Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2012




ИмеГодишна програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2012
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер185.01 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/Pril_15DZ_Citalista_Programa_2012.doc



ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ПРОЕКТ !


ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

2012


Народните читалища в България, през своята повече от 150-годишна история, са се превърнали в своеобразни национални, социални, културни, образователни и информационни институции, припознати от българското общество като устойчиви културни организации, които имат специфична мисия да съхраняват и развиват традиционните ценности на нацията. През целия период от своето съществуване читалищата винаги са били ключови фактори за образоваността и информираността на местните общности, имащи съществена роля за утвърждаване и развитие на ценностите на гражданското общество.

Институционализирането на читалищата като граждански сдружения с идеална цел по силата на Закона за народните читалища им дава големи възможности за осъществяване на многостранни инициативи, чрез които гражданите получават широк достъп до културни продукти. Нещо повече, развивайки се в новите условия, читалищата разширяват дейността си извън рамките на обичайната за тях културна сфера и реализират програми от различни области на живота.

Според определението, дадено в ЗНЧ, народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения, които изпълняват и държавни задачи. В този смисъл централните и местни власти винаги са припознавали читалищата като важни партньори при осъществяване на мисията им по опазване на националните традиции.

На територията на Община град Добрич функционират три читалища – Народно читалище „Йордан Йовков-1870 г.”, Народно читалище „Пробуда-1939 г.” и Народно читалище „Романо дром-2002 г.”


І. Народно читалище „Йордан Йовков-1870 г.”

Народно читалище “Йордан Йовков – 1870 година ” е създадено през 1870 г. и е културен институт, пренесъл във времето богатите традиции и духовни ценности на добруджанеца.

В днешно време читалището развива и обогатява културния живот в града, разширява знанията на гражданите и ги приобщава към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата. В школите и клубовете на институцията деца и младежи развиват своите способности, получават знания и умения, за да продължават обучението си във висшите училища. Със своите дейности читалището е средище за комуникация между хората, предлагащо обмен на информация, взаимодействие, възприемане и разбиране. Организира за гражданите чествания на бележити дати от гражданския и религиозния календар, предлага концерти, литературни четения и др. Читалището осъществява различни проекти, пряко свързани с неговия социален, образователен и културен ангажимент. Реализирало е проекти за превенция на дрогата, за обучение на талантливи деца от социално-слаби семейства в школите и клубовете. През 2009 г. и 2010 г. съвместно с Община гр. Добрич осъществи проект с название „Моето училище – моят интересен свят”. През 2010/2011 г. реализира проект „Празници на българското слово”, където над осемдесет деца се учеха в рецитаторско и театрално изкуство, пишеха своите първи журналистически и литературни произведения, рисуваха своите първи картини.

Структура на читалището:

 • Библиотека, разполагаща с над 170 000 библиотечни единици;

 • четири школи – Музикална, Езикова, Компютърна и Школа по изобразително изкуство;

 • любителски състави – Театрална студия за деца „Зорница”, Трупа за градски шлагери „Добрич”, Музикална формация „Детска филхармония”, Литературен клуб


ОСНОВНИ АКЦЕНТИ ЗА 2012 г.

А) Регионални


1. Личностите на Добруджа

80 г. от рождението на Георги Топалов, краевед /1932/ - януари

85 г. от рождението на ст.н.с.І ст.д-р Любка Бобчева, основател на Исторически музей гр. Добрич, пионер на археологическите проучвания в Добрич и областта /1927-1983/ - февруари

90 г. от рождението на Добри Атанасов, актьор. Роден в с. Паскалево, Добричко /1922/ - март

110 г. от рождението на Печо Господинов, добруджански журналист и писател - /1902-1945/ - март

110 г. от рождението на Цанка Лазарова, балетен педагог, читалищен деятел и културен радетел в Добрич /1902-1988/ - май

95 г. от смъртта на ген.-лейт. Иван Колев, командир на Първа конна дивизия /1863-1917/ юли

125 г. от рождението на Христо Стефанов, политик и общественик /1887-1930/ - август

80 г. от рождението на Рада Въртунинска, културен и обществен деятел, краевед. Родена в Добрич /1932/ - септември

155 г. от рождението на Райко Цончев, родолюбец и дарител /1857-1909/ - ноември

60 г. от рождението на Генка Петрова, поетеса. Родена в Добрич /1952/ - ноември

160 г. от рождението на Кръстьо Мирски, родолюбец, един от основателите на читалището в Добрич /1852- неизв./ - декември

145 г. от рождението на свещеник Павел Атанасов, фолклорист от Добруджа /1867-1960/

80 г. от рождението на Никола Богданов, скулптор. Роден в Търговище /1932/ - декември


Б) Национални


290 г. от рождението на Паисий Хилендарски – народен будител, основоположник на идеята за национално възраждане и освобождение на българския народ. Автор на “История славяноболгарская”. /1722-неизв./


250 г. от написването на “История славяноболгарская” – програмна творба на българското Възраждане /1762/


200 г. от рождението на Тонка Обретенова /баба Тонка/ - национал-революционерка /1812 - 1893/


170 г. от добруджанския препис на “История славяноболгарская”от отец Георги от с. Баш-кьой /1842/


В) Европейски

2012 - Европейска година на сътрудничеството

2003 – 2012 – Световно десетилетие за грамотност: образование за всички

2005 – 2014 – Световно десетилетие на образование в интерес на устойчивото развитие на ООН

2005 – 2015 г. – Международно десетилетие на ромското включване

2005 – 2015 – Световно десетилетие за действия “Вода за живот”


А) Дейности насочени към проект „Личностите на Добруджа”

- организиране на вечери с творчеството и живота на тези личности

- организирането на изложби

- радиопредавания


Б) Дейности по повод “История славяноболгарская”.

- препис на “История славяноболгарская.

- организиране на изложби, витрини, срещи


В) Дейности, насочени към популяризиране на европейските акценти за 2012 година :

- активно включване на младежи и граждани в инициативите на читалището през годината

- участие на читалището в национални и международни младежките програми


ГОДИШНИ ПРОГРАМИ НА СТРУКТУРНИТЕ ЕДИНИЦИ

в НЧ „ЙОРДАН ЙОВКОВ -1870 ГОДИНА”


БИБЛИОТЕКА

Библиотеката е неизменна част и основно звено в читалищната дейност. Като образователен, информационен и културен институт, тя осигурява достъп до библиотечно – информационно обслужване. Във връзка с датите и събитията през 2012 тя ще акцентира на:

Януари - Следновогодишни календарни празници- Васильовден, Иванов, Йорданов, Бабинден и т.н.

21 януари - 80 години от рождението на Георги Топалов, краевед (1932)

1 февруари - 130 години от рождението на Владимир Димитров – Майстора, художник (1882-1960)

19 февруари - 139 години от обесването на Васил Левски (1873)

1 март - Ден на мартеницата

3 март - 134 години от Освобождението на България (1878), Национален празник на Р. България

9 март - 80 години от рождението на Георги Господинов (Горчо), музикант, педагог (1932)

27 март - Международен ден на театъра. Чества се от 1962 г. по решение на Международния театрален институт към ЮНЕСКО

2 април - Международен ден на детската книга. Отбелязва се в деня на рождението на датския писател Х. К. Андерсен

22 април - Световен ден на Земята. Отбелязва се за първи път през 1970 г.

25 април - 50 години от рождението на Петя Дубарова, поетеса (1962-1979)

6 май - Ден на храбростта и българската армия. Гергьовден

9 май - Ден на победата над хитлерофашизма; Ден на Европа. Обявен на среща на високо равнище на Европейската общност през 1985 г.

11 май – Празник на читалището; Ден на Св. св. Кирил и Методий; Ден на библиотекаря

24 май - Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура

28 май - 65 години от рождението на Иван Атанасов, поет, носител на НЛН „Дора Габе” (1947); 100 години от смъртта на Пенчо П. Славейков, поет, преводач, литературен критик ( 1866-1912)

21 август - 110 години от рождението на Ангел Каралийчев (1902-1972)

25 септември – Ден на Добрич

Октомври - Месец на дарителството

1 октомври- Световен ден на музиката. Чества се от 1974 г.по решение на Международния съвет за музика при ЮНЕСКО; Празник на поезията

1 ноември - Ден на народните будители и Ден на българските учени

9 ноември - 132 години от рождението на Йордан Йовков (1880-1937)

25,26,27декември - Коледни и Новогодишни празници

290 години от рождението на Паисий Хилендарски(1722–1773) и 250 години от написването на „История славянобългарска”

2012г. – Международна година на сътрудничеството

Библиотеката ще осъществи:

 1. Витрини – 54/ дати и събития от културния календар

 2. Табла – 6/ национални годишнини/

 3. Изложби – 24/по повод граждански и религиозни празници, за личости и национални дати/

 4. Рекламни материали – 10/брошури за граждански и религиозни празници, листовки, плакати и др./

 5. Дарителски кампании – 2/ „Подари си книга”, „Сподели с мен”/



МУЗИКАЛНА ШКОЛА

 

В школата се изучават музикалните инструменти – пиано, цигулка, китара акордеон, синтезатор. И през тази година дейността на школата ще бъде подчинена на повишаването музикалното ниво на обучаемите и създаване на малки формации (трио, квартет)

Изяви на :

1. „Музиката – ваятел на детската душа” /месечни концерти по проект на Георги Господинов/ – участия в изданията

2. Пролетен, Великденски, Концерт посветен на годишнината на читалището, Годишен акт-концерт за закриване на уч. година / м.юни/, Kонцерт за Деня на музиката – 1-ви октомври, Коледен концерт. Отделни представители на школата ще участват в общински  и на НПО прояви в града.

Поради недостатъчни средства през изминалите години музикалните инструменти в школата се нуждаят от подновяване и ремонт, за да продължи ефективно обучението. Освен това расте броят на желаещите младежи да учат пиано, китара и цигулка. За да отговори на горните нужди,  школата  следва да  закупи следните пособия, части и инструменти, които са включени в таблицата като общ разход:

 

1.Цигулка (размер ¾)

2.Нотни пултове: Hercules- 1бр.

                                Proel – 2 бр.                   

3. Електронен метроном FM100 -1 бр.

4. Метроном - тунер – 1 бр.

5.Струни за китара - 2 комплекта         

6.Струни за цигулка -2 комплекта            

7. Акордиране на пиано

8. Активен монитор : 2х106.00 лв

9.Бяла дъска - 1 бр. (80х120см)

10.Маркери за бели дъски (разноцветни)- 10 бр.

11.Детски музикални ударни инструменти

(триангели, дайрета,барабанчета, ксилофони)

12.Канцеларски материали

(химикали, моливи, гумички, нотни тетрадки,бели листи)

13. Лаптоп – 1 бр.


ШКОЛА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО


Почетен гост-участник в 15 международни елитни конкурси;носител на златни, сребърни и бронзови отличия. Тук се обучават деца в класовете по графика, живопис, скулптура, керамика, художествен текстил, иконопис. Извършват се специализирани курсове за подготовка на кандидатстващи във всички учебни заведения с изпити по изобразително изкуство. Осъществяват се ежегодни коледни изложби: изложби, свързани с празниците на читалището и др. През уч. 2011/2012 година Школата ще чества своята четиридесетгодишнина.


Предвиждат се следните прояви:

1.Обща изложба на бивши и настоящи възпитаници - октомври

2. Изложба на ШИИ - октомври

3. Хепънинг – 31 октомври

4. Специализиран албум, посветен на 40 годишнината на ШИИ


Участие в международни конкурси:

- Международен конкурс ТОРУН, ПОЛША, м. Февруари


Участие в пет национални конкурса:

- гр. Кюстендил – м. Март

- гр. Монтана – м. Март

- гр. Ямбол – М. Март

- рисувани великденски яйца – м. Април

- списание „Пчелица” гр. София – м Февруари и Април.


Освен за участие в конкурси през уч. 2010/2011 година Школата ще организира четири представителни изложби.  – за Великден, Първа пролет, Коледна, Юбилейна


ТРУПА СТАРИ ГРАДСКИ ШЛАГЕРИ „ДОБРИЧ”


– носител на редица национални награди от фестивали на градския шлагер

През 2012г. състав Добрич ще осъществи следните концерти – Два в Дома за стари хора – януари, март; Пролетен; Великденски; Концерт по повод годишнината на читалището; Коледен. Като през цялата година ще взема участия в различните културни прояви на Общината.

Три са фестивалите, в които ще участва състава:

 1. Национален фестивал на градския шлагер в Приморско - август

 2. „Дунавски спомени” гр. Силистра /еднодневен/ - септември

3. Национален фестивал на градския шлагер БАЛКАН-ФОЛК гр. Велико Търново май


ТЕАТРАЛНА СТУДИЯ „ЗОРНИЦА”


Носител на диплом-сертификат за майсторски клас и лауреат на Международната фестивална програма „Приятели на България”, „Албена 2000”

През 2012г. ТС „ЗОРНИЦА” предвижда да осъществи следните спектакли:

 • Младша група – „Весел календар” по В. Петров – март

Детско телевизионно шоу – „Телевизия-пролет” – май

 • Старша група – „Антре за празници” от Румян Камбуров – юни

камерна българска младежка пиеса – ноември

 • Средна и Младша група – „Имало, нямало едно време” - декември



ДЕТСКА ФИЛХАРМОНИЯ

Лауреат е на фестивалите “България 2000” и “Вечери в Старият Добрич” , Международния музикален фестивал в Неерпелт – Белгия през 2003, Международен детски фестивал Виена Австрия 2004, Фестивал на българското музикално изкуство София- 2004, Фестивал на школите по изкуствата в Пловдив 2007 и 2008, Пети национален фестивал на българското образование,НДК-София - 2010.

В основата на тези успехи стои правилно провежданата музикално педагогическа работа, която през годините изгради: струнен ансамбъл, ансамбъл блок флейти и детски хор, нееднократно получили адмирациите на изтъкнати композитори,диригенти и музикални педагози.

През настоящия творчески сезон музикално-педагогическите и артистичните програми ще бъдат обогатени с произведения на маестро Георги Атанасов/130 години от рождението/, „Парашкев Хаджиев/100 години от рождението /, Александър Райчев/90 години от рождението/ и др. С техните съчинения детска филхармония,ще участва в духовния живот на Добруджа (с концерти за Цветница, за 11 май - деня на св, братя Кирил и Методий, за 1 юни, за 2 юни, за 1 октомври Международният ден на музиката, за 1 ноември - Денят на народните будители, за Коледа). Освен това детска филхармония успешно провежда проектите си: "Приказка за музиката"- която съдържа серия от концерти - приказки за най-малките граждани на Добрич и "Докосване до музиката"- която съдържа добруджанска поезия и музика  за добричките ученици.

ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ

От тази година стартира и литературен клуб КЛУБ ЗА ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ към читалището. Творците ще участват в творчески срещи, литературни четения и в края на 2012 г. ще издадат алманах с произведенията си.


КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ


Културно-масовата работа на читалището е тясно свързана с всички формации работещи при нас, а така също и с останалите културни институции в града – Сдружение на писателите, ЕК “Стария Добрич”, Младежки дом, Библиотека “Дора Габе”, Държавен архив с Община гр. Добрич в лицето на Дирекция “Хуманитарни дейности”.

А. Общоградски

1. Организиране на културни прояви свързани с реализирането на проект „Личностите на Добруджа”

2. Концерти, утра, премиери на школите и формациите в читалището

3. Световен ден на книгата и авторското право „Маратон на четенето”

4. Литературни четения и премиери на книги

5. Прояви свързани с националните и международни инициативи


Б. Акценти

 1. Отбелязване на св. Валентин - 14 февруари.

 • Работилница за влюбени ( изработване на украси, сувенири, поздравителни картички и др.)

 • За ученици от ІV до ХІ клас. 11 и 12 февруари,



 1. Детско шоу „ ТалантиДА” – 10 издания/през цялата година/

 • За деца от детските градини и начален курс на училищата



3. Изложба на ШИИ по повод Цветница и Великден (рисунки, яйца, рисувано стъкло, експонати на приложните изкуства).


4 Пролетна забавачница „Весела ваканция”/през ваканцията/

- За деца от 6 до 12 години

- Целодневни занимания по изкуствата.

- Прояви, посветени на 11 май и празника на читалището.



 1. Прояви, посветени на 11 май и празника на читалището.

- Изработване на плакат и покани с проявите за празниците

- Изяви на школите и клубовете, литературно четене

- Радиопредаване за дарителите

- Концерт посветен на празника с участието на всички формации на читалището

- Ретроспективна фотоизложба за дейностите на читалището;

 1. Открити врати на формите при НЧ – 18-30 юни

 2. Еко-хепънинг” Спаси дърво- рециклирай хартия”- с учениците от средния курс на училищата – 5 бр./през годината/

 3. Лятна детска занималня

9. „Преписвайте тая историйца и платете, нека ви я препишат, които умеят да пишат, и пазете я да не изчезне! – демонстративен препис с младежи на “История славяноболгарская”. с представители от всички училища. Краен продукт – преписан екземпляр

 1. 40 години от създаването на ШИИ – 22 октомври – 2 ноември.

 2. Коледни и новогодишни работилници за деца /декември/



ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ НА ЧИТАЛИЩЕТО ЗА 2012 Г.


ВИД РАЗХОД

ДОФИНАНСИРАНЕ

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА

ОБЩО РАЗХОД

Библиотечна дейност

6300 лв.

2000 лв.

600 лв.

8900 лв.

Музикална школа

2700 лв.

224 лв.

200 лв.

3124 лв.

Школа изобразително изкуство

4350 лв.

1250 лв.




5600 лв.

Трупа за гр. Шлагери „Добрич”

900 лв.

350 лв.

200 лв.

1450 лв.

Театрална студия „Зорница”

1095 лв.

200 лв.

200 лв.

1495 лв.

Детска филхармония

1358 лв.

350 лв.




1708 лв.

Литературен клуб

600 лв.

200 лв.




800 лв.

Културно-масови прояви

2900 лв.

800 лв.

300 лв.

4000 лв.

Проектна готовност - искани собствени средства

2000 лв.







2000 лв.

Общо разходи

22 203 лв.

5 374 лв

1500 лв.

29 077лв.


Забележка: Посочените суми са само за допълнителни дейности, които не се финансират от субсидията на НЧ „Йордан Йовков-1870 г.”


ІІ. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА-1939 г.”


Народно читалище „Пробуда-1939 г.” е единственият културен институт на територията на ЖК „Рилци” – Добрич с население над 2200 жители, намиращ се на няколко километра от центъра на Добрич. Поради факта, че на територията на квартала живеят хора със специфични характеристики – възрастови и социални – читалище „Пробуда-1939 г.” има характерни цели:

 1. Прилагане на различни модели за подпомагане на местното развитие чрез дейностите на читалището – информационни, консултантски и административни услуги, местни занаяти, традиции

 2. Активизиране диалога с община град Добрич, с други културни и образователни институти, с неправителствени организации за реализиране на съвместни програми и проекти и постигане на общи цели.

 3. Разширяване на социалния обхват на читалищната дейност

През творчески сезон 2011 – 2012 година към читалището функционират Детски танцов състав с ръководител Слави Божков, Автентичен фолклорен състав с ръководител Мария Койчева и Коледарска група. Съставите участват в много регионални и национални фестивали и конкурси.

Библиотеката при читалището разполага с 6000 тома библиотечни документи. Периодичните издания са недостатъчно. Партньори на библиотеката са Целодневна детска градина № 33, Клуба на пенсионера и Храм „Успение Богородично”.

За реализиране на целите Народно читалище „Пробуда-1939 г.” ще осъществи през 2012 година следните дейности:


  1. Честване на 164 години от рождението на Христо Ботев – 6 януари

  2. Честване на Деня на родилната помощ (Бабинден) – 21 януари

  3. Честване на Деня на лозаря - Трифон зарезан- 14 февруари

  4. Възпоменателна проява, посветена на 134 години от обесването на Васил Левски – 19 февруари

  5. Отбелязване на Деня на самодееца – 1 март

  6. Включване в общоградските прояви, посветени на 3 март – 134 години от Освобождението на България и изнасяне на беседи

  7. Традиционна кулинарна изложба, посветена на 8-ми март – Международен ден на жената

  8. Великденски празници и Цветница – беседи, изложба на великденски яйца и козунаци - април

  9. Отбелязване на 136 години от Априлското въстание – април

  10. Традиционно хоро на мегдана по случай 6 май – Гергьовден

  11. Концерт с участието на любителски състави при НЧ „Пробуда-1939 г.” по повод 24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура

  12. Честване на 1-ви юни – Международен ден на детето – изложба на детски рисунки – 1 юни

  13. Участие на любителските състави при НЧ „Пробуда – 1939 г.” във фолклорни събори в областта и страната – юни, юли

  14. Откриване школа по изобразително изкуство при НЧ „Пробуда – 1939 г.” - юли

  15. Ремонтни дейности (ремонт на покрива на читалището и смяна на дограмата на библиотеката) със съдействието на Община град Добрич – юли, август

  16. Откриване на зала за деца за развлекателни и спортни игри – август

  17. Отбелязване на Деня на съединението – 6 септември

  18. Честване на 25 септември – Ден на град Добрич и 72 години от възвръщането на Южна Добруджа към България

  19. Откриване на творчески сезон 2012-2013 – октомври

  20. Честване на 1 ноември – Ден на народните будители

  21. Традиционно отбелязване на 6 декември – Никулден, съвместно с ЦДГ № 33 и Храм „Успение Богородично”

  22. Запалване на светлините на коледна елха в двора на читалището – декември

  23. Коледуване и коледен концерт.



ІІІ. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ РОМАНО ДРОМ-2002 г.”


През 2012 г. Народно читалище „Романо дром - 2002” ще навърши 10 години от създаването си. От започване на дейността си до днес в различните школи и клубове при читалището – музикална, танцова, театрална, литературен клуб, брейк клуб, школа по изобразително изкуство, са преминали обучение стотици деца и младежи.

За изключително ползотворната си дейност читалището е носител на наградата на Министерството на културата за принос в развитието и популяризирането на ромската култура в България.

През 2012 година ще бъдат реализирани следните прояви:

 1. Тържествено честване на 14 януари – Василица ( Ромска Нова година)

 2. Включване в общоградските мероприятия по повод 19 февруари – поклонение пред паметника на Васил Левски по повод 134 години от обесването му

 3. Тържествено честване на 8 април – Международен ден на ромите, жертви на Холокоста

 4. Включване в общоградските мероприятия по случай 24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура

 5. Включване в общоградските мероприятия по повод 1-ви юни – Международен ден на детето

 6. Участие в Националния фестивал за ромска музика, песни и танци Стара Загора – м. август.

 7. Участие в тържествената програма на Община град Добрич по повод 25 септември – Ден на град Добрич и 72 години от възвръщането на Южна Добруджа към България

 8. Изложба на тема – 10 години НЧ „Романо дром – 2002 г.” – 01.12. – 12.12.2012 г.

 9. Участие в тържествената програма на Община град Добрич по повод 25 декември – Рождество Христово


Освен така предвидените основни прояви, читалището ще продължи утвърдената си традиция да гостува на други ромски читалища и организации в страната по повод организирани от тях чествания и фестивали, а също и да се включва в съвместни дейности с другите културни и образователни институции в Община град Добрич и Област Добрич, така както до сега са поддържали партньорски отношения с Регионална библиотека „Дора Габе” и училищата от гр. Добрич.

Ще продължи работата по различни проекти:

 • „Превенция на туберкулозата сред ромското население в региона” – на Министерство на здравеопазването ( по компонент 5 – който тече в момента и продължава и през 2012 година)

 • „Аз съм ром” - проект на Община град Добрич



НЕОБХОДИМО ДОФИНАНСИРАНЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РОМАНО ДРОМ - 2002 г.”

2012 ГОДИНА


ВИД РАЗХОД

НЕОБХОДИМО ДОФИНАНСИРАНЕ

Честване на 14 януари – Ромска Нова година (Василица) и 10-годишнината на НЧ „Романо дром-2002”

- наем зала, озвучаване

3000 лв.

Честване на 8 април – Международен ден на ромите жертви на Холокоста

 • наем зала, озвучаване на концерта

 • наем зала, озвучаване, мин.вода/кафе– за кръгла маса по проблемите на ромите

 • поклонение на паметника на Васил Левски

 • посрещане на гости ( храна, нощувки)

 • разходи по изготвяне и организация на изложба

 • награден фонд



2000 лв.

200 лв.


120 лв.

1000 лв.

100 лв.

600 лв.

ОБЩО 4020 лв.

Участие в Национален фестивал за ромска музика, песен и танц м. август 2012 г. – Стара Загора – оркестър и ансамбъл

 • транспорт (два буса + гориво – 2 х 400 )

 • дневни – 22 души х 20 лв. х 6 дни

 • нощувки – 22 души х 40 лв. х 5 нощувки



800 лв.

2640 лв.

4400 лв.

ОБЩО 7840 лв.


ОБЩО РАЗХОДИ

14 860 лв.



Като се има предвид широкия спектър от дейности, които развиват трите читалища и приноса им за обогатяване на цялостния културен живот, Община град Добрич ще продължи да ги подкрепя с цел развитие на ефективна читалищна мрежа с устойчив характер, ще продължи оказването на експертна методическа помощ относно финансирането, автономността и прилагането на нормативните документи, регламентиращи модернизирането и укрепването на читалищната дейност. Това е удачно намерена форма и успешен модел на взаимодействие между администрацията и читалищните ръководства, независимо, че те са самоуправляващи се граждански сдружения.


Свързани:

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2012 iconДокладна записка
Относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2011 година
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2012 iconГодишна програма за развитие на читалищната дейност в община попово за 2012 година
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Попово се създава в изпълнение на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните...
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2012 iconГодишна програма за развитие на читалищната дейност в община Трявна 2012 г. Нч„Пенчо Славейков 1871

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2012 iconГодишна програма
Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2010 Г. В община пазарджик
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2012 iconПрограма за развитие на читалищната дейност през 2012 Г. В община елхово
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Елхово се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните...
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2012 iconГодишна програма за развитие на читалищната дейност през 2011 год в Община Мизия №
Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2011 год в Община Мизия
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2012 iconБщински съвет враца
Относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Враца през 2012 година и в изпълнение чл. 26а от Закона за...
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2012 iconПрограма за развитие на читалищната дейност през 2011 Г. В община елхово
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Елхово се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните...
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2012 iconОбщински съвет на община димитровград решени е
Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Димитровград за 2012г
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2012 iconОбщински план за развитие на Община град Добрич Актуализация 2012 г. Община град добрич
Планът представлява отправна точка за насочване усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в общината за постигане...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом