С. Руен, ул. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76, е mail:; obs ruen @abv bg
ИмеС. Руен, ул. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76, е mail:; obs ruen @abv bg
Дата на преобразуване22.11.2012
Размер20.94 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.obstinaruen.com/media/protokoli/2011/1.doc


с.Руен, ул. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76, е - mail: obs.ruen@mail.bg ; obs_ruen@abv.bg


ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ


от Протокол № 1


от заседание, проведено на 04.11.2011 година


ДНЕВЕН РЕД :


1. Избор на Председател на общинския съвет съгласно чл.21 ал.1 т.3 във връзка с чл.24 ал.1 от ЗМСМА.


2 Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.


………………………….............……………………………………………

…………………………........…………………………………………


ПО ТОЧКА ПЪРВА: Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.


Р Е Ш Е Н И Е № 01


На основание чл.21, ал.1, т. 3 и във връзка с чл. 24, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Руен,


Р Е Ш И:


Избира за председател на Общински съвет – Руен г-н Ешереф Кязим Ешереф – общински съветник от с.Преображенци.


..........................................................................................................


ПО ТОЧКА ВТОРА: Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.


Р Е Ш Е Н И Е № 02


На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Руен,


Р Е Ш И:


І. Избира Временна комисия за изработване на проект за правилникa за работата на Общинския съвет и постоянните комисии в състав:


1. Ешереф Кязим Ешереф – Председател

2. Бончо Стоянов Бончев – член

3. Мустафа Хюсеин Мустафа – член

4. Ахмед Сюлейман Мехмед – член

5. Хасан Али Хюсеин – член

6. Фатме Хасан Рамадан – член

7. Ферхан Юмер Смаил – член

8. Мехмед Адем Мехмед – член

9. Шабан Махмуд Шабан – член


ІІ. До 20.11.11 г. да бъде изготвен правилника за работа на общински съвет – Руен и постоянните комисии.


......................................................................................................................


............................................................................................


ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Руен : ( п )

/ Ешереф К. Ешереф /

Свързани:

С. Руен, ул. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76, е mail:; obs ruen @abv bg iconПрепис извлечение
Руен, ул. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76, е mail:; obs
С. Руен, ул. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76, е mail:; obs ruen @abv bg iconПрепис извлечение
Руен, ул. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76, е mail:; obs
С. Руен, ул. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76, е mail:; obs ruen @abv bg iconПрепис извлечение
Руен, ул. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76, е mail:; obs
С. Руен, ул. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76, е mail:; obs ruen @abv bg iconПрепис извлечение
Руен, ул. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76, е mail:; obs
С. Руен, ул. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76, е mail:; obs ruen @abv bg iconПрепис извлечение
Руен, ул. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76, е mail:; obs
С. Руен, ул. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76, е mail:; obs ruen @abv bg iconПрепис извлечение
Руен, ул. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76, е mail:; obs
С. Руен, ул. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76, е mail:; obs ruen @abv bg iconПрепис извлечение
Руен, ул. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76, е mail:; obs
С. Руен, ул. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76, е mail:; obs ruen @abv bg iconПрепис извлечение
Руен, ул. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76, е mail:; obs
С. Руен, ул. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76, е mail:; obs ruen @abv bg iconПрепис извлечение
Руен, ул. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76, е mail:; obs
С. Руен, ул. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76, е mail:; obs ruen @abv bg iconПрепис извлечение
Руен, ул. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76, е mail:; obs
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом