Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас
ИмеТест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас
страница1/7
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер0.9 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sousatovcha.com/documents/2009-2010/Primerni-testove-po-Filosofiq-9-12-klas.doc
  1   2   3   4   5   6   7


Примерни тестове по философия.

Изпитът ще се състой от три части:


1.Тест – 30 въпроса

2. Отворени въпроси – 8 въпроса

2.Философско есе от избран философски фрагмент


ПСИХОЛОГИЯ – ІХ КЛАС


1. Какви са целите на обучението по философия?

А) да ориентира ученикът в отношението към себе си, света и другите

Б) да се научат учениците да мислят самостоятелно

В) да се научат да мислят творчески и активно

Г) да се подготвят за самостоятелния живот още от малки

2. Какво означава човек да изповядва своя философия?

А) да има своя гледна точка

Б) да изглежда философски

В) да се разграничи от дървените философи

Г) да бъде винаги личност

3. Всеки човек представлява:

А) разумно същество

Б) съвършена личност

В) цели, мечти, намерения

Г) завършена личност

4. Психологията е наука за:

А) душата на човека

Б) вътрешния мир на детето

В) хората с психични отклонения

Г) правилното мислене

5. Психика означава:

А) особено свойство на човека да отразява заобикалящата го действителност

Б) възможността човек да прави каквото си поиска и да се оправдава

В) състояние на човек, който знае какво прави

Г) състояние на човек, който поема отговорност за постъпките си

6. Целта на всяка психотерапия е:

А) да предпише вярната диагноза

Б) да използва правилно лечение

В) да промени погрешни мисли и вярвания

Г) да възстанови психиката на човека

7. Хуманистичните психолози смятат, че:

А) човекът по принцип е страхлив

Б) човекът се ражда с разум

В) човекът е свободен и добър по природа

Г) човекът има право на избор

8. Мъжът традиционно се възприема като:

А) по-активен, властен

Б) по-интелигентен от жената

В) по-прагматичен

Г) по-привързан към дома

9. Психоанализата на Фройд е психотеравтичен начин за лечение на:

А) инстинктът за самосъхранение и либидото

Б) неврози и неосъзнати психични травми на личността

В) поведението на човека

Г) достойнството и честта на личността

10. Според Фройд у човека действат три психични механизма:

А) То, инстинктът за самосъхранение и либидото

Б) То (несъзнаваното), Азът (Его-то) и Свръх-Аза (съвестта)

В) Егото, Азът и Еросът

Г) То, Азът и Свръх-чувствителността


11. Психолозите се стремят да:

А) научат хората да мислят и действат адекватно

Б) научат хората да приемат нещата такива, каквито са

В) помагат на хората да решават проблемите си

Г) научат хората да бъдат позитивни

12. Неврологът използва:

А) психологически методи в своята практика

Б) медицински методи при лечение на пациентите

В) детектор на лъжата

Г) нито едно от трите

13. Когнитивната психология изследва:

А) познавателните, поведенческите възможности на човека

Б) съзнателните процеси у човека

В) положителните качества у човека

Г) вродените инстинкти

14. За 15-годишните юноши е характерно:

А) че имат най-голям потенциал за понасяне и справяне

Б) имат цели в живота

В) че искат да бъдат обичани и харесвани

Г) че имат усет към новостите

15. Паметта като психически процес има 3 етапа – запомняне, съхраняване и възпроизвеждане. В такъв случай тя ни:

А) принадлежи

Б) случва ни се

В) служи да си припомняме

Г) служи често да забравяме

16. 15-годишните са възприемчиви към:

А) новите знания

Б) спортните вести

В) заниманията в интернет-мрежата

Г) чужди влияния

17. От какво най-много се нуждаят 15-годишните юноши?

А) от физически занимания

Б) от занимания по интереси

В) от екскурзии и забавления

Г) от адекватно разбиране

18. Какво НЕ е вярно в следните характеристики за 15-годишните?

А) стремежът към пределна самостоятелност

Б) стремежът да се утвърдят сред връстниците си

В) да се вглеждат по-обстойно в себе си

Г) не са възприемчиви към чужди влияния

19. Какво НЕ е точно за паметта?

А) тя е познавателен психически процес на приемане, съхраняване и възпроизвеждане на миналия опит на човека

Б) има три етапа – запомняне, съхраняване и възпроизвеждане

В) тя ни прави интелигентни

Г) тя не е емоционално натоварена

20. Каква е тази нагласа: “Този звяр иска нещо да разбере. Гледа умно, без да откъсва очи. Типична бандитска брадичка, торбички под очите, масивна фигура, устремена напред”:

А) на банкер

Б) на престъпник

В) на клошар

Г) на цирков артист

21. Заповедта и даването на поръчения към децата от типа: “Престани да се оплакваш!”; “Веднага започвай да учиш!” и т.н., обикновено:

А) не дават добър резултат

Б) вършат чудесна работа

В) респектират детето

Г) карат го да се съобразява с нас

22. В какъв смисъл конфликтът е двулик?

А) в смисъл, че може да разреши един проблем в полза и на двете страни

Б) може да разваля отношения, но и може да гради такива

В) в смисъл, че родителите хем успяват, хем не успяват да се докажат пред детето

Г) че е опасност и възможност с продължение

23. За да постигнат независимост, много често юношите прибягват към:

А) насилие

Б) отказ от родителите

В) към конфликти и бунт

Г) отказ от свобода

24. Хората влизат в конфликт заради:

А) комплекс за малоценност

Б) лидеромания

В) защото са недоброжелателни

Г) различни интереси, потребности или ценности

25. Какви са основните функции на училището?

А) образователна, възпитателна, социална, хуманистична

Б) образователна, социална, развиваща

В) образователна, възпитателна, развиваща

Г) образователна, възпитателна, хуманистична, развиваща

26. Кои са ключовите думи в новата образователна стратегия на МОМН?

А) учене и възпитание

Б) равнопоставеност и качествено образование

В) учене и развиване като личности

Г) учене и развиване като граждани

27. Известно е, че в учебно-възпитателния процес има най-малко три страни, кои са те?

А) държавата, обществото, училището

Б) държавата, учителите, учениците

В) родителите, учениците, учителите

Г) обществото, учителите, учениците

28. Когато родителите следват собствените интереси в конфликта и не отчитат интересите на децата, имаме стил на поведение:

А) съпернически стил

Б) отбягващият стил

В) приспособяващият стил

Г) сътрудничещият стил

29. Когато родителите използват стил на поведение, който не удовлетворяват техните интереси, но и не се стремят да удовлетворят интересите на детето имаме:

А) сътрудничещ стил

Б) компромисен стил

В) отбягващ стил

Г) нито един от трите


30. Когато родителите правят известни отстъпки на децата и ги карат и те да отстъпят по подобен начин имаме стил на поведение:

А) отбягващ

Б) компромисен

В) приспособяващ

Г) отлагащ

31. Когато родителите се опитват заедно да решат проблема и отчитат интересите на двете страни имаме стил на поведение:

А) компромисен

Б) отбягващ

В) сътрудничещ

Г) приспособяващ

32. Когато родителите пренебрегват собствените си интереси, за да задоволят интересите на децата, имаме стил на поведение:

А) отбягващ

Б) сътрудничещ

В) компромисен

Г) приспособяващ

33. Какво означава секта?

А) незаконно съобщество или религиозна група

Б) религиозна група, която знае нов път към Бога

В) религиозна група, която се поставя вън от закона

Г) религиозна група, която си има водачи, новите месии на света

34. За какво претендират сектите?

А) че са новите съвременни религии

Б) че са наясно с новия религиозен живот

В) че са открили път към мистичното

Г) че водачите им са самозвани и непредсказуеми

35. Фройд разглежда тревожността като:

А) знаменател на всякакви болестни нарушения

Б) нещо нормално за човека

В) опит да притесним близките си

Г) опит да изразим неспокойството си

36. Понякога в съзнанието на учителите всички ученици биват:

А) добри и по-добри

Б) добри и лоши

В) добри, лоши и арогантни

Г) всички са еднакви

37. Оценката на ученика е винаги:

А) относителна

Б) реална

В) нереална

Г) поощрителна

38. За да бъде оценен един ученик реално са необходими:

А) един психолог

Б) двама психолози

В) 99 психолози

Г) един учител

39. Какво НЕ е вярно за паметта?

А) прави ни образовани

Б) обогатява ни живота

В) помага ни да пренастройваме ума си

Г) обременява ни

40. Както е известно, за оценката на ученикът влияят повече от 20 фактора. Кой е добрият учител в случая?

А) този, който се съобразява с тези фактори

Б) този, който свежда до минимум влиянието на тези фактори

В) този, който изобщо не се съобразява с тези фактори

Г) нито едно от трите

41. Древните гърци и римляни смятали, че:

А) умният човек помни, а глупакът прилича на решето

Б) интелигентния човек е паметлив

В) паметта ни прави щастливи

Г) интелигентността е присъща на всички хора

42. Състоянието на напрежение и дискомфорт /дисонанс/ наричаме:

А) научена безпомощност

Б) когнитивен дисонанс

В) съгласие със себе си

Г) гранична ситуация

43. Как може да се преодолее конфликтното състояние при когнитивния дисонанс?

А) като не му обръщаме внимание

Б) като се държим насериозно

В) като се премахне или омаловажи една от двете противоположности

Г) като слушаме сърцето си

44. Трайната склонност и предразположение на човека да реагира по определен начин в сходни ситуации наричаме:

А) нагласа

Б) конформизъм

В) предразсъдък

Г) волево предразположение

45. Конформизмът е:

А) стремеж да казваме истината при разговор

Б) склонност на човека постоянно да се съгласява с другите

В) умение да се измъкваме от трудна ситуация

Г) умение да си служим с фактите при доказателствата

46. Как човек оформя своите възгледи?

А) като слуша какво говорят другите

Б) като гледа и разбира за какво става дума

В) като общува и преценява доколко му прилягат другите ценности и нагласи

Г) като си записва най-важното при разговор и при водене на спор

47. За да получи одобрението на групата към която иска да принадлежи, конформиста предпочита да:

А) се скрие в тълпата

Б) слуша внимателно

В) скрие истинското си мнение

Г) говори, само когато го питат

48. По принцип децата, които страдат от заболяването аутизъм, са с:

А) по-малко тегло

Б) нисък коефициент на интелигентност

В) висок ръст

Г) слабо телосложение


49. Момичетата, които страдат от анорексия или булимия най-често са:

А) в конфликт с околните

Б) в състояние на дисонанс

В) в състояние да разбират другите

Г) в изолирано състояние

50. Хуманистичните терапии са центрирани върху клиента. В такъв случай, всеки сам трябва да открие:

А) заболяването си

Б) най-доброто лечение за себе си

В) проблемите, ценностите и целите си

Г) личния си терапевт

51. Осанката, мимиките и жестовете са първите неща, които:

А) са най-важните за запознанства

Б) забелязваме у хората

В) предпочитаме да скрием

Г) предпочитаме да запазим за себе си

52. Коя е темата, която през по-голямата част от човешката история е впримчена в срам, вина и забрани?

А) любовта

Б) лъжата

В) истината

Г) сексът

53. Свенливостта възниква в човешкото съзнание, когато Адам и Ева проглеждат и осъзнават своята:

А) разумност

Б) интелигентност

В) голота

Г) необразованост

54. От какво се определя половата структура на личността?

А) от биологични фактори, както и от чисто психологични

Б) от възпитанието на децата

В) от средата, в която децата израстват

Г) от амбициите на родителите

55. Жената традиционно се възприема като:

А) по-интелигентна от мъжа

Б) по-настойчива и последователна

В) по-актуална

Г) по-чувствителна

56. Какво залитане е сексуалната революция?

А) към бракове между еднополови

Б) към извънбрачни връзки

В) към другата крайност

Г) към въздържане от полови контакти

57. Комуникацията е обмен на информация, която спомага за:

А) разбиране на сходните интереси

Б) сближаването и разбирането между хората

В) противопоставяне на хората

Г) усилване и задоволяване на любопитството на хората

58. Кой живот в известна степен ограничава и моделира човека?

А) истинският живот

Б) публичният живот

В) задгробният живот

Г) двуличният живот

59. Коя малка общност ни помага да мислим за себе си като за независими, свободни и отговорни хора?

А) групата, с която дружим в квартала

Б) групата по интереси

В) семейството

Г) градът, в който живеем

60. Кое е това пространство, в което ни се налага да опознаваме и да се съобразяваме с различията и противоречията между нас и другите?

А) сектата

Б) казармата

В) училището

Г) улицата

61. Защо се налага в училище да усмиряваме своите амбиции за лидерство, да се учим на търпение и толерантност?

А) защото ни е страх от наказание

Б) защото общността го изисква

В) защото така ми харесва

Г) защото така е модерно

62. Кой е този психически процес, при който външните предмети и явления се отразяват чрез понятия и представи в нашето съзнание?

А) мислене

Б) усещане

В) памет

Г) съмнение

63. Кой процес организира и насочва психичния ни живот?

А) мисленето

Б) паметта

В) волята

Г) усещането

64. След два-три плахи и неуспешни опита да се откажат от дрогата, наркоманите изпадат в състояние, наречено:

А) конформизъм

Б) когнитивен дисонанс

В) научена безпомощност

Г) толерантност

65. Здравите хора трудно могат да се поставят на мястото на:

А) влюбените

Б) болните

В) наркоманите

Г) възрастните

66. Крайният изход за повечето наркомани е:

А) физически и психически упадък, кома или смърт

Б) излекуване от зависимостта

В) продължаване на зависимостта

Г) търсене на компромиса

67. Какво разкрива самооценката?

А) какъв характер имам

Б) към какво съм склонен

В) какво харесвам и не харесвам в себе си

Г) какво мога да знам


68. Способността на индивида да се адаптира към средата, при което се разбира не само пасивно приспособяване, но и целесъобразно и умно изменение на средата наричаме:

А) приучена приспособеност

Б) интелект

В) разум

Г) толерантност

69. Състоянието на човек, излъган във своите очаквания, лишен от възможността да постигне целите си, наричаме?

А) фрустрация

Б) нарцисизъм

В) емпатия

Г) егоцентризъм

70. Вътрешното състояние, което поражда определено поведение и му придава насоченост, наричаме:

А) конформизъм

Б) мотиви

В) поведение

Г) съвест

71. Начинът на отнасяне към нормите на дисциплината или морала наричаме:

А) воля

Б) фрустрация

В) поведение

Г) навик

72. Проява на какво е агресията?

А) сила и мощ

Б) на инат

В) на душевна слабост

Г) на самоотбрана

73. Общителният човек, този, който лесно и бързо установява контакти, наричаме:

А) интроверт

Б) екстраверт

В) можещ

Г) знаещ

74. Промененото състояние на съзнанието чрез внушение наричаме:

А) медитация

Б) промиване на мозъци

В) хипноза

Г) психотерапия

75. Древната мисловна техника, при която се променя контрола върху сърцебиенето, кръвното налягане и т.н., наричаме:

А) медитация

Б) хипноза

В) психотерапия

Г) нито едно от трите

76. Стремежът на юношите към по-голяма независимост и самостоятелност, разминаването в ценностите и приоритетите между поколенията, наричаме:

А) безотговорност

Б) безхарактерност

В) безпринципност

Г) бунтът на юношите

77. В един доклад приет в Министерският съвет на Република България през 2005 година се прави констатацията, че българските младежи в по-голямата си част са:

А) прагматични

Б) интелигентни

В) егоцентрични и меркантилни

Г) трудолюбиви

78. Хроничното пристрастяване към дрогата наричаме:

А) навик

Б) заболяване

В) приучаване

Г) необратима зависимост

79. Тогава, когато се внушава вина, греховност и страх, наричаме :

А) табу

Б) заплаха

В) манипулиране

Г) насочване

80. Психичните явления, които усещаме и които преживяваме чрез сетивата наричаме:

А) усещания

Б) възприятия

В) памет

Г) мислене

81. Какво е “Аз-образът”?

А) образът, който си създаваме сред другите

Б) физическият, духовният и социалния образ взети заедно

В) образът в съзнанието на любимия/та/

Г) образът, който искам да бъда

82. Състоянието, когато човек няма възможност да контролира неприятни, повтарящи се събития, наричаме:

А) придобита безпомощност

Б) неприятен случай

В) неприятни обстоятелства

Г) когнитивен дисонанс

83. Опознаването на качествата и начина на поведение, които са характерни за съответния пол и емоционалното приемане на принадлежността към него, наричаме:

А) сексуално привличане

Б) полова необратимост

В) полова идентичност

Г) полова необвързаност

84. Предпочитанието да се осъществяват полови контакти със хора от собствения пол наричаме:

А) полова немощ

Б) модерно мислене

В) либидо

Г) хомосексуализъм

85. Когато имаме сериозни отклонения от нормата в сексуалния живот наричаме:

А) сексуална перверзия

Б) сексуална революция

В) сексуална практика

Г) сексуална съвременност

86. Когато имаме привързаност, споделяне на заедност и поддържане на връзката, говорим за:

А) обич

Б) любов от пръв поглед

В) интимност

Г) истинско приятелство

87. Отдадеността с цялата си душа и сърце на някаква идея наричаме:

А) преданост

Б) вярност

В) коректност

Г) отдаденост

88. Когато известен брой лица или неща са свързани по някакъв начин имаме:

А) група

Б) клас

В) тълпа

Г) експеримент

89. Кога казваме, че един конфликт започва да се решава?

А) когато двете страни разберат, че са непримирими

Б) когато двете страни спрат да воюват

В) когато се преговоря, сключват се споразумения

Г) когато едната страна се откаже от конфликта в полза на другата

90. Състоянието на човек в понижено настроение, когато потиска чувствата си, не вижда смисъл от действията си, наричаме:

А) депресия

Б) еуфория

В) гранична ситуация

Г) обтегнатост

91. Когато човек е в приповдигнато настроение, има усещане за лекота, това състояние наричаме:

А) постигане на успех

Б) еуфория

В) изпадане в транс

Г) щастлив край

92. Настойчивостта е качество на човека, при която:

А) човекът се задоволява с малкото

Б) човекът изпитва удоволствие

В) човекът постига високи цели

Г) човекът изпитва гордост

93. Изминатият път в дадена служба наричаме:

А) кариеризъм

Б) службогонство

В) раболепие

Г) кариера

94. Човекът, който изпитва любов към книгите и науката наричаме:

А) читанка

Б) зубрач

В) ученолюбив

Г) паметлив

95. Според Аристотел началото е:

А) най-трудното нещо

Б) половината свършена работа

В) хубаво нещо

Г) най-лесната работа

96. Когато казваме, че имаме усет, способност да разсъждаваме и отношение към действителността, проявяваме:

А) чувство за отговорност

Б) чувство за дълг

В) съзнание

Г) съвест

97. Когато говорим за контролиране и трансформиране на мисленето, разбираме, че става дума за:

А) промиване на мозъци

Б) психотерапия

В) медитация

Г) хипноза

98. Когато говорим за приемане света на другите религии, говорим за:

А) религиозна практика

Б) религиозна теория

В) религиозна толерантност

Г) религиозна изначалност

99. Практиката да се принуждават хората да членуват в секта наричаме:

А) обсебване

Б) навременно действие

В) отказ от свобода

Г) беззаконие

100. Какво НЕ е вярно за Егото, което има три стени:

А) външната стена е най-ниска и през нея се допускат близките хора, но покрай тях минават и лицемери

Б) втората стена е по-висока, - никой не може да я прескочи, има само една врата, през която преминават само най-близките хора

В) третата стена е най-висока, няма врати, тя пази егото. Ако пропуснем някого, той ще открадне частица от нас, нещо много ценно и ще боли

Г) то се усъвършенства през живота и зависи от самоинициативността

101. Кой е най-важният човек, що се отнася до собствения Ви живот:

А) един от родителите ви

Б) истинският ти приятел

В) любимият/а /

Г) ти самият

102. Според хора, които са постигнали високи професионални успехи, съществува Закон за компенсациите, за възвръщаемостта. Как гласи той?

А) колкото повече държиш на себе си, толкова повече ще сполучиш

Б) колкото си по-близък до началника, толкова повече ще получиш

В) колкото повече се стараеш, толкова повече ще спечелиш

Г) количеството и качеството на извършената от вас допълнителна работа и услуги,ще ви се възвърнат умножени многократно

103. Както е известно денонощието има 24 часа. То се разпределя така: 8 часа сън, 8 часа работа и 8 часа свободно време. За да постигнеш по-високи успехи в живота, се налага да се увеличат часовете за допълнителна работа. Откъде могат да се вземат?

А) от съня

Б) от работата

В) от свободното време

Г) от никъде

104. За стимулиране на личностната изява на учениците Министерството на образованието, младежта и науката организира ежегодно:

А) национални състезания

Б) национални надпревари

В) национални чествания

Г) национални олимпиади


ЛОГИКА – 1Х КЛАС


1. Какво е класическото определение на логиката?

A) наука за правилното мислене

Б) наука за формите на мислене

В) наука за законите и нормите на мислене

Г) наука за душата

2. Какво НЕ изучава логиката?

А) правилното съчетаване на мислите според логическите закони

Б) принципите на правилното мислене

В) структурата на мисленето

Г) вътрешното състояние на човека

3. Какво е рационалното мислене?

А) практичното мислене

Б) планиране по смислен начин на нашите действия

В) да решаваме безпроблемно конфликтите си

Г) внасяне на допълнителен логически порядък в разсъжденията си

4. Какво означават логическите закони?

А) общовалидни логически изрази

Б) форма на подреждане на положителните ни мисли

В) лоши закони, но за някои хора

Г) форма на мисленето, която гарантира истинността на нашите изказвания

5. Психическият процес, при който,външните обекти , свойнства и отношения биват отразявани или представяни в понятия и образи наричаме:

А) мислене

Б) запомняне

В) интуиция

Г) разбиране

6. Какво представлява интуицията?

А) усещане за разрешимост на проблема

Б) онова, което ни помага в живота

В) шестото чувство у човека

Г) внезапно прозрение

7. Кое мислене наричаме Емоционално?

А) мисленето в резултат на нашето настроение

Б) мисленето чрез невербална комуникация
  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconТест 30 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент Психология 9 клас
А да ориентира ученикът в отношението към себе си, света и другите и на тази база сам да определи себе си като автономна личност...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconТестови изпитни въпроси за медици
Тестовете по-долу са 70% от тестовите въпроси за изпита по фармакология за 2009 г. Първият етап на изпита е свързан с тестово изпитване...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconПрограма за изпит по етика и философия на правото за промяна на оценката върху материала за 10 клас
Компонент А: Тест със структуриран и свободен тип отговори. Тестът е от 20 въпроса и има за цел да провери дали ученикът е запознат...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconПрограма за изпит по психология и логика за промяна на оценката върху материала за 9 клас
Компонент А: Тест със структуриран и свободен тип отговори. Тестът се състои от 20 въпроса и има за цел да провери дали ученикът...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconВъпроси за категориите
В този документ отговорете на трите основни въпроса и на специалните въпроси за категорията, в която участвате. Общият обем на вашите...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconПапаконстантинос: Не обсъждаме въпроса за напускане на Еврозоната
Министърът на икономиката посочи, че не се обсъжда въпроса за излизане на Гърция от Еврозоната и определи като "шега" статията на...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconQuestion тест за проверка назнанията от раздел топлинни явления 8 клас моля прочети!
Настоящият тест включва въпроси от раздела топлинни явления в осми клас. Въпросите са разнообразни и от различен тип
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconИзпитен проверочен тест по "Стратегическо управление" Уважаеми студенти
Предложеният тест съдържа 22 въпроса и две задачи от теорията и практиката на стратегическото управление. Общият максимален брой...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconЕп призова наскоро за преоценка на съществуващите мерки за интегриране на ромите
В парламента в Страсбург ще се проведе дебат с Комисията и Съвета по въпроса дали френските и други национални власти са нарушили...
Тест 30 въпроса Отворени въпроси 8 въпроса Философско есе от избран философски фрагмент психология ІХ клас iconВъпроси и отговори по процедура
Бих искала да ви задам няколко въпроса по отношение на допустимите разходи по процедурата за развитие на клъстери
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом