Нови икономически данни за 06. 03. 2010 г. – 12. 03. 2010 г
ИмеНови икономически данни за 06. 03. 2010 г. – 12. 03. 2010 г
Дата на преобразуване21.11.2012
Размер15.07 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.iwatchbulgaria.com/userfiles/media_files/2010_03_12_bg_iwatch_weekly.doc

София – ул. Модест Мусоргски 11 – тел. +359.2.944.6225 iwatchbulgaria.com


Нови икономически данни за 06.03.2010 г. – 12.03.2010 г.


Финансово богатство на домакинствата

Нетното финансово богатство на български домакинства нараства с 14% годишно, достигайки 23.4 млрд. лева към края на 2009 г. Нетното финансово богатство е обема на финансовите активи на населението, намалена с неговия дълг към кредитните институции (банки, лизингови дружества и компании за бързо кредитиране).

От една страна, домакинствата имат силен мотив да спестяват по време на криза, особено в нискорискови активи като банкови депозити, а от друга - общата задлъжнялост на българите намалява през 2009 г. Нарастването на нетните спестявания на населението е важно за стабилността на финансовата система в България. Това може, поне отчасти, да компенсира отслабналия приток на външни капитали към местните финансови институции.


Нетни чуждестранни активи на банките

Разликата между чуждестранните активи и пасиви на българските банки към края на януари е отрицателна и възлиза на минус 8.5 млрд. лв. (4.3 млрд. евро). Негативните стойности на нетните чуждестранни активи бяха натрупани в следствие на притока от чужди средства към българските банки. Притокът на чужди средства към банковата ни система спря още през ноември 2008 г., след който месец започна непрекъснато изтегляне на чужди капитали от българските банки. Отчитаме свиване на нетните задължения на банките към чужбина с 12% спрямо януари 2009 г. и с около 31% спрямо ноември 2008 г.

По данни на гръцката централна банка към края на 2009 г. гръцки търговски банки имат заеми за около 3.3 млрд. евро., отпуснати на български кредитни институции. Това е около 83% от всички активи на гръцките банки в България. Интересно е, че спрямо края на 2008 г. не забелязваме свиване на гръцките активи в българските банки (разгледани нетно, т.е. заеми към български банки минус депозити от български банки). Това означва, че излизането на около 2 млрд. евро от банките ни в посока чужбина от ноември 2008 г. досега се дължи на операции на кредитни институции от други страни, различни от Гърция.


Свързани:

Нови икономически данни за 06. 03. 2010 г. – 12. 03. 2010 г iconНови икономически данни за 03. 04. 2010 г. – 09. 04. 2010 г
Според данни на министерството на финансите той намалява спрямо предходния месец с близо 182 млн лв. Сравнен с година по-рано, държавният...
Нови икономически данни за 06. 03. 2010 г. – 12. 03. 2010 г iconНови икономически данни за 20. 02. 2010 г. – 26. 02. 2010 г. Производителност на труда в промишлеността
Това е с 15. 4% по-малко спрямо 2008 г. Все пак трябва да се има предвид дефлацията за този период поевтиняването на промишлената...
Нови икономически данни за 06. 03. 2010 г. – 12. 03. 2010 г iconНови икономически данни за 17. 09. 2010 г. – 24. 09. 2010 г
Към края на август 2010 г натрупаните външни и вътрешни задължения от страна на държавата нарастват до над 8 млрд лв. Макар че делението...
Нови икономически данни за 06. 03. 2010 г. – 12. 03. 2010 г iconНови икономически данни за 13. 02. 2010 г. – 19. 02. 2010 г
Спрямо 2008 г наблюдаваме нарастване в номиналните стойности на заплатите от около 13. 3%. Въпреки свиването на търсенето на труд...
Нови икономически данни за 06. 03. 2010 г. – 12. 03. 2010 г iconНови икономически данни за 27. 02. 2010 г. – 05. 03. 2010 г
Фискалният резерв са ликвидните средства на правителството, с които то би могло бързо да посрещне бюджетни разходи, за които не достигат...
Нови икономически данни за 06. 03. 2010 г. – 12. 03. 2010 г iconНови икономически данни за 30. 01. 2010 г. – 05. 02. 2010 г
Сравен с година по-рано, държавният дълг се запазва почти непроменен. В същото време фискалният резерв към края на миналата година...
Нови икономически данни за 06. 03. 2010 г. – 12. 03. 2010 г iconНови икономически данни за 10. 04. 2010 г. – 16. 04. 2010 г
България. Това се потвърждава и от структурата на вноса. Най-значимо намалява вносът на инвестиционни стоки с около 6 млрд евро,...
Нови икономически данни за 06. 03. 2010 г. – 12. 03. 2010 г iconНови икономически данни за 16. 01. 2010 г. – 22. 01. 2010 г. Текуща сметка на платежния баланс
Намаляването на този дефицит от минус 9 млрд евро преди една година до минус 4 млрд евро по псоледни дани се счита за положителен...
Нови икономически данни за 06. 03. 2010 г. – 12. 03. 2010 г iconНови икономически данни за 17. 04. 2010 г. – 23. 04. 2010 г
Според данните на Агенцията по заетостта (АЗ) за март броят на регистрираните безработни е 375 607, което показва лек спад в безработицата...
Нови икономически данни за 06. 03. 2010 г. – 12. 03. 2010 г iconНови икономически данни за 23. 01. 2010 г. – 29. 01. 2010 г. Дълг на частния сектор към банките
По-голямата част, над 60%, от това увеличението се отнася за бизнес кредитите. Домакинствата са увеличили дълга си към банките с...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом