Общински съвет елена
ИмеОбщински съвет елена
Дата на преобразуване22.11.2012
Размер11.34 Kb.
ТипРешение
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/resolution/2010/04_26.01.2010_p1.docx

gerb

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24

e-mail: obs@elena.bg

Телефон/факс: 06151/65-57

web: obs.elena.bgРЕШЕНИЕ


4/26.01.2010г.


ПРОТОКОЛ № 1/26.01.2010г.


ОТНОСНО: Даване съгласие д-р Йордан Василев Жезанов - управител на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД гр. Елена, да работи като ординатор акушер-гинеколог в Отделение по акушерство и гинекология в МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД гр. Елена, считано от 01.01.2010 г.


На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 66 от Закона за лечебните заведения и чл. 18, ал.1 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Елена върху капитала в търговски дружества (ЕООД, ЕАД, ООД и АД), Общински съвет – Елена


РЕШИ:


1. Дава съгласие д-р Йордан Василев Жезанов - управител на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД гр. Елена да работи като ординатор акушер-гинеколог в Отделение по акушерство и гинекология в МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД гр. Елена, считано от 01.01.2010 г.

2. Възлага на Кмета на Общината да подпише анекс към договора за управление, където да бъдат уредени правата и задълженията на д-р Йордан Василев Жезанов, във връзка с допълнителната дейност.


СИМЕОН КЪНЧЕВ

Председател на
Общински съвет – Елена

Свързани:

Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране...
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2008 г. (четвъртък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 21. 09. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 10. 08. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25. 06. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26. 01. 2010 г. (вторник)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом