Комуникационна стратегия
ИмеКомуникационна стратегия
страница1/3
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер325.04 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.aep-bg.org/html-bg/virtualCollege/spring/Communication Strategy.doc
  1   2   3


Проект: „Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация” в изпълнение на Договор: 08-23-161/С/27.08.2008, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Комуникационна стратегия


 

 

 

 

Потенциалните клиенти често се сблъскват с широка гама от алтернативни продукти, които твърде много си приличат. Работата на маркетинговия специалист е да създаде у клиента впечатлението, че даден конкретен продукт е по-различен в нещо съществено, за да може продуктът да стане по-конкурентноспособен от останалите на пазара. Тази уникалност или конкурентноспособност е известна в областта на маркетинга като отличително или конкурентно предимство.

 

Вие трябва да убедите потенциалните туристи, пребиваващи лица и външни фирми, че вашата база / вашият район имат отличително предимство (че са уникални) в нещо, което би могло да е важно за тях, когато вземат решение кои места да посетят и къде да отседнат. Този критерий - отличителното предимство, би могъл да се окаже решаващият фактор да речем за едно семейство, което обмисля къде да прекара следващата си почивка.

 

Стратегическият комуникационен план е един от ключовите елементи на единната маркетингова комуникация. Той позволява на специалистите по маркетинг да създадат съгласувана комуникационна стратегия, която достига до всеки сегмент на пазара с едно единно послание. Целите на всяка стратегия за промоция могат да се извлекат от подходяща комбинация от ролите на промоцията: да се увеличат продажбите, да се поддържа или подобри пазарния дял, да се култивира или подобри разпознаването на марката, да се създаде благоприятен климат за бъдещи продажби, да се информира и образова пазара, да се създаде конкурентно предимство спрямо продуктите на конкуренцията или да се утвърди пазарна позиция и да се подобри ефективността на промоционалната дейност.

 

Планът включва формулировка на целите, определение на целевия пазар, видовете рекламни средства, които следва да се използват, количеството ресурси, което следва да се задели за всяко от тях (структурата на рекламните средства), както и конкретен график за използването на всеки носител на рекламни средства. Това може да ви послужи като инструмент, който ще ви помогне да вземете подходящите решения за вашата рекламна и промоционална кампания.

 

Спомнете си, че при изпълнението на маркетинговата стратегия се използва Модела на маркетинговата структура (на маркетинговия микс), известен още като метода на четирите "пе"-та (the 4P's technique) (product - продукт, price - цена, place - място и promotion - промоция). Комуникационният план е тясно свързан с последното "пе", т.е. промоция.

Комуникационният план трябва да даде отговор на няколко въпроса:

 

1) Какво желая да постигна?

 

Тук посочете конкретните си или общи цели.

 

Например:

 • Да се постигне 50% разпознаване на марката от страна на целевата аудитория, което се определя като способността й

  • 1) да разпознава нашето лого,

  • 2) да описва поне един от нашите продукти и

  • 3) да ги асоциира с "качествени продукти", когато се поиска от нея да определи характеристиките на марката.

 • Да се постигне 2% норма на отклик (процент на отзовалите се лица от целевата аудитория) и стойност на продажбите в размер на 500 евро на 100 пакета, разпространени чрез директен маркетинг в рамките на 30 дни от доставянето им.

 • Да се постигне стойност на всеки клиент за периода на жизнения му цикъл в размер на 1,500 евро в срок от пет години.

2) Как ще постигнем тези цели?

 

Тук трябва да решите какви методи на промоция бихте могли да използвате. Съобразете се и с бюджета, който искате да заделите за постигането на конкретните ви цели.

 

3) Как измерваме резултатите?

 

Как определяме дали сме постигнали конкретните си цели? Тук трябва да включите раздел, в който се описва как възнамерявате да оценявате ефективността, така че да се изоставят неефективните методи и да се набляга на ефективните.

 

При приключването на всяка маркетингова кампания (или в средата на всяка такава кампания, която не върви добре) следва да направите оценка на следните въпроси:

 • Постигнали ли сте конкретни промоционални цели?

 • Кои методи (техники) на осъществяване на промоцията са дали резултати?

 • Какво бихте повторили? Какво бихте направили по по-различен начин следващия път?

 • Удовлетворени ли са вашите клиенти?

Често удовлетворените клиети представляват най-добрият и най-евтин маркетинг. Можете да проверявате степента на удовлетвореност на клиента чрез последващи телефонни обаждания, дискусионни групи или анкети, или когато гостите се регистрират.

 

Винаги задавайте на клиентите въпроса откъде са чули за вас или кой ги е насочил към вас. Ефективните техники на проследяване ви дават възможност да определите възвръщаемостта на маркетинговите дейности, както и да направите оценка на маркетинговия си план и да го промените, ако е необходимо.

 

Оценката започва с въпроси от следния вид: "Откъде научихте за нас?" и "Къде видяхте нашата брошура?". Когато успеете да установите връзка между даден гост и конкретна промоционална дейност, можете да започнете да изчислявате стойността на (разходите за) всяко запитване и стойността на всяка резервация за всеки метод.

Решения относно подходящите комуникационни канали

 

Комуникационните средства, които следва да се използват, не бива да се определят преди да е набелязан целевия пазар. След определянето на пазара може да се намери пофила на аудиторията на конкретни комуникационни средства, който съответства на туристическия профил на целевия пазар. За повечето средства за комуникация може да се определи точен профил на тяхната аудитория.

 

Подборът на правилните средства е от решаващо значение за промоционалната ви стратегия. Има три неща, които играят главна роля при вземането на решение какви средства да се използват:

 • Кога и откъде получава информацията си вашият целеви пазар?

 • Посланието / девиза, които желаете да предадете

 • Бюджетните ви ограничения

Когато избирате средствата за промоция, които съответстват на потребностите на целевия пазар, посланието, както и бюджета, трябва да знаете какви средства съществуват, какви са техните предимства и недостатъци и как да ги използвате. По-долу можете да намерите полезна информация, която може да ви помогне да направите правилния избор.

 

Основната причина за използването на промоционалните средства е за да се предаде послание от даден източник към един или повече пазари. Някои средства достигат до определени пазари по-добре от други и различните пазари използват различни средства, за да си набавят информация. Освен това, те използват тези средства по различно време. Следователно, няма такова средство, чрез което може да се достигне до всеки по едно и също време.

 

Например, и вестниците и телевизията и радиото достигат до големи диверсифицирани (разнообразни) пазари, докато бюлетините, списанията и брошурите имат ограничено разпространение - само сред онези, които ги купуват или си взимат екземпляр. Телевизията и радиото също се използват за достигане на специфични пазари. Ключът се състои в това да се познава аудиторията, която се привлича от определени видове програми. Например, излъчваните по националната телевизия спортни събития се гледат от повече мъже, отколкото жени. Жените, които не работят извън дома си, гледат повече телевизия в ранния следобед от мъжете. Младите пълнолетни лица и юношите (тинейджърите) се влияят повече от радиото, отколкото от телевизията.

 

Някои послания са по-подходящи за определени медии и по-малко подходящи за други. Вестниците са по-добрият избор за дълги, подробни послания. Телевизията и радиото са най-подходящи за съобщения в сферата на обществените услуги. Освен това, радиото и телевизията отразяват събития и "на живо".

 

За да изберете средството за осведомяване, което ще достигне по най-добрия начин до вашия пазар и ще постигне вашите цели, трябва да сте запознати с потенциалните средства във възможно най-голяма степен, да познавате и добрите и лошите им страни и да знаете да кого могат и до кого не могат да достигнат.

 
  1   2   3

Свързани:

Комуникационна стратегия iconПроект „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000" оперативна програма "
Проект „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000”
Комуникационна стратегия iconТехническо задание за изграждане на единна комуникационна среда на Столична община
Единна комуникационна среда на Столична община е разработен във връзка с реализиране на Плана за изпълнение на „Стратегия за изграждане...
Комуникационна стратегия iconДоговор № / г
За „изработване на комуникационна стратегия за изпълнение на комуникационния план на оперативна програма „развитие на конкурентоспособността...
Комуникационна стратегия iconНационален конкурс "Иновативни практики в управлението" комуникационна стратегия
Иновационен Модел за управление на взаимодействието със заинтересованите страни с цел овладяване на агресията в училищата на територията...
Комуникационна стратегия iconКомуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз
Проект на тема: ”Приложение на информационните системи в българските железници при товарните превози в рамките на транс-европейската...
Комуникационна стратегия iconКомуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз
Име на проект: „Европейски стандарти в железопътния транспорт. План за внедряване на ertms в Република България.”
Комуникационна стратегия iconПрограма 2005 Проект "Реформа на юридическото образование – реализиране на очакванията"
Комуникационна стратегия за присъединяване на България към Европейския съюз – Работна програма 2005
Комуникационна стратегия iconСъобщение за печата
Съветът прие изявление и постигна съгласие по комуникационна стратегия за коригиращите и предпазните мерки, предвиждани от държавите-членки...
Комуникационна стратегия iconСеминар "Интеграцията на България в Европейския съюз и нато принос към изграждане на обединена Европа"
Комуникационна стратегия за присъединяване на Република България към Европейския съюз
Комуникационна стратегия iconСеминар "Интеграцията на България в Европейския съюз и нато принос към изграждане на обединена Европа"
Комуникационна стратегия за присъединяване на Република България към Европейския съюз
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом