Биография лирков, александър любомиров
ИмеБиография лирков, александър любомиров
Дата на преобразуване22.11.2012
Размер31.42 Kb.
ТипБиография
източникhttp://fett.tu-sofia.bg/chem/doc-cv/cv-lirkov-bg.doc
ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ


 1. ЛИРКОВ, АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ

 2. София 1000, бул.”Кл.Охридски” № 8, ТУ-София, катедра “Химия”, тел.: +359 02/965 2214, Е-mail: djikova@TU-Sofia.bg.

 3. Българин

 4. 16.12.1942 г. гр.София

 5. Образование и обучение

  • Доктор (КХН) 1987 г. СНС по Физикохимия, “Електрохимия” 01.05.14 на тема : “Активиране с колоиден паладий при галванизиране на присадени АБС”

1962 – 1967 г. Химикотехнологичен и металургичен университет – София /ХТМУ/ВХТИ/ магистър инж.химик “Технология на полупроводниковите материали и електронните елементи” 02.10.17

1956 – 1960 г. 22 СОУ “Г.С.Раковски” София / ІІ М.Гимназия “Цар Борис ІІІ”/ диплома – отличен ( 6,0)


 1. Други умения: специализации

Април-юни 1992 г. по ТЕМПУС J E P № 1877/91/1

Университетски колеж, гр.Дъблин, РИрландия за проучване на учебни програми по Химия с оглед изготвяне на програма на ФАИО в ТУ-София /на английски/; октомври-декември 1977 г. в Московския Химикотехнологичен Университет “Д.И.Менделеев”, кат. “Технология на електрохимичното производство” при проф. Н.Т.Кудрявцев на тема: Метализация на диелектрици, Изследване на закономерностите на химично отлагане на метали с редукция”.


 1. Трудов стаж

2005 г. - Ръководител катедра “Химия”, ФЕТТ, ТУ-София;

от 1993 г. “доцент” по дисциплината “Химия – (01.05.00)

1977 – 1993 г. “гл.асистент” в катедра “Химия”, ТУ-София

1974 – 1977 г.- “научен сътрудник” ІІ, І степен, кат.”Химия”

1972 – 1974 г. “старши асистент”, кат.”Химия”

ІХ.1970 г. асистент в катедра “Химия”, ФРЕ,ВМЕИ/ТУ-София

ХІ.1967 – ІХ.1970 г. технолог VІІ, VІ, V ст. в Националния Институт по Радиоелектроника-София, секция “Химическа”


 1. Езици

  • Руски

четене: отлично писане: добре разговор: мн.добре

  • Английски

четене: отлично писане: добре разговор: добре

  • Френски

четене: добре писане: добре разговор: добре


 1. Научна област, в която работи:

Химия и опазване на околната среда; Приложна електрохимия – метални и неметални покрития.


 1. Списък на представителни публикации

- Petrov Chr., Al.Lirkov, M.Entschewa, Aktivieren mit kolloidalem Palladium beim Galvanisieren von A B S – Polymeren, Teil I:IV METELLÖBERFLACHE 30, 7, /1976/; 33 ,2 /1979/ ; 34 ,11 /1980/ ; 38, 2 /1984/

- M.Entschewa ,Al.Lirkov, Űber die Vernicklung bei niedriger Temperatur: Kinetik des Processes in NH3-Lösungen, OBERFLACHE-SURFACES 18, 11, /1977/ 293..

- Lirkov A. , Chr. Petrov , E. Dobreva, D. Dimitrov, "Shielding effect of metallized

fabrics of polyethileneterephtalate", International Conference Processing and fabrication of Advanced Materials" VI, vol.2, pp 1621 - 1631, Singapore, 22 nov. 1997

- Dobreva E., H. Petrov, Al. Lirkov, "Ynfluence of Surfactants on the Properties of a Disperse Electroless Nickel Coating", Annual International Technical Conference, June 22 - 25, 1998, Mineapolis, Proceedings AESF SUR/ FIN, 98, pp 281 – 289=

- Dobreva E., Chr.Petrov,Al.Lirkov, T.Iliev, "Nichtchromatische Passivierung von Aluminiom und dessen Legierung" Metalloberflache, 54,8, (2000), 1-19.

- Petrova M., Al.Lirkov, Chr.Petrov, E.Dobreva, "Composite coatings of electroless copper & Poliamide" Eightlntern Conf.On Composites Engineering (ICCE/8),Spain 5-11.8.2001

- Petrova M., Al.Lirkov, Ek.Dobreva, Chr.Petrov 'Stromlose Kupferabacheidung mit Polyamid auf Kunststoffen", Oberflachen,Polysurfaces, 43 , 5, (2002) 10-15.

- Nenov D., Al.Lirkov, A.Tzanova, Cadmium and its influence over environment.Toxicity. Sci conf. E M Fac T U Varna Sept.2002, Vol.I., pp 136-141.

- Lirkov Al. "THE EUROBACHELOR IN CHEMISTRY AND THE EUROPEAN CREDIT TRANSFEER SYSTEM"Proc. ll Int.Conf. "Challenges in Higher Education and Research in the 21 Century", June 2-5 2004, Sozopol, Bulgaria, HERON PRESS, SOFIA 2004, pp 62-65.

- M.Atanassova, A.Lirkov, I.L.Dukov, "Synergistic solvent extraction and separation of La(lll), Eu(lll) and Lu(lll) with mixtures of 8-hydroxyquinoline and cromw ethers", Union of Suentits, Povdiv 16-18.06.2005, Publ.:Scientific Researches of the Unioh of Scientists in Bulgaria - Plovdiv, Series C.,Technologies, Vol.V., pp 211-217.

- Dukov I, M.Atanassova, S. Zhikova, A.Lirkov, "Solvent extraction lanthanoid(III) ions with ternary mixtures of 4-benzoyl-3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, 1-(2-thienyl)-4,4-trifluoro-1,3-butanedione and the quaternary ammhium salt aliquat 336, Sci.Conf."60 Years dept." Inorganic Chemistry, UCTM, Sofia, 11.11. 2005. Publ.: J.of the Chem.Technology and Metallurgy 41, 1, 2006 75-80.

- Лирков Ал. Влияние на радиоактивните отпадъци върху околната среда, Прогнози, перспективи, анализи, ЦИНТИ 5, бр.2р 1977 г. 56 стр.


- Патент за изобретение на РБългария № 40243/02.02.1994 г. “РАЗТВОР ЗА ХИМИЧЕСКО ПОМЕДЯВАНЕ НА ДИЕЛЕКТРИЦИ

- Патент за изобретение на РБългария № 43790/23.02.1994 г. “МЕТОД ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАСТИЧНИ ЕКРАНИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ИЗЛЪЧВАНИЯ”

- Патент за изобретение на РБългария № 61112/28.02.1997 г. “добавка към разтвори за активиране на диелектрици при тяхното метализиране

- Ек.Добрева, Ал.Лирков, “РЪКОВОДСТВО за лабораторни упражнения по физикохимични основи на електронното производство”, изд. ТУ-София, 1995 г. 68 стр. за студенти от ФКТТ, спец.ТЕП


 1. Членство в национални и международни организации:

Съюз на учените в България от 1975 г. От 2005 г. член на бюрото на секция “Химия и фармация”

Техн.комитет 42 “Корозия и защита от корозия” при Държавна Агенция по стандартизация и метрология” от 1994 г.

Експерт към НАОА

American Electrochemical Society Inc. Since 1993

American Electrochemical and Surface Finischers Soc.Brand Florida, 1995

Research Board of Advisors of The American Biographical Instityte

Since 2000


 1. Участие в колективни органи в ТУ-София

Факултетен съвет на ФЕТТ от 2006 ; 1990-1994 г.

Факултетен научен съвет на ФЕТТ 2006 г.

Акредитационна комисия на ФЕТТ 2002 г.

Общо събрание на ТУ и на ФЕТТ

Научно учебен съвет на Департамент по Приложна Физика 2006 г.

ДАСО към Национален синдикат АДС от основаването 1992 г. Член на ревизионната комисия от 1998 г.

Свързани:

Биография лирков, александър любомиров iconБиография на кандидата, съгласно чл. 194а от зсв
Десислав светославов любомиров– кандидат за „административен ръководител” на апелативен специализиран наказателен съд
Биография лирков, александър любомиров iconОбщинскисъвет пазарджи к
Георгиев Тодоров, Димитър Любомиров Петков, Тодор Милчев Тодоров, Спас Димитров Иванов, Петко Стефанов Крондев, Атанас Николов Чолаков,...
Биография лирков, александър любомиров iconБиография проф. Александър асенов чирков
Завършва гимназията “Найден Геров” в гр. Лом, паралелка с усилено изучаване на латински език с отличие
Биография лирков, александър любомиров iconАлександър андонов кюмурджиев александър армиров анестев александър георгиев толупов

Биография лирков, александър любомиров iconБиография на Александър Николаевич Скрински
Строеж на вещества. Изменение вътрешното състояние на вещества при нагряване и охлаждане
Биография лирков, александър любомиров iconБиография от гл ас д-р Александър Ковачев
Средното си образование завърших през 1986г в Еспу „Емилиян Станев” в същия град, с едногодишна специализация (упк) в „Техникум по...
Биография лирков, александър любомиров iconАлександър Хаджикръстев
Тех­нически университет – София, специалност компютърни системи и техно­логии. Александър се е занимавал и с разработка на софтуер...
Биография лирков, александър любомиров iconАлександър Малинов" до о т. 8г и Пробив на бул. "
Продължение на бул. “Сахаров” от бул. “Александър Малинов” до о т. 8г и Пробив на бул. “Александър Ляпчев” от бул. “Александър Малинов”...
Биография лирков, александър любомиров iconАлександър Малинов" до о т. 8г и Пробив на бул. "
Продължение на бул. “Сахаров” от бул. “Александър Малинов” до о т. 8г и Пробив на бул. “Александър Ляпчев” от бул. “Александър Малинов”...
Биография лирков, александър любомиров iconБиография александър Юриев Ангелов
Последователно заемал длъжностите: помощник в склада, началник склад, консултант продавач, главен консултант, заместник касиер, управител...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом