Решение №163/28. 10. 2011г
ИмеРешение №163/28. 10. 2011г
Дата на преобразуване20.11.2012
Размер9.71 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.belovo.eu/new/e107_files/public/Reshenie 163 .doc
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


РЕШЕНИЕ

№163/28.10.2011г.


Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр.Белово, проведено на 28.10.2011г., с Протокол №30/28.10.2011г.

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционна избирателна комисия №13 04 00 016-с.Аканджиево в община Белово .

Постъпило е предложение с вх. №ОИК-218/28.10.2011г. от Васил Петрова Савов представител на ПП "ГЕРБ", за промени в секционна избирателна комисия №13 04 00 016-с.Аканджиево. Предлага се на мястото на члена на комисията Атанас Валериев Шуманов да бъде назначен Цветан Красимиров Шуманов. Към предложението е приложено заявление от Атанас Валериев Шуманов за освобождаването му като член на секционна избирателна комисия №13 04 00 016-с.Аканджиево.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 3 и 4 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия Белово


РЕШИ:


ОСВОБОЖДАВА като член на секционна избирателна комисия №13 04 00 016-с.Аканджиево в община Белово, Атанас Валериев Шуманов.
НАЗНАЧАВА за член на секционна избирателна комисия №13 04 00 016-с.Аканджиево в община Белово Цветан Красимиров Шуманов.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Виолета Ценова


СЕКРЕТАР:

Павлина Варева


* Обявено на 28.10.2011 в ..... часа

Свързани:

Решение №163/28. 10. 2011г iconОбщина елена наредба
Решение№80/29. 12. 2005г.,Решение№6/31. 01. 2006г., Решение №36/27. 06. 2007 Решение№85/29. 08. 2008г.,Решение№9/29. 01. 2009г.,Решение№100/23....
Решение №163/28. 10. 2011г iconС решение №88/28. 07. 2011г., постановено по гр д. №163/2011 година, Кйският окръжен съд е отхвърлил предявеният от „Н. О., гр. Ксрещу С. Ю. А. от гр. К по чл
Смр по устен договор от 2010г за основен ремонт на жилищна сграда, находяща се в гр. К, ул. „Б” №. С решението „Н.” О., гр. Ке осъдено...
Решение №163/28. 10. 2011г icon№ */ 05. 08. 2011г.; № */ 05. 08. 2011г.; № */ 25. 08. 2011г.; № */ 14. 09. 2011г.; № */ 20. 09. 2011г.; № */ 11. 10. 2011г.; № */ 12. 10. 2011г.; № */ 20. 10. 2011г.; № */ 22. 11. 2011г
Ищецът „Т. Оод, гр. К. твърди в исковата молба, че с фактури № */08. 06. 2011г.; № */17. 06. 2011г.; № */09. 07. 2011г.; № */11....
Решение №163/28. 10. 2011г iconЗапове д
Решение №19 – пвр/ми от 11. 07. 2011г и във връзка с произвеждането на насрочените с Указ №146/21. 06. 2011г на Президента на Република...
Решение №163/28. 10. 2011г iconРешение №122/04. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 04. 10. 2011г., с Протокол №17/04. 10. 2011г
Решение №163/28. 10. 2011г iconРешение №132/19. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 19. 10. 2011г., с Протокол №21/07. 10. 2011г
Решение №163/28. 10. 2011г iconРешение №143/21. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 21. 10. 2011г., с Протокол №23/21. 10. 2011г
Решение №163/28. 10. 2011г iconРешение №136/20. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 20. 10. 2011г., с Протокол №22/20. 10. 2011г
Решение №163/28. 10. 2011г iconРешение №150/22. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 22. 10. 2011г., с Протокол №26/22. 10. 2011г
Решение №163/28. 10. 2011г iconРешение №160/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/22. 10. 2011г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом