Програма за трансгранично сътрудничество румъния българия 2007 2013 г. 32
ИмеПрограма за трансгранично сътрудничество румъния българия 2007 2013 г. 32
страница1/13
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер1.36 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.nbschool.eu/files/2.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


 Колектив


 УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „СТОПАНСТВО“


Директор: доц. д-р Милчо Толев, тел. 81-95-564

Зам.-директор: Георги Алексиев, тел. 862-88-57, 81-95-544

Гл. редактор: Ваня Миленкова, тел. 862-88-57, 81-95-359

Худ.-техн. редакция: Истилиян Божилов, тел. 81-95-517

Счетоводство: Тинка Пейчева, тел. 81-95-665


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Съдържание


Съдържание 3

Увод 5

Представят се процесът и инструментите за кандидатстване по 7-ма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и технологично развитие и отворените конкурси. 6

ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО – ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ В РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩОНСТТА 8

Елка Василева,
държавен експерт, МРРБ 8

ДВУСТРАННИ ПРОГРАМИ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ 23

доц. д-р Миланка Славова,
УНСС 23

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013 г. 32

гл.ас. д-р Татяна Даскалова,
УНСС 32

Финансови ресурси 41

ДВУСТРАНнИ ПРОГРАМИ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО между БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ,
БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
И БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 г. 43

гл.ас. д-р Светла Бонева,
УНСС 43

ВЪЗМОЖНОСТИ, ПРЕДОСТАВЯНИ
ОТ ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 68

гл.ас. д-р Татяна Даскалова,
УНСС 68

СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ
И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ПРОЕКТИ (7РП) 81

Зоя Дамянова, програмен директор,
Фондация „Приложни изследвания и комуникации” 81

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО 94

Ивелина Шопова,
ръководител „Управление на европейски проекти”,
Буллброкерс ЕООД 94

Иванка Душкова, изпълнителен директор,
Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие” – Хасково 110

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО ФАР ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 122

Росица Делчева,
магистър, УНСС 122Увод


Институтът за следдипломна квалификация – отделение при Университета за национално и световно стопанство, съвместно с “Буллброкерс” ЕООД и Националната школа по мениджмънт спечелиха обществена поръчка на Министерския съвет в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз с предмет: “Организиране и провеждане на дейности и инициативи, свързани с повишаване на информираността на българските граждани за правата и задълженията им като граждани на Европейския съюз”.

Основната цел на инициативите е да се стимулират активния диалог и съпричастността сред българските граждани към европейските интеграционни процеси при спазване на принципите на пълна прозрачност, свобода на изказваните мнения и позиции, популяризиране ролята на България в рамките на Европейския съюз, в региона на Югоизточна Европа и в рамките на всички регионални и локални инициативи, в които участва.

В рамките на проекта се организират многостранни срещи на представители на местните власти в Благоевград, Кърджали и Видин на тема: “Проблеми и предизвикателства в процеса на реализация на двустранните програми за трансгранично сътрудничество с Румъния, Гърция, Сърбия, Република Македония и Турция”. В инициативите участват представители на централната и местната власт, на академичната общност, на неправителствени организации, бизнеса, журналисти, експерти от централни ведомства и депутати в Парламента на Европейския съюз.

Чрез многостранните срещи се популяризират политиката на Европейския съюз на Балканите и ключовата роля на България в нея. Целта на многостранните срещи е да се информират гражданите, че европейската регионална политика е реалност, че тя дава резултати, че гражданите могат да участват в нея и че тя играе ключова роля за икономическото, социалното и териториалното сближаване в рамките на Европейския съюз.

Семинарите изясняват същността и основните аспекти на политиките на териториално сближаване и устойчиво териториално развитие на Европейския съюз за периода 2007 – 2013 г. и ролята на България за развитието на териториалното сътрудничество.

Представят се особеностите, целите и приоритетите на двустранните програми за трансгранично сътрудничество за периода 2007 – 2013 г., както и възможностите за участие на български организации в тези програми. Програмите подкрепят дейности от качествено различен тип. Из­браните проекти допринасят за интегрирано териториално развитие чрез подхода на широкото партньорство.

Междурегионалното сътрудничество е включено в оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г. за по-ясна подкрепа на връзките между сближаването на най-слабо развитите региони и интегрираното териториално развитие. Разясняват се приоритетните оси на програмата, подходящите проекти за финансиране и отговорностите на потенциалните бенефициенти при реализация на проектите.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Програма за трансгранично сътрудничество румъния българия 2007 2013 г. 32 iconТехническо задание оп 1
Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Изпълнителят се задължава да поддържа постоянна връзка с Възложителя...
Програма за трансгранично сътрудничество румъния българия 2007 2013 г. 32 iconПрограма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 2
Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт” и „Румънска асоциация за трансфер на технологии и иновации” изпълняват проект „Информационни центрове...
Програма за трансгранично сътрудничество румъния българия 2007 2013 г. 32 iconПрограма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007 2013 г юли 2007г
Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.” юли 2007г
Програма за трансгранично сътрудничество румъния българия 2007 2013 г. 32 iconПрограма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007 2013 г юли 2007г
Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.” юли 2007г
Програма за трансгранично сътрудничество румъния българия 2007 2013 г. 32 iconПрограма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007 2013 г юли 2007г
Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.” юли 2007г
Програма за трансгранично сътрудничество румъния българия 2007 2013 г. 32 iconОперативна програма Гърция-България за периода 2007—2013 г.: програма за трансгранично сътрудничество между двете страни
Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България за периода 2007—2013 г.“ — Оперативна програма по цел европейско териториално...
Програма за трансгранично сътрудничество румъния българия 2007 2013 г. 32 iconПокана за участие в трансграничен панаир в туризма
Ви покани да участвате като изложител в първото за град Враца мобилно изложение в сферата на Туризма, което се организира в рамките...
Програма за трансгранично сътрудничество румъния българия 2007 2013 г. 32 iconMemo/09/153 Брюксел, 6 април 2009 г. Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия за периода 2007—2013 г
Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, получаваща помощ от Общността по раздел „Трансгранично сътрудничество“...
Програма за трансгранично сътрудничество румъния българия 2007 2013 г. 32 iconПокана за участие в строително изложение 22-24 юни 2012 Г
Ви покани да се включите като изложител в първото за град Русе мобилно строително изложение, което се организира в рамките на проект...
Програма за трансгранично сътрудничество румъния българия 2007 2013 г. 32 iconСеминар Възможности за развитие, предоставени от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г
Възможности за развитие, предоставени от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом