Конспект за семестриален изпит по Вътрешни болести і-ва част за ІV курс
ИмеКонспект за семестриален изпит по Вътрешни болести і-ва част за ІV курс
Дата на преобразуване21.11.2012
Размер50.02 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.mu-pleven.bg/forms/Konspekt VB-1.doc
Конспект за семестриален изпит

по Вътрешни болести – І-ва част за ІV курс

(Кардиология, Пулмология, Ендокринология, Клинична лаборатория) 2009/2010 учебна година


Кардиология

 1. Диагноза на сърдечно болен. Диференциална диагноза на гръдната болка.

 2. Ревматизъм. Ревмокардит.

 3. Инфекциозен ендокардит.

 4. Придобити пороци на митралната клапа.

 5. Придобити пороци на аортната клапа.

 6. Вродени пороци при възрастни.

 7. Заболявания на миокарда. Миокардити.

 8. Заболявания на миокарда. Миокардиопатии.

 9. Перикардити.

 10. Артериална хипертония – класификации, етиология, патогенеза, клиника.

 11. Артериална хипертония – диагноза, диференциална диагноза.

 12. Артериална хипертония – усложнения. Малигнена хипертония. Хипертонични кризи.

 13. Артериална хипертония – лечение.

 14. Атеросклероза. Исхемична болест на сърцето – класификация.

 15. ИБС – Ангина пекторис: класификация, диагноза, диференциална диагноза и лечение.

 16. ИБС – инфаркт на миокарда: етиология, патогенеза, клинична картина, диагноза, диференциална диагноза.

 17. ИБС – усложнения при инфаркт на миокарда.

 18. Лечение на остър миокарден инфаркт.

 19. Кардиогенен шок.

 20. Остра левостранна и десностранна сърдечна недостатъчност

 21. Ритъмни нарушения на сърдечната дейност – етиология, патогенеза, класификация.

 22. Пароксизмални надкамерни ритъмни нарушения – клиника, диагноза, лечение.

 23. Пароксизмални камерни ритъмни нарушения – клиника, диагноза, лечение.

 24. Проводни нарушения на сърцето.

 25. Хронична сърдечна недостатъчност: етиология, патогенеза, хемодинамика, класификация.

 26. Хронична сърдечна недостатъчност: диагноза, диференциална диагноза, клинично протичане, принципи на лечение.

 27. Хронично белодробно сърце.

 28. Остра дисекираща аневризма на аортата.

 29. Диагноза на ставно болен. Снемане на ставен статус.

 30. Колагенози. Лупусна болест. Склеродермия.

 31. Ревматоиден артрит.

 32. Болест на Бехтерев. В-27-позитивни артрити.

 33. Артрозна болест. Подагрозен артрит.

 34. Профилактика на сърдечносъдовите заболявания. Рискови фактори. Немедикаментозно лечение.

 35. Инвазивни и функционални изследвания в кардиологията.

 36. Място на електрокардиографията в кардиологичната практика и последователност при разчитане на ЕКГ.

 37. АСЕ – инхибитори. Приложение при сърдечносъдови заболявания.

 38. Класификация и характеристика на антиритъмните медикаменти.

 39. Директни и индиректни антикоагуланти.

 40. Сърдечни гликозиди.

 41. Диуретици.

 42. Вазодилататори.Пулмология

1. ХОББ – етиология, патогенеза, диагноза, стадиране.

2. ХОББ – протичане, диференциална диагноза.

3. ХОББ – лечение.

4. Бронхиална астма – етиология, патогенеза, класификация.

5. Бронхиална астма – диагноза, протичане.

6. Бронхиална астма – лечение в извънпристъпен период. Стъпаловидно лечение.

7. Остър астматичен пристъп – оценка на болния, изследвания, лечение.

8. Лечение с бронходилататори – видове, начин на приложение, дозировки, странични действия.

9. Лечение с инхалаторни кортикостероиди – видове, начин на приложение, дозировки, странични действия.

10. Бронхиектазии – етиология, патогенеза, диагноза, клинично протичане, лечение.

11. Кистична фиброза.

12. Придобита в обществото пневмония – епидемиология, етиология, патогенеза.

13. Придобита в обществото пневмония – диагноза.

14. Придобита в обществото пневмония – лечение.

15. Атипични пневмонии – епидемиология, етиология, диагноза, лечение.

16. Аспирационна пневмония – етиология, патогенеза, диагноза, лечение.

17. Белодробен абсцес– етиология, патогенеза, диагноза, лечение.

18. Некротизираща пневмония и белодробна гангрена – етиология, патогенеза, диагноза, лечение.

19. Рак на белия дроб – етиология, класификация, стадиране.

20. Рак на белия дроб – диагноза, протичане, лечение.

21.Белодробен тромбемболизъм – рискови фактори, патогенеза, клинично протичане.

22. Белодробен тромбоемболизъм – форми, диагноза, лечение.

23. Инфаркт-пневмония – рискови фактори, диагноза, диференциална диагноза, лечение.

24. Хронична дихателна недостатъчност – етиология, патогенеза, диагноза.

25. Хронична дихателна недостатъчност – клинично протичане, лечение.

26. Белодробна туберкулоза – етиология, патогенеза, диагноза.

27. Белодробна туберкулоза – диагноза, диференциална диагноза и лечение.

28. Лечение с туберкулостатици – групи, лечебни схеми, странични действия.

29. Лечение с бета-лактамни антибиотици – групи, представители, дозировки, странични действия.

30. Лечение с макролиди – групи, представители, дозировки, странични действия.

31. Лечение с хинолони – групи, представители, дозировки, странични действия.


Ендокринология

1. Хипопитуитаризъм.

2. Хиперсекреция на хипофизарни хормони. Акромегалия. Пролактиноми.

3. Безвкусен диабет.

4. Тиреоидити.

5. Хипотиреоидизъм.

6. Хипертиреоидизъм.

7. Хипопаратиреоидизъм и други причини за хипокалциемия.

8. Хиперпаратиреоидизъм и други причини за хиперкалциемия.

9. Остеопороза.

10. Адренокортикална недостатъчност.

11. Синдром на Кушинг /Cushing/.

12.Захарен диабет – етиология, патогенеза, клинични форми, ранна диагностика.

13. Захарен диабет – лечение.

14. Захарен диабет. Хронични усложнения – диабетна микро- и макроангиопатия.

15. Захарен диабет. Остри усложнения – диабетна кетоацидоза, хипогликемична кома, хипергликемична хиперосмоларна некетогенна кома.

16. Затлъстяване. Метаболитен синдром.

17. Хипогонадизъм.


Клинична лаборатория

 1. Клинично значими параметри на уринния анализ.

 2. Интерпретация на хематологични параметри при изброяване на кръвни клетки и диференциално броене на левкоцити.

 3. Лабораторни показатели за диагностика на най – честите коагулационни нарушения.

 4. Лабораторен контрол на терапията с антикоагуланти.

 5. Лабораторна диагностика и мониториране на захарния диабет.

 6. Липиден метаболизъм и лабораторна диагностика на неговите нарушения.

 7. Лабораторна оценка на атерогенния риск.

 8. Киселинно-алкален баланс. Лабораторна диагностика.

9. Лабораторна диагностика на бъбречни заболявания.

10.Лаборатпорна диагностика на чернодробните заболявания.

11.Лабораторна диагностика на остър миокарден инфаркт.

12.Лабораторна диагностика на възпалителен процес.

13.Лабораторна диагностика на неопластични заболявания.

14.Лабораторна диагностика на заболявания на щитовидната жлеза.

15.Ексудат и трансудат. Лабораторни параметри за тяхното отдиференциране.

Свързани:

Конспект за семестриален изпит по Вътрешни болести і-ва част за ІV курс iconКонспект за семестриален изпит по вътрешни болести і-ва част за ІV курс
Ибс – инфаркт на миокарда: етиология, патогенеза, клинична картина, диагноза, диференциална диагноза
Конспект за семестриален изпит по Вътрешни болести і-ва част за ІV курс iconКонспект за семестриален изпит по вътрешни болести гастроентерология, нефрология и хематология
Методи за диагностика на бъбречните заболявания – ури-нен анализ, клирънси, рентгенологични, радиоизотопни и други
Конспект за семестриален изпит по Вътрешни болести і-ва част за ІV курс iconКонспект за държавен изпит по вътрешни болести
Хронична обструктивна белодробна болест – етиология, патогенеза, клинична картина
Конспект за семестриален изпит по Вътрешни болести і-ва част за ІV курс iconКонспект за семестриален изпит по „Организационно проектиране
Същност и функциониране на организациите: генезис, типологични характеристики, компоненти
Конспект за семестриален изпит по Вътрешни болести і-ва част за ІV курс iconКонспект за семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт редовна форма на обучение Организационна социализация на индивида
За семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт” редовна форма на обучение
Конспект за семестриален изпит по Вътрешни болести і-ва част за ІV курс iconТехнически университет – варна
За провеждане на семестриален изпит по дисциплината “Здравеопазване и здравна политика”, със студентите ІV курс от специалност “Социален...
Конспект за семестриален изпит по Вътрешни болести і-ва част за ІV курс iconТехнически университет – варна
За провеждане на семестриален изпит по дисциплината “Социална политика”, със студентите от І курс, специалност “Социален мениджмънт”,...
Конспект за семестриален изпит по Вътрешни болести і-ва част за ІV курс iconКонспект за семестриален изпит по „Икономика на труда
Съвременни характеристики на трудовата дейност: технико-технологичният прогрес и промените в труда и неговото съдържание
Конспект за семестриален изпит по Вътрешни болести і-ва част за ІV курс iconПлан -разписание
...
Конспект за семестриален изпит по Вътрешни болести і-ва част за ІV курс iconКонспект за семестриален изпит по данъчно право на рб
Обща характеристика на Данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом