Общински съвет – елена
ИмеОбщински съвет – елена
Дата на преобразуване22.11.2012
Размер14.5 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/invitation/2010/01_26.01.2010.docx

emblema

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24

e-mail: obs@elena.bg

Телефон/факс: 06151/65-57

web: obs.elena.bg


Изх. № РД.01.02-4/20.01.2010 г.


ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,

КМЕТА НА ОБЩИНАТА,

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА


ПОКАНА


На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26.01.2010 г. (вторник) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена.

Вн.: Кмета на общината

2. Предложение относно актуализиране състава на Обществения съвет за социално подпомагане по чл. 35 от Закона за социално подпомагане и чл.52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, създаден с Решение № 64/11.08.2004 г. и променен с Решение № 38/27.06.2007 г.

Вн.: Кмета на общината

3. Предложение относно регистриране в Съвета за електронни медии по реда на ЗРТ радиопрограма – общинско радио.

Вн.: Кмета на общината

4. Предложение относно даване съгласие д-р Йордан Василев Жезанов – управител на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД гр. Елена, да работи като ординатор акушер – гинеколог в Отделение по акушерство и гинекология в МБАЛ „Д-р Димитър Моллов Елена”ЕООД гр. Елена.

Вн.: Кмета на общината

5. Предложение относно продажба на предаваема част от имот – общинска собственост.

Вн.: Кмета на общината

6. Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на части от имоти – публична общинска собственост.

Вн.: Кмета на общината


СИМЕОН КЪНЧЕВ

Председател на
Общински съветЕлена


Заседания на

ПК „Общинска собственост” – 25.01.2010 г. от 16.00 часа

ПК „Местно самоуправление” – 25.01.2010 г. от 17.00 часа

ПК „Здравеопазване, социални дейности” – 25.01.2010 г. от 16.30 часа

Свързани:

Общински съвет – елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет – елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет – елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране...
Общински съвет – елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране...
Общински съвет – елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2008 г. (четвъртък)...
Общински съвет – елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 21. 09. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет – елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 10. 08. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет – елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2009 г. (петък)...
Общински съвет – елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25. 06. 2009 г. (петък)...
Общински съвет – елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 08. 2010 г. (понеделник)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом