Предварителна програма 4 октомври 2012 г зала „А"/палата 4/ 15: 00 16: 30 Научна сесия: „Интервенционална кардиология Представяне на собствен опит" Модератори: Доц С. Георгиев, Доц. С димитров, д-р В. Велчев
ИмеПредварителна програма 4 октомври 2012 г зала „А"/палата 4/ 15: 00 16: 30 Научна сесия: „Интервенционална кардиология Представяне на собствен опит" Модератори: Доц С. Георгиев, Доц. С димитров, д-р В. Велчев
страница1/3
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер327.7 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://host.bglot.com/cardiobg_files/2012/cc13/PreProgram_13CC_0905_word.doc
  1   2   3
ХІІI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО КАРДИОЛОГИЯ

4 – 7 октомври 2012 г., Интер ЕКСПО Център,София


ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
4 октомври 2012 г.


зала „А”/палата 4/15:00 – 16:30 Научна сесия: „Интервенционална кардиология – Представяне на собствен опит”

Модератори: Доц С. Георгиев, Доц. С Димитров, д-р В. Велчев


15:00 – 15:015 „Комплексна интраваскуларна оценка за коронарна реваскуларизация

при болни с ИБС”

доц. П. Гацов


15:15 – 15:30 „OCT при пациенти с ИБС”

д-р. М. Контева


15:30 – 15:45 „Когато стента не е най-добрата възможност - особености на интервенционалното лечение на ОКС при пациенти под 30 години"

д-р Н. Стоянов, д-р Н. Рифаи


15:45 – 16:00 „Болнична смъртност, свързана с перкутанни коронарни интервенции, при пациенти с исхемична болест на сърцето”

доц. С. Георгиев, д-р П. Пенчев, д-р П. Алексовски, д-р В. Вълков,

д-р И. Борисов, д-р Т. Цветков


16:00 – 16:15 „Резултати от ендоваскуларно лечение на дисекации и аневризми на десцендентната аорта с Cardiatis multilayer stent”

доц. И. Петров

16:15 – 16.30 Венопластика при имплантация на CRT “

д-р В. Велчев, доц. А. Постаджиян


16:30 – 17:00 Кафе-пауза, официално откриване на изложбата


17:00 – 17:30 Фокус лекция: „Cardiovascular disease prevention – the clinical challenges”

prof. D. Wood

Модератор: проф. А. Гудев


17:35 – 18:05 Фокус лекция: „The new European Guidelines on CVD Prevention 2012”

д-р Корнелия Коцева

Mодератор: проф. Н. Гочева


18:10 – 18:40 Номирана лекция на проф. Белов

проф. Ц. Кътова

Mодератор: доц. Б. Финков


18:40 – 19:30 Официално откриване на ХІІI Национален конгрес по кардиология


19:30 Коктейл
4 октомври 2012 г.


зала „Витоша”/конгресен център/15:00-16:30 Научна сесия на РГ по клапни пороци

Модератор: доц. Н. Златарева


00:00 – 00:00 „Митрална регургитация - ехографски критерии за навременна хирургична интервенция”

д-р Е. Кинова00:00 – 00:00 „Трикуспидална регургитация - можем ли да я пренебрегнем?”

доц. Н. Златарева


00:00 – 00:00 „Хирургично лечение на атриовентрикуларните регургитации”

доц. В. Данов


16:30 – 17:00 Кафе-пауза и официално откриване на изложбата

Заседание на РГ по клапни пороци


17:00 – 17:30 Фокус лекция: "Спорт и дясна камера - ехографски параметри"

д-р Груев

Модератор: доц. Н. Златарева


17:35 – 18:05 Фокус лекция: „Мистерията HDL-холестерол”

проф. А. Гудев

Модератор: д-р Л. Владимирова
4 октомври 2012 г.


зала „Мусала”/конгресен център/15:00 – 16:30 Съвместна научна сесия на ДКБ и Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи


Модератор на сесията Екатерина Александрова – ст.м.с. Кардиологична клиника УМБАЛ „Царица Йоанна”, гр.София


15- 15:10ч. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВРЕМЕНЕН ЕПИМИОКАРДЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР СЛЕД СЪРДЕЧНА ОПЕРАЦИЯ

АВТОРИ: Р. Гаврилова- Радева, Е. Кисьова- Берова

ИНСТИТУЦИЯ: МБАЛ-НКБ, гр. София, Клиника по сърдечна хирургия


15:15 – 15:25ч. СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД СЪРДЕЧНА ОПЕРАЦИЯ С МЕХАНИЧНО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ИНТРААОРТНА БАЛОННА КОНТРАПУЛСАЦИЯ (ИАБК)

АВТОРИ: Негриева, Н.; Гаджанова, З.; Василева В.; Бакаливанов, Л.;

ИНСТИТУЦИЯ: МБАЛ–НКБ, гр. София, ОССАИЛ, Сектор „Сърдечна реанимация” (възрастни);


15:30-15:40ч. ПЛАНИРАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ С ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ

АВТОРИ: П. Христова, Е. Петкова, Е. Ненова, Б. Алексиева, Л. Мирчева, А. Кишева, Й. Йотов, А. Пенев

ИНСТИТУЦИЯ:УМБАЛ „Св. Марина”, гр. Варна, Първа Кардиологична клиника


15:45-15:55ч. Рисков профил на болните с исхемична болест на сърцето, лекувани в Кардиологична клиника

АВТОРИ:Янакиева, Р.; Георгиев, Б.

ИНТИТУЦИЯ: МБАЛ-НКБ, гр. София, Клиника по кардиология


16-16:10ч. СПЕЦИФИЧНА ДИХАТЕЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПОСРАДСТВОМ СПЕЦИАЛНА ДИХАТЕЛНА АПАРАТУРА – ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

АВТОР: Кандов, В

ИНСТИТУЦИЯ: МБАЛ-НКБ, гр. София, Клиника по сърдечна хирургия


16:10 – 16:30ч. ДИСКУСИЯ


16:30 – 17:00 Кафе-пауза и официално откриване на изложбата


17:00 – 17:30 Фокус лекция: " Антихипертензивно лечение и циркулация на прицелните органи. J- крива. Клинична значимост "

Проф. С. Торбова

Модератор: доц. А. Постаджиян4 октомври 2012 г.


зала „В”/палата 4/15:00 – 16:30 Съвместна научна сесия на ДКБ и научното дружество по клинична лаборатория

Модератори: проф. Д. Свинаров, проф. И. Паскалева


00:00 – 00:00 „Високосензитивни сърдечни тропонини”

проф. И. Паскалева


00:00 – 00:00 „Лабораторна оценка на тромбоцитно инхибиране при оптимизиране на терапията с антиагреганти”

д-р Д. Динева


00:00 – 00:00 „Лабораторен контрол на антикоагулантно лечение – нови подходи и тестове”

д-р Е. Дончева


16:30 – 17:00 Кафе-пауза и официално откриване на изложбата


17:00 – 17:30 Фокус лекция "Пулмологията днес - постижения и перспективи".

доц. Я. Иванов

модератор доц. М. Цекова


17:35 – 18:08 Фокус лекция „Алкохол и сърдечно-съдова превенция”

проф. Ф. Николов, модератор д-р Е. Гошев5 октомври 2012 г.


зала „А”/палата 4/08:00 – 09:30 Научна сесия: „Интервенционална кардиология - клинични случаи”

Модератор: Доц Д. Трендафилова, д-р Х. Рогелов, д-р Н. Рифаи


08:00 – 08:15 „Life in a box – Пирогов”

д-р В. Гелев


08:15 – 08:30 “Остър предносептален миокарден инфаркт с тромбоза на ствола на лява коронарна артерия”

д-р К. Хаджихристев


08:30 – 08:45 "Поведение при шоков пациент с усложнена интервенционална реваскуларизация на остра тромбоза на ствола на ЛКА."

д-р К. Карамфилов


08:45 – 09:00 “Комбинирано приложение на стволови клетки и CRT при пациенти с ДКМП”

д-р В. Трайков


09:00 – 09:15 Усложнение след стентиране на коарктация на аортата”

доц А. Кънева, доц. И. Петров


09:15 – 09:30 „Два лучая на ОКС с тромбоза на ЛКА при млади мъже след прием на анаболни

стероиди”

доц. П. Гацов, д-р М. Радкова, д-р Г. Стамболийски, д-р Ж. Гергелчева


09:30 – 10:00 Кафе-пауза, посещение на изложбата и постерната сесия


10:00 – 11:30 Съвместна сесия на ДКБ с ESC "Аcute Cardiac Care"

Сесията се провежда с образователен грант от АКТАВИС

Модератор: проф. А. Гудев


10:00 – 10:30 „Τhe new ESC/HFA heart faiure guidelines 2012”

prof. G. Phillipatos


10:30 – 11:00 “Renal insufficiency in ACS”

prof. E. Swahn


11:00 – 11:30 „България в Stent for life”

проф. Ю. Джоргова


11:30 – 12:00 Кафе-пауза, посещение на изложбата и постерната сесия


12:00 – 12:30 Фокус лекция: „Acute ST Elevation Myocardial Infraction: Lessons Learned and Roads Untraveled”

prof. Р. Armstrong

Mодератор: проф. Ю. Джоргова


12:35 – 13:05 Фокус лекция: “Role of Echocardiography in selection heart failure

patients for CRT"

проф. Е.Србиновска Костова

Mодератор: доц. В. Сиракова


13:10 – 13:40 Фокус лекция: „Asymptomatic atrial fibrillation-How Frequent is it and its

clinical Implications”

prof. G. Breithardt

Модератор: доц. Ч. Шалганов


13:40 – 14:30 Обяд


14:30 – 15:00 Номинирана лекция "100 години миокарден инфаркт"

проф. Н. Гочева

Модератор: доц. Е. Трендафилова


15:05 – 15:55 Сателитен симпозиум на Сервие

Забавете сърцето - победете болестта“

Модератор: проф. Ц. Кътова


„Managing heart failure in 21 century"

prof. P. Ponikowski


„Можем ли да постигнем още в лечението на пациентите със СН:

Клиничен опит с ивабрадин“

проф. Ц. Кътова


15:55 – 16:30 Кафе-пауза, посещение на изложбата и постерната сесия


16:30 – 18:00 Научна сесия на РГ по остър коронарен синдром

Модератори: проф. Н. Гочева, доц. С. Денчев


16:30 – 17:00 „Нови антитромбоцитни медикаменти при ОКС”

проф. Н. Гочева


17:00 – 17:30 „Оценка на риска при ОКС – имаме ли още нужда от това?”

доц. Е. Трендафилова


17:30 – 18:00 „Инвазивна стратегия при ОКС”

доц. С. Денчев


18:00 – 18:30 Кафе-пауза, посещение на изложбата и постерната сесия

Заседание на РГ по ОКС


18:30 – 20:00 Сателитен симпозиум Астра Зенека

Разместване на пластовете в антитромбоцитната терапия”

д-р В. Велчев, доц. Й. Йотов

Модератор: проф. А. Гудев5 октомври 2012 г.


зала „Витоша”/конгресен център/8:00 – 9:30 Научна сесия на РГ по сърдечна недостатъчност и кардиомиопатии „Сърдечната недостатъчност – механизъм на възникване, диагностика и лечение. Нови факти и нови стратегии”

Модератори: проф. А. Гудев, доц. П. Гацов


08:00 – 08:10 Откриване и встъпителни думи

проф. А. Гудев


08:10 – 08:30 „Българското участие в европейския регистър за сърдечна недостатъчност. Едно успешно начало.”

доц. П. Гацов

08:30 – 08:50 "Диагностика на сърдечната недостатъчност - какво ново?"

доц. В. Сиракова


08:50 – 09:05 „Ултрафилтрация при лечение на сърдечната недостатъчност”

д-р Л. Мирчева


09:05 – 09:20 „Практически опит за лечение на сърдечна недостатъчност с

неинвазивна вентилация”

д-р Б. Иванов


09:20 – 09:30 Дискусия


09:30 – 10:00 Кафе-пауза, посещение на изложбата и постерната сесия

Заседание на РГ по СН и КМП


10:00 – 11:30 Научна сесия на РГ по епидемиология и превенция на ССЗ

Модератор: доц. М. Миланова


10:00 – 10:30 „Контрол и управление на сърдечно-съдовия риск”

д-р Е. Гошев


10:30 – 11:00 „Хронични възпалителни заболявания и остатъчен сърдечно-съдов риск”

д-р И. Груев


11:00 – 11:30 „Кардиоренален континуум”
доц. П. Йовчевски


11:30 – 12:00 Кафе-пауза, посещение на изложбата и постерната сесия

Заседание на РГ по епидемиология и превенция


12:00 – 13:30 Научна сесия „Атеросклероза”

Модератор: доц. М. Цекова


12:00 – 12:30 „Генерализирана атеросклероза и сърце”

проф. Л. Гроздински


12:30 – 13:00 „Как прилагаме европейските препоръки при високорисковите пациенти

в България”

д-р Б. Георгиев


13:00 – 13:30 „Български регистър на хронична коронарна болест – 2012 г.”

организиран от ДКБ с любезното съдействие на Сервие

доц. Е. Трендафилова


13:30 – 14:30 Обяд


14:30 – 15:00 Номинирана лекция на проф. Урумов

доц. Т. Балабански

Модератор: проф. Т. Даскалов


15:05 – 16:05 Сателитен симпозиум на Новартис

Как да постигнем повече с по-малко?”

Модератор: доц. И. Петров


15:05 – 15:25 „До колко агресивни можем да бъдем в лечението на АХ?”

доц. И. Петров


15:25 – 15:45 „Комбинирана терапия в една таблетка – съвременен прочит”

доц. Е. Трендафилова


15:45 – 16:05 „Представяне на клиничен случай”

д-р К. Кичуков


16:05 – 16:30 Кафе-пауза, посещение на изложбата и постерната сесия


16:30 – 18:00 Научна сесия на ДКБ и БАСПЕ „Съвременен поглед към аритмиите”

Модератор: проф. Т. Даскалов


16:30 – 17:00 „Аритмогенна деснокамерна дисплазия”

д-р М. Протич


17:00 – 17:30 „Аблация при предсърдно мъждене – при кого и защо?

НRS/EHRA/AF/ECAS ablation document 2012.”

доц. Т. Балабански


17:30 – 18:00 „Имплантиране на ICD – при кого и защо”

д-р В. Трайков

  1   2   3

Свързани:

Предварителна програма 4 октомври 2012 г зала „А\"/палата 4/ 15: 00 16: 30 Научна сесия: „Интервенционална кардиология Представяне на собствен опит\" Модератори: Доц С. Георгиев, Доц. С димитров, д-р В. Велчев iconПредварителна програма 4 октомври 2012 г зала „А"/палата 4/ 15: 00 16: 30 Научна сесия: „Интервенционална кардиология „Представяне на собствен опит" Модератори: Доц С. Георгиев, Доц. С димитров, д-р В. Велчев
Когато стента не е най-добрата възможност особености на интервенционалното лечение на окс при пациенти под 30 години
Предварителна програма 4 октомври 2012 г зала „А\"/палата 4/ 15: 00 16: 30 Научна сесия: „Интервенционална кардиология Представяне на собствен опит\" Модератори: Доц С. Георгиев, Доц. С димитров, д-р В. Велчев iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 20. 04. 2010 г от 14
Отсъстват: доц. Емил Димитров, доц. Милка Ръсовска, доц. Анна Андонова, доц. Евгений Попов, студент Димитър Георгиев, студент Крум...
Предварителна програма 4 октомври 2012 г зала „А\"/палата 4/ 15: 00 16: 30 Научна сесия: „Интервенционална кардиология Представяне на собствен опит\" Модератори: Доц С. Георгиев, Доц. С димитров, д-р В. Велчев iconПрограма организационнен комитет председател: доц д-р Райчо Иларионов Зам. Ректор нид на ту-габрово
Откриване на Студентската научна сесия и представяне на пленарен доклад (заседателна зала – сграда Библиотека)
Предварителна програма 4 октомври 2012 г зала „А\"/палата 4/ 15: 00 16: 30 Научна сесия: „Интервенционална кардиология Представяне на собствен опит\" Модератори: Доц С. Георгиев, Доц. С димитров, д-р В. Велчев iconВисше транспортно училище
Отсъстват: доц д-р А. Димитров, доц д-р Д. Димитров, доц д-р И. Коларов, доц д-р Размов, доц д-р Христова, ст пр. Н. Димитрова, студ....
Предварителна програма 4 октомври 2012 г зала „А\"/палата 4/ 15: 00 16: 30 Научна сесия: „Интервенционална кардиология Представяне на собствен опит\" Модератори: Доц С. Георгиев, Доц. С димитров, д-р В. Велчев iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 20. 03. 2007 г от 14
Отсъстват: доц. А. Кръстева болна, доц. Е. Попов болен, доц. Е. Шойкова – в чужбина, доц. Е. Димитров, доц. П. Карамански, доц. Т....
Предварителна програма 4 октомври 2012 г зала „А\"/палата 4/ 15: 00 16: 30 Научна сесия: „Интервенционална кардиология Представяне на собствен опит\" Модератори: Доц С. Георгиев, Доц. С димитров, д-р В. Велчев iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 25. 01. 2011 г от 14 часа
Отсъстват: доц. Димитър Алексиев, доц. Марин Маринов, доц. Емил Димитров, студент Крум Димитров, студент Димитър Георгиев
Предварителна програма 4 октомври 2012 г зала „А\"/палата 4/ 15: 00 16: 30 Научна сесия: „Интервенционална кардиология Представяне на собствен опит\" Модератори: Доц С. Георгиев, Доц. С димитров, д-р В. Велчев iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 15. 06. 2010 г от 14
Отсъстват: доц. Славка Цанова – в чужбина, доц. Валентин Видеков, доц. Димитър Алексиев, доц. Евгений Попов, студент Димитър Георгиев,...
Предварителна програма 4 октомври 2012 г зала „А\"/палата 4/ 15: 00 16: 30 Научна сесия: „Интервенционална кардиология Представяне на собствен опит\" Модератори: Доц С. Георгиев, Доц. С димитров, д-р В. Велчев iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 26. 01. 2010г от 14
Отсъстват: доц. Славка Цанова – в чужбина; доц. Емил Димитров, доц. Радосвет Арнаудов, доц. Марин Маринов, гл ас. Венцислав Маноев,...
Предварителна програма 4 октомври 2012 г зала „А\"/палата 4/ 15: 00 16: 30 Научна сесия: „Интервенционална кардиология Представяне на собствен опит\" Модератори: Доц С. Георгиев, Доц. С димитров, д-р В. Велчев iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 13. 10. 2009 г от 14
Отсъстват: доц. Славка Цанова, доц. Михаил Анчев, доц. Марин Маринов, студент Димитър Георгиев, студент Тодор Димитров
Предварителна програма 4 октомври 2012 г зала „А\"/палата 4/ 15: 00 16: 30 Научна сесия: „Интервенционална кардиология Представяне на собствен опит\" Модератори: Доц С. Георгиев, Доц. С димитров, д-р В. Велчев iconСписък с участници в конференцията
Т. Иванов, доц. Д. Димитров, доц. Ц. Цветков, доц. Стефан Христов, проф. Ангел Ангелов, проф. Васил Манов, доц. Павел Димитров, проф....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом