За нуждите на производството за предоставяне статут на бежанец и хуманитарен статут в гр. София, с. Баня общ. Нова Загора и с. Пъстрогор общ. Свиленград




ИмеЗа нуждите на производството за предоставяне статут на бежанец и хуманитарен статут в гр. София, с. Баня общ. Нова Загора и с. Пъстрогор общ. Свиленград
Дата на преобразуване23.11.2012
Размер8.15 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.aref.government.bg/docs/pok1.doc
СЪОБЩЕНИЕ


За нуждите на производството за предоставяне статут на бежанец и хуманитарен статут в гр. София, с. Баня – общ. Нова Загора и с. Пъстрогор – общ. Свиленград Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет набира преводачи от следните езици: китайски, грузински, албански, сорани, сомали, тамилски, амариня, сърбохърватски и френски.

Кандидатите могат да бъдат български граждани или чужденци с разрешено пребиваване по Закона за чужденците в Република България, чужденци с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут. Желаещите следва да представят подробно СV, съдържащо информация за притежавания документ за владеене на езика, за който кандидатстват, а когато той е родният им език – документ за владеене на български език. Документи се подават в 15 – дневен срок от публикуване на обявата в сградата на Държавната Агенция за бежанците, с адрес – гр. София, ул. “Монтевидео” 21А или по пощата.

Одобрените кандидати ще получат покана за участие в процедурата на посочения от тях адрес.

За контакти: тел. 8181 103

Свързани:

За нуждите на производството за предоставяне статут на бежанец и хуманитарен статут в гр. София, с. Баня общ. Нова Загора и с. Пъстрогор общ. Свиленград iconВх.№01-3176/20. 06. 2012г. Методика за оценка на офертите
Предоставяне на далекосъобщителна услуга Виртуална частна мрежа – ip vpn за свързаност между Държавна агенция за бежанците при мс,...
За нуждите на производството за предоставяне статут на бежанец и хуманитарен статут в гр. София, с. Баня общ. Нова Загора и с. Пъстрогор общ. Свиленград iconВх.№01-3176/20. 06. 2012г. Техническо задание технически и функционални изисквания към услугите
Предоставяне на далекосъобщителна услуга Виртуална частна мрежа – ip vpn за свързаност между Държавна агенция за бежанците при мс,...
За нуждите на производството за предоставяне статут на бежанец и хуманитарен статут в гр. София, с. Баня общ. Нова Загора и с. Пъстрогор общ. Свиленград iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Т. С.,гражданка на Армения,родена на г с настоящ адрес : гр. П.,ул.”Г. У.” №26 против решение №уп-66/13. 05. 2010г на интервюиращия...
За нуждите на производството за предоставяне статут на бежанец и хуманитарен статут в гр. София, с. Баня общ. Нова Загора и с. Пъстрогор общ. Свиленград iconРешение до 3 дни след регистрацията това означава, че сте допуснат в общо производство
С решението може да ви дадат или да ви откажат статут на бежанец или хуманитарен статут
За нуждите на производството за предоставяне статут на бежанец и хуманитарен статут в гр. София, с. Баня общ. Нова Загора и с. Пъстрогор общ. Свиленград iconГрад: Нова Загора  Адрес за допълнителни документи
Наименование: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Нова Загора, детска...
За нуждите на производството за предоставяне статут на бежанец и хуманитарен статут в гр. София, с. Баня общ. Нова Загора и с. Пъстрогор общ. Свиленград iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Нова Загора, детска ясла склад...
За нуждите на производството за предоставяне статут на бежанец и хуманитарен статут в гр. София, с. Баня общ. Нова Загора и с. Пъстрогор общ. Свиленград iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
Айтос, общ. Руен, общ. Кула, общ. Бяла Слатина, общ. Ардино, общ. Тетевен, общ. Берковица, общ. Медковец, общ. Панагюрище, общ. Никопол,...
За нуждите на производството за предоставяне статут на бежанец и хуманитарен статут в гр. София, с. Баня общ. Нова Загора и с. Пъстрогор общ. Свиленград iconВидове закрила предоставяна на чужденци на територията на Република България съгласно закона за убежището и бежанците
Особената закрила, която Република България предоставя на чужденци по Закона за убежището и бежанците, включва убежище, статут на...
За нуждите на производството за предоставяне статут на бежанец и хуманитарен статут в гр. София, с. Баня общ. Нова Загора и с. Пъстрогор общ. Свиленград iconД ържавна агенция за бежанците при министерския съвет
Мс и териториалните й поделения по обособени позиции: Позиция І – Административната сграда и Регистрационно-приемателен център-гр....
За нуждите на производството за предоставяне статут на бежанец и хуманитарен статут в гр. София, с. Баня общ. Нова Загора и с. Пъстрогор общ. Свиленград iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане списък
Перник, общ. Лъки, обл. Пловдив, общ. Самуил, Цар Калоян, обл. Разград, общ. Алфатар, обл. Силистра, общ. Рудозем, Чепеларе, Мадан,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом