Доклад на настоятелството на
ИмеДоклад на настоятелството на
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер59.2 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.nllb.bg/docs/doklad2010.doc
Отчетен доклад на настоятелството на

Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"


Скъпи приятели, уважаеми гости,

Представяме ви в основни линии дейността за времето от 1 ноември 2009 до 1 декември 2010 година.


1. За брайловата библиотека


През отчетния период продължи обслужването на нашите читатели. За съжаление продължава тенденцията за намаляването на техния брой. За София доставката на книги в двете посоки става чрез собствения микробус на читалището DAEWOO DAMAS. Читателските картони са въведени в компютър и редовно се следи движението на книгите. На това място бихме искали да изтъкнем едно важно обстоятелство. Опаковката, с която се доставят книгите, се замърсява. Призоваваме нашите читатели да я съхраняват на чисто в своите домове. На разположение на нашите читатели бяха нови 27 заглавия на брайлов шрифт. Ние разбираме, че това е твърде малко, но финансовите ограничения не ни позволиха да ги увеличим. Книгите, които вие ползвате, драги читатели, се подбират от комисия, утвърдена от читалищното настоятелство. Тя е в състав Иван Янев, Керанка Милушева, Наташа Велкова и Ралица Янкова. Добре ще бъде за вашите предпочитания да се отнасяте към тях.

Изпращат се книги на филиалната библиотека в софийското училище за деца с нарушено зрение, което ни подкрепя за тяхното издаване. Доставяме отделни заглавия и на училището във Варна.

Не постигнахме решаването на една задача - системно да обновяваме книгите в другите филиални библиотеки на ССБ.

Бяха поправени 550 брайлови тома, чиято подвързия беше повредена. Истински успех за нас бе възстановяването на трите тактилни дисплея, което стана в представителна фирма в Прага, Чехия.

Ние преценяваме, че е необходимо да се изградят нови стелажи за нуждите на библиотеката, както и да се направи основно почистване на библиотечните помещения.

Благодарим на ръководството на Столична библиотека за безвъзмездно предоставеното ни книгохранилище, което се намира в нейната сграда.


2. За електронната библиотека


През последната година читалището се оформи като координационен център на електронната книга. Благодарение на труда на нашите специалисти и тази дейност се разрасна. Принос за това имат също така фондация "Хоризонти", библиотеката на Нов Български универсисет, Столична библиотека. Книги се свалят от виртуални библиотеки, сканират се от нас и се получават от наши доброволни външни сътрудници, на които сме признателни. През 2009 година читалището спечели малък проект пред АХУ за електронната библиотека. Това беше стимул за допълнително увеличаване на фонда. В момента той надвишава 5100 обработени заглавия. Ползва се от слепите от цялата страна. Постоянно се регистрират нови читатели. Бихме искали да подчертаем, че нашата електронна библиотека функционира изцяло в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права. Ще си позволим един цитат от бр. 37/2010 година на вестник "Култура". Става дума за статията "Виртуалната книга и законът" от Алберт Бенбасат. "А примери за коректност в това отношение има. Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928", притежаващо електронна библиотека, предназначена за хора с трайно нарушено зрение, е написало като условие за нейното ползване: "Произведенията се предоставят само на лица със зрителни увреждания в съответствие с изискванията на чл. 24, ал. 1, т. 10 от Закона за авторското право и сродните му права. Произведенията не могат да бъдат възпроизвеждани, разпространявани или използвани под каквато и да е друга форма без съгласието на техните автори, освен ако използването е за лични нужди и се извършва с нетърговска цел. Право на достъп до електронната библиотека имат лица със степен на трайно намалена работоспособност над 70 процента поради зрително увреждане."

Тази похвала ни дава и самочувствието да продължим нашата политика спрямо българските издателства. През отчетния период ние получихме 140 заглавия на електронен носител от издателство "Прозорец". Ние поемаме задължението тези книги да не се разпространяват извън нашия кръг.


3. Културно-масова дейност


Нейният диапазон е широк. Започва от насърчаване на творчеството на слепите хора, финансовото подпомагане на издаването и отпечатването на брайлов шрифт на творбите им. Преминава през организираните прояви, свързани с празници, юбилеи, чествания. По случай 8 март и първа пролет ни посети проф. Савинова и преподаватели и студенти от НАТФИЗ. Жив интерес предизвикаха срещите с известни личности като Румен Леонидов, Мартин Карбовски, в училище "Луи Брайл" с Илия Луков и проф. Елена Огнянова. По случай деня на възрастните хора и деня на музиката в читалището гостува Нели Стойчева, която пя и рецитира свои стихотворения. На пианото свири Катрин Витали. Тържествено отбелязахме 120 години от рождението на Василий Ерошенко. Инициативата беше на АНЕБ. Присъстваха наши гости от Пловдив, Разград, Българския есперантски съюз. Посети ни и японският есперантист Цукуро Такеда. Срещата прерасна в приятелски разговор и разказ за живота на слепите в Япония.

Отбелязахме 24 май съвместно със столичната организация на ССБ. На 15 октомври ние представихме пред обществото чрез масмедиите проблемите, свързани с образованието и културата на слепите хора у нас. Организирахме и посещение на екологическата пътека в местността "Дендрариума" на Витоша. Наши представители участваха в радиопредавания. Бяхме посетени от журналисти, които отразиха нашата дейност. Грижа ни беше насърчението на любителското изкуство - както на състави, така и на индивидуални изпълнители. Подкрепихме участието на групите "Люлин", "Веселите момчета", "Тийнс" в различни прояви в столицата и провинцията. Със съдействието на Фонд "Култура" командировахме в Букурещ, Румъния, оркестъра за народна музика "Спектър" от град Варна. Имаме покани за участие на наши творци в Македония и Румъния. Съставите, които насърчаваме под различна форма, са осем. През 2011 година нашата голяма сродна организация ССБ ще отбележи своята 90-годишнина. Ние се надяваме, че истинското сътрудничество от десетилетия между двете организации, както и с регионалната организация в София, ще продължи. Дълго отлагахме подредбата на нашата музейна сбирка, време е най-после тя да бъде систематизирана и показана.

Читалището ни си сътрудничи с читалищата от район "Средец" и сродни организации от цялата страна и чужбина. В областта на книгоиздаването, библиотечното дело и културната дейност.


4. За сътрудничеството с институциите и нашите членове


Ние благодарим на администрацията на район "Средец", на Министерство на културата, на Столична община, на ръководството на Градската библиотека, на Народната библиотека, на фондация "Петко Груев Стайнов", на библиотеката на Нов български университет, на фондация "Лале". Списъкът е дълъг и не бихме искали да пропуснем нашите дарители и спомоществователи като Глобул, Райфайзен банк, народния представител и внук на Христо Белобрадов г-н Захари Георгиев.

Съгласно измененията в Закона за народните читалища ние пререгистрирахме читалището в Софийски градски съд с новото ни наименование Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928". Получихме сертификати от Агенцията за закрила на детето и Агенцията по социално подпомагане. Регистрирахме читалището и пред Министерство на културата.

Читалището кандидатства по различни проекти. За съжаление два от тях бяха отхвърлени. Участваме като партньори в голям проект на фондация "Хоризонти". Общото събрание ни е повелило задължението да продължим разработката на проекти.

За съжаление процедурата по изграждането на асансьор до читалището е усложнена от жалба на живущите в етажната собственост. Вероятно ще се стигне до съдебна инстанция.

Нашата организация винаги е работила в постоянен контакт със своите членове. Оказваме съдействие при попълване на документи, писане на молби, писма до институции, пълномощни и др. Според възможностите си извършваме и социални дейности като предоставяне на необходима информация, дребни ремонти, придружаване. Оказваме съдействие на ученици, които се обучават интегрирано. Наши специалисти дават консултации за работа с компютри с говореща програма. Инсталират програми на наши ползватели.

В читалището е седалището на Взаимоспомагателната каса, с която от десетилетия години работим съвместно.

Ние сме благодарни на училище "Луи Брайл" и си сътрудничим с успех с училище "Проф. Иван Шишманов". Това е част от дейността ни, свързана с децата и младите хора. Но в това отношение все още не сме постигнали онзи интерес от страна на студентите и младите хора, за да стане читалището необходимо и привлекателно за тях.

Нашите членове са 231. Настоятелството съвместно с проверителната комисия е провело 6 редовни заседания. Решенията винаги са приемани с консенсус.

Отдаваме признание и към работещите в институцията ни. Постоянна задача е повишаването на тяхната квалификация и участието им в различни програми и курсове.


Скъпи приятели, в навечерието на големия християнски празник Рождество Христово и настъпващата нова 2011 година ние ви пожелаваме от сърце здраве и благополучие на вас и семействата ви. Независимо от произтичащите от кризата затруднения с обединени усилия да продължим своята работа, като постигнем ефективност от нея и по-добри резултати през 2011 година.

Нека пазим и развиваме това хуманно дело, идеите на нашите праотци от началото на миналия век. Нека пламти нашето огнище на човешкия дух!

Свързани:

Доклад на настоятелството на iconДоклад на настоятелството на
Скъпи приятели, уважаеми гости, в продължение на 4 години Национално читалище на слепите “Луи Брайл” изпълняваше следните основни...
Доклад на настоятелството на iconПрограма Петък, 10 октомври 2008 г
Откриване на срещата – Министър Емилия Масларова, д-р Кеничиро Хасуми – Основател и член на Настоятелството на миф хасуми-България...
Доклад на настоятелството на iconДоклад на настоятелството на
Това време се характеризира с по-нататъшно развитие на библиотечното дело, брайловото издателство, работа с тематични проекти, задълбочаване...
Доклад на настоятелството на iconПротокол на общото събрание на училищно настоятелство при гпче " екзарх йосиф" град разград
Йосиф” гр. Разград. От поканените 156 членове на настоятелството, присъстват лично 21, 132 члена са представени по пълномощно, отсъстват...
Доклад на настоятелството на iconДоклад на Настоятелството на Национално читалище на слепите "Луи Брайл"
Независимо от това обективно обстоятелство дейността на читалището не преустанови своето развитие през последните три години. Ние...
Доклад на настоятелството на iconДоклад на Настоятелството на Национално читалище на слепите "Луи Брайл"
Независимо от това обективно обстоятелство дейността на читалището не преустанови своето развитие през последните три години. Ние...
Доклад на настоятелството на iconОтче т
Членство в настоятелството към висшето строително училище „любен каравелов” като впредставител на каб
Доклад на настоятелството на iconТд " държавен архив " стара загора "
Покани от настоятелството на музикално дружество “Кавал” до членовете за провеждане на събрания и заседания
Доклад на настоятелството на iconПокана за общо отчетно-изборно събрание на
На основание чл. 15 от Закона за народните читалища настоятелството на Народно читалище „Добри Войников-1856”, гр. Шумен
Доклад на настоятелството на iconУ с т а в
Чл. Настоятелството на Целодневна детска градина №7 " 1-ви юни " гр. Карлово е независимо, доброволно сдружение за подпомагане на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом