Формиране на комуникативно – речеви умения и Извънкласно четене
ИмеФормиране на комуникативно – речеви умения и Извънкласно четене
страница5/19
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер2.47 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/558cee3d-aedf-4ef0-ae53-c10dc0246056/Годишно разпределение ІV клас.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

36.
„Шведска шейна”

Георги Райчев

(стр.55 - 58)

Интерпретация на темата за състраданието и добротата в човешките взаимоотношения. Затвърдяване на умение за характеристика на литературен герой въз основа на неговите постъпки.
37.
„Шведска шейна”

Георги Райчев

(стр.55 - 58)

Затвърдяване на читателските умения; затвърдяване на умения за четене на диалог.
38.
„Шведска шейна”

Георги Райчев

(стр.55 - 58)

Затвърдяване на читателските умения; затвърдяване на умения за четене на диалог.
39.
„Весела година”

Атанас Цанков

(стр.59)

„Цветовете на сурвачката

Радой Киров

( стр.59)

Утвърждаване на традиционен културен модел, изграждан в семейството. Разбиране ролята на сравнението за художествена образност.
40.
„Примамката”

Селма Лагерльоф

( стр.60 - 61)

Запознаване с олицетворението . Да се коментират мотивите в постъпките на главните герои; да се направи качествена характеристика на героите.
41.
„Примамката”

Селма Лагерльоф

( стр.60 - 61)

Затвърдяване на знания за олицетворяване и осмисляне на неговата роля в литературното произведение. Усъвършенстване на умения за изказване на лично отношение към героите. Усъвършенстване на четивната техника.
42.
Месец Януари


„ Победата”

Ернст Хофман

(стр.62)


Затвърдяване на умение за възприемане на непознат текст. Усъвършенстване на четивната техника,и въз основа на това да се разбере по- пълно съдържанието.


43.
„Победата”

Ернст Хофман

(стр.62 - 64)

Определяне на главните герои. Коментиране на техните постъпки; определяне на качествата им.
44.
„Победата”

Ернст Хофман

(стр.62 - 64)

Усъвършенстване на умение за изказване на лично мнение и изразяване на отношение към героите; защита на тезата при коментиране на мотивите за постъпките на героите.
45.
„Приказка за рибаря и рибката”

Александър С. Пушкин

( стр.65 - 67)

Усъвършенстване на умение за определяне качества на героите според постъпките им. Умения за съотнасяне на пословица в съответствие с идейния замисъл на творбата.
46.
„Приказка за рибаря и рибката”

Александър С. Пушкин

( стр.65 - 67)

Усъвършенстване на четенето по роли; предизвикване на интерес към куклен театър чрез театрализиране на творбата.
47.
„Когато бях дете”

Иван Вазов

(стр.68)

Усъвършенстване на умение за четене на разказ. Да се коментира красотата на природата на България и любовта към нея през очите на автора.
48.
„Песен за родината”

Веселин Ханчев

( стр.69)

Усъвършенстване на умение за четене на лирично произведение. Определяне на основното чувство на лиричния герой; усъвършенстване на умения за откриване на епитети и тяхната роля за художествена образност.
49.
„Отечество любезно, как хубаво си ти”

Иван Вазов

( стр.70)

Да се възприеме съдържанието на творбата. и да се изпита въздействието на чувствата, изразени в нея. Да се наблюдава употребата на възклицателни и въпросителни изречения, повторение и изброяване като изразни художествено средства.
50.
„Роден край”Трайко Симеонов

„В родината”Петя Дубарова

( стр.71)

Да се определи основното чувство- любовта към родината и възхищение от красотата й. Да се усъвършенстват умения за изразително четене .
51.
„Завръщане”

Леда Милева

( стр.72)

Да се определи основно чувство. Да се открият епитетите. Да се интерпретира темата за любовта към родината като място, където човек се чувства у дома .
52.
Месец Февруари
„Дедал и Икар”

Н.А. Кун

(стр.73)

Усъвършенстване на възприемане на легенда. Да се интерпретира темата за свободата и цената, която се плаща, за да я имаш.
53.
„Дедал и Икар”

Н.А. Кун

(стр.73)


Усъвършенстване на учение за възприемане на легенда и техника на четене.Да се коментират мотивите за постъпките на героите; изказване на лично отношение към героите, за свободата и нейната цена
54.
„Неверници Арда”

Георги Райчев ( стр.74 - 75 )

Развитие и утвърждаване на художественото мислене, свързано с ярки словесни картина.; анализ на постъпките на героите; характера на героите; умение за правене на изводи.
55.
„Крали Марко си избира невеста”

Легенда

( стр.76)

Запознаване с легендата като жанр. Изграждане на героичния образ на Крали Марко в съзвучие с човешкия копнеж по необикновена мощ и създаване на легендарен български герой


56.
„Българката”

Ангел Каралийчев

(стр.77 - 78)

Да се вникне в особен. на бълг. легенда ; вникване в подтекста и разкриване нравствения облик на българката, показан по време на робството.
57.
„Бой за чужда сметка”

Христо Рудински

(стр.79 – 80)

Да се вникне в идеята на автора, че за Левски народът е бил готов на саможертва, за да бъде опазен животът му. Да се коментират находчивостта и самообладание на главния герой при трудна ситуация.
58.
„Край огнището”

Валери Петров

( стр.81)

Да се осмисли художественото внушение на идеята за любовта и признателността на всички поколения към Левски.
59.
„Райна поп Георгиева пред турския паша”

Народна песен

( стр.82)

Да се затвърдят знанията за народната песен. Да се коментират качествата на народната героиня. Затвърдяване на умение за четене по роли.
60.
„Шипка”

Дора Габе

( стр.83 - 84)

Да се осмисли идеята на автора за силата и жертвоготовността на народа, когато воюва за свободата си. Да се постигне възпитание на чувство на национална гордост.
61.
„Шипка”

Дора Габе

( стр.83 - 84)

Усъвършенстване на четенето по роли; предизвикване на интерес към куклен театър чрез театрализиране на творбата.
62.
Тест

Текуща диагностика
63.
„Предвестници”

Надя Кехлибарева

( стр.85)

Развитие на умения за възприемане на поетическа реч; разбиране на понятието олицетворение и ролята му за художествената образност .
64
„Минзухар”

Янаки Петров

( стр.85)

Усъвършенстване на умение за изразително четене на стихотворение.;

Затвърдяване на умение за откриване на епитет.
65.
„Мартеници”

Лъчезар Станев

( стр.86)

Определяне на основното чувство в стихотворението. Затвърдяване на умение за откриване на сравнение ; усъвършенстване на умение за четене на диалог.


Месец Март66.
„Приказка за гората”

Владимир Голев

( стр.87 - 88)

Развитие на читателското въображение. Усъвършенстване на читателската активност към текстове с подчертано използване на олицетворение.
67.
„Пролетна въртележка”

Георги Струмски

( стр.89)

Да се усъвършенстване на умение чрез изразително четене да се открои основното чувство и настроението в творбата.
68.
„Пейзаж”- Пенчо Славейков

( стр.90)

„ Песента на синчеца”-Иван Вазов (стр.90)

Да се определи основно чувство и настроението в лирическата творба. Усъвършенстване на изразителността на четенето.
69.
„Молитва”- Иван Вазов

( стр.91)

„ Я кажи ми”-Ран Босилек

( стр.91)

Да се определи лирическия герой. Да се определи основното чувство в лирическата творби и да се осмисли художественото внушение за непреходни човешки ценности като дома и семейството.
70.
„Есенна приказка”

Ангел Каралийчев

( стр.92-93)

Възприемане на съдържателната страна на текста чрез самостоятелно и подборно четене. Определяне на главния герои.
71.
„Есенна приказка”

Ангел Каралийчев

( стр.92 - 93)

Да се коментират мотивите за постъпките на героите и да им се направи качествена характеристика. Да се извлекат изводи.
72.
„Деца и лястовичка”

Николай Соколов

( стр.94)

Усъвършенстване на умение за четене на диалог. Разбиране значението на думите с преносно значение. Определяне на основно чувство и настроението в творбата.
73.
„Стоян и агънце”

Народна песен

( стр.95)

Да се определи основно чувство и то да се съотнесе с подходяща мелодия; да се разбере художествено внушение, че майката е единствена и незаменима; усъвършенстване на умение за изразително четене.
74.
„Малкият спасител”

Георги Райчев

( стр.96 - 97)

Да се усъвършенства умение за проследяване последователността на случката. Да се открои най- силният момент, в който най- пълно се разкриват качествата на героя. Да се извлече поука.
75.
„Малкият спасител”

Георги Райчев

( стр.96 - 97)

Да се коментира постъпката на героя, да се усъвършенства умение за изказване на лично мнение за героя и доказване на тезата с подборно четене от текста.
76.
„Скокът”

Лев . Н. Толстой

( стр.98 - 99)

Усъвършенстване на умение за възприемане на комикс.

Да се коментира темата за жертвоготовността.
77.
„Малката Пиерета”

Хектор Мало

( стр.100 - 102)

Определяне на главния герой и неговите качества. Разширяване възможностите на учениците да тълкуват отношението към него от другите герои .
78.
„Малката Пиерета”

Хектор Мало

( стр.100 - 102)

Усъвършенстване на четивната техника. Разширяване възможностите на учениците да изразяват своята оценка за героите и да доказват твърденията си с откъси от текста; приобщаване към проблема за самотата на възрастните.
79.
„Мурджо и Таралежко”

Димитър Подвързачов

( стр.103)

Затвърдяване на понятието басня. Усъвършенстване на умение за четене на басня и извличане на поуката заложена в нея. Затвърдяване на умение да се съотнася с подходяща пословица.
81.
„Похвали”

Алберт Деколо

( стр.104)

Затвърдяване на понятието басня. Усъвършенстване на умение за четене на басня и извличане на поуката заложена в нея.
82.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Свързани:

Формиране на комуникативно – речеви умения и Извънкласно четене iconФормиране на комуникативно- речеви умения Извънкласно четене

Формиране на комуникативно – речеви умения и Извънкласно четене iconФормиране на комуникативно – речеви умения и Извънкласно четене

Формиране на комуникативно – речеви умения и Извънкласно четене iconФормиране на комуникативно-речеви умения
Формиране на понятие за текст. Изграждане на умения за озаглавяване и създаване на части от текст

Формиране на комуникативно – речеви умения и Извънкласно четене iconIii годишно разпределение учебният комплект осигурява обучението по български език и мето­дическата работа за формиране на комуникативно-речеви умения, които
В учебния комплект са предвидени по два урока за всяка тема, осъществявани в рамките на два учебни часа. По този начин темата се...

Формиране на комуникативно – речеви умения и Извънкласно четене iconЛитература І клас
Езиковото обучение, формирането на комуникативно-речеви умения и литературното обучение се осъществява за 7 седмици

Формиране на комуникативно – речеви умения и Извънкласно четене iconКомуникативно-речеви способности на учениците
Преосмисляне философията на оценяването като инструмент за измерване на комуникативно-речевите способности на учениците от нув

Формиране на комуникативно – речеви умения и Извънкласно четене iconПо извънкласно четене ІІІ „а клас

Формиране на комуникативно – речеви умения и Извънкласно четене iconФормиране на комуникативни умения за различни ситуации. Усъвършенстване на писмените, устните и презентационните умения в областта на академичната комуникация

Формиране на комуникативно – речеви умения и Извънкласно четене iconИздателство Просвета Любен Витанов, Георги Иванов цели ♦ Формиране на позитивно отношение към техниката и технологиите
Усвояване на знания и формиране на умения за конструиране и моделиране, тестване и оценяване на изделия и модели

Формиране на комуникативно – речеви умения и Извънкласно четене iconСептември
Задължителна подготовка – 32 седмици Х 3 часа седмично = 96 часа Извънкласно четене – 1 час през седмица = 16 часа Общо 112 часа

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом