Разпореждан е
ИмеРазпореждан е
Дата на преобразуване22.11.2012
Размер9.59 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rs-karlovo.com/Grajdanski_dela/2012/Grajdanski/06_2012/604_12.doc
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е/№..........


град Карлово, 04.06.2012г.


Днес на 04.06.2012г., Асима Вангелова-Петрова, Председател на Карловския районен съд, като разгледах докладваното гражданско дело № 604 по описа за 2012 г., установих следното:

Производството по делото е образувано по реда на ЗОДОВ и е насочено против О.с.П. и Национална агенция за приходите.

Всички съдии от състава на РС – Карлово са се отвели от разглеждане на делото, предвид което не може да се образува надлежен състав. Ето защо, делото следва да бъде изпратено на Окръжен съд – Пловдив за определяне на друг равен по степен съд.

Предвид изложеното и на основание член 23, ал. 3 във връзка с член 22, ал. 2 във връзка с член 22, ал. 1, т. 6 от ГПК


Р А З П О Р Е Ж Д А М:


ДА СЕ ИЗПРАТИ гражданско дело № 604 по описа за 2012г. при Районен съд Карлово на О.с.П. за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа правния спор.

Разпореждането не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Свързани:

Разпореждан е iconРазпореждан е
Владимир иванчев – съдия-докладчик по пр вх. №2790 от 14. 11. 2008 г взех предвид следното
Разпореждан е iconРазпореждан е
Е л е н с к и я т районен съд в закрито разпоредително заседание на шести август през две хиляди и девета година в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
С. окръжен съд, търговско отделение, 4 –ти състав, в закрито заседание на 08 май 2009г в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Районен съд – Б., V граждански състав в закрито заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и единадесета година в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Б. районен съд, гражданско отделение, пети състав в закрито заседание на девети януари две хиляди и дванадесета година, в състав
Разпореждан е iconРазпореждан еград София 12. 2008г
Видно от диспозитива на същия Софийска Окръжна прокуратура обвинява Петър Иванов Паликарски с егн- 7305197220 за извършено престъпление...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Софийски окръжен съд, търговско отделение, іі-ри състав, в закрито заседание на двадесети март през две хиляди и тринадесета година...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Софийският окръжен съд, търговско отделение, 2-ри състав в разпоредително заседание на четиринадесети юли през две хиляди и десета...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом