Заглавие на доклада (на български) (14 pt times new roman, style titlea) Първи автор, Втори автор (12 pt Times New Roman, Style AuthorA)
ИмеЗаглавие на доклада (на български) (14 pt times new roman, style titlea) Първи автор, Втори автор (12 pt Times New Roman, Style AuthorA)
Дата на преобразуване20.11.2012
Размер15.71 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.tu-varna.bg/congress/images/stories/oformlenie/template-bg.doc
ЗАГЛАВИЕ НА ДОКЛАДА (на български) (14 PT TIMES NEW ROMAN, STYLE TITLEA)

Първи автор, Втори автор (12 pt Times New Roman, Style AuthorA)

ЗАГЛАВИЕ НА ДОКЛАДА (НА АНГЛИЙСКИ) (14 PT TIMES NEW ROMAN, STYLE TITLEB)

Abstract: Анотация на английски език (10 pt Times New Roman, Style AbstractA)

Keywords: Ключови думи на български и английски език. Моля, напишете най-важните ключови думи (3 до 5) , подредени по азбучен ред и отделени със запетаи. (10 pt Times New Roman, Style KeywordsA)


І. ВЪВЕДЕНИЕ (11 PT TIMES NEW ROMAN, STYLE SUBTITLEA)

Тези указания са написани на MS Word 2007 и записани като “Word 97-2003 Document”. Може да използвате и други версии на Microsoft Word. Размерът на страницата е А4. Полетата на страницата са както следва: Top – 2,5cm, Bottom – 2,5 cm, Left – 2,5 cm, Right – 2,5 cm. Настоящият документ може да се използва като образец при оформянето на пълния текст на материала. Може да въвеждате текста директно върху разделите на настоящия файл или да вмъкнете текста от друг файл (Edit | Paste Special | Unformatted Text), използвайки направеното форматиране. (11 pt Times New Roman, Style BodyA)


ІІ. ОСНОВЕН ТЕКСТ (11 PT TIMES NEW ROMAN, STYLE SUBTITLEA)

  1. SubtitleB (11 pt Times New Roman, Style SUBTITLEB)

Основен текст на статията. Основен текст на статията. Основен текст на статията. Основен текст на статията. (11 pt Times New Roman, Style BodyA)

  1. SubtitleB (11 pt Times New Roman, Style SUBTITLEB)

Основен текст на статията.

  1. BulletsA: (11 pt Times New Roman, Style BulletsA)

    • BulletsB; (11 pt Times New Roman, Style BulletsA + Tab)

    • BulletsB;

  2. BulletsA;

  3. BulletsA.

Основен текст на статията. Основен текст на статията. Основен текст на статията. (11 pt Times New Roman, Style BodyA)Фигура 1. Надпис под фигура (11 pt Times New Roman, Style Figure)

Таблица 1. Надпис над таблица (11 pt Times New Roman, Style Table)

Фигурите и графиките трябва да се виждат ясно при черно-бял печат.

Формулите трябва да бъдат номерирани последователно в скоби разположени в дясно на реда както е показано при формула (1). Може да се използва Microsoft Equation Editor.

(1)

ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (11 PT TIMES NEW ROMAN, STYLE SUBTITLEA)

Резултати и изводи. Резултати и изводи. Резултати и изводи. Резултати и изводи. Резултати и изводи. (11 pt Times New Roman, Style BodyA)


LITERATURE: (10 PT TIMES NEW ROMAN, STYLE LITERATURE)

[1]. Schubert E., Light-Emitting Diodes. New York, Rensselaer Polytechnic Institute, 2006. (10 pt Times New Roman, Style Literature_number)

[2]. Steel D., Guenther B., Encyclopedia of modern optics, five-volume set. Riverport Lane, Elsevier Academic press, 2004.

[3]. Angelov A., Another title. TU-Varna, 2009.


Contacts: (10 pt Times New Roman, Style Contacts)

Vincenzo Piuri, Department of Information Technologies, University of Milan,

Via Bramante 65, 26013 Crema (CR), Italy

Phone: +39-02-503-30066, Fax: +39-02-503-30010, Email: piuri@dti.unimi.it

Свързани:

Заглавие на доклада (на български) (14 pt times new roman, style titlea) Първи автор, Втори автор (12 pt Times New Roman, Style AuthorA) iconХii международна научна конференция всу’ 2012
Име Фамилия1 на първия автор, български език, малки букви, bold, Times New Roman, 12pt, align left, Име Фамилия2 на втория автор,...
Заглавие на доклада (на български) (14 pt times new roman, style titlea) Първи автор, Втори автор (12 pt Times New Roman, Style AuthorA) iconЗаглавие на доклада (times 16pt bold, centered) Имена на авторите (Times New Roman, 14pt, centered, bolded, single-spaced)
Резюмето (точно една пълна страница – 40 реда) се пред­ста­вя на бъл­гар­ски език и на ан­глий­ски език, как­то се изпраща по мейла....
Заглавие на доклада (на български) (14 pt times new roman, style titlea) Първи автор, Втори автор (12 pt Times New Roman, Style AuthorA) iconЮгозападен университет "Неофит Рилски"
Да бъдат отпечатани – формат А5, 40-42 реда на страница. Максимален обем до 8 стр. Шрифт Times New Roman, 14 p. Заглавие – Bold....
Заглавие на доклада (на български) (14 pt times new roman, style titlea) Първи автор, Втори автор (12 pt Times New Roman, Style AuthorA) icon11 та Международна Конференция приложната психология:възможности и перспективи`2012
Резюме: Дължината на резюмето максимум 8 реда, Times New Roman 9 points normal, justified
Заглавие на доклада (на български) (14 pt times new roman, style titlea) Първи автор, Втори автор (12 pt Times New Roman, Style AuthorA) iconУказания за оформяне и представяне на докладите
Докладът /на български или английски език/ трябва да бъде отпечатан с ms-word и подготвен за пряко репродуциране до 4 /четири/ страници...
Заглавие на доклада (на български) (14 pt times new roman, style titlea) Първи автор, Втори автор (12 pt Times New Roman, Style AuthorA) iconОбобщение word задача 1
Основен текст – шрифт: Times New Roman, размер: 12, стил: нормален, подравняване: ляво, отстъп отляво: 1,8, междуредово разстояние:...
Заглавие на доклада (на български) (14 pt times new roman, style titlea) Първи автор, Втори автор (12 pt Times New Roman, Style AuthorA) iconСписък {големина на шрифта 16, Times New Roman, удебелен, центриран}
Резултатите, постигнати от еоод “ремонтстрой” могат да се обобщят в следната таблица : {Двустранно изравнен, i-я ред отстъп отляво...
Заглавие на доклада (на български) (14 pt times new roman, style titlea) Първи автор, Втори автор (12 pt Times New Roman, Style AuthorA) iconЧеренкова Вероника Александровна
Преподаватель танцевальных направлений: Jazz funk, New style, la-style, waacking, vogue, house
Заглавие на доклада (на български) (14 pt times new roman, style titlea) Първи автор, Втори автор (12 pt Times New Roman, Style AuthorA) iconОбявяват национален конкурс, посветен на 50-годишния юбилей на училището моето училище вчера, днес и утре
Участниците в раздел Литература могат да представят до три стихотворения и/или до 2 прозаични творби (до 3 печатни страници, шрифт...
Заглавие на доклада (на български) (14 pt times new roman, style titlea) Първи автор, Втори автор (12 pt Times New Roman, Style AuthorA) iconПрограма „стипендии
Моля, използвайте полетата под съответните точки, за да впишете необходимата информация. Използвайте шрифт Times New Roman, размер...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом