План -разписание
ИмеПлан -разписание
страница1/4
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер379 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mu-pleven.bg/forms/Plan-razpisanie. 2007.doc
  1   2   3   4
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПЛЕВЕН


Одобрявам:

РЕКТОР:

/проф. д-р Г. Горчев, дмн/ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС:

/д-р А. Кехайов/


ПЛАН -РАЗПИСАНИЕ


на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуална специализация на висшите медицински кадри през 2007 година


ПЛЕВЕН, 2006


ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНА


КАТЕДРА “АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО

ЛЕЧЕНИЕ”

1. “Приложение на Севорана и ларингеалната маска в анестезиологията” - безплатен курс

Продължителност: 5 работни дни

Начало: средата на м. Октомври 2007 г. /четири цикъла/

Брой курсисти: 5 човека

Отговорник на курса: проф. д- р Р. Радев дмн - Ръководител Катедра; д-р Сл. Богданов – гл. асистент

Кредитни точки: 35


ГАСТРОДИАГНОСТИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ


I. ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ


2. “ГОРНА ЕНДОСКОПИЯ”

Индивидуално обучение за специалисти по вътрешни болести

и/или гастроентерология, със собствен апарат

Продължителност – 10 – 30 дни

Начало: целогодишно

Курсисти: 10 / по 1 човек месечно /

Отговорник: Доц. д-р Лалев

Кредитни точки: по 5 на работен ден


3. “ДОЛНА ЕНДОСКОПИЯ”

Индивидуално обучение за специалисти по вътрешни болести

и/или гастроентерология, със собствен апарат

Продължителност: 10 – 30 дни

Начало: целогодишно

Курсисти: 10 / по 1 човек месечно /

Отговорник: Д-р Влахова

Кредитни точки: по 5 на работен ден


4. “АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ”

Индивидуално обучение за специалисти по вътрешни болестии

или гастроентерология, със собствен апарат

Продължителност: 10 – 30 дни

Начало: целогодишно

Курсисти: 10 / по 2 човека месечно /

Отговорник: Д-р Влахова

Кредитни точки: по 5 на работен ден


II. ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ


5. “ЕНДОСКОПСКО ЛЕЧЕНИЕ НА КРЪВОИЗЛИВИ ОТ ГОРНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ”

Тематичен курс на лекари със специалност по вътрешни

болести и/или гастроентерология - платен

Продължителност: 5 дни

Начало: м. Април, 2007 год.

Курсисти: 10

Отговорник: Д-р Влахова

Кредитни точки: по 5 на работен ден


6. “ЕНДОСКОПСКА ПОЛИПЕКТОМИЯ НА ПОЛИПИ НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО”

Тематичен курс на лекари със специалност по вътрешни

болести и/или гастроентерология - платен

Продължителност: 3 дни

Начало: м. Март, 2007 год.

Курсисти: 5

Отговорник: Доц. д-р Лалев

Кредитни точки: по 5 на работен ден


7. “ЕХОГРАФСКА ДИАГНОЗА НА ХОЛЕСТАЗА”

Тематичен курс на лекари със специалност по вътрешни

болести и/или гастроентерология - платен

Продължителност: 3 дни

Начало: м. Февруари, 2007 год.

Курсисти: 10

Отговорник: Д-р Влахова

Кредитни точки: по 5 на работен ден


8. “ТАБ ПОД ЕХОГРАФСКИ КОНТРОЛ”

Тематичен курс на лекари със специалност по вътрешни

болести и/или гастроентерология - платен

Продължителност: 3 дни

Начало: м. Май, 2007 год.

Курсисти: 10

Отговорник: Д-р Влахова

Кредитни точки: по 5 на работен ден


КЛИНИКА ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

9. “АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА” - Платен курс.

Кратка анотация: Нарастване на честотата на гастроентерологичните заболявания през последните години, преструктуриране на същите с акцент върху злокачествените заболявания. Промяната в социалния статус на населението увеличи заболеваемостта от алкохолни увреждания на черния дроб, наркотичната зависимост и свързаните с нея хронични вирусни хепатити. Поради това, че тези заболявания засягат млади хора и такива в творческа възраст, те са социално значими, и оправдано провеждането на горе посочения курс.

Продължителност 4 дни.

Начало: 16 май.

Брой курсисти- 6 бр.

Отговорник на курса: Доц. Иванка Маринова

Кредитни точки – 20.


КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

10. “Новости в ендокринологията 2007”- тематичен курс

Безплатен курс за специалисти ендокринолози.

Анотация: Курсът се организира ежегодно и включва основно лекции, отразяващи най-новите научни постижения в областта на ендокринологията и болестите на обмяната. В курса като лектори участват водещи специалисти по даден проблем, което дава възможност на курсистите да дискутират нови диагностични и терапевтични стратегии при различните ендокринни заболявания.

Продължителност: 3 дни

Начало: 27-29.04.2007 г.

Брой курсисти: 20-30 бр.

Отговорник на курса: Доц. д-р Малина Петкова

Място на провеждане: Клиника по ендокринология и болести на обмяната

Кредитни точки: 16 т.


КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

11. “РИТЪМНИ И ПРОВОДНИ НАРУШЕНИЯ, ВРЕМЕННА И ПОСТОЯННА ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ” – тематичен

Анотация: Изучаване на основните ритъмни и проводни нарушения - подход към лечението им и индикация за имплантиране на временен и траен щардиостимулатор

Продължителност: 2 дни, 16.01. – 17.01 2007 г.

Брой курсисти: 5

Ръководител: Станислав Стефанов, гл.асистент, д-р Йордан Узунов, гл.асистент

Кредитни точки: 16


12. “КЛАПНИ СЪРДЕЧНИ ПОРОЦИ. ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ” – тематичен

Анотация: Изучават се съвременните аспекти на диагностиката и лечението на ИЕ

Продължителност: 2 дни, 13.02 – 14.02.2007 г.

Брой курсисти: 5

Ръководител: Доц.Снежана Тишева, д, Н-к клиника, д-р Лилия Миткова, гл.асистент

Кредитни точки: 16


13 „АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ” – тематичен

Анотация: Запознаване с характеристиката и лечението на артериалната хипертония и разглеждане на съвременните проблеми в хипертензиологията

Продължителност: 2 дни, 13.03. – 14.03.2007 г.

Брой курсисти: 5

Ръководител: Доц.С.Тишева, д – Н-к клиника, доц. Фредерик Григоров, д

Кредитни точки: 12


14. “Увод в ДЕхоКг” – тематичен

Продължителност: 05 до 07.03.2007 г.

Ръководител: Доц.С.Тишева, д; доц.М.Цекова, д

Курсисти:


15. “ОСТРА И ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ” – тематичен курс

Анотация: Представяне на основните форми на СН, диагностика и основни терапевтични подходи.

Продължителност: 2 дни, 17.04 – 18.04 2007 г.

Брой курсисти: 15

Ръководител: Доц.М.Цекова, д., д-р Анна Спасова, гл.асистент

Кредитни точки: 12


16. “ЛЕЧЕНИЕ НА СПЕШНИТЕ СЪСТОЯНИЯ В КАРДИОЛОГИЯТА” – тематичен курс

Анотация: Изучаване на основните животозастрашаващи състояния в кардиологията.

Продължителност: 2 дни, 25.09 – 26.09.2007 г

Брой курсисти: 10

Ръководител: Доц.М.Цекова, д., д-р Ст.Стефанов, гл.асистент

Кредитни точки: 16


17. “ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО. ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ „ – тематичен курс

Анотация: Запознаване с характеристиката и лечението на ОКС и ХИБС.

Продължителност: 2 дни, 15.10. – 14.6.10.2007 г.

Брой курсисти: 5

Ръководител: Доц. д-р М. Цекова, д.,

д-р Йордан Узунов, гл.асистент

Кредитни точки: 16

Такса за тематичните курсове: 10 лв. на ден


18. “Holter - монитор за АН и ЕКГ” – тематичен курс

Анотация: Изучават се основни индикациии за прилагане на 24-часово наблюдение на ЕКГ и АН и техническото реализиране на изследването.

Продължителност: 14-15.11. 2007 г.

Отговорник: Д-р З.Симеонова – гл.асистент;

д-р А. Спасова гл.асистент


катедра “Микробиология, вирусология и медицинска генетика с генетичен център”

19. “Основи на антибактериалната терапия

Анотация: Курсът е предназначен за специалисти и специализиращи лекари клинични микробиолози и има за цел запознаване с основните принципи на антибактериалната терапия. Ще бъдат представени всички групи антибиотици, тяхното приложение и дозировка. Обсъждане на конкретни клинични казуси.

Квалификационна характеристика: част от програмата за непрекъснато обучение.

Хорариум: 25 часа

Начало: 19.10.2007 г.

Продължителност: 5 дни

Брой курсисти: 5 лекари микробиолози

Ръководител на курса: доц. д-р Мария Средкова, д.м.

Място на провеждане - Кат. “Микробиология, вирусология и медицинска генетика” - МУ - Плевен, и “МДЛ по Микробиология и вирусология”, УМБАЛ-Плевен” ЕАД.

Цена на курса: 50 лв.


КАТЕДРА “НЕВРОЛОГИЯ И НЕВРОХИРУРГИЯ”

20. “Епилептология”

Кратка анотация: Епидемиологични данни. Класификация на припадъците. Съвременни електрофизиологични, невроизобразителни и клинични методи на диагностика и лечение.

Начало: От 15.01.2007 г. до 19.01.2007 г.

Продължителност: 5 /пет/ дни

Брой курсисти: 10 / десет/ души

Ръководител на курса: Доц. д – р Ст. Божинов, дм; Д – р Пл. Божинов, дм

Платен: 150 лв. / 5 дни х 30 лв. – ползване на апаратура/

Забележка: 1 кредитна точка = 1 академичен час / 45 минути/

Максимум 5 т./ден за тематичен курс.


21. “Паркинсонова болест

Кратка анотация: Епидемиология и диагностика на ранните и късните форми на заболяването. Съвременни терапевтични подходи при едните и другите клинчини изяви.

Начало: От 22.01.2007 г. до 25.01.2007 г.

Продължителност: 5 / пет / дни.

Брой курсисти: 10 /десет/ души.

Ръководител на курса: Доц д – р Ст. Божинов, дм; д – р М. Михайлова

Платен: 100 лв. /5 дни х 20 лв. – без ползване на апаратура/.


22. “Демиелинизиращи заболявания / Множествена склероза/

Кратка анотация: Диагностични методи. Показания и резултати от лечението с Интерферони.

Начало: От 29.01.2007 г. до 02.02.2007 г.

Продължителност: 5 / пет/ дни.

Брой курсисти: 10 / десет / души.

Ръководител на курса: Доц. д – р Ст. Божинов, дм; Д – р Й. Велчева

Платен: 100 лв. / 5 дни х 20 лв. – без ползване на апаратура/.


23. “Курс за ВСД по електрофизиология”

Кратка анотация: Обучението включва теоретична подготовка на курсисти по електрофизиология, в съчетание с практическата работа с апаратура. Ще се съпоставят изследванията на болни с различните нозологични единици с електроенцефалографските характеристики.

Начало: От 02.02.2007 г. до 30.04.2007 г.

Продължителност: 3 / три/ месеца.

Брой курсисти: До 10 / десет/ души.

Ръководител на курса: Доц. д – р Ст. Божинов – дм.; Д – р Пл. Божинов – дм.

Платен : 600 лева месечно / 3 месеца х 600 лв. = 1800 лв./ за целия курс на обучение, с ползване на апаратура


Клиника по очни болести

24. “Лечение на туморни образувания на клепачите” - тематичен курс - платен

Анотация: В последните години зачестяват случаите с туморни образувания на лицето и клепачите. Поради ниската здравна култура на пациентите и липсата на тренинг на лекарите в областта на пластичната хирургия се увеличава броя на пациенти обърнали се към специализирано заведение с тумори в напреднала форма. Необходимо е очните лекари да знаят кога най-рано и как да се третират пациентите с образувания.

Начало: м.април и м. октомври 2007 г.

Продължителност: 5 дни

Брой курсисти: 5

Ръководител на курса: Доц. Д-р Ч. Балабанов

Кредитни точки: 25 /х 5 академични часа дневно/


25. “Ранна диагностика и лечение на амблиопията” – тематичен курс – платен

Анотация: Своевременното диагностициране и лечение на намалената зрителна острота в ранна детска възраст е от особено значение за по-нататъшната социална реализация и адаптация на всеки индивид.

Видоме амблиопия причини, механизми, методи на лечение.

Начало: м. март и м. ноември 2007 г.

Продължителност: 5 дни

Брой курсисти: 5

Ръководител на курса: д-р Кривошийска, доц. Балабанов

Кредитни точки: 25 /х 5 академични часа дневно/

26. “Есенциалните микроелементи в човешкото здраве и болест” - тематичен курс за лекари и други специалисти с висше образование в здравеопазването.

Вид на обучението: Безплатно за служители на МУ – Плевен и УМБАЛ – Плевен и платено за външни кандидати – 50 лв.

Анотация:

Разглеждат се на съвременно ниво, обстойно и задълбочено есенциалните за човека микроелементи: желязо, йод, мед, манган, цинк, кобалт, молибден, селен и хром, както и вероятно есенциалните за човека микроелементи: флуор, силиций, бор, калай, ванадий, никел и арсен, които са доказано есенциални за растенията и животните.

За всеки микроелемент (МЕ) ще се разглежда:

– Съдържанието на МЕ в биосферата и в човешкия организъм, както и разпределението на МЕ в него

– Пътищата на проникване на МЕ в организма: храносмилателен, дихателен и чрез кожата

– Резорбция, транспорт, складиране и екскреция

– Участие в междинната обмяна

– Биологична роля и функции на по-важните съединения и ензими на МЕ

– Взаимодействия на МЕ с други елементи

– Нужда и допустим прием

– Дефицит и токсичност

– Оценка на статуса;

– Информационно съдържание и клинично значение на резултатите от лабораторното му определяне

– Етиология и патогенеза на по-важните заболявания, свързани с МЕ като например: желязо-дефицитна анемия, хемосидероза, идиопатична хемохроматоза, йододефицитни състояния, болест на Менкес, болест на Уилсън, албинизъм, микроцитни анемии, манганов паркинсонизъм, ентерохепатален акродерматит, мегалобластни анемии, болест на Кешън и т. н.

– Принципи на най-често използваните методи за определяне на МЕ в биологични проби: молекулна спектрофотометрия, атомноабсорбционна спектрометрия, атомноемисионна спектрометрия, масспектрометрия, неутронно-активационен анализ.

Продължителност: 5 дни х 8 академични часа = 40 академични часа

Начало: 2 април 2007 г.; 4 юни 2007 г.; 17 септември 2007 г.

Брой курсисти: 8 – 10

Място на провеждане: Сектор “Патофизиология” , МУ – Плевен

Ръководител на курса: Ст. н. с. Константин Мутафчиев, дх, дмн

Кредитни точки: 42


КЛИНИКА ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

27. “Обструктивни белодробни болести” - Безплатен;

Кратка анотация: Обструктивните белодробни заболявания (Бронхиална астма и ХОББ) са разпространени в практиката, социалнозначими и са сериозни икономически последствия за обществото. Целта на курса е да бъде представена епидемиологията на тези две болести, съвременните разбирания за патогенезата. Особено внимание ще се обърне на функционалната диагностика и критериите за поставяне на диагноза. Друг акцент на курса ще бъде клиничното протичане, проследяване на болния, ролята и значението на диспансеризацията. Ще бъдат разгледани възможните усложнения и начините за предотвратяването им. Ще бъдат представени съвременни разбирания за лечебното поведение;

Продължителност: 5 дни;

Начало: 19.03.2007 г. – 23.03.2007 г. вкл.;

Брой курсисти: 6 (шест);

Отговорник на курса: Доц. Д-р Явор Иванов, д.;

Кредитни точки: 30;


Предложение за индивидуално обучение:

28. “Съвременна бронхоскопска диагностика в пулмологията” - Безплатен;

Кратка анотация: Фибробронхоскопията става основен метод за диагноза на различните процеси, засягащи белия дроб. По време на курса ще бъдат представени теоретичните аспекти на основните бронхоскопски техники, техните показания и противопоказания, както и тяхната диагностична стойност. Ще се разгледа извършването на бронхалвеоларен лаваж и диагностичните му възможности. Ще бъдат представени съвременните тенденции в развитието на фибробронхоскопиите, ехография и възможностите за триразмерна локализация на патологичния процес в белите дробове;

Продължителност: 5 дни ;

Начало: 19.03.2007 г. – 23.03.2007 г. вкл.; 09.04.2007 г. – 13.04.2007 г.

Брой курсисти: 2 (двама);

Отговорник на курса: Д-р Валери Андреев

Кредитни точки – 30;


КАТЕДРА “РЕНТГЕНОЛОГИЯ И РАДИОЛОГИЯ”

29. “Въведение в компютърната томография” – тематичен курс, безплатен.

Анотация: Разглеждат се принципите на компютърната томография, показания и противопоказания за изследване на различни органи и системи на човешкото тяло.

Начало: 05.04.2007 г.

Продължителност: 5 дни

Място на провеждане: к-ра “Рентгенология и радиология”

Ръководител на курса: доц. Д-р Н. Тоцев

Брой курсисти: до 5

Кредитни точки: 25.


30. “Образна диагностика на гастро-интестиналния тракт” – тематичен курс.

Анотация: Разглеждат се съвременните методи на образна диагностика. Основни симптоми при заболяванията на храносмилателния тракт. Рядко срещани и диагностицирани в практиката заболявания.

Начало: 11.10.2007 г.

Брой курсисти: 5

Продължителност на курса: 5 работни дни

Място на провеждане: катедра “Рентгенология и радиология”

Ръководител на курса: доц. д-р Н. Тоцев, д.м.

Кредитни точки: 25.


КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ

31. “Курс по ехографска диагностика в урологията” – платен

Целта на курса е запознаване на лекарите-специализиращи урология с основните принципи на ехографските изследвания и тяхното приложение при диагностиката и лечението на урологичните заболявания. По време на курса обучаващите се лекари трябва да получат основни умения за работа с конвенционален и интервенционален ултразвук. Курсът ще завърши със събеседване за удостоверяване на придобитите знания и получаване на сертификат за пред НЗОК.

Продължителност на курса: 5 дни.

Начало на курса: 12.03.2007 г.

Край на курса: 16.03.2007 год.

Брой курсисти: максимум 5.

Отговорник на курса: Д-р Румен Пачев Коцев

Кредитни точки: 30.


32. “Курс по ендоскопски манипулации и изследвания в урологията” – платен.

Целта на курса е запознаване на лекарите, специализиращи урология с историята и основните принципи на ендоскопските манипулации и изследвания, използвани в урологията. По време на курса обучаващите се ще придобият теоретични и основни практически умения за извършване на уретроцистоскопия и вземане на биологични материали от пик.мехур и уретрата. Курсът ще завърши със събеседване и издаване на сертификат за пред НЗОК.

Продължителност на курса: 5 дни

Начало на курса: 16.04.2007 г.

Край на курса: 20.04.2007 г.

Брой курсисти: максимум 5.

Отговорник на курса: Доц.Страти Стоянов Стратев

Кредитни точки: 30.


33. “Курс по вземане на биопсични материали в урологията” – платен.

Целта на курса е запознаване на специализиращите урология лекари с основните принципи и методиката на вземане на биопсични материали от уретра, пик.мехур, простата и външни полови органи. Обучаващите се ще придобият теоретични и практични знания за вземане на биопсични материали. След завършване на курса ще се проведе събеседване и издаване на сертификат за пред НЗОК.

Продължителност на курса: 5 дни.

Начало на курса: 14.05.2007 г.

Край на курса: 18.05.2007 г.

Брой курсисти: максимум 5.

Отговорник на курса: Доц.Страти Стоянов Стратев.

Кредитни точки: 30.


ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И

РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

34. “ФИЗИКАЛНА АНАЛГЕЗИЯ И СТИМУЛАЦИЯ”

  1   2   3   4

Свързани:

План -разписание iconПлан разписание за продължаващо обучение на медицински сестри, акушерки и
След получаване на План-разписанието, ръководителите на здравните заведения следва да запознаят кадрите си с предлаганите курсове...
План -разписание iconПлан разписание за продължаващо обучение на медицински сестри, акушерки и
След получаване на План-разписанието, ръководителите на здравните заведения следва да запознаят кадрите си с предлаганите курсове...
План -разписание iconПлан разписание за продължаващо обучение на медицински сестри, акушерки и
След получаване на План-разписанието, ръководителите на здравните заведения следва да запознаят кадрите си с предлаганите курсове...
План -разписание iconПлан разписание за продължаващо обучение на медицински сестри, акушерки и
След получаване на План-разписанието, ръководителите на здравните заведения следва да запознаят кадрите си с предлаганите курсове...
План -разписание iconПлан разписание за курсовете и индивидуалното обучение за усъвършенстване на висши и полувисши
След получаване на План-разписанието, ръководителите на здравните заведения следва да запознаят кадрите си с предлаганите курсове...
План -разписание iconПлан разписание за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата на здравеопазването за 2013 г

План -разписание iconМаршрутно разписание
Настоящото разписание се възлага от Община Габрово на
План -разписание iconМаршрутно разписание
Настоящото разписание се възлага от Община Габрово на
План -разписание iconПлан на класния ръководител за провеждане на час на класа
Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове, а дейността в него...
План -разписание iconПлан -разписание
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом