Програма за развитие на читалищната дейност през 2011 Г. В община елхово
ИмеПрограма за развитие на читалищната дейност през 2011 Г. В община елхово
Дата на преобразуване21.11.2012
Размер78.87 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/C_ObS_2007-2011_NAREDBI_07-11_programa_chital
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 Г. В ОБЩИНА ЕЛХОВО


ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Елхово се създава в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалищата в община Елхово предложения за дейността им през 2011год.

Изготвянето на годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Елхово цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие на читалищата като важни обществени институции, реализиращи културната идентичност на общината, региона и страната.

На територията на община Елхово съдебно регистрирани са 11 народни читалища, 1 градско и 10 в селата и всички са регистрирани в Регистъра на народните читалища към Министерството на културата. Тяхната основна дейност, като традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, е да осъществява културен живот и приобщаване на гражданите към постиженията на науката, изкуството и културата. Да работи за запазване на обичаите и традициите на българския народ и утвърждаване на националното самосъзнание. Да организират инициативи като: фестивали, събори, тържества и други на местно, регионално или национално ниво.

Народните читалища са основен фактор в развитие на местната култура в частност и като цяло на българската култура. Все повече се очертават не само като културни центрове, но и като такива на гражданското общество.


ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

Основна цел на настоящата програма е утвърждаването на читалищата в община Елхово като културно-просветни средища с активни културни, информационни, социални и граждански функции. • Подцели:
  1. Уреждане и поддържане на библиотеките, читалните, създаване и поддържане на електронна информационна мрежа и осигуряване достъп на населението до информация.

  2. Развиване и подпомагане на самодейното художествено творчество, запазване на традициите на нашия роден край.

  3. Организиране и поддържане на традиционните форми на културна дейност и осигуряване на приемствеността им към следващите поколения.

  4. Опазване, поддържане и обогатяване на съществуващата материална база.

  5. Подобряване на финансовото състояние на читалищата чрез: осъществяване на контакти с личности и фирми за набиране на средства за активно учстие на любителските състави и индивидуални изпълнители в местни и национални програми, конкурси и фестивали; реализиране на допълнителни приходи от: членски внос, проекти и програми, дарения и спонсорства, наеми.ДЕЙНОСТИ


В настоящият раздел са включени дейностите от годишните програми на всяко читалище от община Елхово за 2011г.- обобщени както следва:


Месец ЯНУАРИ


мероприятие

читалище

Бабинден”- ден на родилната помощ

НЧ с.Лесово, НЧ с.Маломирово, НЧ с. Бояново, НЧ с.М.Манастир, НЧ с.Изгрев, НЧ с.Пчела, НЧ с. Мелница, НЧ с. Гранитово

Участие в XX Юбилеен международен фестивал на маскарадните игри „Сурва” в гр.Перник

НЧ с.Бояново


Месец ФЕВРУАРИ


мероприятие

читалище

Кукеров ден”

НЧ с. Лесово, НЧ с. Маломирово, НЧ с. Мелница

Трифон Зарезан”


НЧ гр.Елхово, НЧ с. М.Манастир, НЧ с.Пчела, НЧ с.Раздел

Годишнина от обесването на Васил Левски- Изготвяне на тематична изложба в библиотеката”

НЧ гр.Елхово, НЧ с . М.Манастир, НЧ с.ПчелаМесец МАРТмероприятие

читалище

Ден на любителското художествено творчество

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Раздел, НЧ с.Бояново, НЧ с.М.Манастир, НЧ с.Изгрев, НЧ с.Кирилово, НЧ с.Пчела

Баба Марта- празник на мартеницата

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Маломирово, НЧ с.Гранитово

3 март – Националният празник на Република България

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Лесово, НЧ с.Маломирово, НЧ с.Кирилово, НЧ с.Пчела НЧ с.Мелница, НЧ с.Гранитово

Шах турнир с ученици по случай празника на Република България

НЧ с.Изгрев

Участие в маскараден фестивал „Кукерландия” в гр.Ямбол -4, 5 и 6 март 2011

НЧ с.Бояново, НЧ с.Гранитово

8 март – Международен ден на жената

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Лесово, НЧ с.Маломирово, НЧ с.Кирилово, НЧ с.Пчела НЧ с.Мелница, НЧ с.Гранитово, НЧ с.Изгрев, НЧ с.М.Манастир,НЧ с.Бояново, НЧ с.Раздел

Отпразнуване на „Тодоров ден”

НЧ с.Пчела

Среща-разговор с Елховски творци в рамките на седмицата на празника на града

НЧ гр.Елхово

Първа пролет

НЧ с.Гранитово, НЧ с.Раздел


Месец АПРИЛ


мероприятие

читалище

Отпразнуване на „Цветница” с лазарски песни и хора

НЧ с.Лесово,НЧ с.Изгрев, НЧ с.Кирилово, НЧ с.Пчела, НЧ с.Мелница, НЧ с.Гранитово,НЧ с.Бояново

Възкресение Христово - Великден

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Лесово,НЧ с.Пчела, НЧ с.Раздел

Маратон на четенето”

НЧ гр.Елхово

Литературно утро с участието на първокласници „Моята първа книга”

НЧ с.Гранитово


Месец МАЙ


мероприятие

читалище

Национална библиотечна седмица

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Маломирово, НЧ с. Изгрев, НЧ с.Кирилово, НЧ с. Гранитово, НЧ с.М.Манастир

Ден на Европа

НЧ гр.Елхово

85 години НЧ” Пробуда” с.Маломирово- фолклорен празник „С магията на песните”

НЧ с.Маломирово

24 май – Ден на славянската писменост и култура

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Лесово, НЧ с.Маломирово, НЧ с.Кирилово, НЧ с.Пчела НЧ с.Мелница, НЧ с.Гранитово, НЧ с.Изгрев, НЧ с.М.Манастир,НЧ с.Бояново, НЧ с.Раздел

Участие в старопланински събор „Балкан фолк” в гр.В.Търново

НЧ с.Бояново, НЧ с.Кирилово, НЧ с.Пчела

Участие в събор „Китна Тракия пее и танцува”в гр.Хасково

НЧ с.Бояново, НЧ с. Кирилово

Участие в национален събор по автентичен фолклор в гр.Банско

НЧ с.КириловоМесец ЮНИ


мероприятие

читалище

1 юни – Ден на детето

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Лесово, НЧ с.Изгрев, НЧ с.Пчела

2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България

НЧ гр.Елхово

Честване на 75 години от създаването на НЧ”Паисий Хилендарски” с.Малък Манастир

НЧ с.М.МанастирМесец ЮЛИ


мероприятие

читалище

Участие в европейски шампионат по фолклор „ Евро фолк” 2011 в гр.Несебър

НЧ с.БояновоМесец АВГУСТ

мероприятие

читалище

Участие в събор „Богородична стъпка” –Старозагорски минерални бани

НЧ с.Бояново, НЧ с.КириловоМесец СЕПТЕМВРИ


мероприятие

читалище

Участие във фестивал „Евро фолк” гр.Приморско

НЧ с.Пчела

Изготвяне на тематична изложба в библиотеката по случай националните празници на Република България-6 септември и 22 септември

НЧ гр.Елхово, НЧ с.М.Манастир, НЧ с.Раздел, НЧ с.Мелница, НЧ с.Пчела

Участие във фолклорния фестивал „Македония фолк” в гр. Благоевград

НЧ с.Кирилово, НЧ с.РазделМесец ОКТОМВРИ


мероприятие

читалище

Честване на 85 годишнина от създаването на НЧ”Светлина-1926” с.Бояново

НЧ с.Бояново

Участие в национален събор „Петрова нива” гр.Малко Търново

НЧ с.БояновоМесец НОЕМВРИ


мероприятие

читалище

Ден на народните будители

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Изгрев, НЧ с.Пчела, НЧ с.Гранитово, НЧ с.М.Манастир, НЧ с.РазделМесец ДЕКЕМВРИ


мероприятие

читалище

Коледни и новогодишни празници- организиране на коледарски групи, които да обходят домовете на гражданите

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Маломирово, НЧ с.Изгрев, НЧ с.Кирилово, НЧ с.Пчела, НЧ с. Мелница, НЧ с.Гранитово, НЧ с.Раздел

Коледен концерт от самодейци

НЧ с.Бояново

Участие в национален коледарски празник в Ямбол

НЧ с.БояновоГореизложената обобщена програма е изготвена въз основа на

разработените насоки, задачи и цели за развитие през 2011 г. от всяко читалище на територията на община Елхово.

Насоките и плана за културните дейности през 2011г. са приети на

редовно заседание на Настоятелствата на народните читалища и се намират за сведение в община Елхово.


Годишната програма за развитие на читалищната дейност през

2011 г. на община Елхово е приета с решение № 553/44/6/ от 27.І.2011 г. на Общински съвет-Елхово.


Председател на ОбС:

/СТОЯН ОВЧАРОВ/

Свързани:

Програма за развитие на читалищната дейност през 2011 Г. В община елхово iconПрограма за развитие на читалищната дейност през 2012 Г. В община елхово
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Елхово се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните...
Програма за развитие на читалищната дейност през 2011 Г. В община елхово iconОтчет за дейността на читалищата от община Елхово през 2011 година
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Елхово, разработена в изпълнение на чл. 26а(2) от Закона за народните...
Програма за развитие на читалищната дейност през 2011 Г. В община елхово iconІ. Въведение Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на основание чл. 26а, ал. 1 от Закона за народните читалища
Приоритетите над който ще се съсредоточим, са заложени след направения анализ и обобщения за дейността на читалищата през изминалата...
Програма за развитие на читалищната дейност през 2011 Г. В община елхово iconГодишна програма за развитие на читалищната дейност в община попово за 2012 година
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Попово се създава в изпълнение на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните...
Програма за развитие на читалищната дейност през 2011 Г. В община елхово iconГодишна програма за развитие на читалищната дейност през 2011 год в Община Мизия №
Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2011 год в Община Мизия
Програма за развитие на читалищната дейност през 2011 Г. В община елхово iconПрограма за развитие на читалищната дейност в община елена през 2011 година
Настоящата Програма е разработена в съответствие с изискванията на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, въз основа на...
Програма за развитие на читалищната дейност през 2011 Г. В община елхово iconПрограма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2011 година
Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно представените от председателите...
Програма за развитие на читалищната дейност през 2011 Г. В община елхово iconДокладна записка
Относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2011 година
Програма за развитие на читалищната дейност през 2011 Г. В община елхово iconГодишна програма
Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2010 Г. В община пазарджик
Програма за развитие на читалищната дейност през 2011 Г. В община елхово iconПриложение 1 годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2013 година в община севлиево
Севлиево за 2013 година се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалища...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом