Програма за изпълнение на
ИмеПрограма за изпълнение на
страница1/4
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер429.79 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://teacher.bg/documents/000002658/BGBG/РМС454 от 02072010 Прил 2 Програма за изпълнение на С
  1   2   3   4


ПРОГРАМА


за изпълнение на

Стратегията за децентрализация

2010 - 2013 г.


Стратегията за децентрализация за периода 2006 – 2015 г. е дългосрочен документ за провеждане на националната политика за усъвършенстване на териториалното управление. Тя определя насоките за разпределение на правомощия и финансови ресурси между централното, областното и общинското равнище на управление, целящи предоставяне на по-качествени услуги на гражданите.

Стратегията за децентрализация се осъществява чрез четиригодишни програми, в които са предвидени конкретни мерки за постигане на заложените стратегически цели и приоритети.

Програмата за децентрализация на държавното управление за периода 2010-2013 г. е продължение на усилията на централната и местната власти да повишат ефективността на функциониране на институциите с цел предоставяне на по-адекватни на потребностите, повече и по-качествени услуги. Тя отразява заложените в Програмата на Правителството на европейското развитие на България ангажименти за задълбочаване на процеса на децентрализация, увеличаване на собствените приходи на общините, подобряване на качеството на услугите и повишаване на стандарта на живот на гражданите.

В периода 2006 – 2009 г. беше реализирана първата програма за изпълнение на стратегията. Общата количествена оценка е че са изпълнени около половината от набелязаните в нея мерки.

Основната положителна промяна бе предоставянето на данъчни правомощия на общините. С измененията в Конституцията се даде възможност на общинските съвети да определят размера на местните данъци при условия, по ред и в границите, установени в закон и размера на местните такси по ред, установен със закон. Това създаде условия от началото на 2008 г. общините да провеждат реална финансова политика, чрез определяне на ставките на местните данъци в граници, определени от закона.

Регламентирано бе и разпределението на субсидиите за общински пътища. Общините получиха патентния данък като собствен приходоизточник. През периода 2006-2009 г. общините започнаха да предоставят нови социални услуги в общността. Домовете за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи отново минаха на общинско финансиране, но професионалните училища останаха на централно подчинение. Като цяло в количествен аспект се наблюдава преразпределение на ресурсите в полза на общините.

Реализирани са положителни структурни промени в местните финанси. Делът на собствените приходи достигна 35.8% (2007 г.), но вследствие кризата през последното тримесечие на 2008 г. спадна на 32.4%. Инвестициите достигнаха 28.6% от всички общински разходи.
2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Дял на общинските приходи в БВП

6.9%

7.9%

8.2%

8.2%

7,8

Дял на общинските разходи в КДБ

16.2%

18.0%

19.2%

20.4%

19,2

Дял на общинските КР в публичните КР

23.6%

28.5%

36.7%

37.4%

33,9

Отношение на прираста на общинските ръзходи към прираста на всички публични разходи

1.0512

1.1132

1.0670

1.0631

0,9409
  1   2   3   4

Свързани:

Програма за изпълнение на iconПлан за изпълнение на дейностите по национална програма за интеграция на бежанците в република българия (2011-2013)
Планът за изпълнение на нпибрб (2011-2013) се изработва за срок на действие от една година (2012) и е неразделна част от изпълнението...
Програма за изпълнение на iconПрограма за провеждане на национална конференция с международно участие, в изпълнение на проект
Конференцията ще се проведе на 27. 10. 2011 г от 09: 30 ч в Ва „Г. С. Раковски”, гр. София, по приложената програма
Програма за изпълнение на icon3. Програма за изпълнение Стратегията за социални услуги на Община Девня за 2009 г
Приемане на общинска програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение 2009 г
Програма за изпълнение на iconОтчет за изпълнение на общинска програма
В изпълнение Решение №209 от 14. 04. 2011 година на сос през календарната 2011 година Съветът по безопасност на движение на децата...
Програма за изпълнение на iconПредложение за изпълнение на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката
На предприемачеството” Договор № bg051PO001 01-0072, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ Схема за...
Програма за изпълнение на iconИзпълнителна агенция по програма фар
Във връзка с изискванията за визуализация на резултатите постигнати при изпълнение на проект с финансовата подкрепа на програма фар...
Програма за изпълнение на iconПрограма за изпълнение на стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 07. 31. 12. 2007 г
Програма за изпълнение на стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията
Програма за изпълнение на iconПрограма по дни и часове
Проект “Летен лагер на деца от София и Истанбул, почиващи на разменни начала в Бейоглу – Турция и София– България “. Одобрен от пк...
Програма за изпълнение на iconСтабилизационна програма Предложения/мерки Срок за изпълнение Механизъм за реализиране
Предложения на национално представените организации на работниците и служителите и работодателите за Антикризисна/стабилизационна...
Програма за изпълнение на icon· Програма по дни и часове
Проект “Летен лагер на деца от София и Истанбул, почиващи на разменни начала в Кефкен – Турция и Сатовча – България “. Одобрен от...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом