Предложени е от Ремзи Яшар Хюсеин – общински съветник уважаеми господин председател
ИмеПредложени е от Ремзи Яшар Хюсеин – общински съветник уважаеми господин председател
Дата на преобразуване22.11.2012
Размер15.87 Kb.
ТипРешение
източникhttp://obspazardjik.com/new/p/pazarnaproizv260510.doc
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


от Ремзи Яшар Хюсеин – общински съветник


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,


На 28 май 2010 г., петък, ще се проведе Общо събрание на акционерите на “Пазар на производителя – Пазарджик” АД. Като представител на Община Пазарджик в Общото събрание на дружеството, Общинският съвет следва да ме упълномощи как да представлявам Общината.

В тази връзка и на основание чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба за реда за учредяване на търговските дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,


П Р Е Д Л А Г А М:


Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.


С уважение,


Ремзи Хюсеин

Общински съветник


ПРОЕКТ!

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Еот ……… 2010 година, взето с Протокол №


ОТНОСНО: Одобряване на годишния счетоводен отчет на “Пазар на производителя – Пазарджик” АД.


Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на общинския съветник Ремзи Хюсеин, на основание чл. 33, ал. 1, т.3 от Наредба за реда за учредяване на търговските дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , и след станалите разисквания,


Р Е Ш И:


Дава съгласие представителят на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на “Пазар на производителя – Пазарджик” АД г-н Ремзи Хюсеин да гласува за одобряване на годишния счетоводен отчет на “Пазар на производителя – Пазарджик” АД.


инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

Председател на Общински съвет - Пазарджик

Свързани:

Предложени е от Ремзи Яшар Хюсеин – общински съветник уважаеми господин председател iconРемзи осман (дпс): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Изразяваме мнението не заради определена държава, а заради истината
Този закон, за който спорите и говорят от „Атака” е от 4 члена от 1915 г. – Закон за принудително изселване в райони, където се воюва....
Предложени е от Ремзи Яшар Хюсеин – общински съветник уважаеми господин председател iconИмате думата, господин Моллов. Заповядайте
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители! Позволете ми да представя на вашето внимание...
Предложени е от Ремзи Яшар Хюсеин – общински съветник уважаеми господин председател iconЗаседание на Обс- кирково на 25. 07. 2012г
Председателят на Обс- кирково покани г-н Йълмаз Мурад да положи клетва. Йълмаз Мурад става общински съветник съгласно издадено Решение...
Предложени е от Ремзи Яшар Хюсеин – общински съветник уважаеми господин председател iconЧетин хюсеин казак и ремзи дурмуш осман
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи отговори на
Предложени е от Ремзи Яшар Хюсеин – общински съветник уважаеми господин председател iconДостъпността на градския транспорт в София
Столична община – Любомир Христов –Зам кмет, Малина Едрева – общински съветник, председател на герб в Столичния Общински съвет, Анета...
Предложени е от Ремзи Яшар Хюсеин – общински съветник уважаеми господин председател iconДо инж. Георги йорданов председател на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение за изменение на числеността на персонала в бм“суопкд”, направление “Стопанисване и поддръжка...
Предложени е от Ремзи Яшар Хюсеин – общински съветник уважаеми господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Бойка Маринска – общински съветник и председател на пк „Образование и наука относно
Относно: Откриване на подготвителна група в оу „Климент Охридски” – гр. Пазарджик
Предложени е от Ремзи Яшар Хюсеин – общински съветник уважаеми господин председател iconУважаеми господин първи заместник-ректор
Уважаеми господин заместник министър-председател и министър на икономиката на Кралство Нидерландия
Предложени е от Ремзи Яшар Хюсеин – общински съветник уважаеми господин председател iconУважаеми господин вицеадмирал, Господин контраадмирал, Господин Областен управител, Уважаеми господин кмете, Ваше Високопреосвещенство, Господа офицери, старшини, курсанти, кадети и матроси, Дами и господа преподаватели, Уважаеми гости, Дами и господа
Днес 9 януари 2012 г ни обединява една светла дата свързана с морската история на България. Навършват се 131 години от основаването...
Предложени е от Ремзи Яшар Хюсеин – общински съветник уважаеми господин председател iconДо общински съвет сливе н предложени е
Областен управител на Област Сливен, избора на Мария Григорова за председател на Общинския съвет – Сливен и полагане на клетва по...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом