Програма основен дипломатически курс
ИмеПрограма основен дипломатически курс
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер64.12 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://bdi.mfa.government.bg/download/prog1.doc
ПРОГРАМА


ОСНОВЕН ДИПЛОМАТИЧЕСКИ КУРС


за младши служители на МВнР


13 септември – 03 декември 2004 г.Програмни модули


Модул 1. История на външната политика и дипломацията на България

 • История на външната политика на България

 • Организационна структура на МВнР. Координационният процес между МВнР и другите министерства.

 • Политическото измерение на външната политика на България (ролята на Министъра, Парламента и политическите партии).

 • Българската дипломатическа служба

 • Цикъл на управление на външната политика . Координационен процес между МВнР и МС

 • Основни дипломатически документи.

 • Писмени умения.


Модул 2. Европейско сътрудничество и интеграция – част 1

 • Исторически преглед на процеса на Европейската интеграция

  1. Регионално сътрудничество и Европейска интеграция

 • Институционална структура на Европейския съюз

  1. Европейско право.

 • Процесът на вземане на решения в ЕС

  1. Влиянието на европейското право върху националното право

 • История на разширяването.

  1. Разширяването днес.

  2. България и ЕС – преговорния процес.


Модул 3. Европейско сътрудничество и интеграция – част 2

 • Новата европейска политическа сцена.

  1. Лобирането в ЕС.

  2. Как да изградим лоби в ЕС.

  3. Преговори в ЕС между 25 страни членки.

  4. Как да действуваме в Брюксел

 • Финансови инструменти на ЕС

 • Политика по предоставяне на убежище и миграционна политика

 • Политически партии в ЕС

 • Развитие на ОПОВОС

 • Европейската Конституция.

  1. Конституционни въпроси и институционална реформа


Модул 4. Международна сигурност – част 1

 • Произход и еволюция на Северноатлантическия съюз

  1. България и НАТО – от партньорство до членство

 • Как функционира НАТО

  1. Партньорства в рамките на НАТО

 • Политически дневен ред на НАТО след Истанбул

 • Българските военнослужещи в НАТО

 • Съвременна концепция за сигурността.

  1. Новите заплахи и рискове за сигурността в международната сигурност.

 • Разпространение на оръжия и международната сигурност.

 • Стратегическата концепция на НАТО и трансформацията на Съюза.


Модул 5. Международна сигурност – част 2

 • Бъдещето на трансатлантическите отношения.

 • Геополитически въпроси на българската външна политика и политика за сигурност.

  1. България и трансатлантическите отношения.

 • Борбата срещу тероризма и въздействието върху международната политика.

 • ОССЕ и българското председателство.

  1. Военно-политическо измерение

  2. Човешко измерение

  3. Икономическо и екологично измерение

  4. Полеви мисии

  5. ОССЕ и процес на вземане на решения

 • Гражданско-военни отношения и демократичният контрол върху сектора на сигурността


Модул 6. Международни организации и международно право

 • ООН – структура, роля, реформи

 • Ролята на ООН в международното управление на кризи

  1. Превантивна дипломация, мироопазване и изграждане на мира в международното управление на кризи

 • Исторически преглед на правата на човека

  1. Правата на човека в системата на ООН

  2. Правата на човека в системата на Съвета на Европа

  3. Правата на човека в системата на ОССЕ

  4. Правата на човека в България

 • Международни правни институции


Модул 7. Международна икономика

 • Българската икономика в световната икономическа система

 • Ролята на МВФ в международното сътрудничество

 • Ролята на Световната банка в международното сътрудничество.

 • Перспективи на българския частен сектор в търговията и инвестициите

 • Процесът на глобализация срещу регионализацията

  1. Преход към пазарни икономики

 • България в глобалната търговска мрежа

 • Многостранна търговска дипломация

  1. Настоящият дневен ред на СТО

 • Предизвикателства и дилеми в търговията и насърчаване на инвестициите

  1. Прогнози в международната икономика и политика


Модул 8. Югоизточна Европа, Западни Балкани и Регионално сътрудничество

 • Водещата и стабилизираща роля на България в Югоизточна Европа в контекста на европейската и евро-атлантическата интеграция

  1. Основните предизвикателства за цялостна интеграция в югоизточна Европа

  2. Двустранни отношения с Гърция

  3. Двустранни отношения с Кипър

 • Регионално сътрудничество в Югоизточна Европа

  1. Пактът за стабилност, ЦЕФТА

  2. Как се комбинират европейските перспективи и регионалните приоритети

 • Западни Балкани – укрепване на стабилността

  1. Двустранни отношения с Република Хърватия

  2. Двустранни отношения със Сърбия и Черна гора

  3. Двустранни отношения с Босна и Херцеговина

  4. Двустранни отношения с Албания

 • Новата регионална роля на България като член на НАТО

  1. Двустранни отношения с Турция

  2. Двустранни отношения с Румъния

 • България – външна граница на Европа

  1. Двустранни отношения с Република Македония

 • Транспортни коридори в Югоизточна Европа

 • Енергийни коридори в Югоизточна Европа


Модул 9. Консулски въпроси. Дипломатическо право и практика

 • Българската диаспора и ролята на българските дипломатически мисии

 • Консулски отношения

 • Работа с класифицирана информация

 • Дипломатически корпус

  1. Имунитети и привилегии на дипломатическите и консулски мисии и на служителите им

 • Международни договори

 • Противодействие и превенция на трафика на хора

  1. Българските и международни стандарти

  2. Трафикът на хора като феномен

  3. Международни правни дефиниции

  4. Българското законодателство

  5. Мерки за борба и противодействие на трафика на хора

  6. Контакти на консулските и дипломатическите служби с жертви на трафика

  7. Травмите и нуждите на жертвите

 • Превантивна дейност срещу трафика на наркотици

 • Превантивна дейност срещу трафика на оръжие


Модул 10. Северна и Латинска Америка. Близък изток и Африка. Азия, Австралия и Океания. ОНД

 • Северна Америка

  1. Двустранни отношения България – САЩ

  2. Двустранни отношения България – Канада

 • Латинска Америка

  1. Двустранни отношения България – Аржентина

  2. Двустранни отношения България – Бразилия

  3. Двустранни отношения България – Мексико

  4. Двустранни отношения България – Чили

  5. Регионални организации

 • Близък изток и Африка

  1. Исторически и политически измерения на българо-арабските отношения

  2. Близкоизточният мирен процес

  3. Ирак и иракският въпрос

 • Азия, Австралия и Океания

  1. Регионалната сигурност в Азия и гледната точка на Япония

 • ОНД

  1. Отношенията на България с европейските страни от ОНД

  2. Отношенията на България със страните от Кавказкия регион

  3. Външнополитически интереси на България в страните от Централно-азиатския регион на ОНД.

  4. Инфраструктурни програми и проекти

  5. Регионално сътрудничество и интеграционни процеси в страните от ОНД


Модул 11. Публична дипломация. Културна дипломация, Търговска дипломация. Дипломация и медии

 • Публична дипломация

 • Публична дипломация на НАТО

 • Търговска дипломация

  1. Мисията и ролята на търговското аташе в дипломацията

  2. Стратегия за представяне на България

 • Дипломация и медии

  1. Управление на информацията

  2. Дипломати и медии

 • Ролята на неправителствените организации в българската външна политика

  1. Неправителствения сектор в България

  2. Ролята на Атлантическия клуб в България


Модул 12. Дипломатически протокол. Водене на преговори.

 • Протокол и етикет

 • Водене на преговори

Свързани:

Програма основен дипломатически курс iconУчастие на русия в работата на г-8
Евгений Кутовой професор в Дипломатическата академия при мвнР на Руската Федерация пред курсистите от основния дипломатически курс...
Програма основен дипломатически курс iconИстория на установяването на дипломатически отношения между България и Иран
Османската империя, Иран е първата азиатска държава, установила дипломатически отношения с България, нареждаща се веднага след великите...
Програма основен дипломатически курс iconВисше училище по библиотекознание и информационни технологии
Настоящата книга представлява Първа част от основен курс по “Информационно брокерство”, в бакалавърската програма на Висшето училище...
Програма основен дипломатически курс iconНаименование на Участника
Слишовци”; „Основен ремонт на път Трън – Банкя”; „Основен ремонт на път Реяновци – Джинчовци – Стрезимировци”; „Основен ремонт на...
Програма основен дипломатически курс iconТочен адрес за кореспонденция
Слишовци”; „Основен ремонт на път Трън – Банкя”; „Основен ремонт на път Реяновци – Джинчовци – Стрезимировци”; „Основен ремонт на...
Програма основен дипломатически курс iconПрограма Фар е открита за България. 1 ноември 1990
Установяване на дипломатически отношения между България и Европейската икономическа общност
Програма основен дипломатически курс iconТеми за основен теоретичен курс за обучение на специализанти по кардиология
Методи на изследване на сърдечно-съдовата система: Рентегенови методи, сърдечна катетери
Програма основен дипломатически курс iconОбщинасвог е областсофи я
Основен ремонт общинска сграда кметство с. Миланово, Основен ремонт общинска сграда кметство с. Губислав; Трета позиция: Основен...
Програма основен дипломатически курс iconОсновен курс Джийн Гибсън Тренировка по християнство 0 Издателство
Драги читателю, радвам се да Ви представя днес този труд върху Библията, който е имал, има и, надявам се, ще има
Програма основен дипломатически курс iconПрограма на българския културен институт
Вечер посветена на българския хумор с богата програма и весела томбола. Основен организатор – културно-просветно дружество „Кирил...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом