На урока
ИмеНа урока
Дата на преобразуване21.11.2012
Размер160.12 Kb.
ТипУрок
източникhttp://prosveta.bg/actualno/gr/prosveta_matemaika_razpredelenie.doc
Приложение

Примерно годишно разпределение на учебното съдържание

по математика за 7. клас

Съгласно учебния план учебната година се състои от 34 учебни седмици.

Седмичният хорариум за учебния предмет математика е 4 учебни часа. Общият брой на задължителните учебни часове по математика за 7. клас е 136 часа.

От тях:

  • Комбинирани уроци, които включват нови знания и упражнения (съкратено н/к) – 64 часа;

  • Упражнения, които включват задачи за формиране и поддържане на знания и умения (съкратено у) – 17 часа ;

  • Преговорни уроци (съкратено п ) – 33 часа;

  • Обобщаващи уроци (съкратено о ) – 6 часа.

Останалите 16 часа се използват по преценка на учителя.


Номер

на урока

Тема на урока

Тип

на урока

Страница

септември

Начален преговор
3

1, 2

Рационални числа. Сравняване

п, п

4
Действия

п

6

3

Пропорции. Представяне на данни чрез кръгова диаграма

п

8

4

Геометрични фигури

п

10

5

Геометрични тела

п

12

6

Цял израз. Действия с изрази

п

14

7

Общи задачи. Тестови задачи

п

16
Контролна работаоктомври

Цели изрази8

Тъждествени изрази

н/к

18

9, 10

Формулата

н/к, у

20, 22

11

Формулата

н/к

24

12

Формулата

н/к

26

13

Формулата

н/к

28

14

Общи задачи. Тестови задачи

Контролна работа

п

30, 31

15

Разлагане на многочлени на множители чрез изнасяне на общ множител

н/к

32

16, 17

Разлагане чрез формулите за съкратено умножение

н/к, у

34, 36

18

Разлагане чрез групиране

н/к

38

19

Разлагане чрез комбинирано използване на различни методи

н/к

40

20

Общи задачи. Тестови задачи

п

42, 43

21

Тъждествено преобразуване на изрази –приложение

н/к

44

22

Цели изрази – обобщение

о

46

23

Общи задачи. Тестови задачи.

Самостоятелен контрол.

Контролна работа

п

48, 50
Основни геометрични фигури24, 25

Точка, права и отсечка

н/к, у

52, 54

26, 27, 28

Лъч, полуравнина и ъгъл

н/к, у, у

56, 58, 60

ноември


29, 30

Съседни ъгли, противоположни ъгли. Перпендикулярни прави

н/к, у

62, 64

31

Ъгли, получени при пресичането на две прави с трета. Признак за успоредност на две прави

н/к

66

32

Аксиома за успоредните прави

н/к

68

33, 34

Свойства на успоредните прави

н/к, у

70, 72

35

Общи задачи. Тестови задачи

п

74, 75
Контролна работа36

Триъгълник

н/к

76

37

Сбор на ъглите в триъгълник

н/к

78

38

Външен ъгъл на триъгълник

н/к

80

39

Общи задачи. Тестови задачи

п

82, 83

40

Основни геометрични фигури –

обобщение

o

84

41

Общи задачи. Тестови задачи

Самостоятелен контрол

п

85, 86
Контролна работа


Уравнение
87

42

Числови равенства. Свойства

н/к

88

декември


43

Уравнение с едно неизвестно

н/к

90

44, 45

Еквивалентни уравнения

н/к, у

92, 94

46

Уравнението ax + b = 0

н/к

96

47

Уравнението (ax + b)(cx + d) = 0

н/к

98

48

Уравнението |ax + b| = c

н/к

100

49

Уравнения, свеждащи се до линейни

н/к

102

50, 51

Линейно параметрично уравнение

н/к, у

104, 106

52

Общи задачи. Тестови задачи

Контролна работа

п

108, 109

53

Моделиране с линейни уравнения

н/к

110

54

Задачи от движение

н/к

112

55

Задачи от работа

н/к

114

56

Задачи от капитал

н/к

116

57

Задачи от смеси и сплави

н/к

118

януари


58

Общи задачи. Тестови задачи

п

120, 121

59

Уравнение – обобщение

о

122

60

Общи задачи. Тестови задачи

Самостоятелен контрол

Контролна работа

п

124, 125
Еднакви триъгълници61, 62

Първи признак за еднаквост

на триъгълници

н/к, у

128, 130

63

Втори признак за еднаквост

на триъгълници

н/к

132

64 ,65

Равнобедрен триъгълник

н/к, у

134, 136

66, 67

Симетрала на отсечка

н/к, у

138, 140

68

Трети признак за еднаквост на триъгълници

н/к

142

69

Общи задачи. Тестови задачи

п

144, 145
Контролна работафевруари


70

Перпендикуляр от точка към права

н/к

146

71

Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30°

н/к

148

72

Медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник

н/к

150

73

Признак за еднаквост на правоъгълни триъгълници

н/к

152

74, 75

Ъглополовяща на ъгъл

н/к, у

154, 156

76

Височина, ъглополовяща и медиана в равнобедрен триъгълник

н/к

158

77

Общи задачи. Тестови задачи

Контролна работа

п

160, 161

78, 79

Построения с линия и пергел

н/к, у

162, 164

80

Построяване на триъгълник по две страни и ъгъл между тях

н/к

166

81

Построяване на триъгълник по страна и два прилежащи ъгъла

н/к

168

82

Общи задачи. Тестови задачи

п

170, 171

83

Еднакви триъгълници – обобщение

о

172

84

Общи задачи. Тестови задачи

п

174, 176
Контролна работамарт

Неравенства
177

85, 86

Числови неравенства. Свойства

н/к, у

178, 180

87

Неравенства с едно неизвестно

н/к

182

88

Еквивалентни неравенства

н/к

184

89

Линейно неравенство с едно

неизвестно

н/к

186

90

Представяне на решенията на линейно неравенство с интервали и графика

н/к

188

91

Неравенства, свеждащи се до линейни

н/к

190

92

Приложение на линейните

неравенства

н/к

192

93

Общи задачи. Тестови задачи

п

194,195
Контролна работа94, 95

Неравенства между страни и ъгли в триъгълника

н/к, у

196, 198

96

Неравенство на триъгълника

н/к

200

97

Построяване на триъгълник

по три страни

н/к

202

98

Общи задачи. Тестови задачи

п

204, 205

99

Неравенства – обобщение

о

206

100

Общи задачи. Тестови задачи

Самостоятелен контрол

п

208, 210
Контролна работааприл

Успоредник. Трапец101, 102

Успоредник. Свойства на страните на успоредник

н/к, у

212, 214

103

Свойства на диагоналите на успоредник

н/к

216

104

Свойства на ъглите на успоредник

н/к

218

105

Построяване на успоредник

н/к

220

106

Общи задачи. Тестови задачи

п

222, 223
Контролна работа107

Правоъгълник

н/к

224

108

Ромб

н/к

226

109

Квадрат

н/к

228

110, 111

Трапец. Равнобедрен трапец

н/к, у

230, 232

май


112

Общи задачи Тестови задачи

п

234

113

Успоредник. Трапец – обобщение

о

236

114

Общи задачи. Тестови задачи

Самостоятелен контрол

п

237, 238
Контролна работа


Годишен преговор115

Цели изрази

Тестови задачи

п

240, 241

116

Основни геометрични фигури

Тестови задачи

п

242, 243

117

Уравнение

Тестови задачи

п

244, 245

118

Еднакви триъгълници

Тестови задачи

п

246, 247

юни


119

Неравенства

Тестови задачи

п

248, 249

120

Успоредник. Трапец

Тестови задачи

Общи тестови задачи

п

250, 251, 252Свързани:

На урока iconМетодическое описание: Тип урока: изучение новых знаний. Цель урока: Дать представление о вулканах, их строении, причинах возникновения Задачи урока
Содействовать эстетическому воспитанию школьников на примере произведений литературы и искусства
На урока iconУрока: Образовательные
Тема урока: в поисках капитана Гранта (интегрированный урок по географии и русской литературы)
На урока iconУрока п/п Тема урока Кол-во часов
Работать с атласом; Определять хронологические и географические границы средневековья
На урока iconПлан-конспект урока
Цель урока: формирование знаний у учащихся по истории развития вычислительной техники
На урока iconТема урока «Разнообразие моллюсков»
Проект урока с использованием эор в самостоятельной учебной деятельности учащихся
На урока iconУрока По отношение на урока
Учениците се разделят на три групи. Раздават им се листи с написани двойка понятия
На урока iconУрока: Учебно-образовательные
Цель урока: расширить знания учащихся об углеводородах; познакомить их с ароматическими углеводородами
На урока iconУрока п/п Тема урока Кол-во часов
Причины, участников, итоги и последствия восстания под предводительством И. Болотникова
На урока iconПлан-конспект урока
Цель урока: изучение особенностей строения и свойств простых веществ галогенов и их соединений
На урока iconКонспект урока литературы в 11 классе
Цель урока: познакомить обучающихся с основными этапами жизни и творчества В. Я. Брюсова
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом