Програма и резюмета
ИмеПрограма и резюмета
страница1/6
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер0.81 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://childneuropsych-bg.com/data-files/Child Neurol-Progr Abstracts-2008.doc
  1   2   3   4   5   6
ПРОГРАМА

И

РЕЗЮМЕТА

НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО

София, 23-25 октомври 2008 г, Парк хотел “Москва”


Генерален спонсор

Sanofi - Aventis


Основни спонсори

Janssen-Cilag

Novartis

UСB S.A.

GlaxoSmithKline

Actavis

Gerot


Спонсори


Ecopharm

Sopharma

Torrex- Chiesi

Genzyme

EwoPharm

Gedeon Richter

----

Medisat


Организационният комитет изказва благодарност на спонсорите на конференцията

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________


Зала “КИЕВ” (24.10.2008): Откриване, пленарен доклад, сесии „ЕПИЛЕПСИИ- СЪВРЕМЕННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ” , „НЕВРО-МУСКУЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” , „ДЕМИЕЛИНИЗИРАЩИ, АВТОИМУННИ И ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”, „МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”

СИМПОЗИУМИ НА ФИРМИТЕ Sanofi-Aventis и Janssen-Cilag


Зала “КОНФЕРАНС 5” (24.10.2008) Сесия „ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО”

Зала „МОСКВА” (25.10.2008)


Сесия „ ГЛАВОБОЛИЕ, ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА” , „ЕПИЛЕПСИИ- СЪВРЕМЕННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ

СИМПОЗИУМ НА ФИРМИТЕ „NOVARTIS” И „UCB S.A.”


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО

Почетни председатели:

Проф.Иван Георгиев

Проф.Меглена Ачкова

Председател:

Доц.Петя Димова

Зам.председател:

Доц.Венета Божинова

Секретар:

Д-р Веселин Томов

Членове:

Доц.Светла Стамболова

Доц.Иван Иванов

Проф.Пламен Калчев

Доц. Антон Славчев

Д-р Иван Литвиненко

Д-р Илияна Пачева


ПРОГРАМА

НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ПО ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО


23-25.10.2008, София, „Парк Хотел Москва”


23.10.2008 (четвъртък)

15-20 ч. Регистрация

20,00 ч- Коктейл


24.10.2008 г. (петък)

Зала “КИЕВ”

 • 8,30- 8,40. Откриване

 • 8,40- 9,10. Пленарен доклад

КЛЕТЪЧНАТА ТЕРАПИЯ ПРИ НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ: КЪДЕ СМЕ ДНЕС?

Б. Аврамова, П. Димова, В. Божинова, Др. Бобев


9.10 – 12, 00

Зала «КИЕВ»


Сесия „ЕПИЛЕПСИИ- СЪВРЕМЕННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ

Председатели доц.Руска Йотова, доц.Мария Рашева

 • 9,10-9,30

ГЕНЕТИКА НА ЕПИЛЕПСИИТЕ .

П.Димова

 • 9,30-9,50

ЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИСТЪПИ ПРИ ДЕЦА С ХРОМОЗОМНИ АБЕРАЦИИ

И.Иванов, Р. Стоева, М. Стефанова, И. Пачева, М. Панова

 • 9,50-10,10

ЗНАЧЕНИЕ НА ЕЕГ В ДИАГНОСТИЧНИЯ ПРОЦЕС НА ИДИОПАТИЧНАТА ГЕНЕРАЛИЗИРАНА ЕПИЛЕПСИЯ С МИОКЛОНИИ

М.Рашева

 • 10,10-10,30

ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕТСКИТЕ АБСАНС- И МИОКЛОНИЧНИ ЕПИЛЕПСИИ

П. Димова, В. Божинова

 • Дискусия: 10 мин
 • 10,40-11.00 - КАФЕ ПАУЗА


Зала “КИЕВ”


Сесия „ЕПИЛЕПСИИ- СЪВРЕМЕННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ” (продължение)

Председатели Доц. Гергана Ганева, Д-р Илиана Пачева

 • 11,00-11,20

АГРАВАЦИЯ НА ЕПИЛЕПТИЧНИТЕ ПРИСТЪПИ ПРИ АНТИЕПИЛЕПТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Доц.Г.Ганева

 • 11,20-11,40

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕТСКИТЕ ЕПИЛЕПСИИ: ДВЕ ГОДИНИ ПО-КЪСНО

П. Димова, Кр. Минкин, В. Божинова, К. Романски, Хр. Цеков, В. Томов, М. Маринов, В. Бусарски

 • 11,40-12,00

РАЗВИТИЕ НА ХИРУРГИЯТА НА ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНИТЕ ЕПИЛЕПСИИ В БЪЛГАРИЯ

К. Минкин, П. Димова, Хр. Цеков, В. Божинова, Е. Найденов, А. Бусарски, К. Романски, В. Каракостов, М. Маринов, В. Бусарски

 • Дискусия 11,50- 12,00


Зала “КИЕВ”


ФИРМЕНИ СИМПОЗИУМИ

12,30-13,00

Симпозиум на Sanofi-Aventis.

„DЕPAKINE - НЕНАДМИНАТ АНТИЕПИЛЕПТИЧЕН КОНТРОЛ”

 • " DЕPAKINE – ХРОНОЛОГИЯ НА УСПЕХА"

А.Алексиев

 • „DЕPAKINE- СРЕДСТВО НА ПЪРВИ ИЗБОР ПРИ ГЕНЕРАЛИЗИРАНИ И ФОКАЛНИ ДЕТСКИ ЕПИЛЕПСИИ- ЕВРОПЕЙСКО ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕТСКИТЕ ЕПИЛЕПСИИ, 2007”

В.Божинова

 • ЛЕЧЕНИЕТО НА ЕПИЛЕПСИИТЕ С DEPAKINE В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

И.Иванов, И. Пачева, И. Генева, М. Панова


13,00-13,30

Симпозиум на Janssen-Cilag

„СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПЕРКИНЕТИЧНОТО РАЗСТРОЙСТВО”


НАШИЯТ ОПИТ ПРИ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ХИПЕРАКТИВНОСТ С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО НА ТЕРАПИЯ С CONСERTA

Михайлова П., А. Георгиева, А. Балабанова, Н. Цонев


13,30 - 14,30 – ОБЯД


 • 13,30-14,30

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

Председатели доц.Иван Иванов, д-р Веселин Томов

 • Представяне на постери № 1 - 11
 • Постери № 12,13,14,15 се представят и дискутират в Сесия „Детска психиатрия и психология на развитието” (Зала Б, 16,30-17,30 ч)


Постерите са на разположение на интересуващите се от 8,30 ч. на 24.10.2008 до 13,30 ч на 25.10.2008


ПОСТЕРНА СЕСИЯ

 • Постер № 1.

ЗАВИСИМОСТ НА КЛИНИЧНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МИГРЕНАТА В ДЕТСКАТА И ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ ОТ ВЪЗРАСТТ, ПОЛА И НАЧИНА НА ПОДБОР НА ПАЦИЕНТИТЕ

И. Пачева, И. Иванов, И. Миланов, Р. Стефанов


 • Постер № 2

ЗАВИСИМОСТ НА КЛИНИЧНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕНЦИОННИЯ ТИП ГЛАВОБОЛИЕ В ДЕТСКА И ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ ОТ ВЪЗРАСТТА, ПОЛА И НАЧИНА НА ПОДБОР НА ПАЦИЕНТИТЕ

И. Пачева, И. Иванов, И. Миланов, Р. Стефанов


 • Постер №3

ЗА ДИАГНОСТИКАТА НА БОЛЕСТТА И СИНДРОМА „MOYAMOYA” У ДЕЦА С МНОЖЕСТВЕНИ ТРАНЗИТОРНИ ИСХЕМИЧНИ АТАКИ И МОЗЪЧНИ ИНФАРКТ

В.Божинова, П.Димова, В.Томов


 • Постер №4

ИСХЕМИЧЕН ИНФАРКТ У КЪРМАЧЕ С ЛЕНТИКУЛОСТРИАРЕН ВАСКУЛИТ

И. Иванов, Д. Златарева, И.Пачева, М. Панова • Постер № 5

СЛУЧАЙ СЪС СЛОЖНА СЪДОВА АНОМАЛИЯ НА А.BASILARIS У МОМЧЕ НА 10 Г.

Р.Ралчева, И.Христов, М.Желева


 • Постер №6.

ХЕРПЕСВИРУСЕН ЕНЦЕФАЛИТ- ПРИНОС НА 3 СЛУЧАЯ М.Желева,Ив.Христов,Р.Ралчева


 • Постер № 7.

АКТИНОМИКОТИЧЕН МОЗЪЧЕН АБСЦЕС У ДЕТЕ НА ЕДНОГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Д.Христова, П. Петрова


 • Постер № 8.

НАШИЯТ ОПИТ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА OXCARBAZEPIN / TRILEPTAL / ПРИ ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИИ

Георгиева А, П. Михайлова, А. Балабанова, Д. Цанеков


 • Постер № 9.

СЛУЧАЙ НА ДЕТЕ С ЮВЕНИЛЕН ПОЛИМИОЗИТ

И. Литвиненко, Д. Костова, Д. Михаилова


 • Постер № 10.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ СЪС СИНДРОМ НА WEST, ВРОДЕН ДЕФЕКТ НА ГЛИКОЗИЛИРАНЕТО И ДЕФИЦИТ НА КОМПЛЕКС І НА РЕСПИРАТОРНАТА ВЕРИГА

J.Jaeken, М.Станчева, В.Божинова , П.Переновска


 • Постер №11.

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ ОТ УПОТРЕБАТА НА АНТИЕМЕТИЦИ ПРИ ДЕЦА – ОПИСАНИЕ НА ТРИ СЛУЧАЯ

Калпачки Р., Спасов В., Начева М., Абаджиева П., Опаранова В., Бачовска К., Йонова Г., Ангова Б., Бочева А., Калканджиева Р., Самарджиева Н.


 • Постер №12.

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА ОЦЕНКА ПРИ ХИПЕРКИНЕТИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

Е. Иванова, П. Колева, О. Димитрова


 • Постер №13

ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕ С ХИПЕРАКТИВНОСТ /ТРИ КЛИНИЧНИ СЛУЧАЯ/.

В. Донев, С. Шопова • Постер № 14.

НАШИЯТ ОПИТ ПРИ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ХИПЕРАКТИВНОСТ С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО НА ТЕРАПИЯ С CONERTA

Михайлова П., А. Георгиева, А. Балабанова, Н. Цонев


 • Постер № 15.

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА ОЦЕНКА ПРИ ЮНОШИ С ШИЗОФРЕНИЯ.

Е.Иванова, О. Димитрова, П. Колева


14,30 –16,10

Зала «КИЕВ»


Сесия „НЕВРО-МУСКУЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”

Председатели: Проф.Н.Килимов, доц.И.Иванов

 • 14,30-15,00-

НЕВРОМУСКУЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ - СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД, ГРИЖИ И ЛЕЧЕНИЕ

Гергелчева В., И. Търнев

 • 15,00- 15,30 -

МОЛЕКУЛНАТА ДИАГНОСТИКА НА НЕВРОМУСКУЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И УМСТВЕНИ ИЗОСТАВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ. ПРЕГЛЕД НА СВЕТОВНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ГЕННАТА ТЕРАПИЯ

А. Тодорова, Т. Тодоров, И. Кременскии, В. Митев


 • 15,30-15, 40

ВРОДЕНА МУСКУЛНА ДИСТРОФИЯ СЪС ЗАСЯГАНЕ НА МОЗЪЧНОТО БЯЛО ВЕЩЕСТВО: ВЕРОЯТЕН МЕРОЗИНОВ ДЕФИЦИТ ПРИ ДВЕ ДЕЦА

П. Димова, В. Божинова, О. Кълев

 • 15,40-15, 50

НЕВРОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВРОДЕНИ ДЕФЕКТИ НА ГЛИКОЗИЛИРАНЕТО

М.Станчева


 • 15,50-16,00

Дискусия


16,00-16,20 КАФЕ ПАУЗА


 • 16, 20- 17,20


Зала “КИЕВ”


Сесия „ДЕМИЕЛИНИЗИРАЩИ, АВТОИМУННИ И ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”

Предсетатели Доц. Димова, д-р Литвиненко

 • 16,20-16,40

ПРОГНОЗА И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ МНОЖЕСТВЕНАТА СКЛЕРОЗА В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ

В.Божинова

 • 16,40-17,00

ОСТИ ВЯЛИ ПАРАЛИЗИ – АЛГОРИТЪМ ЗА ДИАГНОСТИКА, СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ

И. Литвиненко

 • 17,00-17,20

ПРЕХОДЕН ПАТОЛОГИЧЕН СМЯХ И МУТИЗЪМ В ХОДА НА СТВОЛоВ ЕНЦЕФАЛИТ И ЦЕРЕБЕЛИТ ПРИ ЧЕТИРИ ДЕЦА

П. Димова, В. Божинова, А. Асенова, В. Томов


17,20 - 18,15- Сесия „МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”

Председатели: доц.Христо Цеков, д-р Веселин Томов

 • 17,20-17,40

ИСХЕМИЧНИ МОЗЪЧНИ ИНСУЛТИ И ТРАНЗИТОРНИ ИСХЕМИЧНИ АТАКИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ- ВЪЗРАСТОВО СПЕЦИФИЧНА ЕТИОЛОГИЯ И КЛИНИЧНИ ФОРМИ

В.Божинова

 • 17,40-18,00-

СЪДОВИ МАЛФОРМАЦИИ НА ЦНС В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ. Хр.Цеков, Е.Найденов, К.Минкин, В.Бусарски, К.Романски, Р. Попов, Р.Танова

 • 18,00-18,20

Индикации за ендоскопско лечение на неврохирургични заболявания в детска възраст

А. Бусарски, В. Бусарски, К. Георгиев, Хр. Цеков, М. Маринов

 • 18,20-18,30

Дискусия


24 октомври 2008 (петък)

 • 14,30-16,30 ч.

Зала “КОНФЕРАНС 5”

Сесия „ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО”

Председатели: доц.Светла Стамболова, доц. Антон Славчев, Хариета Манолова

 • 14,30-15,00

ПРОФИЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ НА ЮНОШИ

Б. Александрова, Е. Богданова

 • 15,00-15,30

ПРОИЗВОДНИТЕ НА НЕОНАТАЛНАТА ПОВЕДЕНЧЕСКА СКАЛА НА BRAZELTON (NBAS) – NBO И MABS – ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОМОЦИЯТА НА МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЕ НА ДЕТЕТО

Й. Пискова

 • 15,30-16,00

ЗАЩО ФЕНОМЕНЪТ „СЪВМЕСТНО ВНИМАНИЕ” (JOINT ATTENTION) Е КРИТИЧЕН ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА НАРУШЕНИЯТА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР ?

Й. Пискова


 • 16,00-16,10

Дискусия


 • 16,10-16,30 - КАФЕ ПАУЗА

16,30- 17,30

Зала “КОНФЕРАНС 5”

Сесия „ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО” (продължение)

Председатели: доц.Светла Стамболова, доц. Антон Славчев, Хариета Манолова

 • 16,30-17,00

ИНДИРЕКТНА СКАЛА ЗА УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА В ЮНОШЕСКАТА ВЪЗРАСТ

Пламен Калчев


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСТЕРИ И ДИСКУСИЯ ЗА ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ПОДХОДИ ПРИ НЯКОИ ПСИХИАТРИЧНИ:

 • Постер № 12.

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА ОЦЕНКА ПРИ ХИПЕРКИНЕТИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

Е. Иванова, П. Колева, О. Димитрова


 • Постер № 13.

ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕ С ХИПЕРАКТИВНОСТ

/ТРИ КЛИНИЧНИ СЛУЧАЯ/

В. Донев, С. Шопова


 • Постер № 14.

НАШИЯТ ОПИТ ПРИ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ХИПЕРАКТИВНОСТ С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО НА ТЕРАПИЯ С CONСERTA

Михайлова П., А. Георгиева, А. Балабанова, Н. Цонев • Постер № 15.

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА ОЦЕНКА ПРИ ЮНОШИ С ШИЗОФРЕНИЯ

Е. Иванова, П.Колева, О. Димитрова


17,30-17,50

Симпозиум на UCB.

„Nootropil при разсройство в детското развитие. Дизлексии

психиатрични заболявания”


25.10.2008 (събота)

Зала „МОСКВА”


Сесия „ ГЛАВОБОЛИЕ, ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА”

Председатели: Д-р ИванЧавдаров, д-р Илиана Пачева

 • 8,00-8,20

ОЦЕНКА НА СИМПТОМИТЕ ОТ ДИАГНОСТИЧНИТЕ КРИТЕРИИ И НА РАЗЛИЧНИТЕ КОМБИНАЦИИ ОТ ТЯХ ЗА ДВАТА ТИПА ПЪРВИЧНО ГЛАВОБОЛИЕ- МИГРЕНА И ТЕНЗИОНЕН ТИП ГЛАВОБОЛИЕ В ДЕТСКА И ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ

И. Пачева, И. Миланов, И. Иванов, Р. Стефанов

 • 8,20-8,40

 • CЪЗРЯВАНЕ НА КОРТИКОСПИНАЛНИТЕ МОТОРНИ ПЪТИЩА: КАКВО ПОКАЗВАТ ИЗСЛЕДВАНИЯ С ТРАНСКРАНИАЛНА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ, МОРФОЛОГИЧНИ И ИЗОБРАЗЯВАЩИ ПРОУЧВАНИЯ

В.Томов, Б.Димитров

 • 8,40-9,00

 • EТИОЛОГИЯ, КЛИНИЧНИ ФОРМИ И СЪПЪТСТВАЩИ СИНДРОМИ ПРИ ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

Д.Тодорова


 • 9,00-9,20

 • ПРОГНОСТИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО ХОДЕНЕ ПРИ ДЕЦА С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

И. Чавдаров

 • 9,20-9,40

 • ОРАЛНО-МОТОРНИ МЕХАНИЗМИ- РАЗВИТИЕ, НАРУШЕНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНА НАМЕСА ПРИ ДЕЦА С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА И НЕВРОЛОГИЧНИ НАРУШЕНИЯ

С. Картунова, И. Чавдаров


9,40-10,00 КАФЕ ПАУЗА


Сесия „ЕПИЛЕПСИИ- СЪВРЕМЕННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ

Председател: доц.Гергана Ганева, доц.Петя Димова

 • 10,00-11,00

ФОТОСЕНЗИТИВНОСТ.

А.Кованис, Атина, Гърция.

 • 11,00-12,00

МАЛФОРМАЦИИ НА КОРОВОТО РАЗВИТИЕ И ЕПИЛЕПСИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

Н.Йович, Белград, Сърбия.


Симпозиуми

 • 12,00-12,30

СИМПОЗИУМ НА „NOVARTIS”

 • Литвиненко И.

 • ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЧАЙ НА ФРОНТАЛНА ЕПИЛЕПСИЯ, ЛЕКУВАН УСПЕШНО С TRILEPTAL

П.Димова


 • 12,30-13,00

СИМПОЗИУМ НА UCB


КEPPRA®- НОВИ ДАННИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ И ПОНОСИМОСТ ПРИ ГЕНЕРАЛИЗИРАНИ И ФОКАЛНИ ЕПИЛЕПСИИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

В.Божинова, П.Димова


13,00. Организационно събрание на Дружеството по Неврология, психиатрия и психология на развитието


13,30-14,30 ОБЕД


КУРС „ЕЕГ В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ЕПИЛЕПСИИТЕ”

лектори д-р Ариел Креспел и д-р Филип Желис, Франция.

25-26 ОКТОМВРИ 2008


ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

„Pfizer”


ОСНОВНИ СПОНСОРИ

Janssen-Cillag

Novartis

UСB S.A

GlaxoSmithKline

Actavis

Gerot


ПРОГРАМА

Зала „Москва”

25 октомври 2008 г. (събота)

14.30-14.35 Откриване

14.35-15.00 Тест (Ариел Креспел и Филип Желис)

15.00-16.00 Централно дялови епилепсии (Филип Желис)

16.00-16.15 Кафе пауза

16.15-17.00 Симпозиум на PFIZER

17.00-18.00 Парието-окципитални епилепсии (Ариел Креспел)

19.30-22.00 Вечеря


26 октомври 2008 г. (неделя)

9.00-10.00 Миоклонични епилепсии (Филип Желис)

10,00-11,00 Агравация на епилепсията от антиепилептични средства (Ариел Креспел)

11.00-11.30 Тест- отговори (Ариел Креспел и Филип Желис)

11.30-11.35 Закриване на курса


РЕЗЮМЕТА

24.10.2008 (петък)

Зала “КИЕВ”

 • 8,40- 9,10. Пленарен доклад


КЛЕТЪЧНАТА ТЕРАПИЯ ПРИ НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ: КЪДЕ СМЕ ДНЕС?


Б. Аврамова1, П. Димова2, В. Божинова2, Др. Бобев1


1Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания – София

2Детска неврологична клиника, УСБАЛНП „Св. Наум” - София

Клетъчната терапия е едно от най-модерните направления в съвременната медицина, с широко приложение при лечението на различни заболявания – преди всичко малигнени и някои тежки бенигнени, в това число и неврологични. Понастоящем има достатъчно научни данни за биологията на стволовите клетки и възможностите им за трансдиференциация в различни клетъчни линии. В световен мащаб продължават експерименталните проучвания върху възможностите за приложение на ембрионалните и адултни стволови клекти при неврологични заболявания в детска възраст. Представяме най-новите резултати от такива проучвания, които все по-убедително доказват, че най-добри резултати могат да се очакват от алогенни костномозъчни трансплантации при вродените метаболитни дефекти с неврологични увреждания и някои автоимунни заболявания на нервната система. Големи надежди се възлагат и на използването на ембрионални стволови клетки и предшественици на нервните клетки, както и на генното инженерство при лечението на генетични заболявания на нервната система.


24.10.2008 (петък)

9.10 – 12, 00

Зала “КИЕВ”Сесия „ЕПИЛЕПСИИ- СЪВРЕМЕННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ”


ГЕНЕТИКА НА ЕПИЛЕПСИИТЕ


П. Димова

Детска неврологична клиника, УСБАЛНП „Св.Наум”


През последните 10-15 години се постигна бърз и съществен прогрес в разбирането на ролята на генетичните фактори при епилепсиите. Установени са мутации и хромозомни дефекти, лежащи в основата на множество наследствени епилепсии, а много гени са свързани с редки идиопатични епилепсии, предавани по законите на Мендел. Огромен е напредъкът и в ДНК-базираната диагноза на симптоматични епилепсии, свързани с нарушения на развитието на нервната система. Въпреки това, все още остават неясни генетичните фактори в основата на наследствената чуствителност към идиопатични епилепсии, които са най-чести в детската възраст. От друга страна, много семейства, макар и с редки епилепсии с Менделов тип унаследяване, все още нямат контакт със специалисти по неврогенетика, тъй като не са обсъждани и насочвани за генетично изследване. Поради това, най-често в неврологичните клиники и дори тези, специализирани в насока епилепсия, пациентите биват диагностицирани като спорадични случаи, без яснота дали имат фамилна обремененост за епилепсия. Поради това, много честият въпрос, дали диагнозата епилепсия при даден пациент е свързана с повишен риск за родствениците му, особено в следващи поколения, остава без отговор. Разбира се, хетерогенността във вида епилепсии и причините за тях не дава възможност за просто обяснение. Донякъде обаче, отговор може да се даде при установяване на генетичен дефект, ако такъв се търси целенасочено. Представят се основните установени до момента генетични причини за идиопатични епилепсии, при които са явни дефектите и механизмите на тяхното унаследяване. Отбелязват се и тези видове епилептични форми, при които в момента се работи у нас и при които е възможно да се постигне генетично изясняване.


ЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИСТЪПИ ПРИ ДЕЦА С ХРОМОЗОМНИ АБЕРАЦИИ

И.Иванов, Р. Стоева, М. Стефанова, И. Пачева, М. Панова

Клиника по детски и генетични болести, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив


Съвременните генетични методи установяват хромозомни аберации при все по-голям брой пациенти като при значителна част от тях основен проблем са епилептичните пристъпи.

Цел на проучването: Установяване на честотата на хромозомните аберации сред пациентите с епилепсия и представяне на случаи с хромозомопатия и епилепсия, установени от нас или по литературни данни.

Материал и методи: Проведено бе ретроспективно проучване на 13782-та хоспитализирани пациенти в клиниката за периода 2004–2007г. Тези от тях с етиологично неуточнено умствено изоставане (УИ), дизморфия или множествени малформации бяха насочвани за генетични изследвания, включващи кариограма с G-banding, субтеломерна FISH, MLPA и array-CGH.

Резултати: Хромозомни аберации бяха установени при 32 деца, 8 от които с епилепсия. Честотата на хромозомопатиите сред децата с епилепсия бе 3.2% (Sp 0.1%), докато честотата на епилепсията сред децата с хромозомни аберации бе 25,0% (Sp 7.8%). При случаите с епилепсия и хромозомна аберация бяха установени следните нарушения: del 1q44 (редки комплексни парциални пристъпи); цитогенетично балансирана транслокация (2p;9q) (ГТКП при събуждане, тенденция към ESES), парциална монозомия 4pter (с-м на Wolf-Hirschhorn) (чести и тежки ГТКП, ВГТКП, тежък неврологичен дефицит и дизморфия); dupl 11p15 (хореоатетозна ДЦП и редки парциални пристъпи с вторична генерализация); парциална монозомия 13qter (редки хемиконвулсивни пристъпи, неепилептични миоклонии); ring 14 (терапевтично резистентни ГТКП, хронична пневмония, имунен дефицит); dupl. 17q12 (продължителни парциални пристъпи, дистония, тромбоцитопения и изоставане във физическото развитие); парциална монозомия 22q (велокардиофациален с-м) (редки ГТКП, сърдечен порок). При всички бе установена микроцефалия, различно по тежест УИ и дизморфия, по-често лека. Соматични или ЦНС малформации се откриваха рядко.

Заключение: Епилепсията при деца хромозомни аберации е невинаги тежка и терапевтично резистентна. Генетичното изследване е препоръчително при деца с дизморфия или етиологично неуточнено УИ.


ЗНАЧЕНИЕ НА ЕЕГ В ДИАГНОСТИЧНИЯ ПРОЦЕС НА ИДИОПАТИЧНАТА ГЕНЕРАЛИЗИРАНА ЕПИЛЕПСИЯ С МИОКЛОНИИ


М. Рашева


Идиопатичната генерализирана епилепсия (ИГЕ)се характеризира с генерализирани тонично-клонични припадъци (ГТКП), абсанси и миоклонии, изолирани или в различни съчетания. От друга страна миоклонии се наблюдават при много епилептични синдроми с различна тежест, протичане и прогноза, възникващи във всяка възраст. Лечението на пациентите с ИГЕ с миоклонии в повечето от случаите е eфикасно при приложение на адекватна антиепилептична терапия. Много от антиепилептичните медикаменти (АЕМ) успешно прилагани при парциални епилепсии (карбамазепин, окскарбазепин, фенитоин, габапентин, вигабатрин, прегабалин, тиагабин) са неефективни при ИГЕ с миоклонии, като могат да агравират епилептичните симптоми. Синдромологичната диагноза е клинична, като важно значение в потвърждаването и имат електрофизиологичните изследвания – ЕЕГ, видео-ЕЕГ, ЕЕГ/ЕМГ с усредняване на епохите предшестващи миоклониите и предизвикани соматосензорни и зрителни потенциали. Характерна ЕЕГ находка при нелекувана ИГЕ с миоклонии е съхранената основна активност, наличието на иктални/интериктални генерализирани разряди от полиспайк-вълна комплекси, на фотосензитивен отговор при много от случаите и провокация на промените след сънна депривация. При значителна част от пациентите, обаче, в ЕЕГ се наблюдават фокални или псевдофокални признаци, които погрешно насочват към диагноза парциална епилепсия. При наличие на първичногенерализирана, характерна за миоклониите находка и задълбочен клиничен анализ, диференцирането на ИГЕ с миоклонии от парциални епилептични припадъци със или без вторична генерализация е в полза на ИГЕ. Представят се и се обсъждат диференциално-диагностичните ЕЕГ критерии на епилептичните миоклонични енцефалопатии и прогресивните миоклонични епилепсии. Подчертава се и прогностичното значение на ЕЕГ при някои епилептични синдроми с миоклонии.


ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕТСКИТЕ АБСАНС- И МИОКЛОНИЧНИ ЕПИЛЕПСИИ


П. Димова, В. Божинова


Детска неврологична клиника, УСБАЛНП „Св.Наум”


Абсанс- и миоклоничните епилепсии са едни от най-честите и типични епилепсии в детска и юношеска възраст. Най-често това са идиопатични генерализирани епилептични синдроми, при които в последните години се постигна съществен напредък в изясняването на генетичната основа. Те се характеризират с различна, макар и общо благоприятна прогноза, като се приема, че медикаментозното им повлияване се улеснява от приложението на някои нови антиконвулсанти.

Представяме нашите резултати от проследяване на деца с идиопатични абсанс- и миоклонични епилепсии, лекувани в ДНК за периода 2005-2008 г. (3½ години). Сред 92 деца с тези типове генерализирани епилептични синдроми, 37 са били на монотерапия с валпроат [VPA] (39.4%), 4 – на монотерапия с ламотрижин [LTG] (4.3%) и 2 – на монотерапия с етосуксимид [ESM] (2.1%). 39 деца са били лекувани с двойна комбинация антиконвулсанти (41.5%), а 10 деца – с три антиконвулсанта (10.6%). Най-често използван в комбинирана терапевтична схема е VPA (47/57 деца; 82.5%), следван от клоназепам [CZP] – 25/57 деца (43.9%); LTG – 19/57 деца (33.3%); ESM – 9/57 (15.8%); леветирацетам [LEV] - 8/57 (14%).Само при 4 деца (4.3%) се е наложило краткосрочно приложение на парентерален и/или орален кортикостероид по време на пикнолептична изява на пристъпите до състояние на (суб-)статус и/или ЕЕГ находка, съответстваща на такова състояние. Терапията е продължена с перорални антиконвулсанти - обикновено с три медикамента. Тези резултати показват, че въпреки общоприетото схващане за бенигнения характер на детските абсанс- и миоклонични епилепсии, в повечето случаи те се нуждаят от допълнителен медикамент(-и) към VРА за постигане на пълна свобода от пристъпи и ЕЕГ нормализиране. Новите антиконвулсанти се наложиха като удачна допълваща терапия, но въпреки това, в не малък дял от пациентите (11/92 деца или 12%) е било необходимо добавяне на ESM. Това се е извършвало винаги като последна терапевтична възможност с оглед трудностите в осигуряването на медикамента у нас. Независимо от това, именно добавянето на ESM е довело до пълен клиничен и ЕЕГ ефект в тези случаи. Поради това считаме, че този антиконвулсант не трябва да бъде приеман като средство на последен избор в лечението на детските абсанс- и миоклонични епилепсии. ESM има отличен ефект върху клиничните пристъпи и пароксизмалната ЕЕГ находка, общо се характеризира с много добър профил на поносимост и в много случаи именно той постига желаната свобода от пристъпи без негативно отражение върху невропсихологичното състояние на засегнатите деца.


АГРАВАЦИЯ НА ЕПИЛЕПТИЧНИТЕ ПРИСТЪПИ ПРИ АНТИЕПИЛЕПТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Доц. Г. Ганева

УСБАЛНП „Св.Наум” София

Агравацията на епилептичните пристъпи по време на антиепилептичното лечение основно се характеризира с нарастването на честота им. Това се случва нерядко при болните с епилепсия деца или възрастни. Този феномен често се подценява, поради малкото му познаване и поради ненапълно изяснените механизми, които го предизвикват. Представянето на възможностите за разпознаване настъпването на агравация, диференциалното диагностициране и преодоляването на агравацията на епилептичите пристъпите, както и предпазването от появата й е основна цел на настоящата тема. Анализът на различните възможни причинни фактори за появата на агравацията на пристъпите при болните с епилепсия е пътят към решенията за превенция или излизането от тези състояния.


ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕТСКИТЕ ЕПИЛЕПСИИ: ДВЕ ГОДИНИ ПО-КЪСНО

П. Димова1, Кр. Минкин2, В. Божинова1, К. Романски2, Хр. Цеков2, М. Маринов2, В. Бусарски2


1Детска неврологична клиника, УСБАЛНП “Св. Наум” – ІV км., София

2Клиника по неврохирургия, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”, София


В развитите страни епилептичната хирургия е придобила значение на основен метод за лечение на терапевтично-резистентни епилепсии с фокална генеза. Огромно е значението на прецизната прехирургична диагностика, включваща продължително видео-ЕЕГ-мониториране, инвазивно неврофизиологично изследване (ЕЕГ и електростимулация), иктална и интериктална SPECT, интериктална PET и подробно невропсихологично изследване, понякога допълнени с функционална МРТ. Екипността в провеждането на изследванията и в обсъждането на пациента обуславя значителните успехи на епилептичната хирургия. В последните години у нас се прави опит за възраждане на оперативното лечение на епилепсията, като се обсъждат все по-широк контингент епилептично болни, вкл. и деца. За щастие, в последните 2 години се постигна успех по отношение на екипното обсъждане на такива пациенти и все по-целенасочено се прилагат някои от горепосочените методи на изследване, достъпни у нас. Представяме обобщение на използваните за тези период техники на прехирургична диагностика при деца с рефрактерни епилепсии, както и резултатите при оперирани въз основа на този подход пациенти, при които са използвани различни хирургични техники. Тези резултати ни дават основание да препоръчаме все по-широко дискутиране на хирургичния метод за лечение на епилептично болни деца, но при спазване на утвърдените по света правила за диагностициране, диференциална диагноза и изграждане на стратегия за всеки болен, което може да се извърши единствено при работа в екип на специалисти с насоченост в областта на епилептичната хирургия.


РАЗВИТИЕ НА ХИРУРГИЯТА НА ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНИТЕ ЕПИЛЕПСИИ В БЪЛГАРИЯ

К. Минкин1, П. Димова2, Х. Цеков1, В. Божинова2, Е. Найденов1, А. Бусарски1,

К. Романски1, В. Каракостов1, М. Маринов1, В. Бусарски1


1 УМБАЛ „Свети Иван Рилски”, Клиника по Неврохирургия

2 СБАЛНП „Свети Наум”, Детска Неврологична Клиника


Въведение. Началото на хирургията на епилепсията в България датира от средата на 70-те години на миналия век и е впечатляващо за времето си. Определянето на границите на епилептогенната зона е осъществявано благодарение на ограничен набор от диагностични техники– основно пневмоенцефалография и интраоперативна електрокортикография. Хирургията на епилепсията претърпя съществено развитие по света през последните десетилетия благодарение на въвеждането на нови диагностични и терапевтични техники. Цел на настоящето изследване е обзор на актуалното състояние на хирургията на епилепсията при деца в България.

Материал и метод. Проучването включи всички деца на възраст до 18 години, оперирани за фармакорезистентна епилепсия в Отделението по Детска Неврохирургия на Клиника по Неврохирургия на МБАЛ „Свети Иван Рилски” (УМБАЛ”Александровска”) през периода януари 1998 – юни 2008 г. Общо 27 деца отговориха на посочените критерии. В серията бяха проучени следните данни: възраст при оперативното лечение, продължителност на епилепсията, брой опитани антиепилептични медикаменти, предоперативни диагностични техники, вид оперативни интервенции, хистологична находка, следоперативен контрол на пристъпите.

Резултати. Средната възраст при провеждане на оперативното лечение бе 12 години като средната продължителност на епилепсията бе 6 години. От един до 11 медикамента (средно 5 медикамента) са опитвани предоперативно в продължение на една до 16 години. Междупристъпна ЕЕГ бе използвана при всички пациенти, регистрация на пристъп с видео-ЕЕГ бе извършена при 5 деца, ЯМР – при 25 , КТ – при 21, интраоперативна електрокортикография – при 3, интраоперативна невронавигация - при 5, мозъчно картиране с директна електрична стимулация при едно дете. Хистологичните диагнози бяха: нискостепенен глиален тумор (7 пациента), ганглиоглиом (3), дизембриопластичен тумор (1), кортикална дисплазия (4), хипокампална склероза (3), глиоза (5), поренцефална киста (4). Оперативните техники се изразяваха в тотална лезионектомия (15) парциална лезионектомия (6), амигдалохипокампектомия (3), лезионектомия + амигдалохипокампектомия (1) и калозотомия (2). Данни относно контрола на пристъпите поне 1 година след хирургичното лечение бяха налични при 16 от пациентите – 9 деца бяха клас I по Engel (56%), 4 деца бяха клас II по Engel (25%) едно дете бе клас III и три деца клас IV.

Заключение. Хирургията на епилепсията в България е в подем въпреки известно изоставане спрямо водещите центрове по света. Постижения са възраждането на екипното поведение при обсъждане на показанията за хирургично лечение, използването на видео-ЕЕГ регистрацията на пристъп при търсене на епилептогенната зона, прилагането на интраоперативна невронавигация, електрокортикография, мозъчно картиране и широки набор от хирургични техники. Бъдещи цели са по-широката достъпност до видео-ЕЕГ апаратура с цел продължителен запис, прилагането на междупристъпен PET, SPECT при пристъп, функционален MRI, инвазивна извъноперативна ЕЕГ. Най-големият недостатък на хирургията на епилепсията в България е нейното подценяване и лишаването на деца с фармакорезистентна епилепсия от една утвърдена терапевтична възможност.


24.10.2008 (петък)

12,30-13,00

Зала “КИЕВ”


CИМПОЗИУМ НА SNOFI-AVENTIS

„DЕPAKINE- НЕНАДМИНАТ АНТИЕПИЛЕПТИЧЕН КОНТРОЛ”


" DЕPAKINE – ХРОНОЛОГИЯ НА УСПЕХА"

А.Алексиев


„DЕPAKINE- СРЕДСТВО НА ПЪРВИ ИЗБОР ПРИ ГЕНЕРАЛИЗИРАНИ И ФОКАЛНИ ДЕТСКИ ЕПИЛЕПСИИ- ЕВРОПЕЙСКО ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕТСКИТЕ ЕПИЛЕПСИИ, 2007”


В.Божинова

  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Програма и резюмета iconОрганизационен комитет
В таксата за конференцията са включени отпечатването сборник с програма и резюмета, конферентни материали, издаване на пълния текст...
Програма и резюмета iconПрограма и резюмета на националната конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието с международно участие
Спектър на нарушенията в невропсихологическото развитие в първите години от живота. И. Иванов, А. Петкова, И. Соткова, Р. Йорданова,...
Програма и резюмета iconПрограма и резюмета
Премиера на „Спомени и размисли за Петър Динеков. Юбилеен сборник на Академично издателство „Проф. Марин Дринов” по повод 100-годишнината...
Програма и резюмета iconРезюмета на научните трудове на доц д-р Милена Димитрова Братоева, представени за участие в конкурса за професор по Филология Древна индийска
Резюмета на научните трудове на доц д-р Милена Димитрова Братоева, представени за участие в конкурса за професор по Филология (Древна...
Програма и резюмета iconРезюмета на трудовете
Съгласно чл. 68, ал. 1 на Правилника за развитието на академичния състав във всу „ Любен Каравелов”
Програма и резюмета iconСписък на научните трудове
Участия в международни научни форуми с отпечатани резюмета в чуждестранни списания (V v )
Програма и резюмета iconРезюмета на научноизследователската работа по тематични направления
Изследвания в системата почва-коренова система-надземна биомаса в горски екосистеми
Програма и резюмета iconБългарски зъболекарски съюз
Напомням Ви, че крайният срок за изпращане на резюмета за 18-ти Научен конгрес на Балканското стоматологично общество (BaSS) е 28....
Програма и резюмета iconНаучнитрудов е
Икономов Н. и Р. Кастелов (1985) Оперативно лечение на фрактурите на Смит. Ма, гр. София Студентска научна сесия, Сборник резюмета,...
Програма и резюмета iconРезюмета на трудовете за професура
Развитието на машинознанието е неръзривно свързано с постиженията на автоматиката, аеро-, хидро- и термодинамиката, хи­мията, електрониката...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом