителен

В) лъжец

Г) безочлив

1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconТест 30 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент Психология 9 клас
А да ориентира ученикът в отношението към себе си, света и другите и на тази база сам да определи себе си като автономна личност...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconТестови изпитни въпроси за медици
Тестовете по-долу са 70% от тестовите въпроси за изпита по фармакология за 2009 г. Първият етап на изпита е свързан с тестово изпитване...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconПрограма за изпит по етика и философия на правото за промяна на оценката върху материала за 10 клас
Компонент А: Тест със структуриран и свободен тип отговори. Тестът е от 20 въпроса и има за цел да провери дали ученикът е запознат...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconПрограма за изпит по психология и логика за промяна на оценката върху материала за 9 клас
Компонент А: Тест със структуриран и свободен тип отговори. Тестът се състои от 20 въпроса и има за цел да провери дали ученикът...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconВъпроси за категориите
В този документ отговорете на трите основни въпроса и на специалните въпроси за категорията, в която участвате. Общият обем на вашите...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconПапаконстантинос: Не обсъждаме въпроса за напускане на Еврозоната
Министърът на икономиката посочи, че не се обсъжда въпроса за излизане на Гърция от Еврозоната и определи като "шега" статията на...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconQuestion тест за проверка назнанията от раздел топлинни явления 8 клас моля прочети!
Настоящият тест включва въпроси от раздела топлинни явления в осми клас. Въпросите са разнообразни и от различен тип
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconИзпитен проверочен тест по "Стратегическо управление" Уважаеми студенти
Предложеният тест съдържа 22 въпроса и две задачи от теорията и практиката на стратегическото управление. Общият максимален брой...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconЕп призова наскоро за преоценка на съществуващите мерки за интегриране на ромите
В парламента в Страсбург ще се проведе дебат с Комисията и Съвета по въпроса дали френските и други национални власти са нарушили...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconВъпроси и отговори по процедура
Бих искала да ви задам няколко въпроса по отношение на допустимите разходи по процедурата за развитие на клъстери
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом